Tłumaczenia na język polski:

  • tapeta   

Podobne frazy w słowniku tajski polski. (72)

กระเบื้องปูพื้นfliza
การกดอัดเป็นรูปekstruzja; wytłaczanie
การคืนรูปodtwarzanie
การจัดรูปแบบการแสดงข้อมูลwizualizacja danych
การทรุดตัวของพื้นดินzapadanie się gruntu; osiadanie gruntu
การทิ้งให้พื้นดินฟื้นตัวโดยปราศจากพืชczarny ugór
การทิ้งให้พื้นดินฟื้นตัวโดยมีพืชzielony ugór
การบากเป็นรูปวงแหวนobrączkowanie; obrączkowanie (drzew); obrączkowanie drzew stojących
การบินลงแตะพื้นprzyziemie
การบูชารูปปั้นbałwochwalstwo
การปูพื้นpodłogi pomieszczeń inwentarskich; podłoga
การเปลี่ยนรูปของธาตุmineralizacja
การเปลี่ยนรูปของธาตุคาร์บอนmineralizacja węgla
การผสมสีพื้นผิวแบบมัลติพาสwieloprzebiegowe przenikanie tekstur
การยุบตัวของพื้นดินzapadanie się gruntu; osiadanie gruntu
การเลี้ยงสัตว์แบบปูพื้นchów na ściółce
การสั่นของพื้นโลกtrzęsienie ziemi; wstrząsy ziemi
การเสื่อมสภาพของพื้นดินdegradacja gruntów
การเอาพื้นหลังออกUsuwanie tła
จีพีเอส (ระบบหาพิกัดบนพื้นโลก)gps (globalny system lokalizacji)
ชุดรูปแบบเดสก์ท็อปkompozycja pulpitu
ซึ่งเป็นรูปไข่eliptyczny
ซึ่งมีรูปทรงกลมgałkowaty
ตะกอนน้ําพารูปพัดstożek napływowy
ตัวแก้ไขรูปedytor obrazów
บรรยากาศของพื้นดินatmosfera glebowa; powietrze glebowe
บานหน้าต่างรูปขนาดย่อokienko miniatur
พรรณพืชพื้นป่าruno leśne
พืชผิวพื้นทะเลfitobentos
พืชพื้นล่างdolna warstwa drzewostanu; podszyt; roślinność podokapowa
พื้นpodkładać; uziemić; podłoga; podłogi pomieszczeń inwentarskich; podmalować; uziemienie; ustępować; gruntować
พื้นในเรืองเท้าbrandzel
พื้นผิวpowierzchnia
พื้นผิวการออกแบบpowierzchnia projektowa
พื้นโลกziemia (planeta)
พื้นหน้าpierwszy plan
พื้นหลังtło
พื้นหลังโปรแกรมประยุกต์tło aplikacji
ฟาร์มที่ปูพื้นเป็นแผ่นยาวแคบchów zwierząt na podłogach rusztowych
ภาชนะรูปทรงกระบอกbaryłka; beczka
ยันต์รูปสามเหลี่ยมabrakadabra
ระบบหาพิกัดบนพื้นโลกglobalny system lokalizacji
รูปกริยาในภาษาอังกฤษbezokolicznik
รูปของsylwetka
รูปต้นไม้figowiec
รูปที่rysunek
รูปแบบformat; wahanie; powstawać; wariacja; sformatować; formatowanie; formatować
รูปแบบกระแสข้อมูลformat strumienia
รูปแบบการขยับนิ้วszybki ruch
รูปแบบการนําเข้าformat importowanego pliku
รูปแบบการประเมินmodel oceniania
รูปแบบแป้นพิมพ์układ klawiatury
รูปแบบลายเส้นgest
รูปแบบลายเส้นการแก้ไขgest poprawiania
รูปแบบลายเส้นการขีดทับgest wykreślenia
รูปแบบลายเส้นในการลบgest wykreślania
รูปแบบสีmodel kolorów
รูปแบบหมายเลขการโทรต่างประเทศformat numeracji międzynarodowej
รูปสิบสองเหลี่ยมdwunastokąt foremny
รูปสี่เหลี่ยมคางหมูtrapez
รูปหลายเหลี่ยมpolygon; wielobok; wielokąt
รูปห้าเหลี่ยมpięciobok; pięciokąt
รูปอักษรsymbol
วิทยาศาสตร์พื้นพิภพnauka o ziemi
ศักย์วัสดุพื้น (ดิน)potencjał macierzysty gleby
สภาพแวดล้อมพื้นทะเลชายฝั่งถึงท้องทะเลlitoral
สภาพแวดล้อมพื้นทะเลลาดทวีปŚrodowisko głębinowe
สภาพแวดล้อมพื้นทะเลลึกŚrodowisko abisalne
สภาพแวดล้อมพื้นทะเลลึกถึงท้องทะเลŚrodowisko głębinowe bentosu
สวิตช์รูปแบบตัวเลขprzełącznik formatu numerycznego
สัตว์ผิวพื้นทะเลzoobentos
สัตว์พื้นทะเลmakrobentos

Przykładowe zdania z "รูปพื้นหลัง", pamięć tłumaczeniowa

add example
รูปแบบแถบกํากับแกน YFormat danych
รูปแบบภาพใหม่Nowy format obrazu
ปรับตั้งค่าสีพื้นหลังของกรอบได้ที่นี่Ustaw tu kolor tła ramki
ชุดตกแต่งหน้าต่างรูปแบบควอร์ซ โดยมีแถบหัวเรื่องหน้าต่างแบบเล็กบางDekoracje okien Quartz z bardzo małym paskiem tytułowym
รูปแบบไดรเวอร์ไม่ถูกต้องBłędny format sterownika
เลือกรูปหน้าใหม่Wybierz nowy obrazek użytkownika
ตั้งค่าตัวเลือกการจัดการพลังงานของระบบ ‧-หากใช้ตัวเลือก ' scheme ' ร่วมด้วย รูปแบบการจัดการพลังงาน ‧ จะถูกปรับเป็นรูปแบบตามค่า ' value ' ที่ให้มา ‧-หากใช้ตัวเลือก ' cpufreq ' ร่วมด้วย จะใช้นโยบายการปรับความถี่ ‧ ตัวประมวลผลหลัก (ซีพียู) ตามค่า ' value ' ที่ให้มาUstawienie opcji zarządzania energią. ‧-Jeśli podano opcję ' scheme ', to ustawiany jest schemat ‧ odpowiadający ' value ' ‧-Jeśli podano opcję ' cpufreq ', to ustawiana jest polityka ‧ określania częstotliwości procesora odpowiadająca ' value '
เลือกรูปแบบการแสดงหัวจดหมายView-> headersWybierz styl wyświetlanych nagłówków wiadomościView-> headers
สีพื้นหลังแถบสถานะ HTML-ไม่ใช่จดหมายแบบ HTMLTło paska stanu HTML-wiadomość tekstowa
ปรับแต่งโปรแกรมสร้างพื้นหลังKonfiguracja programu tła
ปรับตั้งค่าสีพื้นหน้าของกรอบได้ที่นี่Ustaw tu pierwszoplanowy kolor ramki
พื้นหลังอื่นAlternatywne tło
รูปแบบข้อมูลFormat & danych
ฟังก์ชัน BIN‧OCT () จะคืนค่ามาเป็นค่าในรูปแบบเลขฐานแปดFunkcja RANDNEGBINOM () zwraca pseudolosową liczbę z negatywnym rozkładem dwumianowym
นําเข้าเอกสาร PostScript เป็นรูปแบบ PDF& Importuj Postscript jako PDF
รูปแบบที่อยู่ URL ที่จะกรองWyrażenie URL do filtrowania
คุณสามารถเลือกผังแป้นพิมพ์แปรที่เลือกไว้ได้ที่นี่ โดยทั่วไปแล้วผังแป้นพิมพ์แปรก็คือ ผังแป้นพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ กัน สําหรับภาษาหนึ่ง ๆ ตัวอย่างเช่น ผังแป้นพิมพ์ภาษายูเครนอาจจะมีถึงสี่ผังแป้นพิมพ์แปร ได้แก่: แบบพื้นฐาน, แบบ winkeys (อย่างใน Windows), แบบพิมพ์ดีด (อย่างที่ใช้ในเครื่องพิมพ์ดีด) และ แบบตามการออกเสียง (อักษรยูเครนแต่ละตัว จะถูกวางไว้ตามการถอดเสียงภาษาละตินMożna tu wybrać wariant wybranego dodatkowego układu klawiatury. Warianty zwykle odpowiadają różnym mapom klawiatury dla tego samego języka. Na przykład układ ukraiński może mieć cztery warianty: podstawowy, z klawiszami Windows, maszynistki oraz fonetyczny (każda litera ukraińska jest umieszczona na odpowiadającej jej literze alfabetu łacińskiego
กาเลือกตัวเลือกนี้ เพื่อให้ KMail ทําการจัดเก็บรหัสผ่านเอาไว้ด้วย หาก KMail สามารถใช้งานกระเป๋าคุมข้อมูล K ได้ ก็จะจัดเก็บรหัสผ่านไว้ในกระเป๋าคุมข้อมูล แต่หากไม่มีกระเป๋าคุมข้อมูล K รหัสผ่านจะถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้มการปรับแต่งค่าของ KMail แทน โดยจะใช้รูปแบบที่อ่านได้ยากในการจัดเก็บ แต่นั่นก็ยังคงไม่ปลอดภัยนัก เนื่องจาก หากผู้ที่สามารถเข้าถึงแฟ้มนี้ได้ใช้ความพยายาม ก็อาจจะถอดรหัสผ่านนี้ได้Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, by KMail przechowywał hasło. Jeśli dostępny jest Portfel, hasło zostanie zapisane w nim. To jest uważane za bezpieczną metodę przechowywania haseł. Jeśli jednak Portfel nie jest dostępny, hasło zostanie zapisane w pliku konfiguracyjnym KMail. Hasło jest przechowywane w postaci zaszyfrowanej, ale nie jest ono bezpieczne, jeśli ktoś uzyska dostęp do Twoich plików konfiguracyjnych
ฟังก์ชัน BIN‧OCT () จะคืนค่ามาเป็นค่าในรูปแบบเลขฐานแปดFunkcja ABS () zwraca wartość bezwzględną z liczby zmiennoprzecinkowej x
กด, ลากขึ้น, ปล่อย \ ขัดกันกับรูปแบบของโอเปร่า ' Up‧ ' ซึ่งจะถูกปิดไป โดยปริยายNameNaciśnij, w górę, puść. \ Konflikt z ' W górę ‧ ' w stylu Opery, który jest domyślnie wyłączony. Name
ข้อความที่อยู่ในกรอบข้อความนี้ จะถูกนําไปใช้เป็นรูปแบบของวันแบบย่อ ตัวอย่างเช่น ถูกใช้เมื่อเรียกแสดงแฟ้ม (คําสั่ง ls-l เป็นต้น) โดยมีรูปแบบต่อไปนี้Wpisany tu tekst będzie użyty do wyświetlania skróconych dat. Tekst może zawierać poniższe symbole
การปรับสีพื้นผิวFiltr tekstury
รูปแบบเวลาFormat czasu: %
รูปแบบการเข้ารหัสจดหมายที่ควรใช้Preferowany format szyfrowania wiadomości
ส่งออกที่คั่นหน้าเป็นแฟ้มในรูปแบบ HTML ที่พิมพ์ได้ง่ายEksportuj zakładki do pliku w formacie HTML
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 692 zdań frazy รูปพื้นหลัง.Znalezione w 0,878 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.