wymowa: IPA: tsũˈnãmji [t͡s̪s̪ũn̪ãmji]

Tłumaczenia na język słoweński:

  • cunami 

Pozostałe znaczenia:

 
geol. geologia fale morskie wywołane ruchami tektonicznymi;

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tsunami", pamięć tłumaczeniowa

add example
Energia uwolniona przy zderzeniu wywoła falę tsunamiPadec lahko sproži rušilni val
przypomina konkluzje Rady z grudnia ‧ r. w sprawie opracowania i stworzenia systemów wczesnego ostrzegania w UE oraz w sprawie stworzenia systemu wczesnego ostrzegania przed tsunami w północno-wschodniej części Oceanu Atlantyckiego oraz regionie Morza Śródziemnego, a także potwierdza istnienie potrzeby podjęcia przez państwa członkowskie i Komisję inicjatyw na rzecz poprawy systemów wczesnego ostrzegania i sygnałów alarmowych w przypadku katastrofopozarja na sklepe Sveta decembra ‧ o razvoju in ustanovitvi sistemov za zgodnje opozarjanje v EU in ustanovitvi sistema za zgodnje opozarjanje na cunamije v severovzhodnem Atlantiku in Sredozemlju ter znova poziva države članice in Komisijo, naj sprejmejo pobude za izboljšanje sistemov za zgodnje opozarjanje in opozorilnih signalov v primeru nesreč
Finansowe tsunami ostatnich kilku lat doprowadziło do bezrobocia wśród młodych ludzi lub postawiło ich w sytuacji, w której zmuszeni są wykonywać pracę poniżej posiadanych kwalifikacji.Zaradi Finančnega cunamija v zadnjih dveh letih je večina mladih brezposelnih ali podzaposlenih.
RC- B‧-‧/‧- Tsunami- RezolucjaSkupni predlog resolucije- B‧-‧/‧- Cunami- Resolucija
wzywa Państwa Członkowskie i Komisję, zgodnie z rezolucją ONZ nr ‧ i swoją rezolucją z dnia ‧ listopada ‧ r., do zapewnienia pełnego włączenia kobiet, zarówno w regionach dotkniętych tsunami, jak i na poziomie międzynarodowym, do koordynacji światowej operacji pomocypoziva države članice in Komisijo, naj v skladu z Resolucijo OZN št. ‧ in svojo resolucijo z dne ‧. novembra ‧ zagotovijo polno sodelovanje žensk pri usklajevanju celotne operacije nudenja pomoči tako na prizadetih območjih kot na mednarodni ravni
W wyniku przyjęcia ust. ‧, Antonio Tajani zaproponował stworzenie bieżącego rachunku dla posłów pragnących udzielić wsparcia finansowego ofiarom tsunamiglede na sprejetje odstavka ‧ je Antonio Tajani predlagal odprtje tekočega računa za namen zbiranja pomoči poslancev za žrtve cunamija
Głosowałam za przyjęciem tej rezolucji, w której okazaliśmy solidarność z ofiarami trzęsienia ziemi, tsunami i awarii jądrowej - i mam nadzieję, że apel Parlamentu o udzielenie dotkniętym regionom przez UE i jej państwa członkowskie wszelkiej możliwej pomocy i wsparcia humanitarnego, technicznego i finansowego spotka się z jak najpilniejszym odzewem.Glasovala sem za ta predlog resolucije, ki izraža solidarnost žrtvam potresa, cunamija in jedrske nesreče, in upam, da bo poziv Parlamenta EU in njenim državam članicam, naj prizadetim regijam nujno ponudijo vso možno pomoč in podporo, potrebno na humanitarni, tehnični in finančni ravni, upoštevan kot nadvse nujen.
Pomoc Unii Europejskiej ofiarom tsunami w Azji (głosowaniePomoč Evropske unije žrtvam velikega morskega vala ob potresu v Aziji (glasovanje
Wysokość środków przeznaczonych na pomoc ofiarom tsunami umożliwiła DG ECHO nie tylko świadczenie podstawowej pomocy doraźnej, takiej jak dostarczenie żywności, wody, urządzeń sanitarnych, zapewnienie opieki zdrowotnej i schronienia, ale również objęcie działaniami jakościowymi dłuższej niż przewidywano fazy przejściowej do fazy odbudowy oraz w części przypadków finansowanie prorozwojowych projektów odbudowy (patrz: ramkaVisoka stopnja financiranja s strani GD ECHO, ki je bila na voljo po cunamiju, je GD ECHO omogočila, da se je lahko osredotočil ne samo na osnovne sektorje pomoči, kot so hrana in voda, javna higiena, zdravstvo in zatočišča, ampak tudi, da je s posredovanjem, osredotočenim na kakovost, premostil daljše prehodno obdobje od pričakovanega in v nekaterih primerih financiral razvojno usmerjene sanacijske projekte (glej Okvir
Wartość miesięcznej pomocy żywnościowej dla rodzin poszkodowanych przez tsunami wynosiła ‧ euro, a w przypadku rodzin, które ucierpiały w wyniku konfliktu, było to ‧ euroMesečna podpora v hrani za družino, ki jo je prizadel cunami, je bila ‧ EUR, za družino, prizadeto zaradi spopadov, pa ‧ EUR
Dotyczy: sprawozdania z nieodpowiedniej realizacji pomocy dla ofiar tsunami i niewykorzystania wpłaconych środkówZadeva: Odgovornost za izostanek donacij žrtvam cunamija in za neuporabljena prispevana denarna sredstva
Rozporządzenie Rady C‧-‧/‧- TsunamiUredba Sveta C‧-‧/‧- Cunami
Musimy pamiętać o niezwykłej sile trzęsienia ziemi i tsunami.Zapomniti si moramo izredno moč potresa in cunamija.
Decyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ lutego ‧ r. zmieniająca decyzję ‧/‧/WE w celu umieszczenia Malediwów na liście krajów, do których decyzja ta ma zastosowanie, w następstwie fal tsunami na Oceanie Indyjskim w grudniu ‧ r. (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, sSklep Sveta ‧/‧/ES z dne ‧. februarja ‧ o spremembi Sklepa ‧/‧/ES, da bi se na seznam držav vključili Maldivi, po cunamijih v Indijskem oceanu decembra ‧ (UL L ‧, ‧.‧.‧, str
Pomoc EU dla ofiar tsunami na Oceanie IndyjskimPomoč Evropske unije žrtvam velikega morskega vala ob potresu v Indijskem oceanu
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mobilizacji instrumentu elastyczności na rzecz wspomagania odbudowy i odnowy krajów dotkniętych tsunami zgodnie z pkt. ‧ Porozumienia Międzyinstytucjonalnego z dnia ‧ maja ‧ r. (SEC‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(ACIResolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za pomoč pri sanaciji in obnovi v državah, ki jih je prizadel cunami, v skladu s točko ‧ Medinstitucionalnega sporazuma z dne ‧. maja ‧ (SEK‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(ACI
MAPA ZNISZCZEŃ SPOWODOWANYCH PRZEZ TSUNAMIZEMLJEVID OBMOČIJ, KI JIH JE PRIZADEL CUNAMI
Umieszczenie Malediwów na liście państw dotkniętych tsunami na Oceanie Indyjskim w grudniu ‧ r. *Vključitev Maldivov na seznam držav, ki jih ta sklep zajema, po cunamijih v Indijskem oceanu decembra ‧ *
mając na uwadze, że katastrofa przyniosła śmierć ponad ‧ tys. osób, w tym obywateli UE, w wielu krajach dotkniętych tsunami; że o wiele więcej osób odniosło rany, a ponad ‧ mln pozostało bez dachu nad głową i pozbawionych możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb, jak żywność, czysta woda i lekarstwaker je v tej naravni katastrofi v številnih državah, ki so jih prizadeli cunamiji, umrlo več kot ‧ ljudi, med njimi so bili tudi državljani EU, ker je bilo še mnogo več ljudi ranjenih in ker je zaradi te nesreče razseljenih približno ‧ milijonov ljudi, ki nimajo ustreznega dostopa do osnovnih dobrin, kot so hrana, čista voda in zdravila
Podjęcie decyzji o współpracy w Sri Lance z dotychczasowymi partnerami pozwoliło Komisji finansować realizację projektów pomimo wielości nowo przybyłych organizacji humanitarnych dysponujących nadmiarem środków w stosunku do potrzeb. DG ECHO nie prowadziła w Acehu działalności przed przejściem tsunami i nie dysponowała wiarygodnymi informacjami, co spowodowało, że niektóre projekty zatwierdzone przez DG ECHO w ciągu miesiąca od czasu katastrofy były jedynie standardowymi działaniami w sytuacji kryzysowej, a nie pomocą wynikającą z miarodajnej oceny potrzebOdločitev o sodelovanju z obstoječimi partnerji na Šrilanki je Komisiji omogočila financirati izvajanje projektov kljub velikemu številu na novo prispelih humanitarnih organizacij s sredstvi, ki so presegala njihove potrebe. GD ECHO v Acehu ni bil prisoten pred cunamijem in ni bilo zanesljivih informacij, zaradi česar so nekateri projekti, za katere se je GD ECHO dogovoril v mesecu po cunamiju, temeljili na predlogu za standardni odziv v kriznih razmerah in ne na točni oceni potreb
Trzęsienie ziemi i tsunami spowodowały niewyobrażalne zniszczenia.Potres in cunami sta povzročila uničenje, ki si ga ni mogoče predstavljati.
Wspominając katastrofę z Czarnobylu jesteśmy dzisiaj także myślami z narodem japońskim zmagającym się ze skutkami spowodowanymi falami tsunami i ze skutkami wypadku w elektrowni atomowej Fukushima.Medtem ko se danes spominjamo nesreče v Černobilu, mislimo tudi na Japonsko, ki se bori s posledicami cunamija in nesreče v jedrski elektrarni Fukušima.
Widziałem to u ocalałych z tsunamiTo sem videl pri preživelih iz tsunamija
Dla przykładu, koszt tymczasowego schronienia zapewnianego w ramach pomocy dla ofiar tsunami wynosił ‧ euro, a koszt takiego schronienia dla ofiar konfliktu –‧ euroStrošek začasnega zatočišča po cunamiju je na primer znašal ‧ EUR v primerjavi s ‧ EUR za začasno zatočišče zaradi spopadov
mając na uwadze, iż możliwość wkładu Unii Europejskiej w odbudowę krajów dotkniętych tsunami nie była w ogóle przewidywana, gdyż perspektywa finansowa przyjęta została dnia ‧ maja ‧ rker možnosti, da bi EU prispevala k obnovi v državah, ki jih je prizadel cunami, nikakor ni bilo mogoče predvideti v času, ko je bila sprejeta Finančna perspektiva dne ‧. maja
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 379 zdań frazy tsunami.Znalezione w 0,359 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.