Tłumaczenia na język polski:

  • martwica kory mózgowej   

Przykładowe zdania z "cerebrokortikálna nekróza", pamięć tłumaczeniowa

add example
ROZHODNUTIE KOMISIE zo ‧. novembra ‧, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ‧/ES s ohľadom na programy uplatňované vo Fínsku na účely získania štatútu schválených zón so zreteľom na choroby rýb vírusová hemoragická septikémia (VHS) a infekčná hematopoietická nekróza (IHNDECYZJA KOMISJI z dnia ‧ listopada ‧ r. zmieniająca decyzję ‧/WE w zakresie programów stosowanych w Finlandii w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN
infekčná hematopoetická nekróza (IHNZakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN
zápal pečene, odumieranie pečeňových buniek (nekróza pečene) veľmi zriedkavo vedúcaniezakaźne zapalenie wątroby, obumieranie komórek wątroby (martwica wątroby), bardzo rzadko
epizootická hematopoetická nekróza u rýb (EHNepizootyczna martwica układu krwiotwórczego ryb (EHN
poškodenie kože a odumretie tkaniva (nekróza) v mieste vpichu *przerwanie ciągłości skóry i uszkodzenie tkanek (martwica) w miejscu wstrzyknięcia *
Podľa prílohy ‧ k smernici ‧/‧/ES sú ako nákazy podliehajúce hláseniu vymedzené tiež tieto nákazy: epizootická hematopoetická nekróza, epizootický ulcerózny syndróm, bonamióza (Bonamia exitiosa), bonamióza (Bonamia ostreae), marteilióza (Marteilia refringens), mikrocytóza (Microcytos mackini), perkinsóza (Perkinsus marinus), herpesviróza kaprov koi, syndróm Taura, ichtyoftirióza (choroba bielych škvŕn) a choroba žltých hlávZgodnie z załącznikiem ‧ do dyrektywy ‧/‧/WE epizootyczną martwicę układu krwiotwórczego ryb łososiowatych, zakaźny zespół owrzodzenia, zakażenie wywoływane przez Bonamia exitiosa, zakażenie wywoływane przez Bonamia ostreae, zakażenie wywoływane przez Marteilia refringens, zakażenie wywoływane przez Microcytos mackini, zakażenie wywoływane przez Perkinsus marinus, zakażenie herpeswirusem koi, zespół Taura (Taura syndrome), chorobę wywoływaną przez Whispovirus (White spot disease) oraz chorobę żółtej głowy (Yellowhead disease) również określa się jako choroby wymagające zgłaszania
Infekčná hematopoietická nekróza, infekčná anémia lososov a virálna hemoragická septikémia, ak boli potvrdené na farmách alebo v zónach schválených alebo voľných, musia byť oznamované ako primárne ohniskáZakażenia zakaźną martwicą układu krwiotwórczego ryb łososiowatych, zakaźną niedokrwistością i wirusową posocznicą krwotoczną ryb łososiowatych, w przypadku ich potwierdzenia w gospodarstwach lub strefach zatwierdzonych jako wolne od przedmiotowych chorób, muszą one zostać zgłoszone jako ogniska pierwotne
Ak nočné teploty neklesajú pod ‧ °C, môže prísť k poškodeniu chromofórov (striebristá nekrózaJeżeli temperatura nocą nie spada do ‧ oC, może wystąpić uszkodzenie chromatoforów (srebrzystość
V štúdiách zameraných na toxicitu opakovaného podávania u potkanov sa zistilo, že primárnym cieľovým orgánom pre toxické účinky je pečeň (zvýšenie transamináz, hyperplázia žlčových ciest, nekrózaW powtarzanych badaniach toksyczności dawki u szczurów zidentyfikowano wątrobę jako pierwotny organ, którego dotyczy toksyczność leku (zwiększenie aktywności aminotransferaz, przerost dróg żółciowych, martwica
Poruchy koţe a podkoţného tkaniva Časté účinky: pľuzgiere, erytém, popáleniny, koţná hyperpigmentácia, fotosenzitivné reakcie, popáleniny zo slnka, nekróza pokoţkyZaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: pęcherze, rumień, oparzenia, nadmierna pigmentacja skóry, reakcje nadwrażliwości na światło, oparzenia słoneczne, martwica skóry
Pacienti s jednotlivými léziami môžu v liečbe pokračovať, ak nekróza nie je priveľmi rozsiahlaPacjenci z pojedynczymi zmianami mogą kontynuować leczenie pod warunkiem, że martwica nie jest zbyt rozległa
Keď sa táto paprika pestuje v iných regiónoch južného Španielska, kde je teplejšie podnebie a počas období, keď sú teploty vyššie a vlhkosť nižšia, klesá obchodná kvalita plodov, o čom svedčí najväčší podiel plodov postihnutých vyššie opísanými fyziologickým problémami: nepremokavá vrstva, apikálna nekróza a pikantnosť plodovKiedy paprykę tę uprawia się w innych regionach na południu Hiszpanii, charakteryzujących się cieplejszym klimatem, w okresach o wyższych temperaturach i słabej wilgotności, jakość handlowa owoców obniża się, o czym świadczy większa ilość owoców dotkniętych opisanymi wyżej problemami fizjologicznymi jak gabardyna, sucha zgnilizna wierzchołkowa (ang. blossom-end rot) i pikantne owoce
Agroklimatické podmienky vymedzenej zemepisnej oblasti dodávajú tejto paprike osobitné kvalitatívne vlastnosti, vďaka ktorým je známa a preslávili ju tým, že sa podarilo vyhnúť alebo znížiť množstvo chýb, ktoré papriku znehodnocujú, ako sú pikantnosť, nepremokavá vrstva alebo apikálna nekrózaWarunki rolno-klimatyczne wyznaczonego obszaru geograficznego nadają papryce szczególne cechy jakościowe, które uczyniły ją sławną i przyczyniły się do jej renomy, zapobiegając wadom lub ograniczając wady, które obniżają jej wartość, jak pikantność, gabardyna lub sucha zgnilizna wierzchołkowa
Stevens-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza, nekróza v mieste injekcie, multiformný erytémZespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, martwica w miejscu wstrzyknięcia, rumień wielopostaciowy
Závažné nežiaduce účinky sledované v post-marketingovom období zahŕňajú: – Tepnové trombotické stavy, ako sú infarkty myokardu alebo ischémia, mozgovocievne poruchy a črevná nekrózaCiężkie zdarzenia niepożądane odnotowane po wprowadzeniu leku do obrotu. – Przypadki zakrzepicy tętniczej, takie jak: zawał lub niedokrwienie mięśnia sercowego, zaburzenia ukrwienia mózgu i zawał jelita
U pacientov, ktorí používajú Rebif sa zaznamenala nekróza v mieste vpichu injekcie (pozri časťU pacjentów stosujących Rebif opisywano martwicę w miejscu wstrzyknięcia (patrz punkt
Ak sa objaví nekróza abdominálnej kože alebo ak infiltrácia nevymizne do šiestich dní, tuberkulín sa odmietneJeżeli dochodzi do martwicy skóry brzucha lub naciek nie znika w ciągu sześciu dni, tuberkulinę należy odrzucić
Poruchy kostrového svalstva, spojivových tkanív a kostí Časté: kompartmentový syndróm *, nekróza svalovZaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Często: zespół ciasnoty przedziałów międzypowięziowych *, martwica mięśni
V ‧-mesačnej štúdii s použitím intravenóznej bolusovej injekcie vykonanej na bígloch bol pozorovaný testikulárny nález (degenerácia/nekróza semenotvorného epiteluW badaniu, w którym psom rasy beagle przez ‧ miesięcy podawano lek w dożylnym bolusie, obserwowano szkodliwy wpływ na jądra (zwyrodnienie lub martwicę nabłonka plemnikotwórczego
reakcia v mieste vpichu, zápal v mieste vpichu, neznáme celulitída v mieste vpichu‧, nekróza v mieste vpichu, krvácanie v mieste vpichu, bolesť na hrudníkuodczyn w miejscu wstrzyknięcia, zapalenie w nie znana miejscu wstrzyknięcia, zapalenie tkanki łącznej w miejscu wstrzyknięcia‧, martwica w miejscu wstrzyknięcia, krwawienie w miejscu wstrzyknięcia, bóle w klatce piersiowej
IHN(V) Infekčná hematopoetická nekróza (vírusIHN(V) Wirus zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 111 zdań frazy cerebrokortikálna nekróza.Znalezione w 0,955 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.