wymowa: IPA: ˈɔɡrut    

Tłumaczenia na język szwedzki:

 • trädgård       
  (Noun  c, w)
   
  Ett stycke mark bredvid ett hus där blommor och andra växter odlas och som ofta har en gräsyta.
   
  teren zajęty pod uprawę roślin ozdobnych lub użytkowych z wyznaczonymi alejami, ścieżkami, grządkami, ozdobiony trawnikami, klombami kwiatów itp.
   
  miejsce, gdzie uprawia się rośliny (np. kwiaty, drzewa, krzaki) w celach konsumpcyjnych (jedzenie) lub estetycznych;
 • tomt   
  (Noun  c)
   
  Substantiv
   
  vid villa, trädgård
 • park       
  (Noun  c)

Picture dictionary

trädgård
trädgård
trädgård
trädgård

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (13)

ogród botaniczny
botanisk trädgård
Ogród Botaniczny w Göteborgu
Göteborgs botaniska trädgård
ogród działkowy
koloniträdgård
ogród przydomowy
köksträdgård
ogród tarasowaty
terasserad trädgård
ogród zoologiczny
djurpark; zoologisk trädgård; zoo
praca w ogrodzie
trädgårdsarbete
Tajemniczy ogród
Den hemliga trädgården
Wiszące ogrody Semiramidy
Babylons hängande trädgårdar

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ogród", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl oprócz informacji, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE zawierają dokładny adres oraz lokalizację określonych ogrodów zoologicznych oraz zatwierdzonych jednostek, instytutów i ośrodkach gdzie mają zostać przeprowadzone szczepienia ochronne
sv utöver den information som föreskrivs i artikel ‧.‧ i direktiv ‧/‧/EG dessutom ange exakt adress och belägenhet för de djurparker och godkända organ, institut och centrum där den förebyggande vaccineringen skall genomföras
pl dotycząca środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach w państwach członkowskich
sv om åtgärder för att förhindra spridning av högpatogen aviär influensa till andra fåglar i fångenskap som hålls i djurparker och godkända organ, institut eller centrum i medlemsstaterna
pl Wprawdzie nie byłam w lepszych domach i ogrodach
sv Inte för att jag varit i nåt.Har du?
pl Odległość ogrodów zoologicznych, zatwierdzonych jednostek, instytutów i ośrodków od mokradeł i zbiorników wodnych, takich jak stawy, bagna, jeziora lub rzeki, w których mogą skupiać się migrujące ptaki wodne
sv Avståndet mellan djurparker eller godkända organ, institut eller centrum och våtmarker och vattenområden, såsom dammar, kärr, sjöar eller floder där flyttande sjöfåglar kan samlas
pl Lokalizacja ogrodu zoologicznego na obszarach o wysokim zagęszczeniu ptaków migrujących, w szczególności ptaków wodnych
sv Djurparkens belägenhet i områden med hög täthet av flyttfåglar, särskilt sjöfåglar
pl Dyrektywa ‧/‧/WE określa zasady wprowadzania szczepień ochronnych przeciwko grypie ptaków, między innymi ptaków żyjących w niewoli, takich jak ptaki trzymane w ogrodach zoologicznych oraz ustanawia szczegółowe zasady szczepień, które ma przyjąć Komisja
sv I direktiv ‧/‧/EG fastställs regler för införande av förebyggande vaccinering mot aviär influensa av bland annat fåglar i fångenskap, t.ex. fåglar som hålls i djurparker, och där föreskrivs att kommissionen skall fastställa närmare bestämmelser för detta
pl " W ogrodach życia nie ma już nic czystego i prawdziwego
sv " l livets trädgård är inget rent eller verkligt
pl Dotyczy: zwierząt, których dotyczy zamknięcie ogrodów zoologicznych zgodnie z dyrektywą w sprawie ogrodów zoologicznych
sv Angående: Djur som påverkas av nedläggningar av djurparker enligt zoodirektivet
pl I będzie dobrze... w ogrodzie
sv Allt kommer att bli bra... i trädgården
pl zabytki, parki narodowe, ogrody zoologiczne i botaniczne, akwaria
sv historiska minnesmärken, nationalparker, zoologiska och botaniska trädgårder, akvarier
pl Działalność rekreacyjna obejmuje sauny, baseny kąpielowe oraz inne podobne obiekty znajdujące się na terenie kempingu oraz tereny zielone, które nie są częścią struktury kempingu, takie jak parki, lasy i ogrody, a które są otwarte dla gości
sv Friskvårdsverksamhet omfattar t.ex. bastu, pool och alla andra sådana anläggningar på campingplatsens område, och sådana grönområden som inte hör till campingplatsens struktur, exempelvis parker, skogsområden och trädgårdar som är tillgängliga för gästerna
pl W środy pracuję w ogrodzie pana Villette' a
sv Jag arbetar här på onsdagar
pl Sprawdziliśmy każdy ogród, nikt go nie widział
sv Vi har letat överallt, ingen har sett honom
pl Dyrektywa Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ marca ‧ r. dotycząca trzymania dzikich zwierząt w ogrodach zoologicznych definiuje ogrody zoologiczne objęte wspomnianą dyrektywą
sv I rådets direktiv ‧/‧/EG av den ‧ mars ‧ om hållande av vilda djur i djurparker, ges en definition av de djurparker som omfattas av det direktivet
pl ustanawiająca wymogi mające na celu zapobieganie wysoce zjadliwej ptasiej grypie wywołanej wirusem grypy A podtyp H‧N‧ u ptaków podatnych trzymanych w ogrodach zoologicznych w Państwach Członkowskich
sv om krav för att förebygga högpatogen aviär influensa orsakad av aviärt influensavirus A av subtyp H‧N‧ hos mottagliga fåglar som hålls i djurparker i medlemsstaterna
pl EIT jest jak róża w europejskim ogrodzie.
sv EIT är som en ros i Europas trädgård.
pl " Piękne Domy i Ogrody "
sv Eller " Allt i hemmet "
pl Ogród, który opuscĄlem, byl takĄm wlasnĄe mĄejscem
sv Trädgården jag fick lämna var sådan
pl Odległość ogrodu zoologicznego, zatwierdzonej jednostki, instytutu i ośrodka od mokradeł, stawów, bagien, jezior lub rzek, w których mogą skupiać się migrujące ptaki wodne
sv Djurparkens eller det godkända organets, institutets eller centrumets avstånd till våtmarker, exempelvis dammar, kärr, sjöar eller floder där flyttande sjöfåglar kan samlas
pl G Ogrody botaniczne
sv G= Botaniska trädgårdar
pl Na podstawie oceny ryzyka Państwa Członkowskie mogą podjąć decyzję o zaszczepieniu przeciw ptasiej grypie ptaków podatnych trzymanych w ogrodach zoologicznych, którym grozi zarażenie się ptasią grypą, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku II
sv Mot bakgrund av en riskbedömning får medlemsstaterna fatta beslut om att tillämpa vaccinering mot aviär influensa av mottagliga fåglar som hålls i djurparker och bedöms vara utsatta för risk enligt de krav som anges i bilaga II
pl Dotyczy: transpozycji dyrektywy ‧/‧/WE (dyrektywa wspólnotowa w sprawie ogrodów zoologicznych
sv Angående: Införlivandet av direktiv ‧/‧/EG (djurparksdirektivet
pl Bo to dobry ogród
sv Det är en fin trädgård
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 385 zdań frazy ogród.Znalezione w 0,442 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.