Tłumaczenia na język polski:

  • choroby języka   

Podobne frazy w słowniku tajski polski. (80)

เกี่ยวกับบาดแผล
urazowy; traumatyczny; pourazowy; przyranny
เครื่องเกี่ยวหญ้า
kosiarka pokosowa; Żniwiarka pokosowa
ลิ้น
stroik; ozór; język; jęzor;

Przykładowe zdania z "โรคเกี่ยวกับลิ้น", pamięć tłumaczeniowa

add example
คุณสามารถใช้ปุ่มนี้ เพื่อดูรายละเอียดที่มากขึ้นเกี่ยวกับโพรไฟล์ระบบสีสําหรับอุปกรณ์นําเข้าที่คุณเลือกไว้ได้
Użyj tego przycisku by uzyskać dokładną informację o wybranym profilu wejściowym
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Kontact และส่วนประกอบต่าง ๆ ของมัน
Dowiedz się więcej o Kontact i jego składnikach
หมายเหตุของเครื่องพิมพ์: หมายเหตุ อาจจะใช้อธิบายเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ที่เลือกไว้้ ซึ่งหมายเหตุนี้จะถูกสร้างโดยผู้ดูแลระบบการพิมพ์ หรืออาจจะปล่อยว่างเอาไว้ก็ได้
Komentarz drukarki: Komentarz może opisywać wybraną drukarkę. Komentarz jest dodawany przez administratora systemu wydruku (może też być pozostawiony pusty
โรคของปลา รวมถึงสัตว์น้ําจําพวกมีเปลือก
Włączając choroby raków
เกี่ยวกับมอดูลปัจจุบัน
O aktualnym module
เกี่ยวกับอะตอมและนิวเคลียร์
Atomowe i jądrowe
คําเตือน: การยอมรับการรับกลับมาโดยไม่มีเงื่อนไข อาจส่งผลต่อความเป็นส่วนตัวของคุณได้ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับMDNs
UWAGA: Bezwarunkowe wysyłanie potwierdzeń może naruszyć Twoją prywatność. Więcej o MDN
ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์หรือคลาสของคุณ โดยอย่างน้อยจะต้องกรอกในส่วน ชื่อ ส่วน ตําแหน่ง และ รายละเอียด ไม่ต้องกรอกก็ได้ (อาจจะไม่ใช้บนบางระบบ
Podaj informacje o Twojej drukarce lub klasie drukarki. Nazwa jest obowiązkowa, Lokalizacja oraz Opis są opcjonalne (mogą nie być używane w niektórych systemach
ข้อมูลเกี่ยวกับการหาแพ็กเกจ ht://dig
Informacja o dostępności pakietu ht://dig
เกี่ยวกับ KTux
O programie KTux
หน้าเกี่ยวกับ Konqueror Name
Strona " O programie " KonqueroraName
ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับไดรเวอร์ที่เลือกไว้
Brak informacji o wybranym sterowniku
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของใบรับรองที่รู้จัก
To jest informacja o właścicielu certyfikatu
โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส Porcine reproductive and respiratory syndrome
Zespół rozrodczy i oddechowy świń
โรคของผึ้ง
Choroba pszczół
เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการประมง
Zastrzeżone dla danych z eksploatacji rybackiej
มอดูลรายละเอียดทั้งหมด จะคืนค่าข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบฮาร์ดแวร์หรือระบบปฏิบัติการของคุณ
Każdy z modułów podaje informacje o pewnym elemencie sprzętu komputerowego lub systemu operacyjnego
คุณสามารถใช้ปุ่มนี้ เพื่อดูรายละเอียดที่มากขึ้นเกี่ยวกับโพรไฟล์ระบบสีสําหรับจอภาพที่คุณเลือกไว้
Użyj tego przycisku by uzyskać dokładną informację o wybranym profilu monitora
ข้อมูลเกี่ยวกับขนาดภาพ
Informacja o wielkości obrazu
ดู ' man pppd ' เพิ่มเติม เกี่ยวกับรหัสความผิดพลาด หรือดูที่คําถามที่ถามบ่อยของ kppp ที่ %
Przeczytaj ' man pppd ', by znaleźć wyjaśnienia kodów błędów albo spójrz do często zadawanych pytań (FAQ) kppp pod adresem %
เกี่ยวกับการลบแฟ้มที่เลือก
Przystępowanie do usunięcia wybranych plików
ส่วนนี้ใช้แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับพาร์ทิชันและฮาร์ดดิสก์ที่มีอยู่บนระบบของคุณNAME OF TRANSLATORS
Informacje o partycjach i twardych dyskach w Twoim systemie. NAME OF TRANSLATORS
ก็ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับป้าเลยว่ะ
To nie ma z nią nic wspólnego
เกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์มือถือ, ด้ามไม้กวาด, ด้ามปืน, ไม้เท้า
Dotyczy wytwarzania uchwytów narzędzi, kolb broni palnej, lasek
การวินิจฉัยสาเหตุของการตายหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโรค
Określenie przyczyny śmierci lub zmian powstałych w wyniku choroby
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 117 zdań frazy โรคเกี่ยวกับลิ้น.Znalezione w 0,351 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.