wymowa: IPA: iˈlɔras  
hyphenation: i-lo-raz

Definition and similar words in polski:

 
mat. matematyka, matematyczny wynik dzielenia

Thesaurus

Synonyms:
  • wskaźnik
  • współczynnik
  • dzielnik

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "iloraz", pamięć tłumaczeniowa

Jeżeli w czasie badań obserwowana jest śmiertelność lub oznaki zatrucia, ocena musi zawierać obliczenie stosunku toksyczności/narażenia w oparciu o iloraz EC‧ i/lub NOEC oraz oszacowane narażenie
Kwoty wypłacane z tytułu zakończenia służby podlegają opodatkowaniu po dokonaniu odliczeń przewidzianych w trzech pierwszych akapitach ust. ‧, według stawki odpowiadającej dwóm trzecim ilorazu, jaki w dacie ostatniej wypłaty wynagrodzenia wynikał z podzielenia
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ statutu ESBC przekazywana kwota jest określana poprzez pomnożenie określonej w euro, zgodnie z obowiązującymi kursami walut, wartości rezerw walutowych, które zostały już przekazane do EBC zgodnie z art. ‧ ust. ‧ statutu ESBC, przez iloraz liczby udziałów subskrybowanych przez dany KBC i liczby udziałów uprzednio opłaconych przez KBC innych uczestniczących państw członkowskich
Praktycznie może żyć wiecznie. iloraz inteligencji poza konkurencją
obliczenie stosunku ostrej toksyczności/narażenia (określonego jako iloraz LC‧ iprzewidywanego początkowego stężenia w środowisku) i stosunku toksyczności długookresowej/narażenia (określonego jako iloraz NOEC i przewidywanego długotrwałego stężenia w środowisku
U większości tych pacjentów iloraz inteligencji badany w testach mieścił się w zakresie pomiędzy przeciętnym ilorazem inteligencji a granicą opóźnienia umysłowego
Twierdziła, że mam wielkie brwi i niski iloraz inteligencji
Przypuszczalnie to biały, mężczyzna, ze średnim lub powyżej średniego ilorazem inteligencji
Aby uczęszczać do szkoły prywatnej, trzeba mieć iloraz równy
Współczynnik światłości oznacza iloraz natężenia światła odbitego w określonym kierunku i oświetlenia urządzenia odblaskowego dla danych kątów oświetlenia, rozproszenia i obrotu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 205 zdań frazy iloraz.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: