wymowa:        

Tłumaczenia na język polski:

 • ulica     
  (Noun  f)
   
  droga wytyczona i zbudowana w mieście;
   
  droga wytyczona i zbudowana na terenie zurbanizowanym, głównie w mieście;
   
  väg
 • aleja   
 • droga   
 • szosa   
 • zagadka   
  (Noun  f)

Pozostałe znaczenia:

 
ulica

Picture dictionary

ulica
ulica

Podobne frazy w słowniku szwedzki polski. (9)

Enemy at the Gates
Wróg u bram
gate
brama
Gats
GATS
GATS
GATS
Golden Gate-bron
Most Golden Gate; most Golden Gate
gåta
zagadka; rebus; szarada; ; tajemnica
India Gate
Brama Indii
The Ninth Gate
Dziewiąte Wrota

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "gata", pamięć tłumaczeniowa

add example
sv Fiskarna är ute på gator och torg i Bryssel och i våra medlemsstater.
pl Rybacy protestują na naszych ulicach w Brukseli i w państwach członkowskich.
sv Globaliseringen tjänar i själva verket bara till att hetsa arbetstagare i alla länder mot varandra i illojal konkurrens, genom antingen omlokalisering, invandring av arbetssökande eller det ökända allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS) med leveranssätt 4 (Mode 4).
pl Globalizacja prowadzi jedynie do konfrontacji pomiędzy pracownikami wszystkich krajów w nieuczciwej konkurencji, czy to poprzez przenoszenie produkcji, migracje osób poszukujących pracy, czy też poprzez osławiony Mode 4 Układu ogólnego handlu usługami.
sv Om det finns mycket skräp på gatorna, som dessutom är blandat med industriavfall från norr och från söder, kan det snabbt sättas i en deponi var som helst, en deponi som inte uppfyller kraven, utan att nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas.
pl Jeżeli na ulicach jest dużo śmieci i jeżeli nie mieszają się one z odpadami przemysłowymi z północy i południa, to mogą być one szybko wyrzucone na niezabezpieczone składowiska, gdzie stosowne środki zabezpieczające nie są podejmowane, czy też nie można ich podjąć.
sv Mål C-‧/‧: Domstolens dom (första avdelningen) av den ‧ juli ‧ (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland)) – Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG (GAT) mot Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (LuK) (Brysselkonventionen – Artikel ‧.‧ – Tvister avseende registrering eller giltighet av patent – Exklusiv behörighet för domstolen på platsen för deposition eller registrering – Negativ fastställelsetalan avseende intrång – Fråga om patentets giltighet som aktualiserats indirekt under förfarandet
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf- Niemcy)- Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG (GAT) przeciwko Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (LuK) (Konwencja brukselska- Artykuł ‧ pkt ‧- Spory dotyczące rejestracji lub ważności patentów- Wyłączna jurysdykcja sądu miejsca złożenia zgłoszenia lub rejestracji- Pozew o stwierdzenie niewystępowania naruszenia- Kwestia ważności patentu podniesiona jako kwestia wpadkowa
sv I stället för att EU stöder dessa revolutioner och dem som har gått ut på gatorna och har kämpat och dödats, har man gjort raka motsatsen.
pl Zatem zamiast w ramach Unii Europejskiej wesprzeć rewolucje i tych, którzy wyszli na ulice, by walczyć, a nawet zginąć, ministrowie postąpili dokładnie odwrotnie.
sv Kommer man verkligen att jaga efter romerna utmed de italienska gatorna?
pl Czy na ulicach Włoch naprawdę odbędą się polowania na Romów?
sv Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.‧ – Sun Capital/Golden Gate/Bauer
pl Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.‧- Sun Capital/Golden Gate/Bauer
sv Ni kommer snart att få ett ytterligare prov på detta på Strasbourgs gator.
pl Wkrótce będziecie mieć kolejny tego obraz na ulicach Strasburga.
sv En gata inne i kyrkan?
pl Ulica we wnętrzu kościoła?
sv Grevelingenmeer och Brouwerschavensche Gat: inklusive alla vattenvägar mellan Schouwen-Duiveland och Goeree-Overflakkee
pl Grevelingenmeer i Brouwershavensche Gat: w tym drogi wodne pomiędzy Schouwen-Duiveland i Goeree-Overflakkee
sv Parterna erkänner att handeln med tjänster blir allt viktigare för utvecklingen av deras ekonomier och bekräftar sina respektive rättigheter och skyldigheter enligt allmänna tjänstehandelsavtalet (Gats
pl Strony uznają rosnące znaczenie handlu usługami dla rozwoju swoich gospodarek oraz potwierdzają swoje prawa i obowiązki w ramach Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS
sv London och Stockholm har (efter folkomröstning!) börjat att ta ut trängselavgifter av bilister som kör i innerstaden (resp. kör på vissa gator) och har uppnått goda resultat därigenom
pl Londyn i Sztokholm (po referendum!) rozpoczęły pobieranie od kierowców opłat za wjazd do centrum (lub korzystanie z określonej ulicy) i odnoszą przy tym dobre wyniki
sv Den nationella lagstiftning som berör den skyddade ursprungsbeteckningen Gata-Hurdes är följande
pl Krajowe ramy prawne dotyczące nazwy pochodzenia Gata-Hurdes podane są poniżej
sv Solidaritet har blivit en enkelriktad gata.
pl Solidarność stała się ulicą jednokierunkową.
sv Gater och/eller passagerartrappor skall säkras, dras tillbaka eller fällas in
pl mosty powietrzne i/lub schody podkadłubowe są zabezpieczone, usunięte lub cofnięte, zależnie co właściwe
sv I motsats till detta har samhällets reaktion på nya fenomen som uppstått främst i de europeiska storstäderna (organiserad brottslighet, gängbildning bland ungdomar, vandalism på gatorna, våld i idrottssammanhang, hot i skolorna, våld mot föräldrarna, främlingsfientliga beteenden och extremistgrupper, en förening av nya former av brottslighet och invandring, narkotikamissbruk osv.) lett till att man i vissa europeiska länder de senaste åren har kunnat skönja en tendens att skärpa straffen för minderåriga, höja maximistraffen, införa olika former av intagning på slutna anstalter samt ställa föräldrarna till svars för vissa brott som begås av minderåriga
pl Z kolei widoczność na forum publicznym nowych zjawisk, szczególnie w wielkich europejskich centrach miejskich (przestępczość zorganizowana, bandy młodocianych, wandalizm uliczny, przemoc w sporcie, zastraszanie w szkołach, przemoc wobec rodziców, zachowania ksenofobiczne i grupy ekstremistyczne, powiązania nowych form przestępczości z imigracją, uzależnienie od narkotyków itp.), spowodowała że w ostatnich latach można zaobserwować w niektórych krajach europejskich tendencję do zaostrzania prawa karnego wobec nieletnich, co łączy się z podniesieniem maksymalnych stosowanych kar i z wprowadzeniem różnych form odosobnienia w ośrodkach zamkniętych, czy nawet pociąganie do odpowiedzialności rodziców nieletniego za pewne popełnione przez niego wykroczenia
sv ledamot av kommissionen. - (EL) Herr talman, ärade ledamöter! De sopberg som växer på Neapels och närliggande städers gator sedan den 21 december beräknas nu enligt medierna ha passerat den enorma kvantiteten 100 000 ton.
pl komisarz. - (EL) Panie przewodniczący, szanowni posłowie do Parlamentu Europejskiego! Szacuje się, że odpady, które zostały zebrane na ulicach Neapolu i innych sąsiadujących miast od 21 grudnia, jak poinformowały nas media, przekroczyły ogromną ilość 100 000 ton.
sv Måste det flyta blod på gatorna i en eller annan europeisk stad för att vi ska vara 100 procent säkra på att det hot som är knutet till utbildning, till anstiftan eller till uppmaning har blivit verkligt?
pl Czy musi popłynąć krew na ulicach jednego bądź drugiego europejskiego miasta, byśmy mieli 100% pewności, że zagrożenie związane ze szkoleniem, z podżeganiem, z nawoływaniem stało się faktyczne.
sv Jag vill veta - och stämpla mig inte som anti-italiensk - vad som skulle ha skett om något av kandidatländerna, från Kroatien till Turkiet, hade tillkännagett åtgärder i linje med dem som planeras av den italienska regeringen när det gäller avfallsdekretet eller säkerhetsdekretet, där syftet med att börja klassa olaglig invandring som ett brott och placera soldater på gatorna är att få till stånd ett upphävande av alla förfaranden som har oturen att omfatta tidsplaner och egenskaper liknande sådana som premiärminister Silvio Berlusconi motsätter sig.
pl Chciałabym wiedzieć - i proszę nie twierdzić, że jestem antywłoska - co by się stało, gdyby którekolwiek państwo kandydujące, od Chorwacji po Turcję, ogłosiłoby działania podobne to tych, które planuje włoski rząd co do dekretu w sprawie odpadów lub w sprawie bezpieczeństwa, w których, pośród zmiany nielegalnej imigracji w przestępstwo i żołnierzy na ulicach, celem jest zawieszenie wszystkich poczynań, które miały nieszczęście pojawić się w tym czasie i mieć cechy podobne do tych podejmowanych przeciwko panu premierowi Berlusconiemu.
sv Demonstranterna ute på gatorna har rätt i att vi för en felaktig politik som inte bekämpar EU:s sociala obalanser, utan tvärt om förstärker dem.
pl Obywatele demonstrujący na ulicach mają rację, twierdząc, że nie walczy się w Europie z nierównowagą społeczną, ale że raczej się ją wzmacnia błędnymi strategiami politycznymi.
sv I Turkiet finns det en lag - och kommissionsledamoten bör vara medveten om detta - som förbjuder byggandet av någon icke-islamsk helgedom på en gata där det finns en moské.
pl W Turcji istnieje ustawa - i pan komisarz powinien być tego świadomy - zakazująca budowy jakichkolwiek innych niż muzułmańskie miejsc kultu przy ulicy, przy której stoi meczet.
sv " När det flyter blod på gatorna, åker nån i fängelse. "
pl Gdy krew zaleję ulicę, ktoś musi pójść do więzienia
sv President Mubarak, som han är i dag - och jag respekterar hans långa kamp - klarar inte att leda den politiska övergången. Det vore fullständigt galet att be honom göra det och att låta Mubarak-klanen möta ElBaradei-klanen i dag på Kairos gator.
pl Prezydent Mubarak, w jego obecnym stanie - a szanuję jego długie zmagania - nie jest w stanie przewodzić transformacji politycznej; szaleństwem jest proszenie go o to i zgoda na obecną walkę między klanem Mubaraka a klanem ElBaradei na ulicach Egiptu.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 708 zdań frazy gata.Znalezione w 0,549 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.