Tłumaczenia na język słowacki:

 • celulózovo-papierenský priemysel   
 • papiernický priemysel   
  (noun  )
   
  przemysł związany z produkcją papieru
 • celulózový a papierenský priemysel   
 • celulózový priemysel   
 • papierensky priemysel   

Podobne frazy w słowniku polski słowacki. (1)

przemysł celulozowo-papierniczy
celulózovo-papierenský priemysel; celulózový priemysel; papierensky priemysel

Przykładowe zdania z "przemysł papierniczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Europejski przemysł papierniczy (CEPI), przemysł drzewny (Cei-Bois) oraz rodziny będące właścicielami lasów (CEPF) przedstawili Komisji wspólną inicjatywę platformy technologicznej sektora leśnego (Innowacyjne i zrównoważone wykorzystanie zasobów leśnych
sk Európsky papierenský priemysel (CEPI), drevospracujúci priemysel (Cei-Bois) a rodinní vlastníci lesov (CEPF) predstavili Komisii svoju koncepciu spoločnej technologickej platformy pre inovatívne a trvalo udržateľné využívanie lesných zdrojov
pl Obniżona stawka podatku od CO‧ od olejów mineralnych dla przemysłu papierniczego i celulozowego ma charakter sektorowy
sk Znížená sadzba dane za CO‧ z minerálnych olejov pre papierenský a celulózový priemysel je špecifická pre sektor
pl W ‧ r. przedsiębiorstwo Omya zrealizowało ogromną większość wszystkich dostaw węglanów wapnia do powlekania dla przemysłu papierniczego w obrębie EOG
sk Podnik Omya dodal v roku ‧ papierenskému priemyslu v EHP veľmi veľkú časť všetkých uhličitanov vápenatých určených na natieranie
pl Urząd wyraził wątpliwości dotyczące zgodności obniżonej stawki dla przemysłu papierniczego i celulozowego
sk Orgán vyslovil pochybnosti o kompatibilite zníženej daňovej sadzby pre papierenský a celulózový priemysel
pl Ponadto decyzja dotyczy obniżenia stawki podatku od CO‧ od olejów mineralnych dla przemysłu papierniczego i celulozowego
sk Okrem toho, rozhodnutie sa týka zníženej sadzby dane za CO‧ z minerálnych olejov v prospech papierenského a celulózového priemyslu
pl Produkt objęty postępowaniem stosowany jest jako produkt pośredni lub jako dodatek do substancji powierzchniowo czynnych używanych do wytwarzania detergentów i produktów higieny osobistej, kosmetyków, nawozów sztucznych i środków ochrony roślin uprawnych (glifosat), inhibitorów korozji, smarów olejowych, włókienniczych środków pomocniczych i środków zmiękczających do tkanin (esterquaty), chemikaliów fotograficznych, w przemyśle papierniczym i hutniczym, do obróbki drewna, jako środek wspomagający rozdrabnianie i wiązanie stosowany w produkcji cementu oraz jako środek wspomagający absorpcję w płuczce wieżowej gazu (odsiarczanie gazu poprzez usuwanie kwasów
sk Príslušný výrobok sa používa ako medziprodukt a/alebo prísada pre povrchovo aktívne látky používané v detergentoch a výrobkoch na starostlivosť o telo, kozmetických prípravkoch, hnojivách, činidlách na ochranu rastlín (glyfosát), inhibítoroch korózie, mazacích olejoch, textilných pomocných prípravkoch a zmäkčovačoch tkanín (esterquáty), fotochemikáliách, pri spracovaní papiera a kovov, úprave dreva, ako mlecia a spojovacia prísada pri výrobe cementu a ako rozpúšťadlo pri čistení plynu (odstraňovanie zápachu z plynu odstránením kyselín
pl Przedmiot: Pomoc dla przemysłu papierniczego zakłócająca konkurencję
sk Vec: Štátna pomoc v prospech papierenského priemyslu narúšajúca hospodársku súťaž
pl Przemysł drzewny (z wyłączeniem przemysłu papierniczego): dział NACE
sk Drevo a drevené výrobky (okrem celulózy a papiera): divízia NACE
pl Należy również przeanalizować wpływ na sektory nieenergetyczne (takie jak przemysł spożywczy i paszowy, przemysł celulozowy i papierniczy, przemysł budowlany, przemysł meblowy itp.) oraz interakcje z tymi sektorami
sk Mal by sa analyzovať vplyv na ostatné neenergetické sektory (ako je potravinársky a krmovinársky priemysel, celulózový a papierenský priemysel, stavebný priemysel, nábytkársky priemysel atď.) a interakcia s nimi
pl PIL przyznał, że obniżona stawka dla przemysłu papierniczego i celulozowego mogła stanowić pomoc
sk PIL pripustil, že znížená sadzba pre papierenský a celulózový priemysel by mohla znamenať pomoc
pl odpady na bazie drewna z przemysłu celulozowego i papierniczego, np. ług posiarczynowy (tylko z węglem pochodzącym z biomasy
sk odpady na báze dreva z priemyslu papiera a celulózy, napr. čierny výluh (len s uhlíkom z biomasy
pl NACE ‧.‧: Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
sk NACE ‧.‧: Výroba strojov na výrobu papiera a lepenky
pl Środek będzie miał wpływ na rynek nowego papieru, ale także rynek makulatury będącej ważnym artykułem, na który istnieje popyt w przemyśle papierniczym
sk Opatrenie ovplyvní trh s novým papierom, ale aj trh s odpadovým papierom, ktorý je cenným tovarom žiadaným papierenským priemyslom
pl Komisja przeprowadzała już taką ocenę w przeszłości, dwukrotnie przy okazji programu recyklingu, zarządzanego przez WRAP i podczas rozpatrywania dwóch innych spraw dotyczących przemysłu papierniczego
sk Komisia tak v skutočnosti postupovala už v minulosti, najmä v dvoch prípadoch schémy recyklácie spravovanej WRAP a dvoch ďalších prípadoch v papierenskom priemysle
pl W dniu ‧ czerwca ‧ r. zgodnie z art. ‧ i po odesłaniu sprawy zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Metso Corporation (Metso, Finlandia) przejmuje w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady częściową kontrolę nad przedsiębiorstwem Aker Kvaerner ASA (Aker Kvaerner, Szwecja), mianowicie nad jego działalnością w zakresie wytwarzania energii i rozwiązań dla przemysłu celulozowo-papierniczego (AKPP), w drodze zakupu udziałów i akcji
sk Komisii bolo ‧. júna ‧ doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii podľa článku ‧ a na základe postúpenia podľa článku ‧ ods. ‧ nariadenia Rady (ES) č. ‧/‧, podľa ktorého spoločnosť Metso Corporation (Metso, Fínsko) získava v zmysle článku ‧ ods. ‧ písm. b) nariadenia Rady kontrolu nad časťou spoločnosti Aker Kvaerner ASA (Aker Kvaerner, Švédsko), t. j. celulózovým a elektrickým odvetvím spoločnosti Aker Kvaerner (AKPP) prostredníctvom nákupu akcií a aktív
pl Zjawisko to było szczególnie widoczne w przemyśle celulozowym i papierniczym, gdzie w coraz większym stopniu jako paliwo stosowane są odpady drewna i inne odpady biologiczne
sk Osobitne je to zreteľné najmä v papierenskom a celulózovom priemysle, kde sa ako palivo využíva kôra z dreva a iný biologický odpad
pl Produkt, którego dotyczy sprawa – chloran sodu – jest silnym utleniaczem, wykorzystywanym przede wszystkim do produkcji dwutlenku chloru, który z kolei stosowany jest w przemyśle celulozowym i papierniczym do wybielania papieru
sk Príslušný výrobok, chlorečnan sodný (ďalej ako NaClO‧), je silné oxidačné činidlo, ktoré sa používa hlavne na výrobu oxidu chloričitého používaného v drevospracujúcom priemysle na bielenie buničiny
pl Urząd zauważa, że zgodnie z informacjami przedstawionymi przez władze norweskie, przemysł papierniczy i celulozowy ograniczył emisje CO‧ o ‧ tys. ton do roku
sk Orgán poznamenáva, že podľa informácií, ktoré predložili nórske inštitúcie, papierenský a celulózový priemysel do roku ‧ znížil emisie CO‧ o ‧ ton
pl Ocena zgodnie z pkt ‧.‧ lit. b) pierwsze tiret Wytycznych dotyczących ochrony środowiska pozostałaby taka sama, dopóki przemysł papierniczy i celulozowy płaciłby podatek od CO‧ od olejów mineralnych według obniżonej stawki
sk Hodnotenie podľa bodu ‧.‧(b), prvá požiadavka Ekologického usmernenia, zostane rovnaké, pokiaľ papierenský a celulózový priemysel platí zníženú sadzbu dane za CO‧ z minerálnych olejov
pl Emisje węgla organicznego ogółem z kotłów opalanych korą używanych w przemyśle wyrobu pulpy i przemyśle papierniczym, służących do współspalania odpadów na miejscu ich powstawania, które były eksploatowane i posiadały pozwolenie przed dniem ‧ grudnia ‧ r. i które posiadają pozwolenie na zmianę warunków eksploatacji zgodnie z ust. ‧., muszą być także zgodne z dopuszczalnymi wielkościami emisji określonymi w załączniku ‧ część
sk Celkové emisie organického uhlíka z kotlov na kôru v rámci celulózového a papierenského priemyslu, v ktorých sa spaľuje odpad v mieste výroby, ktoré boli v prevádzke a mali povolenie pred ‧. decembrom ‧ a ktoré dostali povolenie na zmenu prevádzkových podmienok podľa odseku ‧ musia dodržiavať limitné hodnoty emisií stanovené v časti ‧ prílohy VI
pl Przemysł celulozowy i papierniczy jest objęty systemem handlu emisjami, ale spełnia kryteria, które pozwalają uznać go za sektor zagrożony ucieczką emisji gazów cieplarnianych
sk systém obchodovania s emisnými kvótami sa vzťahuje na celulózový a papiernický priemysel, ale toto odvetvie spĺňa kritériá, na základe ktorých sa môže považovať za odvetvie ohrozené únikom CO
pl Obniżona stawka podatku od CO‧ od olejów mineralnych dla przemysłu papierniczego i celulozowego stanowi utratę dochodów dla rządu norweskiego i korzyści finansowe dla pewnych przedsiębiorstw
sk Znížená sadzba dane za CO‧ z minerálnych olejov pre papierenský a celulózový priemysel predstavuje stratu daňových príjmov pre nórsky štát a finančné zvýhodnenie pre určité podniky
pl W decyzji o wszczęciu procedury dochodzenia Urząd stanął zajął stanowisko, że obniżona stawka podatku od CO‧ w przypadku przemysłu papierniczego i celulozowego stanowi pomoc państwa w znaczeniu art. ‧ ust. ‧ Porozumienia o EOG
sk V rozhodnutí o začatí vyšetrovania orgán zaujal predbežné stanovisko, že znížená sadzba dane za CO‧ v prospech papierenského a celulózového priemyslu je štátnou pomocou v zmysle článku ‧ ods. ‧ Dohody o EHP
pl Obniżona stawka podatku od CO‧ od olejów mineralnych dla przemysłu papierniczego i celulozowego
sk Znížená sadzba dane za CO‧ z minerálnych olejov pre papierenský a celulózový priemysel
pl Rząd norweski zwrócił się do Urzędu, w ramach formalnej procedury dochodzenia, o zatwierdzenie aktualnej obniżki podatku od CO‧ od olejów mineralnych dla przemysłu papierniczego i celulozowego, pod warunkiem zniesienia tej obniżonej stawki w roku ‧, z możliwością wnioskowania przez rząd o kolejne przedłużenie
sk Nórska vláda žiadala, aby orgán, ako súčasť formálneho postupu vyšetrovania, schválil aktuálne zníženie dane za CO‧ z minerálnych olejov v prospech papierenského a celulózového priemyslu s podmienkou, že toto zníženie bude zrušené v roku ‧ a že vláda bude môcť požiadať o následné predĺženie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 27861 zdań frazy przemysł papierniczy.Znalezione w 7,862 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.