wymowa: IPA: ˈmarta  

Tłumaczenia na język szwedzki:

 • Marta   
  (Proper noun  )
   
  imię żeńskie;
   
  Marta (imię)
 • Martha   
   
  imię żeńskie;
 • Märta   
   
  imię żeńskie;
 • Märtha   
   
  imię żeńskie;
 • Märtha av Sverige   
   
  Marta (księżniczka Szwecji)
   
  Marta (księżniczka Szwecji)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Marta", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Postanowieniem z dnia ‧ czerwca ‧ r. prezes czwartej izby Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich zarządził wykreślenie sprawy T-‧/‧ Marta Andreasen przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
sv Genom beslut av den ‧ juni ‧ har ordföranden på fjärde avdelningen vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt förordnat om avskrivning av mål T-‧/‧, Marta Andreasen mot Europeiska gemenskapernas kommission
pl Uprawialem ziemie z moja zona, Marta
sv Jag och frugan brukade lite jord i Syd- Carolina
pl Głos zabrali: Corien Wortmann-Kool w imieniu grupy PPE, Martin Schulz w imieniu grupy S&D, Diana Wallis w imieniu grupy ALDE, Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, i Krisztina Morvai niezrzeszona
sv Talare: Corien Wortmann-Kool för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, Diana Wallis för ALDE-gruppen, Marije Cornelissen för Verts/ALE-gruppen, Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, Marta Andreasen för EFD-gruppen, och Krisztina Morvai, grupplös
pl Chyba Jęcząca Marta zalała toaletę
sv Det ser ut som om Missnöjda Myrtle har översvämmat toaletterna
pl Marta Brzozowska (Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) (nr
sv Marta Brzozowska (Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) (nr
pl w sprawie T-‧/‧ R, Marta Christina Moren Abat przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
sv i mål T-‧/‧ R: Marta Christina Moren Abat mot Europeiska gemenskapernas kommission
pl Marta RybczyńskaEMAIL OF TRANSLATORS
sv Stefan AsserhällEMAIL OF TRANSLATORS
pl Marta Rybczyńska, Maciej WikłoEMAIL OF TRANSLATORS
sv Stefan AsserhällEMAIL OF TRANSLATORS
pl Krzysztof Lichota, Marta RybczyńskaEMAIL OF TRANSLATORS
sv Stefan AsserhällEMAIL OF TRANSLATORS
pl Marta VINCENZI (PSE/IT), burmistrz Genui
sv Marta VINCENZI (PSE–IT), borgmästare i Genua
pl W sprawie T-‧/‧ R, Marta Christina Moren Abat, zamieszkała w Brukseli (Belgia), reprezentowana przez G. Lebitsch, adwokata, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: H. Krämer oraz B. Wägenbauer, adwokat, z adresem do doręczeń w Luksemburgu), której przedmiotem jest wniosek o zawieszenie postępowania konkursowego COM/A/‧/‧, mającego na celu ustanowienie rezerwy kadrowej administratorów (A‧/A‧) w dziedzinie Środowisko, lub o zawieszenie ważności listy rezerwowej uczestników tego konkursu, prezes Sądu Pierwszej Instancji wydał w dniu ‧ czerwca ‧ r. postanowienie, którego rozstrzygnięcie brzmi następująco
sv I mål T-‧/‧ R, Marta Christina Moren Abat, Bryssel (Belgien), företrädd av advokaten G. Lebitsch, mot Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: H. Krämer, biträdd av advokaten B. Wägenbaur, med delgivningsadress i Luxemburg), angående en talan om att uttagningsprov KOM/A/‧/‧ för att upprätta en reservlista för handläggare (A‧/A‧) inom området miljö skall avbrytas, alternativt att reservlistan med sökande till uttagningsförfarandet skall förklaras tills vidare inte äga giltighet, har förstainstansrättens ordförande, den ‧ juni ‧ meddelat följande beslut
pl W następstwie szeregu wniosków o przedłużenie terminu przedstawiania uwag, które zostały zaakceptowane przez Komisję, uwagi osób trzecich zostały zarejestrowane przez Komisję, jak następuje: uwagi przedstawione przez MVM – w dniu ‧ stycznia ‧ r.; uwagi osoby trzeciej, która zwróciła się z wnioskiem o nieujawnianie jej tożsamości, – w dniu ‧ stycznia ‧ r.; uwagi elektrowni Marta – w dniach ‧ stycznia i ‧ marca ‧ r.; uwagi banku [...] – dnia ‧ lutego ‧ r.; uwagi elektrowni AES-Tisza – w dniach ‧ i ‧ lutego ‧ r.; uwagi banku [...] – w dniu ‧ lutego ‧ r.; uwagi elektrowni Electrabel SA i jej spółki zależnej elektrowni Dunament – w dniu ‧ lutego ‧ r.; uwagi elektrowni Budapeszt – w dniu ‧ lutego ‧ r.; oraz uwagi elektrowni Csepel – w dniu ‧ lutego ‧ r
sv Efter ytterligare förfrågningar om förlängning av tidsfristen att lämna synpunkter, vilka kommissionen godkände, registrerades synpunkter från berörda parter av kommissionen enligt följande: synpunkter från MVM den ‧ januari ‧, från en tredje part som begärde att få vara anonym den ‧ januari ‧, från Marta kraftverk den ‧ januari och den ‧ mars ‧, från banken [...] den ‧ februari ‧, från AES-Tisza kraftverk den ‧ och ‧ februari ‧, från banken [...] den ‧ februari ‧, från Electrabel SA och dess dotterbolag Dunament kraftverk den ‧ februari ‧, från Budapest kraftverk den ‧ februari ‧ och från Csepel kraftverk den ‧ februari
pl Marta Gumà Bondia (nr
sv Marta Gumà Bondia (nr
pl Wyrok Trybunału Sprawiedliwości (czwarta izba) z dnia ‧ grudnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjlanym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Madrid- Hiszpania)- Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo i Bartolomé Valera Huete przeciwko nieobjętemu spadkowi po Rafaelu de las Herasie Dávili i Sagrario de las Heras Dávila
sv Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den ‧ december ‧ (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Spanien)- Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo och Bartolomé Valera Huete mot Rafael de las Heras Dávilas dödsbo och Sagrario de las Heras Dávila
pl Jęcząca Marta
sv Missnöjda Myrtle
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Hiszpania) w dniu ‧ lipca ‧ r.- Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo i Bartolomé Valera Huete przeciwko Herencia yacente po Rafaelu De Las Heras Dávili, Sagrario de las Heras Dávili i Fondo de Garantía Salarial
sv Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spanien) den ‧ juli ‧ – Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo och Bartolomé Valera Huete mot dödsboet efter Rafael de las Heras Dávila, Sagrario de las Heras Dávila och Fondo de Garantía Salarial
pl A może to Marta?
sv Missnöjda Myrtle
pl Marta Santo, terapeuta masażu, ostatni klient
sv Vilken klassiker.- Marta Santos senaste kund...- " R
pl To jest Marta
sv Det här är Martha
pl Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Martin Schulz w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, Francisco Sosa Wagner, niezrzeszony, José Luis Rodríguez Zapatero, José Manuel Barroso, Jaime Mayor Oreja, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica, Raül Romeva i Rueda, Adam Bielan, Kyriacos Triantaphyllides, Rolandas Paksas, Frank Vanhecke, Werner Langen, Hannes Swoboda i Ramon Tremosa I Balcells
sv Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, Marta Andreasen för EFD-gruppen, Francisco Sosa Wagner, grupplös, José Luis Rodríguez Zapatero, José Manuel Barroso, Jaime Mayor Oreja, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica, Raül Romeva i Rueda, Adam Bielan, Kyriacos Triantaphyllides, Rolandas Paksas, Frank Vanhecke, Werner Langen, Hannes Swoboda och Ramon Tremosa i Balcells
pl Marta Vincenzi, Marc Tarabella, Marielle De Sarnez, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen, Zita Pleštinská i Véronique De Keyser
sv Marta Vincenzi, Marc Tarabella, Marielle De Sarnez, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen, Zita Pleštinská och Véronique De Keyser
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 131 zdań frazy Marta.Znalezione w 0,332 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.