Tłumaczenia na język polski:

  • tworzywo sztuczne nadające się do ponownego przetworzenia   
     
    odpady z tworzyw sztucznych nadające się do powtórnego wykorzystania
     
    Plastični odpadki, ki se jih da pretvoriti v nove izdelke. (Vir: RRDA)

Przykładowe zdania z "plastika", pamięć tłumaczeniowa

add example
sl za Paprec Plastiques: aktivno na področju recikliranja odpadkov, zlasti plastike
pl w przypadku przedsiębiorstwa Paprec Plastiques: działalność w sektorze recyklingu odpadów, w szczególności plastiku
sl Sistem zagotavljanja kakovosti postopkov recikliranja plastike, ki jih zajema Uredba (ES) št. ‧/‧ o recikliranih polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in spremembi Uredbe Komisije (ES) št
pl System zapewniania jakości dla procesów recyklingu tworzyw sztucznych podlegających rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniającemu rozporządzenie (WE) nr
sl Zadeva: Sredstva za recikliranje plastike
pl Dotyczy: środków na powtórne przetwarzanie tworzyw sztucznych
sl do leta ‧ se priprava za ponovno uporabo ter recikliranje odpadnih materialov, kot so najmanj papir, kovine, plastika in steklo iz gospodinjstev ter po možnosti iz drugih virov, če so ti tokovi odpadkov podobni odpadkom iz gospodinjstev, povečajo na najmanj ‧ % skupne teže
pl do ‧ roku przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, plastik i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości innego pochodzenia, pod warunkiem że te strumienie odpadów są podobne do odpadów z gospodarstw domowych, zostanie zwiększone wagowo do minimum ‧ %
sl Kompromis, ki je bil sprejet na današnjem plenarnem zasedanju, bo prispeval k preusmeritvi pozornosti na preprečevanje in recikliranje - s ciljem stabilizacije količine odpadkov, proizvedenih do leta 2012, in ob izpolnjevanju ciljev 50-odstotnega recikliranja gospodinjskih odpadkov ter 70-odstotnega recikliranja gradbenih odpadkov in odpadkov pri rušenju do leta 2020 - pri čemer bodo sistemi ločenega zbiranja odpadkov obvezni do leta 2015, vsaj za papir, kovine, plastiko in steklo, ter ostrejše predpise o nevarnih odpadkih, zlasti na podlagi ločenega zbiranja in sledljivosti.
pl Kompromis przyjęty na dzisiejszym zgromadzeniu pomoże przenieść uwagę na działania zapobiegawcze i recykling - uwzględniając stabilizację objętości odpadów produkowanych między okresem dzisiejszym a 2012 oraz sprostanie celom recyklingowym, 50% odpadów domowych i 70% odpadów budowlanych i rozbiórkowych do 2020 roku - z oddzielnymi planami zbierania odpadów, które maja być obowiązkowe do 2015 roku, przynajmniej, jeśli chodzi o papier, metal, plastik i szkło, oraz zaostrzenie przepisów dotyczących odpadów niebezpiecznych, głównie poprzez ich oddzielanie, zbieranie i identyfikowalność.
sl To blago se ne more ponovno uporabiti kot takšno in je primerno le za ponovno pridobitev vlaken, izdelavo papirja ali plastike, za izdelavo loščilnih sredstev ali pa se uporablja kot industrijska krpa
pl Towary te nie nadają się do ponownego użytku w takim samym stanie i mogą być stosowane tylko do odzyskania włókna, do produkcji papieru lub tworzyw sztucznych, do produkcji wyrobów polerskich lub czyściw przemysłowych
sl V arbanelle je treba na zadnjo plast sardonov položiti pokrov iz skrilavca, stekla ali plastike, ki je primeren za živila in ki sardone ohrani pod pritiskom
pl Ostatnia warstwa sardeli w arbanelle musi zostać przykryta odpowiednim do celów spożywczych krążkiem z łupków, szkła lub tworzywa sztucznego, który ma zadanie ubicie sardeli
sl Posode za vzorce in pokrovi morajo biti iz stekla, primerne kovine ali plastike
pl Pojemniki na próbki oraz zamknięcia powinny być wykonane ze szkła, odpowiednich metali lub tworzyw sztucznych
sl Teh tekstilnih proizvodov ni moč uvrstiti med krpe, ker niso ponošeni, umazani, raztrgani, majhnih velikosti ali primerni samo za pridobivanje vlaken, za proizvodnjo papirja ali plastike, izdelave materialov za poliranje ali kot krpe za brisanje v industriji
pl Wskazane wyroby włókiennicze nie mogą zostać sklasyfikowane jako szmaty, ponieważ nie są wytarte, brudne ani rozdarte, o małych rozmiarach lub nadają się tylko do odzysku włókien, wyrobu papieru i tworzyw sztucznych, wyrobu materiałów do polerowania lub stosowania jako ścierki przemysłowe
sl Po koagulaciji mleka se sesirjeno mleko prelije v preluknjane modele iz plastike, primerne za živila, kjer sirotka odteka približno dvanajst ur
pl Po koagulacji mleka skrzep przelewany jest do perforowanych form wykonanych z plastiku przeznaczonego do kontaktu z żywnością, tak aby ser odsączał się przez około ‧ godzin
sl Podjetje meni, da uporaba snovi v plastiki, namenjeni za stik z živili, ni več primerna
pl Przedsiębiorstwo nie uważa już stosowania tej substancji w tworzywach sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi za właściwe
sl kolone za ionsko izmenjavo (valjaste) s premerom nad ‧ mm, ki so izdelane iz materialov, odpornih proti koncentrirani solni kislini (npr. titan ali fluorogljikova plastika), ali so zaščitene z njimi, in so primerne za delo pri temperaturah od ‧ K (‧ °C) do ‧ K (‧ °C) in tlakih nad ‧ MPa
pl kolumny jonitowe (cylindryczne) o średnicy powyżej ‧ mm, wykonane z materiałów odpornych na stężony kwas solny, lub chronione takimi materiałami (np. tytan lub tworzywa fluorowęglowe) i zdolne do pracy w temperaturach w zakresie ‧ K (‧ °C)–‧ K (‧ °C) i przy ciśnieniu powyżej ‧ MPa
sl embalaža mora imeti naslednje osnovne zunanje dimenzije: ‧ cm × ‧ cm, ‧ cm × ‧ cm ali ‧ cm × ‧ cm in mora biti iz lesa, plastike, polistirena, kartona ali drugega materiala, primernega za hrano, vanjo pa mora biti mogoče zapakirati od ‧ do ‧ kg proizvoda v eni plasti
pl pojemniki powinny mieć następujące podstawowe wymiary zewnętrzne: ‧ cm na ‧ cm, ‧ cm na ‧ cm bądź ‧ cm na ‧ cm i być wykonane z drewna, plastiku, polistyrenu, tektury lub innego materiału przeznaczonego do kontaktu z żywnością o pojemności od ‧ do ‧ kg produktu w jednej warstwie
sl Mogoče je uporabiti plastične posode za enkratno uporabo, posode iz plastike, laminate vključno z aluminijevo folijo ali primerne plastične vrečke, ki se ustrezno zapirajo
pl Dopuszcza się przy odpowiednich metodach zamykania stosowanie pojemników z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku, pojemników wykonanych z tworzywa sztucznego, laminatów zawierających folię aluminiową czy też odpowiednich torebek z tworzywa sztucznego
sl enostavnost ponovne uporabe in recikliranja, izražena s: številom uporabljenih materialov in sestavnih delov, uporabo standardnih sestavnih delov, potrebnim časom za razgradnjo, zahtevnostjo orodij, potrebnih za razgradnjo, uporabo standardov za kodiranje sestavnih delov in materialov za razpoznavanje sestavnih delov in materialov, primernih za uporabo in recikliranje (vključno z označevanjem plastičnih delov v skladu s standardi ISO), uporabo materialov, ki jih je enostavno reciklirati, enostavnim dostopom do koristnih in drugih sestavnih delov in materialov, ki jih je mogoče reciklirati, enostavnim dostopom do sestavnih delov in materialov, ki vsebujejo nevarne snovi
pl łatwość ponownego wykorzystania i recyklingu wyrażona poprzez: liczbę stosowanych materiałów i części, stosowanie standardowych części, czas konieczny do demontażu, kompleksowość narzędzi koniecznych do demontażu, stosowanie norm kodowania części i materiałów w celu identyfikacji części i materiałów nadających się do ponownego wykorzystania i recyklingu (łącznie z oznaczaniem części plastykowych zgodnie z systemem ISO), stosowanie materiałów łatwych do ponownego wykorzystania, łatwy dostęp do innych cennych części i materiałów, które mogą zostać ponownie wykorzystane; łatwy dostęp do części i materiałów zawierających substancje niebezpieczne
sl Države članice storijo vse potrebno, da vzpodbudijo ponovno uporabo sestavnih delov, ki so primerni za ponovno uporabo, predelavo sestavnih delov, ki se jih ne da ponovno uporabiti, in dajanje prednosti recikliranju, če je to glede na varstvo okolja izvedljivo, brez poseganja v zahteve glede varnosti vozil in okoljevarstvene zahteve, kot sta nadzorovanje emisij v zrak in emisij hrupa
pl Państwa Członkowskie podejmą niezbędne środki w celu zachęcenia do ponownego używania części, które nadają się do ponownego użycia, do odzyskiwania części, które nie mogą być ponownie użyte oraz do przyznawania preferencji recyklingowi, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla środowiska, bez naruszania wymagań dotyczących bezpieczeństwa pojazdów oraz wymogów ochrony środowiska, szczególnie związanych z emisją do atmosfery oraz hałasem
sl Zajemanje fluoriranih toplogrednih plinov za namene recikliranja, predelave ali uničenja v skladu z odstavki ‧ do ‧ se izvede pred končnim odstranjenjem te opreme in, kadar je to primerno, med njenim servisiranjem in vzdrževanjem
pl Odzysk, do celów recyklingu, regeneracji lub niszczenia fluorowanych gazów cieplarnianych, zgodnie z ust. ‧–‧, jest przeprowadzany przed końcowym złomowaniem takich urządzeń oraz, w stosownych przypadkach, podczas ich serwisowania i konserwacji
sl Poleg tega bi morala Evropska komisija podpreti tudi razvoj gospodinjskih aparatov, primernih za vzdrževanje in recikliranje
pl Wsparcia ze strony Komisji Europejskiej wymaga również projektowanie sprzętu gospodarstwa domowego nadającego się do konserwacji i recyklingu
sl poziva Komisijo, da omogoči nadaljnji razvoj pobud za recikliranje, zlasti s prihodnjo strategijo o preprečevanju in recikliranju, ter da tam, kjer je to primerno, vključi dodatne ukrepe, še posebej v manjših državah članicah, kjer je ekonomijo obsega težje doseči
pl apeluje do Komisji o ułatwienie, w szczególności poprzez przyszłe strategie, zapobiegania powstawaniu odpadów i recyklingu, dalszego rozwoju inicjatyw dotyczących recyklingu oraz, o ile to wskazane, o włączenie środków wspomagających, zwłaszcza w małych Państwach Członkowskich, w których trudniej jest uzyskać korzyści skali
sl Masa materiala, ki se upošteva v fazi obdelave nekovinskih ostankov, primernih za recikliranje (‧‧):...
pl Masa materiału uwzględnionego na etapie przetwarzania pozostałości niemetalicznych, uznanego za nadający się do recyklingu (‧‧):...
sl Brez poseganja v ukrepe, ki se sprejmejo v skladu s členom ‧, se vsi plastični zaboji ali plastične palete, ki se vrnejo v skladu s tem členom in ki niso več primerni ali namenjeni za ponovno uporabo, odstranijo v skladu s postopkom, ki ga posebej odobrijo pristojni organi zadevne države članice ali se reciklirajo v okviru nadzorovanega postopka recikliranja v skladu z odstavki ‧, ‧ in ‧ člena
pl Bez uszczerbku dla środków podjętych na podstawie art. ‧, wszystkie skrzynie i palety zwrócone zgodnie z niniejszym artykułem, które nie nadają się już albo są przeznaczone do ponownego wykorzystania, usuwa się zgodnie z procedurą specjalnie zatwierdzoną przez właściwe organy danego państwa członkowskiego albo przetwarza się powtórnie w ramach kontrolowanego procesu recyklingu zgodnie z art. ‧ ust. ‧, ‧ i
sl Obstaja torej potreba, da se z uporabo skupnih standardov na nekaterih področjih, kjer je to primerno, tudi v zvezi s sekundarnimi materiali, oblikujejo enaki konkurenčni pogoji za recikliranje, z namenom povečanja kakovosti recikliranja
pl Istnieje w związku z tym potrzeba opracowania wspólnotowych równych warunków prowadzenia działalności w zakresie recyklingu poprzez zastosowanie, w odpowiednich przypadkach, wspólnych norm w niektórych obszarach w tym w odniesieniu do surowców wtórnych, w celu poprawienia jakości recyklingu
sl Ta izdelek izpolnjuje zahteve za znak Evropske unije za okolje, ker je energetsko učinkovit in izdelan tako, da je omogočena zamenjava sestavnih delov, popravljanje, recikliranje in okolju primerno odstranjevanje
pl Produkt ten spełnia wymogi oznakowania ekologicznego Unii Europejskiej, ponieważ jest energooszczędny i został zaprojektowany tak, aby umożliwić wymianę jego komponentów, naprawę, powtórne przetworzenie oraz jego likwidację w sposób przyjazny dla środowiska
sl morebitno ponovno uporabo materialov, ki so primerni za recikliranje
pl ewentualnego ponownego wykorzystania materiałów nadających się do przetworzenia
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1212673 zdań frazy plastika.Znalezione w 89,913 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.