Tłumaczenia na język polski:

  • Infiltracja   
     
    Infiltracja (film 2006)

Przykładowe zdania z "The Departed", pamięć tłumaczeniowa

add example
O ficheiro de configuração " % ‧ " não tem permissões de escrita. ‧: the unknown socket address family numberPlik konfiguracyjny " % ‧ " nie jest dostępny do zapisu. ‧: the unknown socket address family number
Snake species of the world: A taxonomic and geographic reference: Volume ‧ (Campbell, McDiamid and Touré, ‧), publicado sob os auspícios da HerpetologistsSnake species of the world: A taxonomic and geographic reference Volume ‧ (Campbell, McDiamid and Touré, ‧), opublikowano pod auspicjami Ligi Herpetologów, dla nomenklatury węży, z wyjątkiem następujących przypadków: poniższe nazwy dla węży malgaskich nie ulegają zmianie: Acrantophis dumerilii Jan, ‧, Acrantophis madagascariensis (Duméril... Bibron, ‧) i Sanzinia madagascariensis (Duméril... Bibron
Processo n.o COMP/M.‧- The Coca-Cola Company/Coca-Cola Hellenic Bottling Company/MultonSprawa nr COMP/M.‧- The Coca-Cola Company/Coca-Cola Hellenic Bottling Company/Multon
Processo C-‧/‧: Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Reino Unido) em ‧ de Julho de ‧- Pace plc/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & CustomsSprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Zjednoczone Królestwo) w dniu ‧ lipca ‧ r. –Pace plc przeciwko Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Autenticação (AuthType) A autorização a usar: None-Não efectuar a autenticação. Basic-Efectuar a autenticação usando o método Basic do HTTP. Digest-Efectuar a autenticação com o método Digest do HTTP. Nota: a autenticação com o certificado local pode ser substituída pelo cliente para o Basic ou o Digest ao ligar-se à interface do ' localhost '. Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etcUwierzytelnianie (AuthType) Użyty sposób uwierzytelniania: None-Brak uwierzytelniania. Basic-Uwierzytelnianie metodą HTTP Basic. Digest-Uwierzytelnianie metodą HTTP Digest. Uwaga: uwierzytelnianie za pomocą lokalnego certyfikatu może być podmienione przez klienta w trybie Basic lub Digest, jeśli podłączanie odbywa się do lokalnego interfejsu). Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
em inglês: Converted from a reduced duty import licence for product under order No ... to a full duty import licence on which the rate of duty of .../‧ kg was due and has been paid; licence already attributedw języku angielskim: Converted from a reduced duty import licence for product under order No ... to a full duty import licence on which the rate of duty of .../‧ kg was due and has been paid; licence already attributed
Tal decorre de a indústria comunitária ser membro da Federação das Partes Interessadas na Concorrência Leal no Sector dos Suportes Ópticos (Federation of Interested Parties in fair Competition in the Optical Media- FIPCOM) que, em Fevereiro de ‧, chegou a um acordo com a Royal Philips Electronics Corporation para passar a pagar royalties inferioresW związku z tym przedstawiciel przemysłu wspólnotowego został członkiem federacji stron zainteresowanych uczciwą konkurencją w sektorze nośników optycznych (FIPCOM), która w lutym ‧ r. zawarła porozumienie z Royal Philips Electronics w sprawie płacenia nowej, niższej stawki opłat licencyjnych
Raze the Golden Top para o chão!Sprowadź Złoty Czub na ziemię!
Acórdão do Tribunal de Justiça (Quarta Secção) de ‧ de Março de ‧ (pedido de decisão prejudicial do VAT and Duties Tribunal, London- Reino Unido)- J D Wetherspoon PLC/ The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & CustomsWyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia ‧ marca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez VAT and Duties Tribunal, London – Zjednoczone Królestwo) – J D Wetherspoon PLC przeciwko Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs
The boys are back Back to save the dayChłopcy wrócili‧ Wrócili by uratować dzień
Processo T-‧/‧: Despacho do Tribunal de Primeira Instância de ‧ de Abril de ‧- The International Institute for the Urban Environment/Comissão («Programa de investigação e de desenvolvimento tecnológico intitulado “Promoção da inovação e encorajamento da participação das PME”- Financiamento comunitário- Artigos ‧.o CE e ‧.o CE- Cláusula compromissória- Pedido de anulação- Admissibilidade»Sprawa T-‧/‧: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ kwietnia ‧ r.- The International Institute for the Urban Environment przeciwko Komisji (Program badań i rozwoju technologicznego zatytułowany „Promocja innowacji i wspierania uczestnictwa MŚP”- Finansowanie wspólnotowe- Artykuły ‧ WE i ‧ WE- Klauzula arbitrażowa- Żądanie stwierdzenia nieważności- Dopuszczalność
Recorrente: The Queen, a pedido de Christopher MellorStrona skarżąca: Christopher Mellor, The Queen
Não foi encontrada a imagemFor example ' ‧. ‧u ', the mass of an element in unitsNie znaleziono obrazkaFor example ' ‧. ‧u ', the mass of an element in units
International Islamic Relief Organization, delegação da Indonésia [também conhecida por (a) International Islamic Relief Agency, (b) International Relief Organization, (c) Islamic Relief Organization, (d) Islamic World Relief, (e) International Islamic Aid Organization, (f) Islamic Salvation Committee, (g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, (h) World Islamic Relief Organization, (i) Al Igatha Al-Islamiya, (j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, (k) Hayat al-Igatha, (l) Hayat Al-‘Igatha, (m) Ighatha, (n) Igatha, (o) Igassa, (p) Igasa, (q) Igase, (r) Egassa, (s) IIRO]International Islamic Relief Organization, Indonezja, filia (alias a) International Islamic Relief Agency, b) International Relief Organization, c) Islamic Relief Organization, d) Islamic World Relief, e) International Islamic Aid Organization, f) Islamic Salvation Committee, g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, h) World Islamic Relief Organization, i) Al Igatha Al-Islamiya, j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, k) Hayat al-Igatha, l) Hayat Al-'Igatha, m) Ighatha, n) Igatha, o) Igassa, p) Igasa, q) Igase, r) Egassa, s) IIRO
" The Grease Band " e eu agradecemos.Até à próximaGrease Band i ja naprawdę dziękujemy Wam bardzo
Pedido de decisão prejudicial apresentado pela Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido) em ‧ de Agosto de ‧- Secretary of State for the Home Department/Maria DiasWniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu ‧ sierpnia ‧ r.- Secretary of State for the Home Department przeciwko Mari Dias
Durante o processo de intervenção por braço no ar ("catch-the-eye”) foram várias as referências aos incentivos ao abate.Podczas procedury pytań z sali znalazło się kilka odniesień do zachęt związanych ze złomowaniem.
O requerente apresentou uma série de publicações da literatura de referência, visando discutir os fundamentos terapêuticos para o desvio em relação à ICH Guideline on Clinical Investigation of Medicinal Products in the Paediatric Population (norma orientadora da ICH sobre investigação clínica de medicamentos na população pediátrica) (CPMP/ICH/‧) e a base da diferenciação entre ‧ e ‧ dias em vez de uma definição mais geral de recém-nascidos de ‘ até ‧ dias após o nascimento ’, bem como dos diferentes regimes de dose utilizadosWnioskodawca przedstawił szereg publikacji z piśmiennictwa jako uzasadnienie odchylenia od wytycznych ICH w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych w populacji pediatrycznej (CPMP/ICH/‧) oraz podstawę rozróżnienia grup wiekowych ‧ i ‧ dni życia zamiast bardziej ogólnej definicji noworodków jako dzieci „ do ‧ dnia po urodzeniu ”, jak też różnych stosowanych schematów dawkowania
Read the mission report Ler o relatório da reunião (em inglês)Przeczytaj sprawozdanie z misji (w języku angielskim)
A Comissão recebeu, em ‧ de Março de ‧, uma notificação de um projecto de concentração nos termos do artigo ‧.o do Regulamento (CE) n.o ‧/‧ do Conselho, através da qual as empresas The Dow Chemical Company (Dow, EUA) e Chevron Phillips Chemical Company LP (Chevron, EUA) adquirem, na acepção do n.o ‧, alínea b), do artigo ‧.o do referido regulamento, o controlo conjunto da empresa Americas Styrenics LLC (EC, EUA), mediante aquisição de acções de uma nova empresa que constitui uma empresa comumW dniu ‧ marca ‧ r. zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo The Dow Chemical Company (Dow, Stany Zjednoczone) oraz Chevron Phillips Chemical Company LP (Chevron, Stany Zjednoczone) przejmują w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Americas Styrenics LLC (JV, Stany Zjednoczone) w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej spółką joint venture
Intervenções, segundo o procedimento catch the eye, de Zuzana Roithová e Ewa TomaszewskaZgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrały: Zuzana Roithová i Ewa Tomaszewska
Num jogo seguro, a solução aparece no início do jogo. Isto é útil para compreender os princípios do jogo. Contudo: ao fim de algum tempo, não é tão engraçado, pelo que deverá experimentar um jogo a sério! This is the last action of a game to check the result, when the user is doneW grze testowej na początku wyświetlane jest rozwiązanie. Jest to użyteczne do zrozumienia zasad gry Ale po chwili prawdziwa gra będzie znacznie ciekawsza. This is the last action of a game to check the result, when the user is done
The Wellcome Foundation Limited Glaxo Wellcome House Berkeley Avenue Greenford, Middlesex UB‧NN Reino UnidoThe Wellcome Foundation Limited Glaxo Wellcome House Berkeley Avenue Greenford, Middlesex UB‧NN Wielka Brytania
A rotulagem voluntária "Made in the European Union" e a rotulagem regional obrigatórias, assim como a obrigatoriedade da indicação de origem, não se excluem mutuamente.Dobrowolne etykiety "Wyprodukowano w Unii Europejskiej” oraz obligatoryjne etykiety regionalne, jak również obligatoryjny dowód pochodzenia nie wykluczają się wzajemnie.
Intervenções, segundo o procedimento catch the eye, de Charles Tannock, Ioan Mircea Paşcu, David Hammerstein, Luisa Morgantini, Reinhard Rack, Frieda Brepoels, Bairbre de Brún, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou e Kyriacos TriantaphyllidesNa zasadzie pytań z sali: Charles Tannock, Ioan Mircea Paşcu, David Hammerstein, Luisa Morgantini, Reinhard Rack, Frieda Brepoels, Bairbre de Brún, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou i Kyriacos Triantaphyllides
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3436 zdań frazy The Departed.Znalezione w 2,507 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.