Tłumaczenia na język polski:

  • celuloliza   

Przykładowe zdania z "rozklad celulózy", pamięć tłumaczeniowa

add example
sk Vďaka využívaniu odpadov a komplexných a nákladovo náročných biochemických procesov na podporu prirodzených procesov rozkladu celulózy sú palivá novej generácie energeticky účinné a ekologicky vhodné
pl Paliwa nowej generacji charakteryzują się wysoką wydajnością energetyczną i niskimi kosztami dla środowiska dzięki wykorzystaniu odpadów i zastosowaniu biochemii w celu ułatwienia naturalnych procesów rozkładu celulozy, które są skomplikowane i kosztowne
sk Vzhľadom na technologický vývoj je potrebné povoliť nový druh fólie z regenerovanej celulózy s vrstvou pozostávajúcou z plastu, ktorý je kompostovateľný a schopný rozkladu
pl ze względu na rozwój technologiczny konieczne jest zatwierdzenie nowego typu folii z regenerowanej celulozy z powłokami składającymi się z tworzyw sztucznych, który nadaje się na kompost i jest biodegradowalny
sk Látky pridávané k inzulínu môžu zapríčiňovať jeho rozklad, napr. ak sa pridajú lieky, ktoré obsahujú tiol alebo siričitany
pl Leki dodawane do insuliny mogą powodować jej degradację, np. jeśli preparat zawiera związki tiolowe lub siarczyny
sk Rozklad môže byť uskutočnený ako rozklad suchou cestou, mokrou cestou v otvorenom systéme a v uzavretom systéme (autokláv
pl Można wziąć pod uwagę rozkład w wyniku suchego spopielenia, mokrego rozpuszczania w układzie otwartym i rozkład w bombie
sk Množstvo kontrolovaných látok skupiny ‧ (hydrochlórofluorokarbóny) podľa nariadenia (ES) č. ‧/‧, ktoré sa môže v roku ‧ prepustiť do voľného obehu v Spoločenstve zo zdrojov mimo Spoločenstva, má potenciál rozkladu ozónu (ODP) ‧,‧ kilogramov
pl Ilość substancji kontrolowanych z grupy ‧ (wodorochlorofluorowęglowodory) podlegających rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧, które można dopuścić do swobodnego obrotu we Wspólnocie w ‧ r. ze źródeł spoza terytorium Wspólnoty, wynosi ‧,‧ kilograma ODP
sk V centre politiky Európskej únie a jej jednotlivých vlád je notoricky známa flexiistota, pod ktorou treba rozumieť úplný rozklad pracovných vzťahov.
pl W centrum polityki UE i rządu jest notorycznie powtarzane stwierdzenie "elastyczne bezpieczeństwo”, które wyjaśnia całkowite rozwiązanie stosunków pracy.
sk Ostatné vhodné fyzikálno-chemické, technologické alebo biologické vlastnosti, ako napr. schopnosť získať homogénnu zmes v premixoch a v krmivách, schopnosť tvorby prachu a pri mikroorganizmoch a/alebo enzýmových prípravkoch vyhodnotenie odolnosti voči rozkladu alebo strate biologickej aktivity v tráviacej sústave alebo v systéme simulujúcom trávenie in vitro
pl Inne stosowne własności fizykochemiczne, technologiczne oraz biologiczne, takie jak możliwość otrzymania jednorodnej mieszanki w przypadku premiksów i pasz, właściwości dotyczące pylenia, a dla mikroorganizmów i/lub preparatów enzymatycznych-ocena oporności na utratę aktywności biologicznej w układzie pokarmowym lub przez systemy symulacji in vitro
sk Fotochemický rozklad
pl Degradacja fotochemiczna
sk Test sa vždy vykoná pre príslušné metabolity a výsledky rozkladu a reakcií, ktoré kedykoľvek počas merania dosiahnú množstvo vyššie ako ‧ % množstva pridanej účinnej látky, pokiaľ nie sú z testov vykonaných v súlade s bodom ‧.‧ dostupné dostatočné informácie o ich rozklade
pl Badanie należy wykonać zawsze dla istotnych metabolitów, produktów degradacji i reakcji, których ilość w dowolnym okresie trwania badania przekracza ‧ % ilości dodanej substancji czynnej, chyba że dostępne są wystarczające dane o ich degradacji na podstawie wyników badań przeprowadzonych zgodnie z ppkt
sk Ak má byť konečný produkt rozkladu po zriedení priamo analyzovaný plamennou AAS alebo AAS pomocou grafitovej pece, nemala by prítomnosť organických rezíduí nízkomolekulárných organických molekúl prekážať pri meraní
pl Jeżeli końcowy roztwór, po rozcieńczeniu, ma być natychmiast poddany analizie w płomieniu AAS lub w tyglu grafitowym obecność pozostałości organicznych cząsteczek o-małej masie cząsteczkowej może nie wpływać na pomiar
sk keďže terorizmus nie je nikdy ospravedlniteľný, v boji proti terorizmu je potrebné vytvoriť komplexné stratégie, ktoré môžu pomôcť určiť príčiny krajnej chudoby, neistoty, štátneho rozkladu a nárastu fundamentalizmu a tým môžu prispieť k vytváraniu teroristických aktivít
pl zważywszy, że nie ma usprawiedliwienia dla jakiejkolwiek formy terroryzmu, zwalczanie go wymaga stworzenia wszechstronnych strategii, mogących pomóc w zajęciu się przyczynami skrajnego ubóstwa, braku bezpieczeństwa, rozkładu państw i wzrostu fundamentalizmu, które mogą przyczyniać się do powstawania działalności terrorystycznej
sk Sú preto potrebné zmeny politík s cieľom zmeniť orientáciu nášho hospodárskeho modelu, zastaviť rozklad našej výrobnej štruktúry a zabrániť akémukoľvek nárastu nepriaznivých sociálnych a klimatických účinkov, ktoré sa teraz objavujú.
pl Dlatego konieczne są zmiany polityki, aby zreorientować nasz model gospodarczy, zatrzymać dezintegrację naszej struktury produkcji i zapobiec rozprzestrzenianiu się niekorzystnych skutków społecznych i klimatycznych, jakie obecnie obserwujemy.
sk Ukázalo sa, že bolo potrebné nahradiť predchádzajúcu charakteristiku stredných, maximálnych a minimálnych hodnôt soli (NaCl) a vody a rozkladu bielkovín pomocou preformulovanej charakteristiky hodnôt, ktoré sú organickejšie a predovšetkým viac zodpovedajú technologickým postupom, ktoré boli zavedené v uplynulých desaťročiach
pl Niezbędne okazało się przeformułowanie poprzednio podanych średnich, maksymalnych i minimalnych wartości NaCl, wilgotności i proteolizy i zastąpienie ich opisem wartości bardziej spójnym, a przede wszystkim lepiej odpowiadającym technologii wytwarzania, jaka utrwaliła się w ciągu ostatnich dziesięcioleci
sk ak pri testovaní jednou z metód OECD ‧ A, OECD ‧ E, ISO ‧, OECD ‧ A, ISO ‧,OECD ‧ B alebo ISO ‧ preukáže percentuálny rozklad najmenej ‧ % počas ‧ dní
pl jeżeli podczas badania jedną z następujących metod: OECD ‧ A, OECD ‧ E, ISO ‧, OECD ‧ A, ISO ‧, OECD ‧ B lub ISO ‧ wykazuje procentową degradację rzędu co najmniej ‧ % w ciągu ‧ dni
sk vrátane jeho mikroflóry,-úplný rozklad na živiny alebo na neškodné látky v cieľových druhoch zvierat
pl całkowita degradacja i rozkład na składniki odżywcze lub substancje nieszkodliwe u gatunku docelowego
sk horopis danej oblasti a blízkosť Stredozemného mora majú čiastočne za následok vysoký počet hodín slnečného svitu v tejto oblasti, ktorý je nevyhnutný na to, aby v šupke dochádzalo k vyššiemu rozkladu chlorofylu a rodili sa tak hrušky žltšej alebo svetlejšej farby ako u hrušiek rovnakých odrôd, ktoré sa pestujú v iných oblastiach
pl ukształtowanie terenu w regionie i bliskość wybrzeża Morza Śródziemnego przyczyniają się do zwiększenia w wyznaczonym obszarze liczby godzin nasłonecznienia niezbędnego do wzmożonej degradacji chlorofilu w skórce owocu, co przekłada się na bardziej żółtawe zabarwienie lub jaśniejszy zielony odcień w porównaniu z tymi samymi odmianami uprawianymi w innych regionach
sk Pri celkovom pohľade na európske ciele by sa nemalo zabúdať na skutočnosť, že najmä nové členské štáty nemôžu v takomto krátkom čase dosiahnuť stanovené ciele bez toho, aby riskovali rozklad celých odvetví hospodárskej činnosti, ako aj sociálnu pohromu.
pl Fakt, że zwłaszcza nowe państwa członkowskie nie są w stanie osiągnąć wszystkich celów w perspektywie krótkoterminowej bez ryzyka dezintegracji całych gałęzi gospodarki i niepokojów społecznych, nie powinien być pomijany przy kompleksowej analizie europejskich celów.
sk Enzýmy pre špecifické chemické alebo biochemické reakcie alebo iné biologické zlúčeniny, ktoré viažu a urýchľujú rozklad BCH látok
pl Prace doświadczalne lub teoretyczne prowadzone głównie w celu uzyskania nowej wiedzy o podstawach danego zjawiska lub jego obserwowalnych efektach, nienakierowane bezpośrednio na konkretne cele lub zadania praktyczne
sk Zdá sa, že táto správa bola napísaná osobitne pre Taliansko, kde je teraz vysielateľ RAI v pokročilom štádiu rozkladu, pretože ho celkom ovládla stranícka politika, čo je na ujmu verejnoprávneho vysielania, a teda celej krajiny.
pl To sprawozdanie zostało, jak się zdaje, napisane specjalnie dla Włoch, gdzie stacja telewizyjna RAI jest obecnie w zaawansowanym stadium rozpadu, ponieważ została całkowicie przejęta przez partie polityczne, ze szkodą dla kultury i działalności informacyjnej nadawców publicznych, a więc dla całego kraju.
sk Rozklad vriacou zriedenou kyselinou chlorovodíkovou
pl Rozpuszczanie we wrzącym rozcieńczonym kwasie solnym
sk rozklad v pôde a vo vodných/sedimentačných systémoch (OECD ‧, resp. ‧) a
pl rozpad w glebie i układach wodnych/osadowych (odpowiednio OECD ‧ i ‧); oraz
sk ktoré v prípadoch, že sa na základe ostatných informácií predpokladá, že rozklad alebo mobilita sú závislé od pH (napr. hodnota rozpustnosti a hydrolýzy-odseky ‧ a ‧), tieto druhy pôdy budú pokrývať nasledujúce pH škály
pl jeśli na podstawie innych informacji, przewiduje się degradację i mobilność w zależności od pH (np. tempo rozpuszczania i hydrolizy-ust. ‧ i ‧) obejmują one następujące zakresy pH
sk Testovaná látka podlieha reakcii v skúmanom teplotnom rozmedzí (napríklad rozkladu alebo polymerizácii
pl Substancja ulega reakcji chemicznej w badanym zakresie temperatur (na przykład rozkładowi, polimeryzacji
sk Účinok na rozklad organických látok sa musí skúmať a uvádzať, keď hodnoty DT‧f určené v poľných štúdiách rozptylu (bod ‧) sú
pl Należy zbadać i podać wpływ na rozkład materii organicznej, jeśli wartości DT‧f ustalone w polowych badaniach nad rozpraszaniem (ppkt ‧) są większe niż ‧ dni
sk Dráha alebo dráhy rozkladu sa musia opísať vždy, okrem prípadov, v ktorých povaha a spôsob použitia prípravkov obsahujúcich účinnú látku vylučuje znečistenie pôdy ako napr. použitie prípravku na skladované výrobky alebo ošetrenie rán stromov
pl Droga lub drogi degradacji należy zawsze podać z wyjątkiem przypadków, gdy charakter i sposób stosowania preparatów zawierających substancję czynną uniemożliwia skażenie gleby, jak ma to miejsce w przypadku zastosowań na produkty składowane lub leczenia ran drzew
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1011 zdań frazy rozklad celulózy.Znalezione w 0,521 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.