wymowa: IPA: ˈɔɡrut    

Tłumaczenia na język szwedzki:

 • trädgård       
  (Noun  c, w)
   
  Ett stycke mark bredvid ett hus där blommor och andra växter odlas och som ofta har en gräsyta.
   
  teren zajęty pod uprawę roślin ozdobnych lub użytkowych z wyznaczonymi alejami, ścieżkami, grządkami, ozdobiony trawnikami, klombami kwiatów itp.
   
  miejsce, gdzie uprawia się rośliny (np. kwiaty, drzewa, krzaki) w celach konsumpcyjnych (jedzenie) lub estetycznych;
 • tomt   
  (Noun  c)
   
  Substantiv
   
  vid villa, trädgård
 • park       
  (Noun  c)

Picture dictionary

trädgård
trädgård
trädgård
trädgård

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (9)

odpady organiczne z ogroduträdgårdsavfall
Ogrody TivoliTivoli
ogród botanicznybotanisk trädgård
Ogród Botaniczny w GöteborguGöteborgs botaniska trädgård
ogród przydomowyköksträdgård
ogród tarasowatyterasserad trädgård
ogród zoologicznydjurpark; zoologisk trädgård; zoo
Tajemniczy ogródDen hemliga trädgården
Wiszące ogrody SemiramidyBabylons hängande trädgårdar

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ogród", pamięć tłumaczeniowa

add example
Lokalizacja ogrodu zoologicznego wzdłuż ścieżki migracji ptaków, zwłaszcza przylatujących z obszarów Środkowej i Wschodniej Azji, Morza Kaspijskiego i Morza CzarnegoDjurparkens belägenhet längs med flyttfåglars sträckled, särskilt om fåglarna kommer från centrala och östra Asien samt områdena kring Kaspiska havet och Svarta havet
Czy wĄedza panowĄe, gdzĄe znajde ogród, w którym móglbym pracowac?Vet ni var jag kan hitta en trädgård att arbeta i?
Lokalizacja ogrodu zoologicznego lub zatwierdzonej jednostki, instytutu i ośrodka wzdłuż ścieżki migracji ptaków, zwłaszcza przylatujących z obszarów Afryki, Środkowej i Wschodniej Azji, Morza Kaspijskiego i Morza CzarnegoDjurparkens eller det godkända organets, institutets eller centrumets belägenhet längs med flyttfåglars sträckled, särskilt om fåglarna kommer från Afrika, centrala och östra Asien samt områdena kring Kaspiska havet och Svarta havet
Mieszkanie powinno mieć osobne dojście do ulicy (bezpośrednio lub przez ogród lub grunt) lub do wspólnej przestrzeni wewnątrz budynku (klatka schodowa, przejście, galeria itpDen skall ha separat tillgång till en gata (direkt eller via en trädgård eller tomt) eller ett gemensamt utrymme inuti byggnaden (trapphus, passage, galleria o.d
Wykaz przyjętych planów szczepień ochronnych dotyczących ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach i ośrodkachFörteckning över godkända planer för förebyggande vaccinering av fåglar som hålls i djurparker och godkända organ, institut eller centrum
Przy ławie w ogrodzieVid bänken i trädgården
Do celów niniejszej decyzji należy uwzględnić definicję ogrodów zoologicznychDen definitionen av djurparker bör beaktas i detta beslut
Z dwoma palcami, podczas pracy w ogrodzie, nie zniszczę kwiatów... łatwo je chwycęJag plockar dem lättare. gud har alltid en plan
W zależności od określonej sytuacji epidemiologicznej środki, o których mowa w ust. ‧, powinny być w szczególności skierowane na zapobieganie bezpośredniemu i pośredniemu kontaktowi ptaków dziko żyjących, w szczególności ptactwa wodnego, z ptakami trzymanymi w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkachBeroende på den specifika epidemiologiska situationen skall åtgärderna i punkt ‧ särskilt inriktas på att förhindra direkt och indirekt kontakt mellan viltlevande fåglar, särskilt sjöfåglar, och andra fåglar i fångenskap som hålls i djurparker och godkända organ, institut eller centrum
Nazwa kajszi Baraczk (morela) wystąpiła po raz pierwszy w ‧ roku w książce Jánosa Lippay (Posoni kert (Ogród Posoni), tom ‧, Gyümölcsös kert (Sad), Wiedeń ‧), ale dopiero plaga filoksery winiec, która zdewastowała winnice w latach ‧. ‧ wieku stała się impulsem do produkcji owoców na pagórkowatych terenach regionuBeteckningen kajszi Baraczk (aprikos) förekom första gången ‧ i en bok av János Lippay (Posoni kert (Trädgård i Pozsony), vol. ‧, Gyümölcsös kert (Fruktträdgård), Wien ‧), men det var först sedan ett vinlusangrepp ödelagt vingårdar på ‧-talet som fruktproduktionen i de kuperade områdena fick ett uppsving
Dotyczy: transpozycji do ustawodawstwa włoskiego dyrektywy dotyczącej ogrodów zoologicznychAngående: Italiens införlivande av direktivet om djurparker
zwierząt z ogrodów zoologicznychdjurparksdjur
Kryteria i czynniki ryzyka, które należy uwzględnić w przypadku stosowania środków określonych w art. ‧ w poszczególnych ogrodach zoologicznych, instytutach i ośrodkachKriterier och riskfaktorer som skall beaktas vid tillämpningen av åtgärderna I artikel ‧ vid enskilda djurparker eller godkända organ, institut eller centrum
Przykładowo, jeżeli rzodkiewki a następnie pory są uprawiane na pojedynczym obszarze o powierzchni ‧ ha ogrodu na otwartym powietrzu, podstawowa powierzchnia wprowadzana w pozycji ‧ to ‧ ha, a powierzchnia uprawna będzie dwukrotnością ‧ ha i zostanie wprowadzona odpowiednio w pozycjach ‧ iExempel: om först rädisor och sedan purjolök odlas på en areal på ‧ ha i en handelsträdgård på friland skall basarealen anges som ‧ ha under rubrik ‧, och den odlade arealen blir två gånger ‧ ha, vilken skall anges under rubrikerna ‧ respektive
Lokalizacja ogrodu zoologicznego, zatwierdzonych jednostek, instytutów lub ośrodków na terenach dużego skupienia ptaków migrujących, szczególnie ptaków wodnychDjurparkens eller det godkända organets, institutets eller centrumets belägenhet i områden med hög täthet av flyttfåglar, särskilt sjöfåglar
Kwiaty i ogrody podlewane są normalnie wcześnie rano lub po zachodzie słońca, tam gdzie warunki regionalne lub klimatyczne takie podlewanie uzasadniająBlommor och trädgårdar skall normalt vattnas när det är förmiddagssol eller efter solnedgången, såsom är mest lämpligt med tanke på regionala förhållanden eller klimatförhållanden
Podnosi go i wrzuca do ogroduHan tar upp den och kastar den på bakgården
Z drugiej strony, Czarnogóra powinna przewodzić w rozwoju współpracy regionalnej, zwiększać prawa mniejszości i brać udział w przeistaczaniu regionu z beczki prochu w ogród narodów.Å andra sidan bör Montenegro leda utvecklingen i det regionala samarbetet genom att fortsätta att utöka minoriteters rättigheter och medverka till att omvandla Balkanregionen från en krutdurk till en nationernas lustgård.
w imieniu grupy IND/DEM. - Panie przewodniczący! Biedny pan Frattini nadal się gubi w labiryncie ogrodu pałacu Hampton Court, podczas gdy UE coraz bardziej oddala się od demokracji.för IND/DEM-gruppen. - (EN) Herr talman! Stackars Franco Frattini är fortfarande vilse i Hampton Court-labyrinten samtidigt som EU fjärmar sig än mer från demokratin.
Dokładnie tam, w historycznym regionie cieszyńskim, leży dziś czeskie miasto Těšín i polski Cieszyn, gdzie powstał projekt "Ogród dwóch brzegów”, jako że przez oba miasta, które kiedyś tworzyły jedną aglomerację, przepływa rzeka.Och just där, i den historiska regionen Těšín som i dag omfattar den tjeckiska staden Český Těšín och den polska staden Cieszyn, har man skapat projektet ”En trädgård på båda sidor floden”, eftersom det flyter en flod mellan de två städerna som en gång i tiden var en enda stad.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 385 zdań frazy ogród.Znalezione w 0,833 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.