Tłumaczenia na język słowacki:

  • papiernický priemysel   
    (noun  )
     
    przemysł związany z produkcją papieru
  • celulózovo-papierenský priemysel   
  • celulózový a papierenský priemysel   
  • papierensky priemysel   

Podobne frazy w słowniku polski słowacki. (1)

przemysł celulozowo-papierniczy
celulózovo-papierenský priemysel

Przykładowe zdania z "przemysł papierniczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl odpady na bazie drewna z przemysłu celulozowego i papierniczego, np. ług posiarczynowy (tylko z węglem pochodzącym z biomasy
sk odpady na báze dreva z priemyslu papiera a celulózy, napr. čierny výluh (len s uhlíkom z biomasy
pl W dniu ‧ czerwca ‧ r. zgodnie z art. ‧ i po odesłaniu sprawy zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Metso Corporation (Metso, Finlandia) przejmuje w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady częściową kontrolę nad przedsiębiorstwem Aker Kvaerner ASA (Aker Kvaerner, Szwecja), mianowicie nad jego działalnością w zakresie wytwarzania energii i rozwiązań dla przemysłu celulozowo-papierniczego (AKPP), w drodze zakupu udziałów i akcji
sk Komisii bolo ‧. júna ‧ doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii podľa článku ‧ a na základe postúpenia podľa článku ‧ ods. ‧ nariadenia Rady (ES) č. ‧/‧, podľa ktorého spoločnosť Metso Corporation (Metso, Fínsko) získava v zmysle článku ‧ ods. ‧ písm. b) nariadenia Rady kontrolu nad časťou spoločnosti Aker Kvaerner ASA (Aker Kvaerner, Švédsko), t. j. celulózovým a elektrickým odvetvím spoločnosti Aker Kvaerner (AKPP) prostredníctvom nákupu akcií a aktív
pl Urząd zajmuje stanowisko, że obniżenie stawki podatku dla przemysłu papierniczego i celulozowego jest zgodne z funkcjonowaniem Porozumienia o EOG, w szczególności jej art. ‧ ust. ‧ lit. c), w związku z Wytycznymi dotyczącymi ochrony środowiska, do dnia ‧ grudnia ‧ r
sk Orgán zastáva názor, že znížená sadzba pre papierenský a celulózový priemysel je kompatibilná s pôsobením Dohody o EHP, konkrétne s článkom ‧ ods. ‧(c) tejto dohody, v kombinácii s Ekologickým usmernením, do ‧. decembra
pl CPA ‧.‧.‧: Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla przemysłu papierniczego
sk CPA ‧.‧.‧: Oprava a údržba strojov a zariadení na výrobu papiera a papierovej lepenky
pl W szczególności, w odniesieniu do drugiej opcji w pkt ‧.‧.b Wytycznych dotyczących ochrony środowiska, Urząd nie wykluczył, by stawka podatku dotycząca przedsiębiorstw w przemyśle papierniczym i celulozowym, obniżona do ‧ % normalnej stawki podatku od CO‧, mogła być uważana za znaczną część podatku krajowego
sk Konkrétne, s odkazom na bod ‧.‧.(b), druhá alternatíva Ekologického usmernenia, orgán nevylúčil, že znížená daňová sadzba, platná pre spoločnosti v papierenskom a celulózovom priemysle vo výške ‧ % z normálnej sadzby dane za CO‧, sa môže považovať za značný podiel zo štátnej dane
pl Zjawisko to było szczególnie widoczne w przemyśle celulozowym i papierniczym, gdzie w coraz większym stopniu jako paliwo stosowane są odpady drewna i inne odpady biologiczne
sk Osobitne je to zreteľné najmä v papierenskom a celulózovom priemysle, kde sa ako palivo využíva kôra z dreva a iný biologický odpad
pl Urząd zauważa, że zgodnie z informacjami przedstawionymi przez władze norweskie, przemysł papierniczy i celulozowy ograniczył emisje CO‧ o ‧ tys. ton do roku
sk Orgán poznamenáva, že podľa informácií, ktoré predložili nórske inštitúcie, papierenský a celulózový priemysel do roku ‧ znížil emisie CO‧ o ‧ ton
pl Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że złożone zobowiązania dotyczące działalności gospodarczej Kvaerner w zakresie rozwiązań dla przemysłu celulozowo-papierniczego są wystarczające do wyeliminowania znaczących przeszkód dla skutecznej konkurencji na rynkach wyszczególnionych w punkcie
sk Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že záväzky, ktoré prijal Kvaerner v súvislosti s obchodnou činnosťou WOB, sú dostatočné na odstránenie značného narušenia účinnej hospodárskej súťaže na trhoch vymedzených v bode
pl PIL przyznał, że obniżona stawka dla przemysłu papierniczego i celulozowego mogła stanowić pomoc
sk PIL pripustil, že znížená sadzba pre papierenský a celulózový priemysel by mohla znamenať pomoc
pl Dane statystyczne za ‧ r., pochodzące ze Stowarzyszenia Przemysłu Papierniczego, świadczą o tym, że w Zjednoczonym Królestwie poziom zbierania papieru drukowego i papieru do pisania wynosi ok. ‧ %
sk Štatistika Konfederácie papierenského priemyslu z roku ‧ ukázala, že zber T a P papiera v Spojenom kráľovstve predstavuje približne ‧ %
pl Przemysł papierniczy i poligraficzny
sk Celulóza, papier a tlač
pl Produkt jest stosowany jako środek wykańczalniczy w przemyśle papierniczym
sk Výrobok sa používa ako prípravok na úpravu povrchu v papierenskom priemysle
pl W przypadku wyspecjalizowanych procesowych gałęzi przemysłu, jak przemysł papierniczy i chemiczny, można rozważyć również istnienie szerszego rynku geograficznego
sk Pre jednotlivé špecializované priemyselné výrobné procesy, ako napr. v chemickom a papierenskom priemysle, pripadá do úvahy ešte širší geografický trh
pl Na przykład przemysł papierniczy w ostatnich latach znacznie ograniczył zużycie wody
sk V tomto zmysle napr. papierenský priemysel v posledných rokoch podstatne znížil svoju spotrebu vody
pl przemysł celulozowo-papierniczy
sk papierenský a celulózny priemysel
pl Informacje przedstawione przez rząd norweski wskazują, że obniżona stawka podatku od olejów mineralnych, płacona przez przemysł papierniczy i celulozowy, jest wyższa od analogicznej stawki minimalnej przewidzianej prawem wspólnotowym
sk Informácie, ktoré poskytla nórska vláda ukazujú, že znížená sadzba dane z minerálnych olejov, ktorú platí papierenský a celulózový priemysel, je vyššia ako zodpovedajúca minimálna sadzba podľa zákonov Spoločenstva
pl Warunki rynkowe są podobne na całym świecie, a obecnie klienci ze wszystkich regionów świata ogłaszają przetargi i kupują urządzenia dla przemysłu celulozowo-papierniczego na całym świecie
sk Trhové podmienky sú na celom svete podobné, súťaže vypisujú zákazníci zo všetkých svetových regiónov a zariadenia pre celulózky kupujú naozaj v celosvetovom meradle
pl W wyniku oceny ryzyka ustalono na podstawie dostępnych informacji, że we Wspólnocie Europejskiej wyżej wymieniona substancja stosowana jest głównie jako środek kompleksujący w wielu gałęziach przemysłu, np. w produktach czyszczących w przemyśle i rzemiośle, w przemyśle fotochemicznym, rolnictwie, przemyśle celulozowym i papierniczym, produktach stosowanych w domowych środkach piorących i czyszczących, przemyśle włókienniczym, galwanicznym, kosmetykach i przy uzdatnianiu wody
sk Hodnotením rizika založeným na dostupných informáciách sa zistilo, že táto látka sa v Európskom spoločenstve používa v mnohých priemyselných odvetviach, najmä ako komplexotvorné činidlo, napr. v čistiacich výrobkoch určených pre priemysel a remeselné činnosti, vo fotochemikáliách, poľnohospodárstve, celulózovom a papierenskom priemysle, pracích a čistiacich výrobkoch určených pre domácnosť, textilnom priemysle, v sektore elektrolytického pokovovania, kozmetike a úprave vôd
pl Wreszcie Urząd zauważa, że powyższy wniosek zachowuje ważność również w przypadku oceny obniżenia stawki podatku od CO‧ łącznie ze zwolnieniem z podstawowego podatku od oleju do ogrzewania, przyznanego przemysłowi papierniczemu i celulozowemu
sk Nakoniec orgán poznamenáva, že uvedený záver zostáva v platnosti aj vtedy, keby sa znížená sadzba dane na CO‧ posudzovala spolu s oslobodením vykurovacieho oleja od základnej dane pre papierenský a celulózový priemysel
pl mając na uwadze, że podstawowe możliwości wykorzystania biomasy daje produkcja energii elektrycznej, ogrzewanie i chłodzenie, wytwarzanie wodoru i metanu, produkcja paliw oraz przemysł chemiczny, spożywczy, papierniczy i stolarski
sk keďže prvoradé možnosti využitia biomasy spočívajú v dodávke elektriny, vo vykurovaní a chladení, výrobe vodíka, metánu a palív a v chemickom, potravinárskom, papierenskom a drevospracujúcom priemysle
pl Niniejsza sprawa dotyczy przejęcia przez spółkę Metso działalności spółki Aker Kvaerner w zakresie wytwarzania energii i rozwiązań dla przemysłu celulozowo-papierniczego
sk Tento prípad sa týka akvizície divízie celulózy a energetiky podniku Aker Kvaerner zo strany podniku Metso
pl Obniżona stawka podatku od CO‧ od olejów mineralnych dla przemysłu papierniczego i celulozowego
sk Znížená sadzba dane za CO‧ z minerálnych olejov pre papierenský a celulózový priemysel
pl Przedmiot: Pomoc dla przemysłu papierniczego zakłócająca konkurencję
sk Vec: Štátna pomoc v prospech papierenského priemyslu narúšajúca hospodársku súťaž
pl przedsiębiorstwo J.M. Huber PCC: produkcja oraz dostawa wypełniaczy dla przemysłu papierniczego
sk podnik J.M. Huber PCC: výroba a dodávanie na mieste výplne PCC v papierovom priemysle
pl Przemysł tekstylny, skórzany, drzewny i papierniczy
sk Textilný, kožiarsky, drevársky a papierenský priemysel
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 27861 zdań frazy przemysł papierniczy.Znalezione w 8,68 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.