Tłumaczenia na język polski:

  • kasztan jadalny   
     
    bot. botanika Castanea sativa Mill., gatunek drzewa z rodziny bukowatych;
  • kasztan jadalny (drzewo)   
  • kasztan słodki   

Przykładowe zdania z "gaštan jedlý", pamięć tłumaczeniowa

add example
Za vhodné na výsadbu vysokých hájov sa považujú plodonosné gaštany jedlé (...) pestované z väčšej miery na pôdach vulkanického a piesočnatého pôvodu, ktoré majú značný až vysoký obsah kremíka, (...Za odpowiednie można uznać wysokopienne lasy kasztanowców jadalnych (...) uprawiane na glebach pochodzących w większości od skał wulkanicznych i piaszczystych, a w każdym razie takich, w których krzemionka przeważa lub występuje w znacznych ilościach
Chránené označenie pôvodu Farina di Castagne della Lunigiana je vyhradené pre sladkú múku vyrobenú spracovaním jedlých gaštanov druhu Castanea sativa (Mill.), presnejšie odrôd Bresciana, Carpanese, Fosetta, Marzolina, Moretta, Primaticcia, Rigola, Rossella a Rossola, s doloženým historickým výskytom na danom územíChroniona nazwa pochodzenia Farina di Castagne della Lunigiana nadawana jest mące słodkiej uzyskiwanej poprzez przetwarzanie kasztanów pochodzących z drzew kasztanowca gatunku Castanea sativa (Mill.) i odmian, których występowanie od wielu lat na określonym obszarze produkcji jest potwierdzone, tj.: Bresciana, Carpanese, Fosetta, Marzolina, Moretta, Primaticcia, Rigola, Rossella, Rossola
Vec: Podpora na hektár pre pestovanie jedlých gaštanovDotyczy: płatności od hektara w przypadku uprawy kasztanów
Gaštany jedlé sú na celkovej rozlohe ‧ hektárov každopádne najviac sústredené na západe a juhozápade od sopečného kužeľa Amiata, a najmä v obciach Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Flora, Seggiano a Castiglione d'OrciaNajwiększe zagęszczenie upraw kasztanowca jadalnego, zajmujących łącznie ‧ ha, występuje w zachodniej i zachodnio-południowej części stożka wulkanicznego Amiata, a szczególnie w gminach Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Flora, Seggiano i Castiglione d'Orcia
Za vhodné na výsadbu vysokých hájov sa považujú plodonosné gaštany jedlé (...) pestované výlučne na pôdach, ktoré vznikli zvetrávaním vulkanickej horniny trachytu, (...Za odpowiednie można uznać wysokopienne lasy kasztanowców jadalnych (...) uprawiane wyłącznie na glebach pochodzących z rozkładu wulkanicznych skał trachitowych
Za vyhovujúce sa teda považujú háje gaštanov jedlých rastúcich v podnebnej oblasti dreviny Castanetum Monte Amiata v pásme nadmorskej výšky od ‧ do ‧ m a pestovaných na pôdach z väčšej miery vulkanického a piesočnatého pôvodu, ktoré majú značný až vysoký obsah kremíkaZa odpowiednie można uznać wysokopienne lasy kasztanowców jadalnych zlokalizowane w strefie fitoklimatycznej Castanetum góry Monte Amiata, położone w pasie wysokości od ‧ do ‧ m n.p.m., uprawiane na glebach pochodzących w większości od skał wulkanicznych i piaszczystych, a w każdym razie takich, w których krzemionka przeważa lub występuje w znacznych ilościach
Pestovanie gaštanov jedlých v oblasti Amiata bolo rozšírené oddávna vďaka obzvlášť priaznivým pôdnym a podnebným podmienkamUprawa kasztanowca jadalnego w rejonie Monte Amiata zawsze była rozpowszechniona dzięki szczególnie sprzyjającym warunkom glebowym i klimatycznym
Chránené zemepisné označenie Castagna del Monte Amiata sa vzťahuje na jedlé gaštany dopestované v oblasti uvedenej v ďalšom bode a patriace k odrodám bežne známym ako: Marrone, Bastarda Rossa, CecioChronione oznaczenie geograficzne Castagna del Monte Amiata odnosi się do kasztanów produkowanych na obszarze określonym w punkcie następnym, należących do odmian potocznie nazywanych: Marrone, Bastarda Rossa, Cecio
Jedlé gaštany (Castanea sppKasztany (Castanea spp
Vo Valle di Susa existujú v skutočnosti podrobné správy o pestovaní jedlých gaštanov od ‧. storočiaSzczegółowe przekazy dotyczące upraw kasztanów jadalnych w Valle di Susa sięgają aż ‧ r
Spája sa v nich ľahká vôňa gaštanu, ktorá vďaka panage preniká až do srdca šunkyLekki zapach kasztana wnikający aż do wnętrza szynki wiąże się z panierowaniem
Napríklad vyhľadávanie na Googli uskutočnené ‧. novembra ‧ prostredníctvom kľúčových slov castaña/s gallega/s (v španielčine) a castaña/s galega/s (v galícijčine) umožnilo zobraziť ‧ prípadov v porovnaní s menej ako ‧ prípadmi pri kľúčových slovách castanã/s española/s, alebo dokonca menej ako ‧ odpovedí v prípade gaštanov iného pôvodu (Astúria, Andalúzia alebo ExtremaduraNa przykład wyszukiwanie za pomocą wyszukiwarki Google w dniu ‧ listopada ‧ r. słów castaña/s gallega/s (kasztan/y galicyjski/e) i ich odpowiedników w języku galicyjskim (castaña/s galega/s) dało w sumie ‧ wyników, podczas gdy wyszukiwanie słów castaña/s española/s (kasztan/y hiszpański/e) dało wynik poniżej ‧ odniesień, a w przypadku kasztanów z innych regionów (Asturii, Andaluzji czy Estremadury) wynik nie sięgał nigdy nawet dwudziestu odniesień
Orechy: vlašské orechy, lieskové oriešky, mandle, gaštany atďOrzechy: orzechy włoskie, orzechy laskowe, migdały, kasztany jadalne itp
Galícijské gaštany vykazujú najnižšiu hodnotu týchto dvoch parametrov v porovnaní s gaštanmi zo zvyšných španielskych oblastí produkcieW przypadku kasztanów galicyjskich suma tych parametrów jest najniższa w porównaniu z pozostałymi obszarami produkcji na terytorium Hiszpanii
Dodatočný nepriamy spôsob, ako dokázať významné miesto galícijského gaštana a jeho dobrú povesť a vychýrenosť, spočíva v preskúmaní prípadov zobrazených na internete po zadaní kľúčových slov châtaigne galicienne (galícijský gaštan) a v ich porovnaní so zobrazenými prípadmi týkajúcimi sa gaštanov iného pôvoduPośrednim dowodem na znaczenie reputacji i prestiżu kasztanów galicyjskich jest analiza liczby odniesień znalezionych w Internecie dla kasztanów galicyjskich oraz kasztanów innego pochodzenia
Zber gaštanov prebieha v čase od ‧. októbra do ‧. decembra po prirodzenom odpadnutí plodovZbiory kasztanów trwają od dnia ‧ października do dnia ‧ grudnia, po naturalnym opadnięciu owoców
Na brehu rieky sa nachádzajú dva gaštanové stromy obsypané gaštanmi, jeden vpravo a druhý vľavoLogo zawiera też rysunek dwóch kasztanowców, rosnących jeden po lewej a drugi po prawej stronie koryta rzeki, obsypanych owocami kasztana
Zrušenie zmienky o gaštane ako druhu dreva, ktorý sa má použiť na výrobu mreže, je logickým dôsledkom požadovanej zmeny a doplnenia týkajúcich sa spôsobu výroby, ktorý povoľuje aj používanie konštrukcií a stĺpov vyhotovených z iného materiálu ako z gaštanového drevaUsunięcie zapisu o drewnie kasztanowym jako drewnie stosowanym do budowania altan stanowi logiczną konsekwencję proponowanej zmiany dotyczącej metody produkcji, która dopuszcza stosowanie przy budowie altan rusztowań i palików także z materiałów innych niż drewno kasztanowe
Z toho vyplýva väčšie množstvo draslíka a menšie množstvo sodíka v Marroni del Monfenera v porovnaní s inými gaštanmi, ako vidno z porovnania hodnôt chemického zloženia dvoch výrobkov, pri gaštanoch na základe tabuliek INRANPowoduje to większą zawartość potasu i mniejszą zawartość sodu w Marroni del Monfenera w porównaniu z innymi kasztanami, jak wynika z porównania składu chemicznego tych dwóch produktów zgodnie z wartościami podanymi dla kasztanów w tabelach INRAN
Na etiketách spracovaných výrobkov (gaštanové pyré, gaštanový krém, gaštanové sirupy, gaštanové liehoviny, ľadové gaštany, čokolády s ľadovými gaštanmi atď.) sa môže uviesť, že gaštany použité na ich výrobu pochádzajú z gaštanov s CHZO Castaña de Galicia, pokiaľ surovina spĺňa požiadavky ustanovené v špecifikáciiNa etykietach produktów przetworzonych (na przykład purée z kasztanów, kremu z kasztanów, kasztanów w syropie, kasztanów w alkoholu, kasztanów kandyzowanych, czekoladek z kandyzowanymi kasztanami itp.) można umieścić informację o wykorzystaniu w produkcji kasztanów objętych chronionym oznaczeniem geograficznym Castaña de Galicia, pod warunkiem że surowiec spełnienia wymagania określone w specyfikacji produktu
Na baleniach gaštanov uvádzaných na trh pod chráneným zemepisným označením Castaña de Galicia sa bude musieť nachádzať obchodná etiketa zodpovedajúca jednotlivému výrobcovi/baliarni, ako aj etiketa CHZO so súvislým alfanumerickým kódom, ktorý povolil a vydal kontrolný orgán, s logom chráneného zemepisného označeniaKasztany jadalne będące w sprzedaży i objęte chronionym oznaczeniem geograficznym Castaña de Galicia powinny mieć na opakowaniu etykietę handlową odpowiednią dla danego producenta/pakującego oraz etykietę ChOG z kodem kreskowym, dopuszczonym i wydanym przez organ kontrolny i zawierającą oficjalne logo chronionego oznaczenia geograficznego
Na každý kilogram marcipánového základu sa pridá ‧ g marmelády z glazovaných gaštanovNa każdy kilogram podstawowego mazapanu dodaje się ‧ g marmolady z marrón glacé
Údenie prebieha v udiarni s generátorom dymu, pri ktorom sa používa drevo z gaštanuPrzeprowadza się je w wędzarni z wykorzystaniem drewna kasztanowca w generatorze dymu
V talianskom časopise Rivista Geografica Italiana, výtlačok č. ‧ sa uvádza, že gaštany sa pestovali už v rokuW Rivista Georgafica Italiana ‧ wspomina się, że kasztany w tym rejonie uprawiane są od roku
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2238 zdań frazy gaštan jedlý.Znalezione w 1,666 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.