Tłumaczenia na język szwedzki:

  • Rosenmås   

Przykładowe zdania z "Mewa różowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Coś jak albatros albo duża mewa
sv Någon sorts albatross
pl Widzisz, mewy latają nad basenem
sv Titta, man ser måsarna flyga över latrinen
pl Całkowite możliwości energetyczne MEW na koniec roku ‧ w UE ‧ były szacowane na ok. ‧ MW
sv Den totala småskaliga vattenkraftskapaciteten i drift i slutet av ‧ i EU-‧ uppskattades till omkring ‧ MW
pl W okresie zmniejszania się zasobów ryb i braku żywności dla części ludzi na tej planecie to ogromny wstyd, że łapiemy dobre ryby, zabijamy je, a następnie wrzucamy z powrotem do morza, by nakarmić mewy i kraby.
sv Vid en tidpunkt då fiskebestånden minskar och en del människor på jorden inte har tillräckligt med mat är det skamligt att vi fångar fin fisk, dödar den och sedan kastar den tillbaka i havet för att föda måsar och kräftdjur.
pl Kiedy my\ code(‧b) le o \ code(‧b) wiecie, o drzewach, kwiatach i mewach
sv När jag tänker på allt där ute- träden och blommorna...... fiskmåsarna
pl Wiele lat później, będąc w Bretanii, zdał sobie sprawę, że to były tylko mewy
sv Många år senare, i Bretagne, insåg han att de bara var fiskmåsar
pl W odniesieniu do celów na rok ‧ możliwości europejskich MEW winny wynieść ok. ‧ MW przy zastosowaniu przeciętnego rocznego tempa wzrostu z ostatnich czterech lat
sv Vad beträffar målen för ‧ torde den europeiska småskaliga vattenkraften komma att svara för omkring ‧ MW om man tillämpar den genomsnittliga tillväxttakten under de senaste fyra åren
pl Kazdy dom aukcyjny mewa problemy z dostawam
sv Varenda auktionsfirma i New York har sana har leveransfadaser
pl Co my teraz zrobimy?Mewy!
sv Vad ska vi göra?
pl Wiele lat później w Brytanii, zdał sobie sprawę że były to tylko mewy
sv Många år senare, i Bretagne, insåg han att de bara var fiskmåsar
pl Kiedy mysle o swiecie, o drzewach, kwiatach i mewach
sv När jag tänker på allt där ute- träden och blommorna...... fiskmåsarna
pl Małych elektrowni wodnych (MEW, o mocy poniżej ‧ MW) jest na terenie Unii Europejskiej bardzo dużo i dostępny jest wciąż znaczny potencjał (bez mała ‧ MW w samej UE
sv Det finns gott om resurser för småskalig vattenkraft (mindre än ‧ Mwe) inom Europeiska unionen, och det finns fortfarande en betydande potential (nästan ‧ MW enbart i EU
pl Próbki pobiera się głównie od ptactwa z rzędu blaszkodziobych (ptactwo wodne) i siewkowych (ptactwo brzegowe i mewy), aby ocenić, czy nosi ono wirusy nisko zjadliwej grypy ptaków podtypu H‧ i H‧ (badanie to również wykryłoby, jeżeli występują, wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H‧N‧ i inne wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków
sv Prov skall företrädesvis tas från andfåglar (vattenfåglar) och Charadriiformes (strandfåglar och måsar) för att bedöma om de är bärare av lågpatogent aviärt influensavirus av subtyperna H‧ och H‧ (vilket hur som helst också skulle påvisa eventuellt förekommande högpatogen aviär influensa av subtyp H‧N‧ och andra högpatogena aviära influensavirus
pl Wredna mewa
sv Fiskmassvin
pl ptakach wędrownych z rzędu blaszkodziobych (ptactwo wodne) i siewkowych (ptactwo brzegowe i mewy
sv flyttfåglar som tillhör ordningarna Anseriformes (andfåglar) och Charadriiformes (vadarfåglar
pl Opis: wzór na różowym papierze zawierający sześć stron, zgodny z załącznikiem I do dyrektywy ‧/‧/EWG
sv Beskrivning: Körkort av rosa papper med ‧ sidor i enlighet med bilaga I till direktiv ‧/‧/EEG
pl Różowa tabletka powlekana w kształcie kapsułki, z „ ‧ ” wytłoczonym po jednej stronie
sv Kapselformad, ljusrosa filmdragerad tablett märkt " ‧ " på ena sidan
pl Zrozumiałe jest, że hodowcy winorośli w wielu regionach Europy obawiają sie konsekwencji gospodarczych, społecznych i środowiskowych zniesienia zakazu kupażowania wina białego i czerwonego do produkcji wina różowego.
sv Det är fullt förståeligt att vinodlare i flera europeiska regioner fruktar de ekonomiska, sociala och miljörelaterade konsekvenserna av att förbudet mot att blanda rött och vitt vin för att producera rosévin ska avskaffas.
pl Czy Komisja ma świadomość, że zalecane rozwiązania w zakresie oznakowania zostały już odrzucone przez regiony produkujące metodą tradycyjną, gdyż pojęcie "różowy” nie będzie zarezerwowane jedynie dla win, które wytwarzają one z czerwonych winogron?
sv Är kommissionen medveten om att de rekommenderade märkningslösningarna redan har förkastats av regionerna med traditionell produktion, eftersom beteckningen ”rosé” inte uteslutande skulle förbehållas de viner som de producerar av röda vindruvor?
pl Rząd Hiszpanii wystąpił z wnioskiem o otwarcie destylacji w sytuacji kryzysowej w odniesieniu do czerwonych i różowych win gatunkowych produkowanych w określonych regionach (psr.) na jego terytorium, a zwłaszcza w regionie upraw winorośli Navarra
sv Den spanska regeringen har begärt krisdestillation för kvalitetsviner (rödviner och roséviner) framställda i specificerade områden (kvalitetsviner fso) inom dess territorium och särskilt i vinodlingsområdet Navarra
pl Jak wygląda lek Karvezide i co zawiera opakowanie Karvezide ‧ mg/‧ mg tabletki powlekane są barwy różowej, dwustronnie wypukłe, owalnego kształtu, z wytłoczonym sercem na jednej stronie i numerem ‧ wygrawerowanym na drugiej stronie
sv Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Karvezide ‧ mg/‧ mg filmdragerad tablett är rosa, bikonvex, oval, med ett hjärta inpräglat på ena sidan och nummer ‧ ingraverat på den andra sidan
pl Opis: wzór ma postać różowej plastikowej karty
sv Beskrivning: Rosa körkort av plast
pl Różowa kopia umowy czarteru jest wasza
sv Den rosa kopian är er
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 445 zdań frazy Mewa różowa.Znalezione w 0,463 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.