Tłumaczenia na język szwedzki:

  • grattis på födelsedagen   
    (Interjection  )
     
    till person som firar sin födelsedag
  • ha den äran   
    (Interjection  )

Picture dictionary

grattis på födelsedagen, ha den äran
grattis på födelsedagen, ha den äran

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (1)

Sto lat samotności
Hundra år av ensamhet

Przykładowe zdania z "sto lat", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zaobserwowano sto dwadzieścia dziewięć nowych przypadków nowotworów różnego rodzaju w grupie ‧ pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, biorących udział w trwających do około ‧ lat badaniach klinicznych produktu Enbrel, włączając ‧ pacjentów leczonych produktem Enbrel w połączeniu z metotreksatem w trakcie dwuletniego badania aktywnie kontrolowanego
sv nya maligniteter av olika slag observerades hos ‧ patienter med reumatoid artrit och som i kliniska studier behandlats med Enbrel i ungefär ‧ år, inklusive ‧ patienter som behandlats med Enbrel i kombination med metotrexat i den ‧-åriga jämförande kontrollerade studien
pl (IT) Pani Przewodnicząca! Ponad sto lat temu amerykański przemysł telefoniczny nie uznał patentu Antonia Meucciego, nie z powodu niezastosowania języka angielskiego i nie dlatego, że wykorzystał on język włoski, ale dlatego, że nie zdołał spełnić jednego warunku: nie miał pieniędzy niezbędnych do zarejestrowania patentu na kolejny rok.
sv (IT) Fru talman! När Antonio Meuccis patent för ett sekel sedan inte erkändes av den amerikanska telefoniindustrin var det inte grund av bristande engelska eller för att han använde italienska utan för att ett villkor inte var uppfyllt: han hade inte pengar att registrera sitt patent under ännu ett år.
pl Niewielki wzrost średniej temperatury na świecie na przestrzeni ostatnich stu lat całkowicie odpowiada trwałym, długookresowym, naturalnym tendencjom w zakresie zmian klimatycznych.
sv Den lilla ökningen av världens medeltemperatur under de senaste hundra åren är helt förenlig med väletablerade, långsiktiga, naturliga klimatförändringar.
pl Zapewne jakieś sto lat
sv Möjligtvis ‧ ‧ år, skulle jag tro
pl Jak dobrze wiadomo, stoję na czele jednej z najdłużej działających grup reprezentujących osoby niepełnosprawne na Węgrzech - istniejącego od ponad stu lat Węgierskiego Związku Głuchych i Słabosłyszących.
sv Det är väl känt att jag är ledare för en av de äldsta representantorganisationerna för funktionshindrade i Ungern, det över hundra år gamla ungerska förbundet för döva och hörselskadade.
pl Sto lat!- Sto lat!
sv Grattis på födelsedagen
pl Sprawozdanie posła Anderssona jest plastrem na ranę zadaną przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości temu, co osiągnięto przez sto lat zmagań, i jest zdecydowanie niewystarczające.
sv Anderssonbetänkandet är ett plåster det sår som EG-domstolen har tillfogat resultaten från hundra års arbetskamp, och det är inte ens i närheten.
pl Zaobserwowano sto dwadzieścia dziewięć nowych przypadków nowotworów różnego rodzaju w grupie ‧ pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, biorących udział w trwających około ‧ lat badaniach klinicznych produktu Enbrel, włączając ‧ pacjentów leczonych produktem Enbrel w połączeniu z metotreksatem w trakcie dwuletniego badania aktywnie kontrolowanego
sv nya maligniteter av olika slag observerades hos ‧ patienter med reumatoid artrit och som i kliniska studier behandlats med Enbrel i ungefär ‧ år, inklusive ‧ patienter som behandlats med Enbrel i kombination med metotrexat i den ‧-åriga jämförande kontrollerade studien
pl Wydaje się, jakby minęło ze sto lat
sv Det var evigheter sen
pl (CS) Panie komisarzu, panie i panowie! Kiedy sto lat temu trwała walka o prawa głosu dla kobiet, nie chodziło im o przywilej, lecz o uznanie ich podstawowych praw.
sv (CS) Herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! När kampen för kvinnors rösträtt pågick för hundra år sedan var det inte ett privilegium som kvinnorna kämpade för utan för erkännandet av deras grundläggande rättigheter i samhället.
pl Mówię to jako Austriak, któremu na nowo otwarto drogę do sąsiadów - Czechów, Słowaków, Węgrów i Słoweńców - tak jak miało to miejsce sto lat temu.
sv Jag säger detta som österrikare som nu har möjlighet att resa in till våra grannar, tjeckerna, slovakerna, ungrarna och slovenerna, precis som vi kunde för hundra år sedan.
pl Ten sprzęt ma co najmniej sto lat
sv Utrustningen är ‧ år gammal
pl Sto lat, kochanie
sv Grattis på födelsedagen!
pl Sto lat walki przyniosło wielki postęp.
sv Stora framsteg har gjorts under hundra års kamp.
pl Ale od ponad stu lat zmusza się... nas do uźywania benzyny
sv Men oljekarteller och korrupta statliga bestämmelser...... har tvingat oss att använda bensln i över hundra år
pl To było sto lat temu
sv Det är ‧ år sen
pl sprawozdawczyni - Pani Przewodnicząca! Na wstępie pragnę złożyć wszystkim kobietom najlepsze życzenia z okazji tej ważnej rocznicy, jaką jest 8 marca, dzień, w którym obchodzimy setną rocznicę Międzynarodowego Dnia Kobiet, stu lat walki o prawa kobiet.
sv föredragande. - (EN) Fru talman! Först och främst vill jag gratulera alla kvinnor denna viktiga årsdag den 8 mars, som markerar Internationella kvinnodagens hundraårsjubileum, 100 års kamp för kvinnors rättigheter.
pl Panie Przewodniczący! Niestety spór ten trwa od ponad stu lat.
sv (EN) Herr talman! Tyvärr är denna konflikt över ett århundrade gammal.
pl W ostatnich latach ich populacja na obszarze Delty wzrosła do ponad stu osobników, z czego ‧ % żyje na obszarze Voordelty
sv Under de senaste åren har deras antal vuxit till mer än hundra i deltaområdet, varav ‧ procent lever i Voordeltaområdet
pl Poni sza tabela zawiera działania niepo dane zgłaszane z wi ksz cz sto ci u młodzie y (w wieku od ‧ do ‧ lat) ni u pacjentów dorosłych lub działania niepo dane zgłaszane tylko podczas krótkotrwałych bada klinicznych z udziałem młodzie y
sv I följande tabell upptas de biverkningar som rapporterats i högre frekvens hos ungdomar (i åldrarna ‧ år) än hos vuxna eller biverkningar som endast identifierats vid kliniska korttidsstudier ungdomar
pl Razem możemy zapewnić, że nie minie kolejne sto lat, zanim mężczyźni i kobiety otrzymają jednakowe prawa i jednakowe możliwości we wszystkich dziedzinach.
sv Tillsammans kan vi se till att det inte tar ytterligare hundra år innan kvinnor och män har lika rättigheter och lika möjligheter alla områden.
pl Sto lat później żyjemy w nowej Europie pokoju, wolności i jedności.
sv Hundra år senare lever vi i ett Europa präglat av fred, frihet och enhet.
pl Spędziliśmy tygodnie, jeśli nie lata, na dyskusjach o sytuacji klimatycznej za sto lat.
sv Vi tillbringar veckor, om inte år, med att tala om hur klimatet kommer att vara om 100 år.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 326086 zdań frazy sto lat.Znalezione w 66,504 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.