wymowa: IPA: iˈlɔras  
hyphenation: i-lo-raz

Definition and similar words in polski:

 
mat. matematyka, matematyczny wynik dzielenia

Thesaurus

Synonyms:
  • wskaźnik
  • współczynnik
  • dzielnik

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "iloraz", pamięć tłumaczeniowa

WYSOKI ILORAZ INTELIGENCJI
Aby uczęszczać do szkoły prywatnej, trzeba mieć iloraz równy
przy krańcowej stopie lub cenie, łączna wielkość ofert przekracza kwotę pozostającą do przydziału, kwotę tę rozdziela się proporcjonalnie między oferentów zgodnie ze współczynnikiem będącym ilorazem kwoty pozostałej do przydziału do całkowitej wiel kości ofert po krańcowej stopie procentowej lub cenie (zob
Podniesiesz iloraz ulicznego IQ...... i zrobisz demolkę, gwarantuję
Jeżeli przy najniższym zaakceptowanym kwotowaniu punktu swapowego (tzn. krańcowym kwotowaniu punktu swapowego) łączna kwota ofertowa przekracza pozostającą do przydziału kwotę będącą przedmiotem przetargu, pozostała kwota rozdzielana jest proporcjonalnie między oferty zgodnie ze współczynnikiem stanowiącym iloraz pozostałej do przydziału kwoty do całkowitej kwoty ofertowej przy krańcowym kwotowaniu punktu swapowego (patrz ramka
jako stawki kalkulacyjne dotyczące średniej miesiąca, tj. ilorazy, gdzie w liczniku występują narosłe odsetki do zapłaty od depozytów i narosłe należne odsetki od pożyczek, a w mianowniku występuje średnia dzienna wielkość stanu
W dwóch badaniach kontrolowanych placebo u ‧ pacjentów zgłoszono epizod krwawienia uznany za ciężki (‧ pacjentów [ ‧, ‧ % ] przyjmujących romiplostym, ‧ [ ‧, ‧ % ] – placebo; iloraz szans [ romiplostyn/placebo ] = ‧, ‧; ‧ % CI
Stopy procentowe w odniesieniu do kwot pozostających do spłaty jako stawki kalkulacyjne dotyczące średniej miesiąca są obliczane jako ilorazy, gdzie w liczniku występują narosłe odsetki do zapłaty od depozytów i narosłe należne odsetki od pożyczek w ciągu danego miesiąca odniesienia, a w mianowniku średnia wielkość stanu depozytów w danym miesiącu
Przypuszczalnie to biały, mężczyzna, ze średnim lub powyżej średniego ilorazem inteligencji
Jeżeli dokonano więcej niż jednego pomiaru, dla każdego pojedynczego pomiaru należy obliczyć iloraz mf, d/md i uśrednić wartości
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 205 zdań frazy iloraz.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: