wymowa: IPA: la

Tłumaczenia na język szwedzki:

  • la   

Pozostałe znaczenia:

 
lantan
 
... Ciotat : miasto we Francji, w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wyb.
 
... Garde: miasto we Francji, w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wyb.
 
... Plata, największe estuarium na świecie
 
... Seyne-sur-Mer : miasto we Francji, w regionie Prowansja-Alpy-L.W.
 
Scala - mediolański teatr operowy
 
symbol lantanu pierwiastka chemicznego
 
... Celle-Saint-Cloud: miasto we Francji, w regionie Ăle-de-France
 
... Teste-de-Buch : miasto we Francji, w regionie Akwitania
 
... Rochelle : miasto w zachodniej Francji, w regionie Poitou-Charentes
 
... LĂnea de la Concepción: miasto w Hiszpanii, prowincja Cadiz
 
... Garenne-Colombes : miasto we Francji, w regionie Ăle-de-France
 
skrót Lege artis, na receptach: według przepisu sztuki (farmaceutycznej)
 
... Valette-du-Var : miasto we Francji, w regionie Prowansja-Alpy-L.Wyb
 
nuta
 
muz. muzyka, muzyczny nazwa solmizacyjna jednego z dźwięków;
 
... Roche-sur-Yon : miasto we Francji, w regionie Kraj Loary.
 
po sol
 
... Louviere – miasto w środkowej Belgii, w prowincji Hainaut
 
... Courneuve : miasto we Francji, w regionie Ăle-de-France
 
sylabowa nazwa dźwięku a
 
lekkoatletyka
 
... Madeleine : miasto we Francji, w regionie Nord-Pas-de-Calais
 
symbol pierwiastka lantanu
 
... Jonquera: miasto w Hiszpanii (Katalonia)

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (6)

Andorra la VellaAndorra la Vella
Gaspésie-Îles-de-la-MadeleineGaspésie–Îles-de-la-Madeleine
kanał la mancheengelska kanalen
la pazla paz
la riojala rioja
shangri-lashangri-la

Przykładowe zdania z "la", pamięć tłumaczeniowa

add example
zobowiązania wynikające z ustawy z ‧ r. przed liberalizacją sektora pocztowego mogły pogorszyć konkurencyjność La Poste w otoczeniu w trakcie liberalizacjiskyldigheterna till följd av ‧ års lag, före avregleringen av postsektorn, skulle påverka La Postes konkurrenskraft i en omgivning där avreglering pågår
Teneryfa Północ- La Gomera: ‧ EURNorra Tenerifffa- La Gomera: ‧ EUR
Pułap ustanowiony w ‧ r. i reforma systemu emerytalnego urzędników państwowych zatrudnionych w przedsiębiorstwie La Poste na mocy art. ‧ ustawy zmieniającej ustawę budżetową na rok ‧ stanowią pomoc państwa zgodną ze wspólnym rynkiem pod warunkiem, żeårs övre gräns och reformen av pensionssystemet för statstjänstemän vid La Poste med stöd av artikel ‧ i ändringsbudgeten för ‧ utgör statligt stöd som är förenligt med den gemensamma marknaden, under förutsättning att
Dzięki zaopatrzeniu w kęsiska, Duferco Clabecq i Duferco La Louvière produkują kręgi i blachy po bardziej konkurencyjnych cenach kształtujących się na średnim poziomie europejskimAv de stålämnen som levereras av Carsid tillverkar Duferco Clabecq och Duferco La Louvière band och plåt till ett mer konkurrenskraftigt pris, som ligger i nivå med det europeiska genomsnittet
Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie C-‧/‧ (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal administratif de Paris): Serge Briheche przeciwko Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Éducation nationale i Ministre de la Justice (Polityka socjalna- Równe traktowanie kobiet i mężczyzn- Art. ‧ ust. ‧ WE- Dyrektywa ‧/‧/EWG- Warunki dostępu do stanowisk publicznych- Przepisy zastrzegające na rzecz wdów, które nie zawarły ponownie związku małżeńskiego, dobrodziejstwo niemożności powołania się wobec nich na granice wieku w dostępie do takich stanowiskDomstolens dom (andra avdelningen) den ‧ september ‧ i mål C-‧/‧ (begäran om förhandsavgörande från Tribunal administratif de Paris): Serge Briheche mot Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Éducation nationale och Ministre de la Justice (Socialpolitik – Likabehandling av kvinnor och män – Artikel ‧.‧ EG – Direktiv ‧/‧/EEG – Villkor för tillgång till offentlig anställning – Bestämmelser om att åldersgränsen för att få tillgång till sådan anställning inte gäller för änkor som inte har gift om sig
Inne informacje: przywódca Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d'Ivoire (UPLTCIÖvrig information: Ledare för patriotiska unionen för Elfenbenskustens totala frigörelse (UPLTCI
Camprodón, s/n “ La Riba ” E-‧ Vall de Bianya (Grona) HiszpaniaCamprodón, s/n “ La Riba ” E-‧ Vall de Bianya (Girona) Spanien
Lilly France S. A. S, Rue du Colonel Lilly, F-‧ Fegersheim, Francja i Lilly S. A., Avda. de la Industria ‧, ‧ Alcobendas (Madryt), HiszpaniaLilly France S. A. S., Rue du Colonel Lilly, F-‧ Fegersheim, Frankrike, eller Lilly S. A., Avda de la Industria ‧, ‧ Alcobendas (Madrid), Spanien
Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État w dniu ‧ maja ‧ r.- Centre d'exportation du livre français (CELF) i Ministre de la culture et de la communication przeciwko Société internationale de diffusion et d'éditionMål C-‧/‧: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État den ‧ maj ‧ – Centre d'exportation du livre français (CELF) och Kultur- och kommunikationsministern mot Société internationale de diffusion et d'édition
Dotyczy: toksycznych i niebezpiecznych odpadów w miejscowościach Muñón Cimero i La Terronal (Asutria, HiszpaniaAngående: Giftigt och farligt avfall i samhällena Muñón Cimero och La Terronal (Asturien, Spanien
Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu ‧ września ‧ r.- Josep Penarroja Fa przeciwko Procureur général près la Cour d'appel de ParisMål C-‧/‧: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation (Frankrike) den ‧ september ‧- Josep Penarroja Fa mot Procureur général près de la Cour d’appel de Paris
Bailly-Baillière przytacza fasolę jako jedną z głównych rodzajów produkcji wielu gmin okręgu sądowego La Bañeza i zawiera następujące ogłoszenie reklamowe: Ceferino Martín – La Bañeza – klasyfikowane zboża, warzywa, wełna, pakuły, ziemniaki i fasola odznaczone złotym medalemDär citeras också en annons med följande lydelse: Ceferino Martin – La Bañeza – Spannmål, grönsaker, ull, plånor, potatis och kvalitetsklassade bönor, belönade med guldmedalj
w departamencie Hautes-Alpes: Aspres-sur-Büech, Barcillonnette, La Bâtie-Neuve, Chorges, Embrun, Gap, Laragne, Orpierre, Ribiers, Savines, Serres, Tallard i VeynesI departementet Hautes-Alpes: Aspres-sur-Büech, Barcillonnette, La Bâtie-Neuve, Chorges, Embrun, Gap, Laragne, Orpierre, Ribiers, Savines, Serres, Tallard och Veynes
Avenue de la Gare, L-‧ Luxembourg, LuksemburgAvenue de la Gare, L-‧ Luxembourg, Luxemburg
strefa Rio Manes: Strefa zlewiska Rio Manes do wodospadu położonego ‧ metrów poniżej hodowli Troticoltura Giovanelli znajdującej się w miejscowości La ZinquantinaOmrådet Rio Manes: avrinningsområdet för Rio Manes ned till vattenfallet ‧ meter nedströms anläggningen Troticoltura Giovanelli i La Zinquantina
Moulin de la Marche, Chateaulin, FrancjaMoulin de la Marche, Châteaulin, Frankrike
Dane konta są następujące: Agence Comptable Centrale du Trésor public domicilié à la banque Centrale de Madagascar Antaninarenina- Antananarivo- Madagascar- nr konta: ‧ ‧ ‧ ‧ TP EURKontouppgifterna är som följer: Agence Comptable Centrale du Trésor public på Madagaskars centralbank Antaninarenina- Antananarivo- Madagaskar- kontonummer: ‧ ‧ ‧ ‧ TP EUR
Protection des intérêts financiers des Communautés- lutte contre la fraude- Rapport annuel ‧ (‧/‧(INISkydd av gemenskapens ekonomiska intressen- bedrägeribekämpning- Årsrapport ‧ (‧/‧ (INI
José Herminio de la Lama Reguera (nrJosé Herminio de la Lama Reguera (nr
W sprawie T-‧/‧, Rosalinda Aycinena, zamieszkała w Brukseli (Belgia), reprezentowana przez adwokatów J.-N. Louisa, E. Marchala, A. Coolena oraz S. Orlandiego, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnik: C. Berardis-Kayser), mającej za przedmiot wniosek o uchylenie decyzji Komisji odnośnie ostatecznego zaszeregowania skarżącej podczas jej nominacji do grupy zaszeregowania LA ‧, stopień ‧, Sąd Pierwszej Instancji (trzecia izba), w składzie: M. Jaeger, prezes, V. Tiili i O. Czúcz, sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał w dniu ‧ lutego ‧ r. wyrok, którego sentencja brzmi następującoI mål T-‧/‧, Rosalinda Aycinena, Bryssel (Belgien), företrädd av advokaterna J.-N. Louis, E. Marchal, A. Coolen och S. Orlandi, med delgivningsadress i Luxemburg, mot Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: C. Berardis-Kayser), angående en talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att vid utnämningen av sökanden fastställa hennes definitiva placering till lönegrad LA ‧, löneklass ‧, har förstainstansrätten, sammansatt av ordföranden M. Jaeger, samt domarna V. Tiili och O. Czúsz, justitiesekreterare: H. Jung, den ‧ februari ‧ avkunnat en dom där domslutet har följande lydelse
W kantonie Buis-les-Baronnies: Beauvoisin, Benivay-Ollon, Buis-les-Baronnies, Eygaliers, Mérindol-les-Oliviers, Mollans-sur-Ouvèze, La Penne-sur-l'Ouvèze, Pierrelongue, Plaisians, Propiac, La Roche-sur-le-Buis, VercoiranKantonen Buis-les-Baronnies: Beauvoisin, Benivay-Ollon, Buis-les-Baronnies, Eygaliers, Mérindol-les-Oliviers, Mollans-sur-Ouvèze, La Penne-sur-l'Ouvèze, Pierrelongue, Plaisians, Propiac, La Roche-sur-le-Buis, Vercoiran
Boulevards De La Plaine B-‧ Bruxelles BelgiaBoulevards De La Plaine B-‧ Bruxelles Belgien
Tudor Vladimirescu RO- LA-Lokoshaza, drogoweTudor Vladimirescu RO–LA-Lokoshaza, väg
Kastylia-La ManchaKastilien-La Mancha
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2965 zdań frazy la.Znalezione w 1,168 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.