Tłumaczenia na język polski:

  • tapeta   

Podobne frazy w słowniku tajski polski. (72)

การบากเป็นรูปวงแหวน
obrączkowanie; obrączkowanie (drzew); obrączkowanie drzew stojących
การปูพื้น
podłogi pomieszczeń inwentarskich; podłoga
การยุบตัวของพื้นดิน
zapadanie się gruntu; osiadanie gruntu
การสั่นของพื้นโลก
trzęsienie ziemi; wstrząsy ziemi
บรรยากาศของพื้นดิน
atmosfera glebowa; powietrze glebowe
พืชพื้นล่าง
dolna warstwa drzewostanu; podszyt; roślinność podokapowa
พื้น
podkładać; uziemić; podłoga; podłogi pomieszczeń inwentarskich; podmalować; uziemienie; ustępować; gruntować
พื้นโลก
ziemia (planeta)
รูปแบบ
format; wahanie; powstawać; wariacja; sformatować; formatowanie; formatować
รูปหลายเหลี่ยม
polygon; wielobok; wielokąt

Przykładowe zdania z "รูปพื้นหลัง", pamięć tłumaczeniowa

add example
th การสะท้อนของรังสีดวงอาทิตย์จากพื้นผิวโลกหรือพื้นผิวน้ํา
pl Odbicie promieni słonecznych od powierzchni ziemi lub wody
th ฟังก์ชัน DEC‧OCT () จะคืนค่ามาเป็นค่าในรูปแบบเลขฐานแปด
pl Funkcja ACOT () zwraca arcus tangens liczby
th รูปแบบวันที่ยาว
pl & Długi format daty
th ตั้งค่าชนิดพื้นผิวที่จะปรับใช้บนรูปภาพที่นี่
pl Ustaw typ tekstury do nałożenia na obraz
th ภาพพื้นหลังสีสันน้อยสําหรับ plasmoid
pl Obrazek tła o niskiej liczbie kolorów dla plazmoidów
th รูปแบบการเข้ารหัสของจดหมาย
pl Format zaszyfrowanej wiadomości
th ฟังก์ชัน CURRENTTIME () จะคืนค่ากลับมาเป็นค่าเวลาปัจจุบัน โดยมีรูปแบบตามภาษาท้องถิ่น
pl Funkcja CURRENTTIME () zwraca sformatowany bieżący czas z lokalnymi parametrami. czas
th ภาพพื้นหลังสีสันน้อยสําหรับ plasmoid
pl Obraz tła plazmoidów w małej liczbie kolorów
th รูปแบบต่อไปนี้จะถูกถ่ายโอนลงไปโดยตรง
pl Następujące formaty będą przeniesione bezpośrednio
th รูปแบบการพิมพ์
pl Drukuj układ
th หากคุณไม่ได้เลือกรูปแบบรหัสอย่างใดเลย SSL จะไม่ทํางาน
pl Jeśli nie wybierzesz przynajmniej jednego szyfru, SSL nie będzie działać
th รูปแบบภาษาท้องถิ่น
pl Ustawienia regionalne
th รูปแบบภาษาท้องถิ่น
pl Parametr lambda (wartość średnia
th รูปแบบแบบ Motif แบบปรับปรุงที่รวมมาให้Name
pl Wbudowany rozszerzony styl MotifName
th ไม่สนับประเภท MIME % ‧ ให้ใช้ในการเติมสายโซ่ตัวกรอง (ซึ่งอาจเกิดจาก ไม่ใช่ที่พักข้อมูลของ CUPS เมื่อมีการเลือกหน้าเพจ บนเอกสารที่ไม่ใช่โพสต์สคริปต์) คุณต้องการให้ KDE แปลงแฟ้มนี้ ให้อยู่ในรูปแบบที่สนับสนุนแทนหรือไม่?
pl Typ MIME % ‧ nie jest obsługiwany przez wybrany ciąg filtrów (może to się zdarzyć dla buforowania innego niż CUPS, podczas wyboru stron z pliku niepostscriptowego). Czy skonwertować plik do obsługiwanego formatu?
th ลายกระเบื้องปูพื้นComment
pl ŚcieżkaComment
th รูปแบบข้อความที่ตั้งเอง
pl Własny format napisu
th รูปสี่เหลี่ยมแบบเติมสี วาดรูปสี่เหลี่ยมแบบเติมสี
pl Wypełniony prostokąt Rysuj wypełniony prostokąt
th เปิดใช้งานตัวเลือกนี้เพื่อไม่ให้ทําการแสดงภาพพื้นหลังเสมอขณะที่ใช้งานผ่านการเชื่อมต่อระยะไกล หากไม่เปิดใช้ ตัวไคลเอนต์จะตัดสินใจเองว่าจะเปิดใช้งานภาพพื้นหลังหรือไม่
pl Zaznacz tę opcję, aby zawsze wyłączać tapetę podczas sesji zdalnej. W przeciwnym wypadku klient decyduje, czy tapeta będzie włączona, czy nie
th ตั้งเป็นสีรองของพื้นหลัง
pl Ustaw jako dodatkowy kolor tła
th รูปแบบการจัดวางเมนูแบบ XDG (แฟ้ม. menu
pl Układ menu XDG (pliki. menu
th เอาโปรแกรมสร้างพื้นหลังออก
pl Usuń program tworzący tło
th ภาพพื้นหลังสีสันน้อยสําหรับพาเนล
pl Obrazek tła o niskiej liczbie kolorów dla paneli
th ปุ่มนี้ จะอนุญาตให้คุณส่งออกใบรับรองที่เลือกไว้ ไปเป็นแฟ้มรูปแบบอื่น ๆ
pl Ten przycisk pozwala na eksportowanie wybranego formatu do pliku o różnym formacie
th ขนาดสูงสุดของพื้นผิวที่ปูลูกบาศก์
pl Maksymalny rozmiar tekstury mapy sześciennej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 692 zdań frazy รูปพื้นหลัง.Znalezione w 1,065 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.