wymowa: IPA: la

Tłumaczenia na język szwedzki:

  • la   

Pozostałe znaczenia:

 
po sol
 
... Garde: miasto we Francji, w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wyb.
 
symbol lantanu pierwiastka chemicznego
 
... Courneuve : miasto we Francji, w regionie Ăle-de-France
 
... Celle-Saint-Cloud: miasto we Francji, w regionie Ăle-de-France
 
sylabowa nazwa dźwięku a
 
... Madeleine : miasto we Francji, w regionie Nord-Pas-de-Calais
 
skrót Lege artis, na receptach: według przepisu sztuki (farmaceutycznej)
 
... Ciotat : miasto we Francji, w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wyb.
 
... Valette-du-Var : miasto we Francji, w regionie Prowansja-Alpy-L.Wyb
 
... Seyne-sur-Mer : miasto we Francji, w regionie Prowansja-Alpy-L.W.
 
... Teste-de-Buch : miasto we Francji, w regionie Akwitania
 
... Louviere – miasto w środkowej Belgii, w prowincji Hainaut
 
Scala - mediolański teatr operowy
 
... Jonquera: miasto w Hiszpanii (Katalonia)
 
... Plata, największe estuarium na świecie
 
... Garenne-Colombes : miasto we Francji, w regionie Ăle-de-France
 
... Roche-sur-Yon : miasto we Francji, w regionie Kraj Loary.
 
symbol pierwiastka lantanu
 
... Rochelle : miasto w zachodniej Francji, w regionie Poitou-Charentes
 
nuta
 
lantan
 
... LĂnea de la Concepción: miasto w Hiszpanii, prowincja Cadiz
 
lekkoatletyka
 
muz. muzyka, muzyczny nazwa solmizacyjna jednego z dźwięków;

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (20)

Andorra la Vella
Andorra la Vella
Brive-la-Gaillarde
Brive-la-Gaillarde
Bruay-la-Buissière
Bruay-la-Buissière
Combs-la-Ville
Combs-la-Ville
Deuil-la-Barre
Deuil-la-Barre
Domrémy-la-Pucelle
Domrémy-la-Pucelle
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
kanał la manche
engelska kanalen
la paz
la paz
la rioja
la rioja
Mantes-la-Jolie
Mantes-la-Jolie
Ottignies-Louvain-la-Neuve
Ottignies-Louvain-la-Neuve
Ozoir-la-Ferrière
Ozoir-la-Ferrière
Rillieux-la-Pape
Rillieux-la-Pape
shangri-la
shangri-la
Shangri-la
Shangri-La
Villeneuve-la-Garenne
Villeneuve-la-Garenne
Viva la Bam
Viva La Bam

Przykładowe zdania z "la", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Doraźne zamykanie w Morzu Północnym, cieśninie Skagerrak i wschodniej części kanału La Manche
sv Realtidsstängning i Nordsjön, Skagerrak och östra delen av Engelska kanalen
pl Sprawa C-‧/‧ P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (wielka izba) wydanego w dniu ‧ września ‧ r. w sprawie T-‧/‧ Association de la presse internationale ASBL (API) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich wniesione w dniu ‧ listopada ‧ r. przez Association de la presse internationale ASBL (API
sv Mål C-‧/‧ P: Överklagande ingett den ‧ november ‧ av Association de la presse internationale ASBL (API) av den dom som förstainstansrätten meddelade den ‧ september ‧ i mål T-‧/‧, Association de la presse internationale ASBL (API) mot Europeiska gemenskapernas kommission
pl Eugenio De la Cuesta Gutiérrez (nr
sv Eugenio De la Cuesta Gutiérrez (nr
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ listopada ‧ r.- Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego- Szósta dyrektywa VAT.- Artykuły ‧ i ‧ ust. ‧, ‧, i ‧- Harmonizacja ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych- Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku- Działalność lub czynności wykonywane przez registradores de la propiedad działających jako uprawnieni poborcy przy urzędach poborcy okręgu hipotecznego- Działalność gospodarcza- Działalność prowadzona niezależnie- Podmioty prawa publicznego prowadzące działalność w ramach wykonywania zadań publicznych- Naruszenie prawa wspólnotowego przez sąd krajowy
sv Mål C-‧/‧: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den ‧ november ‧- Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien (Fördragsbrott- Sjätte mervärdesskattedirektivet- Artiklarna ‧ och ‧.‧, ‧.‧ och ‧.‧- Harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter- Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund- Verksamhet eller åtgärder som har utförts av registradores de la propriedad i deras egenskap av likvidatorer åt registreringsbyråer för hypotek- Ekonomisk verksamhet- Verksamhet som bedrivs för egen räkning- Offentligrättsliga organ som bedriver verksamhet på området för offentliga tjänster- Åsidosättande av gemenskapsrätten till följd av ett felsom begåtts av nationell domstol
pl La Uniónel_ salvador. kgm
sv La Uniónel_ salvador. kgm
pl Niniejsza pomoc jest przeznaczona dla sektora hodowli ekstensywnej we wspólnotach autonomicznych Andaluzji, Aragonu, Balearów, Katalonii, Kastylii- La Mancha, Kastylii –Leon, Estremadury i Murcji
sv Stödet avser den extensiva djurhållningssektorn i de autonoma regionerna Andalusien, Aragonien, Balearerna, Katalonien, Kastilien-La Mancha, Kastilien-Leon, Extremadura och Murcia
pl Z jednej strony, użycie wnyków z ogranicznikiem zostało dopuszczone na obszarach Aldenanueva de la Sierra i Mediana de Voltoya, co jest jednoznaczne z dopuszczeniem polowań lub świadomych ingerencji w obrębie gatunku lutra lutra (wydra), wymienionego w załączniku ‧ do dyrektywy wśród gatunków zwierząt ważnych dla Wspólnoty, które wymagają ścisłej ochrony
sv För det första har användningen av bromsförsedda snaror tillåtits inom områdena Aldeanueva de la Sierra och de Mediana de Voltoya, vilket utgör jakt på eller avsiktligt störande av en djurart, lutra lutra (utter), som omfattas av bilaga ‧ till direktivet och som är en sådan art av gemenskapsintresse som kräver särskilt skydd
pl w języku francuskim: À utiliser pour la transformation ou la livraison, conformément à l'article ‧ du règlement (CEE) no ‧/‧ ou pour l'exportation à partir du territoire douanier de la Communauté
sv på franska: À utiliser pour la transformation ou la livraison, conformément à l'article ‧ du règlement (CEE) no ‧/‧, ou pour l'exportation à partir du territoire douanier de la Communauté
pl Strona skarżąca: Centre d'exportation du livre français (CELF), Ministre de la culture et de la communication
sv Klagande: Centre d'exportation du livre français (CELF), Ministre de la culture et de la communication
pl Anjou, także jeżeli następuje po niej Val de Loire lub Coteaux de la Loire, lub Villages Brissac
sv Anjou, eventuellt följt av Val de Loire eller Coteaux de la Loire, eller Villages Brissac
pl Strona skarżąca: Conseil général de la Vienne
sv Klagande: Conseil général de la Vienne
pl Romano Maria La Russa w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji uchodźców na Malcie (B
sv Romano Maria La Russa för UEN-gruppen, om flyktingsituationen i Malta (B
pl Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia ‧ listopada ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État- Francja)- Association nationale pour la protection des eaux et rivières- TOS przeciwko Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
sv Domstolens dom (andra avdelningen) av den ‧ novembre ‧ (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État (Frankrike)) – Association nationale pour la protection des eaux et rivières – TOS mot Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Włochy) w dniu ‧ sierpnia ‧ r.- ERG Raffinerie Mediterranee SpA i inni przeciwko Ministero dello Sviluppo Economico i inni
sv Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italien) den ‧ augusti ‧ – ERG Raffinerie Mediterranee SpA m.fl. mot Ministero dello Sviluppo Economico m.fl
pl Dowodem na to jest fakt, że pierwsza wicepremier hiszpańskiego rządu, María Teresa Fernández de la Vega - w tym przypadku działająca w charakterze przedstawiciela prezydencji Rady - weźmie udział w "segmencie wysokiego szczebla” otwierającym 13. sesję Rady.
sv Ett bevis på detta är att den spanska regeringens förste vice premiärminister, María Teresa Fernández de la Vega - som i detta sammanhang agerar som företrädare för Europeiska unionens ordförandeskap - kommer att närvara vid ”högnivåmötet”, som kommer att inleda rådets trettonde session.
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu ‧ sierpnia ‧ r.- Société Veleclair przeciwko Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État
sv Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den ‧ augusti ‧- Société Veleclair mot Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État
pl Hiszpania przedstawiła Komisji uzupełniającą dokumentację dotyczącą programu funkcjonującego w następujących wspólnotach autonomicznych: Galicja, Kraj Basków, Asturia, Kantabria, Nawarra, La Rioja oraz w prowincjach León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid i Ávila we wspólnocie autonomicznej Kastylia i León oraz w prowincji Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich, wnioskując o zatwierdzenie tego programu
sv Spanien har nu försett kommissionen med dokumentation för det program som pågår i regionerna Galicien, Baskien, Asturien, Kantabrien, Navarra, Rioja och provinserna León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid och Ávila i regionen Kastilien-León och provinsen Las Palmas på Kanarieöarna samt begärt godkännande av detta program
pl Ten typ suszenia został wprowadzony, a przede wszystkim zachowany, głównie dlatego, że klimat regionu Vallée de la Lys sprzyja stosowaniu tego rodzaju suszenia
sv Torkningsmetoden har uppkommit och framför allt bevarats eftersom den är väl anpassad till klimatet i Vallée de la Lys
pl Bez wątpienia mamy do czynienia z rzeczywistym ryzykiem Europy à la carte, musimy jednak działać wobec niechęci niektórych osób, niewzruszonych w swojej tożsamości narodowej.
sv Det finns onekligen en reell risk för ett ”Europa à la carte”, men när vi står inför somliga länders motsträvighet och ser hur djupt rotade de är i sina nationella identiteter måste vi agera.
pl Komisja podkreśla na tym etapie, że kwestia powstała w związku z utworzeniem CRP-RATP jest identyczna z problematyką dotyczącą reformy sposobu finansowania świadczeń emerytalnych urzędników państwowych zatrudnionych w przedsiębiorstwie La Poste
sv Kommissionen vill i detta sammanhang understryka att den fråga som uppkommer i och med inrättandet av CRP-RATP är identisk med problematiken i samband med reformen av formerna för finansiering av pensioner till statstjänstemän vid La Poste
pl Postanowienie prezesa pierwszej izby Trybunału z dnia ‧ lutego ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez la Corte suprema di cassazione- Włochy)- Latex srl/Agenzia delle Entrate, Amministrazione dell'economia e delle Finanze
sv Beslut meddelat av ordföranden på domstolens första avdelning den ‧ februari ‧ (begäran om förhandsavgörande från Corte suprema di cassazione (Italien))- Latex srl mot Agenzia delle Entrate, Amministrazione dell’economia e delle Finanze
pl La Cascina i Zilch s.r.l
sv La Cascina och Zilch s.r.l., å andra sidan
pl LA jest wciaz zywe
sv Los Angeles är bästa stället
pl UCB Pharma SA Allée de la Recherche ‧ B-‧ Bruksela Belgia
sv UCB Pharma S. A.Allée de la Recherche ‧ B-‧ Bryssel Belgien
pl Direction Générale de la Concurrence
sv Generaldirektoratet för konkurrens
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2965 zdań frazy la.Znalezione w 0,76 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.