wymowa: IPA: ˈmarta  

Tłumaczenia na język szwedzki:

 • Marta   
  (Proper noun  )
   
  imię żeńskie;
 • Martha   
   
  imię żeńskie;
 • Märta   
   
  imię żeńskie;
 • Märtha   
   
  imię żeńskie;
 • Märtha av Sverige   
   
  Marta (księżniczka Szwecji)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Marta", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Głos zabrali: Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, która uzasadniła wniosek, Gerard Batten- za wnioskiem, i Guy Verhofstadt- przeciw wnioskowi
sv Talare: Marta Andreasen för EFD-gruppen motiverade begäran; Gerard Batten yttrade sig för begäran och Guy Verhofstadt mot begäran
pl Głos zabrali: Giles Chichester (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Romano Maria La Russa (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Philip Bradbourn w imieniu grupy PPE-DE, Marta Vincenzi w imieniu grupy PSE, Sylwester Chruszcz w imieniu grupy IND/DEM, Philip Claeys niezrzeszony Willi Piecyk, Johannes Blokland, Bogusław Liberadzki, Georgios Karatzaferis, Nikolaos Sifunakis i Jacques Barrot
sv Talare: Giles Chichester (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Romano Maria La Russa (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Philip Bradbourn för PPE-DE-gruppen, Marta Vincenzi för PSE-gruppen, Sylwester Chruszcz för IND/DEM-gruppen, Philip Claeys, grupplös, Willi Piecyk, Johannes Blokland, Bogusław Liberadzki, Georgios Karatzaferis, Nikolaos Sifunakis och Jacques Barrot
pl Głos zabrali: Enikő Győri (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Karin Kadenbach (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Jean-Pierre Audy w imieniu grupy PPE, Cătălin Sorin Ivan w imieniu grupy S&D, Olle Schmidt w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, Seán Kelly, Jens Geier, Charles Goerens, Malika Benarab-Attou, Paweł Robert Kowal, Nikolaos Salavrakos, Hans-Peter Martin, Sophie Auconie, Thijs Berman, Georgios Stavrakakis, Zigmantas Balčytis, Proinsias De Rossa, Corina Crețu i Andreas Mölzer, w sprawie wystąpienia Hansa-Petera Martina
sv Talare: Enikő Győri (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Karin Kadenbach (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Jean-Pierre Audy för PPE-gruppen, Cătălin Sorin Ivan för S&D-gruppen, Olle Schmidt för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Marta Andreasen för EFD-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Seán Kelly, Jens Geier, Charles Goerens, Malika Benarab-Attou, Paweł Robert Kowal, Nikolaos Salavrakos, Hans-Peter Martin, Sophie Auconie, Thijs Berman, Georgios Stavrakakis, Zigmantas Balčytis, Proinsias De Rossa, Corina Crețu och Andreas Mölzer, vilken yttrade sig om inlägget av Hans-Peter Martin
pl Marta RybczyńskaEMAIL OF TRANSLATORS
sv Mattias Newzella, Stefan AsserhällEMAIL OF TRANSLATORS
pl Marta RybczyńskaEMAIL OF TRANSLATORS
sv Stefan AsserhällEMAIL OF TRANSLATORS
pl O-‧/‧) Vincenzo Lavarra, Roberta Angelilli, Katerina Batzeli, Jean Marie Beaupuy, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Thierry Cornillet, Giuseppe Castiglione, Donata Gottardi, Umberto Guidoni, Giovanni Claudio Fava, Janelly Fourtou, Lilli Gruber, Claire Gibault, Nathalie Griesbeck, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Andrea Losco, Mario Mauro, Sebastiano (Nello) Musumeci, Francesco Musotto, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Pier Antonio Panzeri, Giovanni Pittella, Umberto Pirilli, Lapo Pistelli, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Luciana Sbarbati, Gianluca Susta, Marc Tarabella, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Marcello Vernola, Armando Veneto, Marta Vincenzi, Sepp Kusstatscher, Mauro Zani i Nicola Zingaretti, do Komisji: Stosowanie wiórów drewnianych w procesie dojrzewania wina (B
sv O-‧/‧) Vincenzo Lavarra, Roberta Angelilli, Katerina Batzeli, Jean Marie Beaupuy, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Thierry Cornillet, Giuseppe Castiglione, Donata Gottardi, Umberto Guidoni, Giovanni Claudio Fava, Janelly Fourtou, Lilli Gruber, Claire Gibault, Nathalie Griesbeck, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Andrea Losco, Mario Mauro, Sebastiano (Nello) Musumeci, Francesco Musotto, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Pier Antonio Panzeri, Giovanni Pittella, Umberto Pirilli, Lapo Pistelli, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Luciana Sbarbati, Gianluca Susta, Marc Tarabella, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Marcello Vernola, Armando Veneto, Marta Vincenzi, Sepp Kusstatscher, Mauro Zani och Nicola Zingaretti, till kommissionen: Användning av träbitar och träspån för att påskynda vinets åldrande (B
pl Marta Rybczyńska (obecny tłumacz), Konrad Dąbrowski, Paweł Budzyński, Hanna Dąbrowska, Łukasz Dąbrowski, Robert GomułkaEMAIL OF TRANSLATORS
sv Stefan AsserhällEMAIL OF TRANSLATORS
pl Głos zabrali: Salvador Garriga Polledo w imieniu grupy PPE, Göran Färm w imieniu grupy S&D, Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, Daniël van der Stoep niezrzeszony, László Surján, Eider Gardiazábal Rubial i Timo Soini
sv Talare: Salvador Garriga Polledo för PPE-gruppen, Göran Färm för S&D-gruppen, Anne E. Jensen för ALDE-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Marta Andreasen för EFD-gruppen, Daniël van der Stoep, grupplös, László Surján, Eider Gardiazábal Rubial och Timo Soini
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Hiszpania) w dniu ‧ lipca ‧ r.- Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo i Bartolomé Valera Huete przeciwko Herencia yacente po Rafaelu De Las Heras Dávili, Sagrario de las Heras Dávili i Fondo de Garantía Salarial
sv Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spanien) den ‧ juli ‧ – Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo och Bartolomé Valera Huete mot dödsboet efter Rafael de las Heras Dávila, Sagrario de las Heras Dávila och Fondo de Garantía Salarial
pl Już wiem, dlaczego Marta Santo ukrywała przed mężem gdzie pracuje
sv Nu förstår jag varför Marta Santos hemlighöll sin arbetsplats
pl Głos zabrali: Georg Jarzembowski w imieniu grupy PPE-DE, Robert Navarro w imieniu grupy PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Georgios Toussas w imieniu grupy GUE/NGL, Sylwester Chruszcz w imieniu grupy IND/DEM, Marta Vincenzi i Charlie McCreevy
sv Talare: Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, Robert Navarro för PSE-gruppen, Jeanine Hennis-Plasschaert för ALDE-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Georgios Toussas för GUE/NGL-gruppen, Sylwester Chruszcz för IND/DEM-gruppen, Marta Vincenzi och Charlie McCreevy
pl Głos zabrali: Sajjad Karim, Pedro Guerreiro, Hélène Goudin, Kurt Joachim Lauk, Marta Vincenzi, Jacky Henin, Georgios Karatzaferis, Reinhard Rack, Ewa Hedkvist Petersen, Roberto Musacchio, Corien Wortmann-Kool, Richard Howitt, Luís Queiró, Lasse Lehtinen, Gunnar Hökmark, Joseph Muscat, Marcello Vernola, Nikolaos Sifunakis, Emanuel Jardim Fernandes, Marianne Mikko i Jacques Barrot
sv Talare: Sajjad Karim, Pedro Guerreiro, Hélène Goudin, Kurt Joachim Lauk, Marta Vincenzi, Jacky Henin, Georgios Karatzaferis, Reinhard Rack, Ewa Hedkvist Petersen, Roberto Musacchio, Corien Wortmann-Kool, Richard Howitt, Luís Queiró, Lasse Lehtinen, Gunnar Hökmark, Joseph Muscat, Marcello Vernola, Nikolaos Sifunakis, Emanuel Jardim Fernandes, Marianne Mikko och Jacques Barrot
pl Marta Vincenzi, Marc Tarabella, Marielle De Sarnez, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen, Zita Pleštinská i Véronique De Keyser
sv Marta Vincenzi, Marc Tarabella, Marielle De Sarnez, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen, Zita Pleštinská och Véronique De Keyser
pl Rodzina Kopello była systemem prawnym, Marta prawem
sv I familjen Kopello radde en lag, Marttas lag
pl Marta Brzozowska (Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) (nr
sv Marta Brzozowska (Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) (nr
pl Chyba mają kIasztor w Santa Marta
sv De har visst ett kloster i Santa Marta
pl W powyższym przykładzie, jedynie użytkownicy: krzys, antek oraz marta mogą wykorzystać program & kppp; i zadzwonić do dostawcy internetowego. Poza wymienionymi w pliku loginami, pełne możliwości programu może wykorzystywać użytkownik o numerze UID równym ‧ (co oznacza, że nie musisz wpisywać tutaj użytkownika: root
sv I det ovanstående exemplet, tillåts bara användarna hans, karl och lena att ringa upp, liksom alla användare med UID ‧ (så du behöver inte explicit ange root i filen
pl Głos zabrali: José Manuel Fernandes w imieniu grupy PPE, Göran Färm w imieniu grupy S&D, Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Lajos Bokros w imieniu grupy ECR, Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, i Marta Andreasen w imieniu grupy EFD
sv Talare: José Manuel Fernandes för PPE-gruppen, Göran Färm för S&D-gruppen, Anne E. Jensen för ALDE-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Lajos Bokros för ECR-gruppen, Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen, och Marta Andreasen för EFD-gruppen
pl Głos zabrali: Georg Jarzembowski w imieniu grupy PPE-DE, Marta Vincenzi w imieniu grupy PSE, Jacky Henin w imieniu grupy GUE/NGL, Georgios Karatzaferis w imieniu grupy IND/DEM, Saïd El Khadraoui, Nikolaos Sifunakis i Jacques Barrot
sv Talare: Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, Marta Vincenzi för PSE-gruppen, Jacky Henin för GUE/NGL-gruppen, Georgios Karatzaferis för IND/DEM-gruppen, Saïd El Khadraoui, Nikolaos Sifunakis och Jacques Barrot
pl Obszar geograficzny: Obszar produkcji i przetwórstwa oliwy przeznaczonej do otrzymania oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia ekstra Tuscia obejmuje terytorium następujących gmin w Prowincji Viterbo w Regionie Lacjum: Acquapendente, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canepina, Capodimonte, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel S. Elia, Castiglione in Teverina, Celleno, Civita Castellana, Civitella d'Agliano, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montalto di Castro (częściowo), Montefiascone, Monteromano, Nepi, Oriolo Romano, Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, S. Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri, Tarquinia, Tuscania (częściowo), Valentano, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa S. Giovanni in Tuscia, Viterbo, Vitorchiano
sv Geografiskt område: De oliver som används för framställningen av den extra jungfruoljan Tuscia odlas och bearbetas i följande kommuner i provinsen Viterbo i regionen Latium: Acquapendente, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano in teverina, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canepina, Capodimonte, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel S. Elia, Castiglione in Teverina, Celleno, Civita Castellana, Civitella d'Agliano, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montalto di Castro (delvis), Montefiascone, Monteromano, Nepi, Oriolo Romano, Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, S. Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri, Tarquinia, Tuscania (delvis), Valentano, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa S. Giovanni in Tuscia, Viterbo och Vitorchiano
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 131 zdań frazy Marta.Znalezione w 0,605 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.