Tłumaczenia na język polski:

  • martwica kory mózgowej   

Przykładowe zdania z "cerebrokortikálna nekróza", pamięć tłumaczeniowa

add example
sk ROZHODNUTIE KOMISIE zo ‧. novembra ‧, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ‧/ES s ohľadom na programy uplatňované vo Fínsku na účely získania štatútu schválených zón so zreteľom na choroby rýb vírusová hemoragická septikémia (VHS) a infekčná hematopoietická nekróza (IHN
pl DECYZJA KOMISJI z dnia ‧ listopada ‧ r. zmieniająca decyzję ‧/WE w zakresie programów stosowanych w Finlandii w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN
sk infekčná hematopoetická nekróza (IHN
pl Zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN
sk zápal pečene, odumieranie pečeňových buniek (nekróza pečene) veľmi zriedkavo vedúca
pl niezakaźne zapalenie wątroby, obumieranie komórek wątroby (martwica wątroby), bardzo rzadko
sk epizootická hematopoetická nekróza u rýb (EHN
pl epizootyczna martwica układu krwiotwórczego ryb (EHN
sk poškodenie kože a odumretie tkaniva (nekróza) v mieste vpichu *
pl przerwanie ciągłości skóry i uszkodzenie tkanek (martwica) w miejscu wstrzyknięcia *
sk Podľa prílohy ‧ k smernici ‧/‧/ES sú ako nákazy podliehajúce hláseniu vymedzené tiež tieto nákazy: epizootická hematopoetická nekróza, epizootický ulcerózny syndróm, bonamióza (Bonamia exitiosa), bonamióza (Bonamia ostreae), marteilióza (Marteilia refringens), mikrocytóza (Microcytos mackini), perkinsóza (Perkinsus marinus), herpesviróza kaprov koi, syndróm Taura, ichtyoftirióza (choroba bielych škvŕn) a choroba žltých hláv
pl Zgodnie z załącznikiem ‧ do dyrektywy ‧/‧/WE epizootyczną martwicę układu krwiotwórczego ryb łososiowatych, zakaźny zespół owrzodzenia, zakażenie wywoływane przez Bonamia exitiosa, zakażenie wywoływane przez Bonamia ostreae, zakażenie wywoływane przez Marteilia refringens, zakażenie wywoływane przez Microcytos mackini, zakażenie wywoływane przez Perkinsus marinus, zakażenie herpeswirusem koi, zespół Taura (Taura syndrome), chorobę wywoływaną przez Whispovirus (White spot disease) oraz chorobę żółtej głowy (Yellowhead disease) również określa się jako choroby wymagające zgłaszania
sk Infekčná hematopoietická nekróza, infekčná anémia lososov a virálna hemoragická septikémia, ak boli potvrdené na farmách alebo v zónach schválených alebo voľných, musia byť oznamované ako primárne ohniská
pl Zakażenia zakaźną martwicą układu krwiotwórczego ryb łososiowatych, zakaźną niedokrwistością i wirusową posocznicą krwotoczną ryb łososiowatych, w przypadku ich potwierdzenia w gospodarstwach lub strefach zatwierdzonych jako wolne od przedmiotowych chorób, muszą one zostać zgłoszone jako ogniska pierwotne
sk Ak nočné teploty neklesajú pod ‧ °C, môže prísť k poškodeniu chromofórov (striebristá nekróza
pl Jeżeli temperatura nocą nie spada do ‧ oC, może wystąpić uszkodzenie chromatoforów (srebrzystość
sk V štúdiách zameraných na toxicitu opakovaného podávania u potkanov sa zistilo, že primárnym cieľovým orgánom pre toxické účinky je pečeň (zvýšenie transamináz, hyperplázia žlčových ciest, nekróza
pl W powtarzanych badaniach toksyczności dawki u szczurów zidentyfikowano wątrobę jako pierwotny organ, którego dotyczy toksyczność leku (zwiększenie aktywności aminotransferaz, przerost dróg żółciowych, martwica
sk Poruchy koţe a podkoţného tkaniva Časté účinky: pľuzgiere, erytém, popáleniny, koţná hyperpigmentácia, fotosenzitivné reakcie, popáleniny zo slnka, nekróza pokoţky
pl Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: pęcherze, rumień, oparzenia, nadmierna pigmentacja skóry, reakcje nadwrażliwości na światło, oparzenia słoneczne, martwica skóry
sk Pacienti s jednotlivými léziami môžu v liečbe pokračovať, ak nekróza nie je priveľmi rozsiahla
pl Pacjenci z pojedynczymi zmianami mogą kontynuować leczenie pod warunkiem, że martwica nie jest zbyt rozległa
sk Keď sa táto paprika pestuje v iných regiónoch južného Španielska, kde je teplejšie podnebie a počas období, keď sú teploty vyššie a vlhkosť nižšia, klesá obchodná kvalita plodov, o čom svedčí najväčší podiel plodov postihnutých vyššie opísanými fyziologickým problémami: nepremokavá vrstva, apikálna nekróza a pikantnosť plodov
pl Kiedy paprykę tę uprawia się w innych regionach na południu Hiszpanii, charakteryzujących się cieplejszym klimatem, w okresach o wyższych temperaturach i słabej wilgotności, jakość handlowa owoców obniża się, o czym świadczy większa ilość owoców dotkniętych opisanymi wyżej problemami fizjologicznymi jak gabardyna, sucha zgnilizna wierzchołkowa (ang. blossom-end rot) i pikantne owoce
sk Agroklimatické podmienky vymedzenej zemepisnej oblasti dodávajú tejto paprike osobitné kvalitatívne vlastnosti, vďaka ktorým je známa a preslávili ju tým, že sa podarilo vyhnúť alebo znížiť množstvo chýb, ktoré papriku znehodnocujú, ako sú pikantnosť, nepremokavá vrstva alebo apikálna nekróza
pl Warunki rolno-klimatyczne wyznaczonego obszaru geograficznego nadają papryce szczególne cechy jakościowe, które uczyniły ją sławną i przyczyniły się do jej renomy, zapobiegając wadom lub ograniczając wady, które obniżają jej wartość, jak pikantność, gabardyna lub sucha zgnilizna wierzchołkowa
sk Stevens-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza, nekróza v mieste injekcie, multiformný erytém
pl Zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, martwica w miejscu wstrzyknięcia, rumień wielopostaciowy
sk Závažné nežiaduce účinky sledované v post-marketingovom období zahŕňajú: – Tepnové trombotické stavy, ako sú infarkty myokardu alebo ischémia, mozgovocievne poruchy a črevná nekróza
pl Ciężkie zdarzenia niepożądane odnotowane po wprowadzeniu leku do obrotu. – Przypadki zakrzepicy tętniczej, takie jak: zawał lub niedokrwienie mięśnia sercowego, zaburzenia ukrwienia mózgu i zawał jelita
sk U pacientov, ktorí používajú Rebif sa zaznamenala nekróza v mieste vpichu injekcie (pozri časť
pl U pacjentów stosujących Rebif opisywano martwicę w miejscu wstrzyknięcia (patrz punkt
sk Ak sa objaví nekróza abdominálnej kože alebo ak infiltrácia nevymizne do šiestich dní, tuberkulín sa odmietne
pl Jeżeli dochodzi do martwicy skóry brzucha lub naciek nie znika w ciągu sześciu dni, tuberkulinę należy odrzucić
sk Poruchy kostrového svalstva, spojivových tkanív a kostí Časté: kompartmentový syndróm *, nekróza svalov
pl Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Często: zespół ciasnoty przedziałów międzypowięziowych *, martwica mięśni
sk V ‧-mesačnej štúdii s použitím intravenóznej bolusovej injekcie vykonanej na bígloch bol pozorovaný testikulárny nález (degenerácia/nekróza semenotvorného epitelu
pl W badaniu, w którym psom rasy beagle przez ‧ miesięcy podawano lek w dożylnym bolusie, obserwowano szkodliwy wpływ na jądra (zwyrodnienie lub martwicę nabłonka plemnikotwórczego
sk reakcia v mieste vpichu, zápal v mieste vpichu, neznáme celulitída v mieste vpichu‧, nekróza v mieste vpichu, krvácanie v mieste vpichu, bolesť na hrudníku
pl odczyn w miejscu wstrzyknięcia, zapalenie w nie znana miejscu wstrzyknięcia, zapalenie tkanki łącznej w miejscu wstrzyknięcia‧, martwica w miejscu wstrzyknięcia, krwawienie w miejscu wstrzyknięcia, bóle w klatce piersiowej
sk IHN(V) Infekčná hematopoetická nekróza (vírus
pl IHN(V) Wirus zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 111 zdań frazy cerebrokortikálna nekróza.Znalezione w 1,401 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.