Tłumaczenia na język polski:

  • celuloliza   

Przykładowe zdania z "rozklad celulózy", pamięć tłumaczeniowa

add example
sk Vzhľadom na technologický vývoj je potrebné povoliť nový druh fólie z regenerovanej celulózy s vrstvou pozostávajúcou z plastu, ktorý je kompostovateľný a schopný rozkladu
pl ze względu na rozwój technologiczny konieczne jest zatwierdzenie nowego typu folii z regenerowanej celulozy z powłokami składającymi się z tworzyw sztucznych, który nadaje się na kompost i jest biodegradowalny
sk Vďaka využívaniu odpadov a komplexných a nákladovo náročných biochemických procesov na podporu prirodzených procesov rozkladu celulózy sú palivá novej generácie energeticky účinné a ekologicky vhodné
pl Paliwa nowej generacji charakteryzują się wysoką wydajnością energetyczną i niskimi kosztami dla środowiska dzięki wykorzystaniu odpadów i zastosowaniu biochemii w celu ułatwienia naturalnych procesów rozkładu celulozy, które są skomplikowane i kosztowne
sk Procesy rozkladu často zahŕňajú potenciálne nebezpečnú manipuláciu, preto musí každá metóda obsahovať odsek o bezpečnosti
pl Procedury rozkładu często zawierają potencjalnie niebezpieczne operacje, dlatego każda metoda musi zawierać punkt dotyczący bezpieczeństwa
sk ak sa preukázalo, že látka v ňom obsiahnutá nie je nebezpečná pre materiál, z ktorého je tlakové zariadenie zhotovené, a nijaké iné vnútorné mechanizmy rozkladu sa nedajú logicky predvídať
pl w przypadku gdy wykazano, że substancja znajdująca się wewnątrz nie jest szkodliwa dla materiału, z którego zbudowane jest urządzenie ciśnieniowe i brak jest innych racjonalnie przewidywalnych mechanizmów niszczenia wnętrza
sk Výskumy rozkladu v pôde by mali poskytnúť čo možno najlepšie odhady času potrebného na rozklad ‧ % a ‧ % (DT‧lab a DT‧lab) účinnej látky a príslušných metabolitov, výsledkov rozkladu a reakcií v laboratórnych podmienkach
pl Badania degradacji w glebie powinny dostarczyć możliwie najlepszej oceny czasu potrzebnego do degradacji ‧ % i ‧ % (DT‧lab i DT‧lab) substancji czynnej oraz istotnych metabolitów, produktów degradacji i reakcji w warunkach laboratoryjnych
sk keďže veľké množstvo týchto pesticídov alebo produktov ich metabolizmu alebo rozkladu môže mať škodlivé účinky na konzumentov rastlinných produktov
pl duża liczba pestycydów i ich metabolitów oraz produktów rozpadu może mieć szkodliwe skutki dla konsumentów produktów roślinnych
sk Množstvo kontrolovaných látok skupiny ‧ (tetrachlórmetán) podľa nariadenia (ES) č. ‧/‧, ktoré sa môže v roku ‧ prepustiť do voľného obehu v Spoločenstve zo zdrojov mimo Spoločenstva, má potenciál rozkladu ozónu (ODP) ‧ kilogramov ozónu
pl Ilość substancji kontrolowanych z grupy ‧ (tetrachlorek węgla) podlegających rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧, które można dopuścić do swobodnego obrotu we Wspólnocie w ‧ r. ze źródeł spoza terytorium Wspólnoty, wynosi ‧ kilogramów ODP
sk Suroviny a prídavné látky skladované v závodoch sa musia udržiavať v primeraných podmienkach, ktoré bránia rozkladu a chránia pred kontamináciou
pl Surowce i składniki magazynowane będą przechowywane w odpowiednich warunkach, ustalonych tak, aby zapobiegać ich zepsuciu i chronić je przed zanieczyszczeniem
sk Akákoľvek zložka okrem čistej účinnej látky a/alebo čistej varianty, ktorá sa nachádza v technickom materiáli (vrátane zložiek pochádzajúcich z výrobného procesu alebo z rozkladu počas skladovania
pl Każdy składnik inny niż czysta substancja czynna i/lub jej odmiana, obecny w materiale technicznym (w tym pochodzący z procesu produkcji lub z rozkładu, który nastąpił podczas przechowywania
sk Toto poradie sa musí prísne dodržiavať, aby sa zabránilo rozkladu pepsínu
pl Należy ściśle przestrzegać wskazanego porządku postępowania, aby uniknąć rozkładu pepsyny
sk Členské štáty zakážu uvádzať na trh a používať detergenty, ktoré obsahujú povrchovo aktívne látky s priemernou mierou biologického rozkladu nižšou ako ‧ % v každej z nasledujúcich kategórií: aniónové, katiónové, neiónové a amfolytické
pl Państwa Członkowskie zabraniają wprowadzania na rynek i używania detergentów, w przypadku gdy średni poziom podatności na biodegradację środków powierzchniowo czynnych jest mniejszy niż ‧ % dla każdej z następujących kategorii: anionowe, kationowe, niejonowe i amfolityczne
sk Testy by mali poskytnúť dostatočné údaje na vyhodnotenie možnosti akumulácie rezíduí účinnej látky a príslušných metabolitoch a výsledkov rozkladu a reakcií
pl Badania powinny dostarczyć wystarczających danych do oceny możliwości akumulacji pozostałości substancji czynnej i istotnych metabolitów, produktów degradacji i reakcji
sk Táto správa môže podľa potreby zahŕňať aj odporúčania opatrení, ktoré sa na vnútroštátnej úrovni majú prijať na dosiahnutie vysokého štandardu služby vo verejnom záujme alebo opatrení na zabránenie rozkladu trhu
pl W stosownych przypadkach sprawozdanie może zawierać zalecenia dotyczące środków, jakie należy przyjąć na poziomie krajowym w celu osiągnięcia wysokich standardów usług publicznych lub środków mających na celu zapobieganie zamknięciu rynku
sk Ak sa pozoruje premena (zmena skupenstva, rozklad), treba uviesť nasledujúce informácie
pl Jeżeli obserwowane jest przejście (zmiana stanu skupienia, rozkład), należy odnotować następujące informacje
sk Okrem toho, posúdenie rizika spotrebiteľa sa nemohlo ukončiť z dôvodu nedostatku údajov o spomenutých produktoch rozkladu
pl Ponadto nie do końca udało się ocenić zagrożenia dla konsumentów, ze względu na brak danych w odniesieniu do wyżej wymienionych produktów rozpadu
sk Vo svetle rozkladu srbského štátu je reakcia Európskej únie a niektorých členských štátov doslova šokujúca.
pl W obliczu rozbioru państwa serbskiego oburzająca jest reakcja Unii Europejskiej i części państw członkowskich.
sk Vildagliptín Vildagliptín pôsobí prevažne inhibíciou DPP-‧, enzýmu, ktorý je zodpovedný za rozklad inkretínových hormónov GLP-‧ (glukagónu podobný peptid ‧) a GIP (glukózodependentný inzulínotropný polypeptid
pl Wildagliptyna Wildagliptyna działa głównie poprzez hamowanie aktywności DPP-‧, enzymu odpowiedzialnego za rozpad inkretyn GLP-‧ (glukagonopodobnego peptydu-‧) i GIP (żołądkowego peptydu hamującego
sk "Komplexná dohoda o voľnom obchode", ktorú požaduje, prispeje k rozkladu našich hospodárstiev a sociálnych systémov, ktoré sú nútené konkurovať krajinám zapájajúcim sa do sociálneho dampingu.
pl "Kompleksowa umowa o wolnym handlu”, do zawarcia której wzywa się w tym projekcie przyczyni się do zniszczenia naszych gospodarek i systemów społecznych, zmuszonych konkurować z państwami zaangażowanymi w dumping socjalny.
sk Postupy rozkladu alebo dekontaminácie prípravkov na ochranu rastlín a ich obalov
pl Metody niszczenia lub odkażania środka ochrony roślin i jego opakowania
sk Niektoré látky, ktoré môžu podliehať spontánnej polymerizácii alebo rozkladu, sa obvykle uvádzajú na trh v stabilizovanej forme
pl Niektóre substancje, które są skłonne do samorzutnej polimeryzacji lub rozkładu, są generalnie wprowadzane do obrotu w stabilizowanej postaci
sk predpoveď rozmiestnenia, osudu a správania sa účinnej látky v životnom prostredí a jej príslušných metabolitov a výsledkov rozkladu a reakcií ako i časový priebeh s nimi spojený
pl przewidzenia rozmieszczenia, losów i zachowania się substancji czynnej i istotnych metabolitów, produktów degradacji i reakcji w środowisku, jak również czasu niezbędnego do tych przemian
sk Počas zvetrávania sa nesmú objaviť žiadne bubliny alebo iné viditeľné známky rozkladu, zmeny farby, mliečny zákal alebo trhliny
pl podczas badania nie występują bąbelki ani inne wyraźne oznaki rozkładu, odbarwienia, zmętnienia ani spękania
sk spoločných prekurzoroch a/alebo pravdepodobnosti spoločných produktov rozkladu prostredníctvom fyzikálnych alebo biologických procesov, ktorých výsledkom sú štruktúrne podobné chemické látky, alebo
pl występowaniu wspólnych prekursorów lub prawdopodobieństwie istnienia wspólnych produktów rozpadu na skutek procesów fizycznych i biologicznych, których wynikiem jest powstanie podobnych strukturalnie związków; lub
sk Jedna látka alebo viaceré látky prítomné v alebo na rastlinách alebo v rastlinných produktoch, v jedlých živočíšnych produktoch, pitnej vode alebo inde v životnom prostredí a vznikajúce v dôsledku používania prípravku na ochranu rastlín vrátane ich metabolitov a produktov vznikajúcich pri ich rozklade alebo reakcii
pl Jedna lub więcej substancji obecnych w lub na roślinach albo produktach pochodzenia roślinnego, jadalnych produktach pochodzenia zwierzęcego, wodzie pitnej lub gdzie indziej w środowisku, w wyniku stosowania środka ochrony roślin, w tym również metabolity i produkty rozpadu lub reakcji takich substancji
sk vypočítané tlaky nesmú byť nižšie ako maximálne prípustné tlaky a je nutné prihliadať na statickú výšku a na dynamický tlak tekutiny, ako aj na rozklad nestálych tekutín
pl ciśnienia obliczane nie mogą być niższe niż najwyższe ciśnienia dopuszczalne i muszą uwzględniać ciśnienia wysokości statycznej oraz ciśnienia kinetyczne płynu, a także rozkład płynów niestabilnych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1011 zdań frazy rozklad celulózy.Znalezione w 0,858 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.