wymowa: IPA: la

Tłumaczenia na język szwedzki:

  • la   

Pozostałe znaczenia:

 
po sol
 
... Garde: miasto we Francji, w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wyb.
 
symbol lantanu pierwiastka chemicznego
 
... Courneuve : miasto we Francji, w regionie Ăle-de-France
 
... Celle-Saint-Cloud: miasto we Francji, w regionie Ăle-de-France
 
sylabowa nazwa dźwięku a
 
... Madeleine : miasto we Francji, w regionie Nord-Pas-de-Calais
 
skrót Lege artis, na receptach: według przepisu sztuki (farmaceutycznej)
 
... Ciotat : miasto we Francji, w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wyb.
 
... Valette-du-Var : miasto we Francji, w regionie Prowansja-Alpy-L.Wyb
 
... Seyne-sur-Mer : miasto we Francji, w regionie Prowansja-Alpy-L.W.
 
... Teste-de-Buch : miasto we Francji, w regionie Akwitania
 
... Louviere – miasto w środkowej Belgii, w prowincji Hainaut
 
Scala - mediolański teatr operowy
 
... Jonquera: miasto w Hiszpanii (Katalonia)
 
... Plata, największe estuarium na świecie
 
... Garenne-Colombes : miasto we Francji, w regionie Ăle-de-France
 
... Roche-sur-Yon : miasto we Francji, w regionie Kraj Loary.
 
symbol pierwiastka lantanu
 
... Rochelle : miasto w zachodniej Francji, w regionie Poitou-Charentes
 
nuta
 
lantan
 
... LĂnea de la Concepción: miasto w Hiszpanii, prowincja Cadiz
 
lekkoatletyka
 
muz. muzyka, muzyczny nazwa solmizacyjna jednego z dźwięków;

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (6)

Andorra la VellaAndorra la Vella
Gaspésie-Îles-de-la-MadeleineGaspésie–Îles-de-la-Madeleine
kanał la mancheengelska kanalen
la pazla paz
la riojala rioja
shangri-lashangri-la

Przykładowe zdania z "la", pamięć tłumaczeniowa

add example
Avda.De la Industria ‧ Alcobendas (Madrid) HiszpaniaAvda de la Industria ‧ Alcobendas (Madrid) Spanien
Ángel González Pérez (Salvem La Casella) (‧.‧ podpisów) (nrÁngel González Pérez (Salvem La Casella) (med ytterligare ‧ underskrifter) (nr
Sprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ grudnia ‧ r.- Dominio de la Vega, S.L. przeciwko OHIM- Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGAMål T-‧/‧: Talan väckt den ‧ december ‧ – Dominio de la Vega mot harmoniseringsbyrån – Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA
Co się tyczy wniosków dotyczących Kraju Basków z lat ‧, ‧ i ‧ i dotyczących La Rioja z lat ‧ i ‧, Komisja stosuje korektę finansową nie zważając, że jej oddziały podczas wymienionego powyżej badania stwierdziły, że w odniesieniu do wskazanych wniosków, korekty finansowe nie były konieczneNär det emellertid gäller ansökningarna avseende år ‧, ‧ och ‧ för Baskien och ansökningarna avseende år ‧ och ‧ för Rioja har kommissionen tillämpat en finansiell korrigering utan att beakta att dess tjänstegrenar, med anledning av den utredning som knappt nämnts, fann att det inte fanns skäl för några finansiella korrigeringar vad avser nämnda ansökningar
* Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no ‧/‧ du Conseil relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction (COM ‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- Komisja Spraw Zagranicznych* Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr ‧/‧ om Europeiska byrån för återuppbyggnad (KOM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧ (CNS))- Utskottet för utrikesfrågor
Podobnie w odpowiedzi na sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego w sprawie La Poste z ‧ r. prezes zarządu La Poste wyjaśnia, że: Grupa będzie kontynuowała swój rozwój na rynkach światowych, by uwzględnić otwarcie rynków i rozwój na skalę międzynarodową swoich największych klientówI sitt svar på revisionsrättens rapport om La Poste ‧ förklarar också La Postes koncernchef att koncernens internationalisering kommer att fortsätta, med hänsyn till öppnandet av marknaderna och internationaliseringen hos de största kunderna
Direction générale de la concurrenceGeneraldirektoratet för konkurrens
Suramox ‧ % LA, zawiesina do wstrzykiwań AmoksycylinaSuramox ‧ % LA, injektionsvätska, suspension Amoxicillin
Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil no ‧ de Alicante y no ‧ de Marca Comunitaria- Hiszpania)- Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) przeciwko Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product & Position SADomstolens dom (första avdelningen) av den ‧ juli ‧ (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Mercantil nr ‧ de Alicante y nr ‧ de Marca Comunitaria- Spanien)- Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) mot Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product & Position SA
Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Juzgado de lo social no ‧ de Madrid z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie Félix Palacios de la Villa przeciwko Cortefiel Servicios, S.A., José María Sanz Corral i Martín Tebar Less (interwenient: Ministerio Fiscalmål C-‧/‧: Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av Juzgado de lo Social nr ‧ de Madrid av den ‧ november ‧ i målet mellan Félix Palacios de la Villa och Cortefiel Servicios SA, José María Sanz Corral, Martín Tebar Less, intervenient: Ministerio Fiscal
Panuje tu piekło: dym, ogień, upał.To kolumbijskie i jamajskie ćpuny zmieniają ulice LA w rzeźnięDetta är Dantes inferno: rök, eld, tryckande värme, medan colombianska och jamaicanska droggäng förvandlar LA till ett slakteri
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Włochy) w dniu ‧ listopada ‧ r.- Dow Italia Divisione Commerciale srl przeciwko Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare i inBegäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italien) den ‧ november ‧ – Dow Italia Divisione Commerciale srl mot Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare m.fl
Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ stycznia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État- Francja)- Association nationale pour la protection des eaux et rivières- TOS, Association OABA przeciwko Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durablesDomstolens dom (andra avdelningen) av den ‧ januari ‧ (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – Association nationale pour la protection des eaux et rivières – TOS, Association OABA, mot Ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables
Sprawa nr COMP/M.‧- Belgian State/CVC/Post Danmark/De Post-La PosteÄrende COMP/M.‧ – Belgian State/CVC/Post Danmark/De Post-La Poste
Morze Północne i wschodni kanał La Manche- obszary ICES IV, VIIdNordsjön och östra delen av Engelska kanalen – Ices-områden IV, VIId
Kanton Jumeaux: gminy Champagnat-le-Jeune, La Chapelle-sur-Usson, Esteil, Peslières, Saint-Jean-Saint-Gervais, Saint-Martin-d'Ollières, Valz-sous-ChâteauneufKantonen Jumeaux: kommunerna Champagnat-le-Jeune, La Chapelle-sur-Usson, Esteil, Peslières, Saint-Jean-Saint-Gervais, Saint-Martin-d’Ollières och Valz-sous-Châteauneuf
Massimo Pradella (Organizzazione Internazionale per la Protezione degli Animali) (z +/- ‧ podpisami) (nrMassimo Pradella (Organizzazione Internazionale per la Protezione degli Animali) (med +/- ‧ underskrifter) (nr
Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ lutego ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego złożony przez Conseil d'État- Francja)- Graphic Procédé przeciwko Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publiqueDomstolens dom (första avdelningen) av den ‧ februari ‧ (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État)- Graphic Procédé mot Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
w przypadku Republiki Francuskiej: société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural oraz mutuelles régies par le code de la mutualitéFrankrike: société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural, mutuelles régies par le code de la mutualité
Podmioty składające wniosek pierwotny oraz podmioty składające wnioski konkurencyjne muszą spełniać warunki określone w art. ‧ i ‧ dekretu nr ‧-‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. dotyczącego zezwoleń na wydobycie i zezwoleń na składowanie podziemne (Journal officiel de la République française z dnia ‧ czerwca ‧ rDe företag som lämnat in den ursprungliga ansökan samt de som lämnar in en konkurrerande ansökan ska visa att de uppfyller villkoren i artiklarna ‧–‧ i dekretet ‧-‧ av den ‧ juni ‧ om gruvdriftslicenser och licenser för underjordisk lagring (Journal officiel de la République française av den ‧ juni
Wyeth Pharmaceuticals SA/NV Rue du Bosquet, ‧ Louvain-la-Neuve BelgiaRue du Bosquet, ‧ Louvain-la-Neuve Belgium Wyeth Pharmaceuticals SA/NV
obszar zlewiska rzeki La Creuse, od źródeł do tamy Bénavent w departamencie IndreAvrinningsområdet för Creuse, från källorna till Bénaventdammen i departmentet Indre
Secretariado Técnico de la Presidencia: Niniejszy rozdział nie obejmuje zamówień składanych przez Comisión Nacional de Asuntos NuclearesSecretariado Técnico de la Presidencia: Detta kapitel omfattar inte upphandling av Comisión Nacional de Asuntos Nucleares
LA SOCIEDAD KÁBANA, S.A., rezolucja z dnia ‧ grudnia ‧ r. obejmująca okres gospodarczy ‧- ‧ r., w odniesieniu do następującego produktu rolnego klasy ekstra i I: banany wyprodukowane na Wyspach KanaryjskichLA SOCIEDAD KÁBANA, S.A. Beslut av den ‧.‧.‧ avseende regleringsåren ‧–‧ för följande jordbruksprodukt av klass Extra och I: bananer producerade på Kanarieöarna
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2965 zdań frazy la.Znalezione w 1,886 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.