wymowa: IPA: iˈlɔras  
hyphenation: i-lo-raz

Definition and similar words in polski:

 
mat. matematyka, matematyczny wynik dzielenia

Thesaurus

Synonyms:
  • wskaźnik
  • współczynnik
  • dzielnik

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "iloraz", pamięć tłumaczeniowa

Stosunek długookresowej toksyczności/narażenia jest określony jako iloraz NOECi przewidywanego długotrwałego stężenia w środowisku
U większości tych pacjentów iloraz inteligencji badany w testach mieścił się w zakresie pomiędzy przeciętnym ilorazem inteligencji a granicą opóźnienia umysłowego
Żaden facet nie zasługuje na... więcej za godzinę niż jego iloraz inteligencji
zrzeczenie oznacza liczbę będącą ilorazem ilości kwot, których zrzekły się dane przedsiębiorstwa, oraz ilości kwot w wysokości przydzielonej zgodnie z art. ‧ i art. ‧ ust. ‧–‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ oraz art. ‧ ust. ‧–‧ niniejszego rozporządzenia
W tym wypadku iloraz HPS/VPS daje proporcję pikseli
jako ilorazy, gdzie w liczniku występuje skumulowany przepływ odsetek w ciągu danego miesiąca odniesienia, tj
Iloraz inteligencji pewnie ze
To jeden z najniższych ilorazów inteligencji u któregokolwiek skazanego więźnia.Jako matka, apeluje
Należy podać ilorazy zagrożenia dla narażenia doustnego i kontaktowego (QHO i QHC
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 205 zdań frazy iloraz.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: