Tłumaczenia na język polski:

  • tapeta   

Podobne frazy w słowniku tajski polski. (44)

การคืนรูป
uwodnienie produktów suszonych; rekonstrukcja; odtwarzanie
การปูพื้น
podłogi pomieszczeń inwentarskich; podłoga; kostkowanie; brukowanie
การแผ่รังสีพื้นหลังของเอกภพ
promieniowanie reliktowe; promieniowanie szczątkowe; mikrofalowe promieniowanie tła; kosmiczne promieniowanie tła
การยุบตัวของพื้นดิน
zapadanie się gruntu; osiadanie gruntu
การเลี้ยงสัตว์แบบปูพื้น
Utrzymanie w głębokiej oborze; chów na ściółce
การสั่นของพื้นโลก
trzęsienie ziemi; wstrząsy ziemi
ทรูปชิป
transportowiec wojskowy; statek transportowy; transportowiec; okręt transportowy
บรรยากาศของพื้นดิน
atmosfera glebowa; powietrze glebowe
พรรณพืชพื้นป่า
runo leśne; roślinność podokapowa; podszyt; dolna warstwa drzewostanu
พืชผิวพื้นทะเล
mikrobentos; fitobentos; makrobentos; mejobentos; bentos; fauna denna; zoobentos
พืชพื้นล่าง
dolna warstwa drzewostanu; podszyt; roślinność podokapowa; runo leśne
พื้น
podkładać; ziemia; krajobraz; uziemić; podłoga; podłogi pomieszczeń inwentarskich; teren; podmalować; okolica; uziemienie; strony; ustępować; gruntować
พื้นดิน
okolica; teren; krajobraz; strony
พื้นผิว
płaszczyzna; pole powierzchni; pole; powierzchnia
พื้นผิวโลก
zwierciadło; lustro
พื้นโลก
ziemia; ziemia (planeta)
พื้นหน้า
okno aktywne; pierwszy plan

Przykładowe zdania z "รูปพื้นหลัง", pamięć tłumaczeniowa

add example
th รูปวงรี วาดรูปวงรี
pl Elipsa Rysuj elipsę
th ชื่อของรูปแบบวิดเจ็ต ตัวอย่างเช่น " keramik " หรือ " plastik " โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายคําพูด
pl Nazwa stylu elementów interfejsu, np " keramik " czy " plastik " (bez cudzysłowów
th ปิดการแสดงภาพพื้นหลังเสมอ
pl Zawsze wyłączaj & tapetę
th รายการนี้แสดงตัวคั่นหน้าอัตโนมัติที่ได้ปรับแต่งไว้ของคุณ เมื่อมีการเปิดเอกสาร จะมีการใช้ที่คั่นหน้าแต่ละตัวในวิธีดังต่อไปนี้: จะไม่มีการใช้ที่คั่นหน้า ถ้าหากมีการระบุชนิดแฟ้ม mime หรือตัวกรองชื่อแฟ้ม ที่ไม่เข้ากับเอกสารเลย มิเช่นนั้น จะมีการลองจับคู่แต่ละบรรทัดในเอกสารเข้ากับรูปแบบ และจะมีการตั้งที่คั่นหน้าเมื่อมีบรรทัดที่เข้าได้ใช้ปุ่มที่ด้านล่างเพื่อจัดการคลังที่คั่นหน้าของคุณ
pl Ta lista pokazuje skonfigurowane wpisy automatycznego ustawiania zakładek. Kiedy dokument jest wczytywany, każdy wpis jest przetwarzany w następujący sposób: Wpis jest pomijany, jeśli podany został typ MIME albo wzorzec nazwy pliku i żaden nie pasuje do dokumentu. W przeciwnym wypadku każda linia dokumentu jest porównywana ze wzorcem i w liniach pasujących do wzorca ustawiana jest zakładka. Użyj poniższych przycisków do zarządzania wpisami
th รูปแบบ URL ไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์
pl Nieprawidłowo sformatowany URL
th การตั้งค่าความโปร่งแสงของพื้นหลัง จะยังไม่ถูกใช้งาน เนื่องจากพื้นที่ทํางานของคุณไม่รองกรับการแสดงผลหน้าต่างแบบโปร่งแสง
pl Ustawienia przezroczystości nie będą stosowane, ponieważ Twoje środowisko graficzne nie obsługuje przezroczystych okien
th ส่งออกที่คั่นหน้าเป็นแฟ้มในรูปแบบ HTML ที่พิมพ์ได้ง่าย
pl Eksportuj zakładki do pliku w formacie HTML
th รูปแบบวันที่
pl Format daty
th ฟังก์ชัน HEX‧BIN () จะคืนค่ามาเป็นค่าในรูปแบบเลขฐานสอง
pl Funkcja HEX‧BIN () zwraca wartość sformatowaną jako liczbę binarną
th กําหนด/แก้ไขอินสแตนซ์สําหรับเครื่องพิมพ์ที่เลือกไว้ในปัจจุบันที่นี่ โดยอินสแตนซ์นั้นเป็นการรวมกันของเครื่องพิมพ์จริง (ทางกายภาพ) และชุดของตัวเลือกที่กําหนดไว้เพิ่มเติม สําหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตแบบเดี่ยวๆ นั้น คุณสามารถกําหนดรูปแบบการพิมพ์ที่แตกต่างกันได้ เช่น คุณภาพแบบตัวร่าง, คุณภาพระดับภาพถ่าย หรือ การพิมพ์สองหน้า อินสแตนซ์เหล่านั้นจะปรากฎขึ้นเหมือนกับเป็นเครื่องพิมพ์ปกติในกล่องการพิมพ์ และอนุญาตให้คุณสามารถเลือกรูปแบบการพิมพ์ที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว
pl Możesz tu zdefiniować/zmienić egzemplarze wybranej drukarki. Egzemplarz jest kombinacją prawdziwej (fizycznej) drukarki z dodatkowymi ustawieniami. Dla jednej drukarki InkJet możesz zdefiniować różne formaty wydruku, np. Roboczy, Wysokiej jakości i Dwustronny. Egzemplarze te będą widoczne w ustawieniach wydruku, tak samo jak zwykłe drukarki. Pozwoli Ci to łatwo wybrać właściwy format wydruku
th ไม่สามารถเขียนภาพด้วยรูปแบบนี้ได้ รูปภาพจะไม่ถูกบันทึก!
pl Nie można zapisać obrazka w tym formacie. Obrazek nie zostanie zapisany!
th ฟังก์ชัน OCT‧DEC () จะคืนค่ามาเป็นค่าในรูปแบบเลขฐานสิบ
pl Funkcja OCT‧DEC zwraca wartość sformatowaną jako liczbę dziesiętną
th ตั้งเป็นภาพพื้นหลังพื้นที่ทํางาน
pl Ustaw jako tło
th Comment=เปิดแฟ้มที่มีรูปแบบ. h/[. cpp|. c] Name
pl Otwiera odpowiedni plik. h [. cpp|. c] Name
th รูปแบบการสนองตอบการป้อนรหัสผ่าน
pl Wyświetlane znaki podczas wpisywania hasła
th สีพื้นหลังที่จะใช้สําหรับหน้าปัดแบบ LCD
pl Kolor tła, jaki będzie użyty na wyświetlaczu LCD
th กรอบรูปComment
pl Ramka na zdjęciaComment
th ฟังก์ชัน DATE () จะคืนค่ากลับมาเป็นค่ารูปแบบวันที่ตามภาษาที่คุณตั้งไว้
pl Funkcja DAY zwraca dzień z daty. Jeśli nie jest podany parametr, zostanie zwrócony bieżący dzień
th รูปแบบการเคลื่อนเมาส์
pl Gest z ruchem myszy
th รูปแบบแถบกํากับแกน Y
pl Format & danych
th ส่งออกที่คั่นหน้าเป็นแฟ้มในรูปแบบที่คั่นหน้าของเน็ตสเคป (รุ่น ‧. x หรือก่อนหน้า
pl Eksportuj zakładki do pliku w formacie Netscape (wersja ‧. x i wcześniejsze
th รูปแบบภาษาท้องถิ่น
pl Parametr lambda (wartość średnia
th ตั้งค่ารูปแบบอักขระ
pl Ustaw styl znaku
th โฮสต์ที่ป้อนมาอยู่ในรูปแบบที่ผิดกับความต้องการ
pl Podany adres nie jest odpowiednio skonstruowany
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 692 zdań frazy รูปพื้นหลัง.Znalezione w 0,386 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.