Tłumaczenia na język polski:

  • choroby języka   

Podobne frazy w słowniku tajski polski. (80)

เกี่ยวกับบาดแผล
urazowy; traumatyczny; pourazowy; przyranny
เครื่องเกี่ยวหญ้า
kosiarka pokosowa; Żniwiarka pokosowa
ลิ้น
stroik; ozór; język; jęzor;

Przykładowe zdania z "โรคเกี่ยวกับลิ้น", pamięć tłumaczeniowa

add example
th คุณกําลังจะเตรียมไดรเวอร์ % ‧ เพื่อการใช้ร่วมกับไคลเอนต์วินโดว์สผ่านทาง Samba ซึ่งปฏิบัติการนี้ ต้องการ ไดรเวอร์โพสต์สคริปต์ของ Adobe, โปรแกรม Samba รุ่น ‧. ‧. x และบริการ SMB ที่กําลังทํางานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ คลิ้กที่ ส่งออก เพื่อเริ่มปฏิบัติการ โปรดอ่านคู่มือ cupsaddsmb ในคอนเควอร์เรอร์ หรือพิมพ์ man cupsaddsmb บนหน้าต่างคอนโซล เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความสามารถนี้เพิ่มเติม
pl Przygotowujesz sterownik % ‧ do udostępnienia klientom Windows przez Sambę. Operacja ta wymaga sterownika Adobe PostScript, Samby w wersji ‧. ‧ lub późniejszej i działającej usługi SMB na serwerze docelowym. Naciśnij przycisk Eksport, by rozpocząć operację. Żeby dowiedzieć się więcej o tej funkcji, przeczytaj stronę podręcznika cupsaddsmb w Konquerorze lub wpisz man cupsaddsmb w oknie Konsoli
th หน้าเกี่ยวกับ Konqueror Name
pl Strona " O programie " KonqueroraName
th พืชที่แสดงอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่แอบแฝงอยู่ในพืชปลูก
pl Rośliny pokazujące objawy chorób wirusowych w uprawach
th ส่วนนี้ใช้แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับพาร์ทิชันและฮาร์ดดิสก์ที่มีอยู่บนระบบของคุณNAME OF TRANSLATORS
pl Informacje o partycjach i twardych dyskach w Twoim systemie. NAME OF TRANSLATORS
th ข้อมูลดิบเกี่ยวกับการสงวนลิขสิทธิ์ของโพรไฟล์สี ICC
pl Surowe informacje o prawach autorskich profilu ICC
th วิทยาศาสตร์ด้านอาหารสัตว์และสารอาหารซึ่งสัมพันธ์กับสุขภาพและโรคของสัตว์, สําหรับการเตรียมอาหารให้สัตว์ใช้
pl Nauka o paszach i składnikach pokarmowych oraz ich wpływie na zdrowie i choroby zwierząt; do dokumentów o podawaniu paszy zwierzętom używaj
th โปรดป้อนข้อมูลบางประการเกี่ยวกับตัวคุณ
pl Proszę podać trochę informacji o sobie
th ข้อมูลเกี่ยวกับการหาแพ็กเกจ ht://dig
pl Informacja o dostępności pakietu ht://dig
th การตรวจสอบเนื้อเยื่อหรืออวัยวะหลังการตาย เพื่อตัดสินสาเหตุของการตายหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโรค
pl Badanie pośmiertne tkanek lub narządów w celu określenia przyczyny śmierci lub zmian powstałych w wyniku choroby
th การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตเนื่องจากโรคหรือปัจจัยภายนอก
pl Zmiany w organizmie spowodowane chorobą lub czynnikami zewnętrznymi
th เกี่ยวกับการส่งจดหมาย
pl Wiadomość zaraz zostanie wysłana
th คุณต้องการสร้างการติดตามย้อนหลังหรือไม่? มันจะมีประโยชน์ในการช่วยผู้พัฒนาหาข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้น แต่อาจจะใช้เวลามากบนเครื่องที่มีความเร็วต่ํา ข้อควรจํา: การติดตามย้อนหลังไม่ได้มีการให้รายละเอียดที่ครบถ้วนนักเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และไม่ได้ให้ข้อมูลว่าจะใช้สร้างข้อผิดพลาดนี้ขึ้นมาใหม่ได้อย่างไร และมันก็ไม่สามารถจะทําการแก้ไขข้อผิดพลาดได้ง่าย ๆ เลย หากปราศจากข้อมูลที่ครบถ้วนเหล่านี้
pl Czy chcesz wygenerować ślad wykonanych czynności? Pomoże to autorom zrozumieć przyczynę błędu. Niestety może to zająć trochę czasu na wolnych komputerach. Zwróć uwagę, że sam ślad wykonanych czynności nie zastąpi właściwego opisu błędu i informacji, jak go powtórzyć. Zwykle nie da się usunąć błędu bez dobrego opisu
th ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ส่วนที่เลือกไว้ปัจจุบัน
pl Informacja o aktualnie wybranym fragmencie
th เกี่ยวกับปรับแต่งเม้าส์ K
pl & O KMouseTool
th การสร้างแคลเซียมโดยโรคพืช
pl Patologiczne odkładanie się wapnia w tkankach
th ข้อความเกี่ยวกับข้อมูล
pl Komunikaty informacyjne
th แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของใบรับรองที่รู้จัก
pl To jest informacja o właścicielu certyfikatu
th การติดตั้งสคริปต์ล้มเหลว ในแพ็คเกจไม่ได้บรรจุแฟ้มที่สามารถเรียกประมวลผลได้ กรุณาแจ้งผู้ดูแลแพ็คเกจเกี่ยวกับข้อผิดพลาดนี้ด้วย
pl Instalacja skryptu nie powiodła się. Pakiet nie zawierał pliku wykonywalnego. Proszę poinformować opiekuna tego skryptu o tym błędzie
th เกี่ยวกับโมดูลปัจจุบันHelp menu-> about < modulename
pl O aktualnym moduleHelp menu-> about < modulename
th โรคของผึ้ง
pl Choroba pszczół
th เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการประมง
pl Zastrzeżone dla danych z eksploatacji rybackiej
th เกี่ยวกับ KTux
pl O programie
th ไม่สามารถหาค่าข้อมูลเกี่ยวกับโฟลเดอร์ % ‧ ได้ โดยเซิร์ฟเวอร์แจ้งว่า: %
pl Nie można uzyskać informacji o folderze % ‧. Odpowiedź serwera: %
th หน่วยบริการเตือนการแพร่ระบาดของโรคและแมลงเพื่อเตือนให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันพืชปลูกหรือสัตว์เลี้ยงของตนเอง
pl Służby monitorujące pojawianie się i rozwój szkodników, chorób oraz ostrzegające rolników o terminach zastosowania środków ochronnych dla upraw i inwentarza
th เกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์มือถือ, ด้ามไม้กวาด, ด้ามปืน, ไม้เท้า
pl Dotyczy wytwarzania uchwytów narzędzi, kolb broni palnej, lasek
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 117 zdań frazy โรคเกี่ยวกับลิ้น.Znalezione w 0,532 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.