Tłumaczenia na język szwedzki:

  • Rosenmås   

Przykładowe zdania z "Mewa różowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Widzisz, mewy latają nad basenem
sv Titta, man ser måsarna flyga över latrinen
pl Co my teraz zrobimy?Mewy!
sv Vad ska vi göra?
pl Wiele lat później, będąc w Bretanii, zdał sobie sprawę, że to były tylko mewy
sv Många år senare, i Bretagne, insåg han att de bara var fiskmåsar
pl W odniesieniu do celów na rok ‧ możliwości europejskich MEW winny wynieść ok. ‧ MW przy zastosowaniu przeciętnego rocznego tempa wzrostu z ostatnich czterech lat
sv Vad beträffar målen för ‧ torde den europeiska småskaliga vattenkraften komma att svara för omkring ‧ MW om man tillämpar den genomsnittliga tillväxttakten under de senaste fyra åren
pl Kiedy mysle o swiecie, o drzewach, kwiatach i mewach
sv När jag tänker på allt där ute- träden och blommorna...... fiskmåsarna
pl Małych elektrowni wodnych (MEW, o mocy poniżej ‧ MW) jest na terenie Unii Europejskiej bardzo dużo i dostępny jest wciąż znaczny potencjał (bez mała ‧ MW w samej UE
sv Det finns gott om resurser för småskalig vattenkraft (mindre än ‧ Mwe) inom Europeiska unionen, och det finns fortfarande en betydande potential (nästan ‧ MW enbart i EU
pl Coś jak albatros albo duża mewa
sv Någon sorts albatross
pl Kiedy my\ code(‧b) le o \ code(‧b) wiecie, o drzewach, kwiatach i mewach
sv När jag tänker på allt där ute- träden och blommorna...... fiskmåsarna
pl Wredna mewa
sv Fiskmassvin
pl W okresie zmniejszania się zasobów ryb i braku żywności dla części ludzi na tej planecie to ogromny wstyd, że łapiemy dobre ryby, zabijamy je, a następnie wrzucamy z powrotem do morza, by nakarmić mewy i kraby.
sv Vid en tidpunkt då fiskebestånden minskar och en del människor på jorden inte har tillräckligt med mat är det skamligt att vi fångar fin fisk, dödar den och sedan kastar den tillbaka i havet för att föda måsar och kräftdjur.
pl Wiele lat później w Brytanii, zdał sobie sprawę że były to tylko mewy
sv Många år senare, i Bretagne, insåg han att de bara var fiskmåsar
pl ptakach wędrownych z rzędu blaszkodziobych (ptactwo wodne) i siewkowych (ptactwo brzegowe i mewy
sv flyttfåglar som tillhör ordningarna Anseriformes (andfåglar) och Charadriiformes (vadarfåglar
pl Próbki pobiera się głównie od ptactwa z rzędu blaszkodziobych (ptactwo wodne) i siewkowych (ptactwo brzegowe i mewy), aby ocenić, czy nosi ono wirusy nisko zjadliwej grypy ptaków podtypu H‧ i H‧ (badanie to również wykryłoby, jeżeli występują, wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H‧N‧ i inne wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków
sv Prov skall företrädesvis tas från andfåglar (vattenfåglar) och Charadriiformes (strandfåglar och måsar) för att bedöma om de är bärare av lågpatogent aviärt influensavirus av subtyperna H‧ och H‧ (vilket hur som helst också skulle påvisa eventuellt förekommande högpatogen aviär influensa av subtyp H‧N‧ och andra högpatogena aviära influensavirus
pl Całkowite możliwości energetyczne MEW na koniec roku ‧ w UE ‧ były szacowane na ok. ‧ MW
sv Den totala småskaliga vattenkraftskapaciteten i drift i slutet av ‧ i EU-‧ uppskattades till omkring ‧ MW
pl Kazdy dom aukcyjny mewa problemy z dostawam
sv Varenda auktionsfirma i New York har sana har leveransfadaser
pl I wreszcie, w nawiązaniu do korali, nie ulega wątpliwości, że w wielu regionach świata ma miejsce nadmierna eksploatacja czerwonych i różowych koralowców.
sv Slutligen när det gäller frågan om koraller råder det ingen tvekan om att röd och rosa korall har skördats för hårt i många delar av världen.
pl Istnieje wino różowe i istnieje coś innego.
sv Det finns rosévin och det finns något annat.
pl Opis: wzór na różowym papierze zawierający cztery strony
sv Beskrivning: Körkort av rosa papper, ‧ sidor
pl Pani komisarz! Wskazywanie, że jest to "wino różowe” na butelce mija się z celem, gdyż na dobrych winach różowych, takich jak Bandol, które pani przyniosłem, w ogóle nie widnieje słowo "różowe”.
sv Fru kommissionsledamot! Att ange ”rosévin” på flaskan tjänar inget till, eftersom ordet ”rosé” inte anges för goda roséviner, som den Bandol som jag tog med till er.
pl Panie przewodniczący! Jak twierdzi pewien prawnik zajmujący się roszczeniami w związku z wypadkami za granicą, nie wszystko jest tak różowe, jak zasugerowano w sprawozdaniu.
sv (EN) Herr talman! I egenskap av en rättstillämpare kan jag säga att allting inte är så rosenrött som det kan framgå av betänkandet.
pl Zauważyłam dwa rodzaje reakcji: po pierwsze, nasi obywatele głowią się, czemuż to Unia Europejska wtrąca się do wina różowego, gdy istnieje tak wiele innych niepokojących kwestii, zwłaszcza poważny problem kryzysu gospodarczego.
sv Jag noterar två typer av reaktioner. För det första undrar våra medborgare varför Europeiska unionen blandar sig i rosévinet, när det finns så många andra frågor att oroa sig för, särskilt den allvarliga ekonomiska krisen.
pl Został aresztowany za kradzież Różowej Pantery i wysłany do więzienia
sv Han greps för stölden och fängslades
pl Więc... tą w różowym też.O, tak
sv Jag tar henne i rosa också
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 445 zdań frazy Mewa różowa.Znalezione w 0,682 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.