wymowa: IPA: ˈprɔɡrãm

Tłumaczenia na język rosyjski:

 • программа     
  (Noun  f) (noun   )
   
  inform. informatyka zestaw komend zrozumiałych dla komputera służących wykonywaniu jakichś zadań
   
  pot. potocznie broszurka z informacjami o sztuce teatralnej lub operowej, rozprowadzana pośród widzów
   
  pot. potocznie zestawienie programów na pewien okres, zwykle w czasopiśmie
   
  odrębna audycja nadawana przez telewizję lub radio
   
  plan działań
 • план     
  (Noun  m) (noun   )
 • учебный план   

Pozostałe znaczenia:

 
stacja telewizyjna
 
pot. potocznie stacja telewizyjna

Picture dictionary

программа
программа
программа
программа
программа
программа

Podobne frazy w słowniku polski rosyjski. (90)

administrator programu Exchangeадминистратор Exchange
Administrowanie usługami programu Accessадминистрирование служб Access
Asystent zgodności programówпомощник по совместимости программ
Automatycznie pobierz ustawienia opcji Poza biurem z programu Outlookавтоматически получать настройки оповещения об отсутствии на работе из Outlook
baza danych systemu monitorowania programu PerformancePointбаза данных системы мониторинга PerformancePoint
Baza danych ustawień programu PerformancePointбаза данных параметров PerformancePoint
Centralna administracja usług programu Performance Pointцентр администрирования PerformancePoint Services
Dodatek do planowania konferencji dla programu Microsoft Office Outlookнадстройка конференц-связи для Microsoft Office Outlook
Dodatek do planowania konferencji dla programu Microsoft Outlookнадстройка конференц-связи для Microsoft Outlook
Dodatek programu PerformancePoint dla programu Excelнадстройка PerformancePoint для Excel
dodatek programu PowerPointнадстройка PowerPoint
Dostęp mobilny do programu Windows SharePoint Servicesмобильный доступ для служб Windows SharePoint Services
element programu Outlookэлемент Outlook
formularz internetowy programu InfoPath dla urządzeń przenośnychвеб-форма InfoPath для мобильных устройств
funkcja synchronizacji w programie Outlookсинхронизация Outlook
funkcje modułowe programu Excelфункции Excel для работы с аналитическими кубами
grupa programu SharePointгруппа SharePoint
Integracja z programem Outlookинтеграция с Outlook
Konfiguracja dostępu w sieci Web do programów RemoteApp i pulpituНастройка веб-доступа к удаленным рабочим столам и приложениям RemoteApp
Konsola zarządzania programu Exchangeконсоль управления Exchange
krajowy program ochronyнациональная программа сохранения окружающей среды
lista najczęściej używanych programówсписок часто используемых приложений
magazyn programu Exchangeхранилище Exchange
Menedżer konfiguracji serwera monitorowania programu PerformancePointдиспетчер конфигурации сервера мониторинга PerformancePoint
Menedżer konfiguracji serwera planowania programu PerformancePointдиспетчер конфигурации сервера планирования PerfromancePoint
Menedżer obsługi programu SharePointдиспетчер обслуживания SharePoint
Narzędzie kalendarza programu Grooveсредство работы с календарем Groove
Narzędzie spotkań programu Grooveсредство работы со встречами Groove
Obsługa żądań w programie Duetобработчик запросов Duet
plik danych programu Microsoft Accessфайл данных Microsoft Access
plik reguł programu makeфайл makefile
Podgląd plików programu PowerPointсредство предварительного просмотра PowerPoint
Podgląd pulpitu nawigacyjnego w programie SharePoint Servicesсредство просмотра панели мониторинга для служб SharePoint
Połączenia programów RemoteApp i pulpituподключения к удаленным рабочим столам и приложениям RemoteApp
połączenie w programie Communicatorзвонок с помощью Comminicator
profil programu Outlookпрофиль Outlook
program adaptacji strukturalnejпрограмма структурной перестройки
program analitycznyпрограмма анализа
program BizTalk ServerBizTalk Server
Program do udostępniania plikówпрограмма обмена файлами
program dobrowolnego odłogowania ziemiпрограмма вывода земель из оборота
program ekologicznyэкологическая программа
Program GeminiДжемини
Program instalujący niezamówione pakiety oprogramowaniaсредство увязки программ в пакеты
program komputerowyкомпьютерные программы; компьютерная программа; программа
Program logo Windowsпрограмма Windows Logo
program lojalnościowyпрограмма лояльности; программа лояльности клиентов
Program MercuryМеркурий
program mieszkaniowyпрограмма жилищного строительства
Program Narodów Zjednoczonych ds. RozwojuПрограмма развития ООН
program pełnoekranowyполноэкранная программа
program pierwszoplanowyприложение переднего плана
program pomiaruпрограмма измерений
program poprawy stosunków w sąsiedztwieпрограмма обустройства городского района
program radiowyрадиовещательная программа
program rozpoznawania nazwсопоставитель
Program SalutСалют
program szkoleńучебные программы
program szukający rdzeniпарадигматический модуль
program terminalowyтерминальная программа
program typu rootkitпакет программ rootkit
program udoskonalania Pomocyпрограмма улучшения справки
program umocnieniaпрограмма укрупнения
Program użytkowania w domuпрограмма использования ПО на домашних компьютерах
program Works bez reklamWorks без рекламы
program wsadowyкомандный файл
program wybierający numery telefoniczneнабиратель номера
program wykradający hasłaпрограмма для кражи паролей
program z podwyższonym poziomem uprawnieńпрограмма с повышенными привилегиями
Projektant pulpitu nawigacyjnego programu PerformancePointконструктор панели мониторинга PerformancePoint
schemat programu Duetсхема Duet
serwer obliczeniowy programu Excelсервер вычислений Excel
Serwer planowania programu PerformancePointсервер планирования PerformancePoint
serwer zarządzania magazynu danych programu Service Managerсервер управления хранилища данных Service Manager
serwer zarządzania programu Service Managerсервер управления Service Manager
Skojarz inne zadanie programu Worksсопоставить с другой задачей Works
Synchronizowanie ustawień folderów i programówсинхронизация папок и параметров программ
Światowy program wyżywieniaвпп
Technologie i produkty programu SharePointпродукты и технологии SharePoint
Uruchom program Microsoft Office Live Meeting...запустить Microsoft Office Live Meeting...
Uruchom program Microsoft Office OneNoteзапустить Microsoft Office OneNote
usługa planowania programu PerformancePointслужба планирования PerformancePoint
Usługa programu PerformancePointPerformancePoint Service
usługa sieci Web programu PowerPivotвеб-служба PowerPivot
Usługa sieci Web serwera monitorowania programu PerformancePointвеб-служба сервера мониторинга PerformancePoint
Usługi programu Accessслужбы Access
Usługi programu Excelслужбы Excel
Usługi programu PerformancePoint w programie Microsoft SharePoint ServerPerformancePoint Services в Microsoft SharePoint Server
Visual Studio Industry Partner Programпрограмма Visual Studio Industry Partner
Zarządzanie połączeniami programów RemoteApp i pulpituуправление подключениями к удаленным рабочим столам и приложениям RemoteApp

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "program", pamięć tłumaczeniowa

add example
& O programie KFileReplace& О программе
& kde; dostarcza kompletnego środowiska biurkowego, włączając przeglądarkę stron internetowych, menedżera plików, menedżera okien, system pomocy, centrum sterowania, niezliczone narzędzia i programy użytkowe, a także rosnącą liczbę programów, włączając (ale nie ograniczając się do nich) programy pocztowe i do odczytu grup dyskusyjnych, programy do rysowania, przeglądarkę & PostScript; i & DVI; itd& kde; предоставляет полную рабочую среду, включающую Web-обозреватель, файловый менеджер, оконный менеджер, системы помощи и настройки функциональных возможностей, многочисленные инструменты и утилиты, постоянно возрастающее количество приложений, в их числе почтовый клиент, программы чтения новостей и работы с графикой, просмотрщики & PostScript; и & DVI; и т. д
Z powodu błędu w programie mkisofs < = ‧. ‧a‧, K‧b nie obsługuje nazw plików zawierających więcej niż jeden ukośnik wsteczny (backslashИз-за ошибки в mkisofs < = ‧. ‧a‧, K‧b не может работать с файлами, названия которых содержат больше одного обратного слэша
Nie można znaleźć nazwy pliku wykonywalnego w " % ‧ ". Proszę podać poprawną nazwę programuНе удаётся извлечь имя исполняемого файла из « % ‧ », введите, пожалуйста, действительное имя программы
Program ' % ‧ ' zakończył działanie w stanie %Программа ' % ‧ ' завершилась с кодом %
Stosuj kolory dla programów & spoza KDEПрименять указанные цвета к приложениям & не из KDE
Kig nie jest w stanie zapisać w żadnym innym formacie, oprócz własnego. Czy chcesz zachować w formacie programu Kig?Kig может сохранять файлы только в своём формате. Сделать это?
Zrzut ekranu okna głównego programu & kstarsСнимок основного окна программы & kstars
Korekcja przez programКоррекция в приложении
Nie można znaleźć programu " mount "Не удаётся найти программу " mount "
& kig; umożliwia eksport pliku & kig; do niektórych interesujących formatów, jak obrazki, pliki XFig i LaTeX, obrazki wektorowe SVG. Jest to użyteczne, bo jeszcze nie wszystkie programy wspierają format plików & kigПостроенные объекты можно экспортировать в изображение, в формат XFig, LaTeX или SVG. Это может быть полезно, так как не все программы поддерживают формат файлов & kig
Pomoc O programie KonsolaСправка О программе Konsole
Jak zdobyć program & korganizerКак получить & korganizer
Okno modułu zawiera listę komunikatów dotyczących zdarzeń, o których informacja ma być dostarczona do użytkownika. Lista podzielona jest na grupy komunikatów odnoszących się do poszczególnych zainstalowanych w systemie programówОкно состоит из большого списка конкретных событий, о которых нужно сообщать пользователю. Список организован в группы по приложениям
Polecenie steruje wyglądem okna programu. Możliwe jest chowanie i pokazywanie okna, zmiana rozmiaru i wiele innych funkcji. Wykonanie polecenia dcop kmix kmix-mainwindow‧ wyświetli wszystkie dostępne możliwościУправление главным окном микшера. Его можно скрыть и показать, изменить размер и т. д. Наберите dcop kmix kmix-mainwindow‧ и пробуйте
Jeżeli zaznaczono opcję Zapisywanie danych do dziennika, ta opcja stanie się dostępna. Wpisz lub wybierz w oknie dialogowym lokalizację pliku dziennika programu KWeatherЕсли вы установили параметр Включить журналирование, этот параметр становится доступен. Введите или выберите расположение, где вы хотите хранить файл журнала KWeather
Konflikt ze standardowym skrótem programuКонфликт со стандартным комбинациями клавиш программы
Program, nad którym obecnie pracujesz, nie został jeszcze zapisany. Kontynuując możesz stracić dokonane zmianyИзменения в текущем сценарии не были сохранены в файле. Если продолжите, все сделанные вами изменения будут утеряны
Dla typu & MIME; pdf mamy dwa programy z nim skojarzone. Pierwszym programem jest PS Viewer. Jeśli jednak w Twoim systemie nie ma zainstalowanego PS Viewer, & kde; spróbuje otworzyć drugi program, czyli Adobe Acrobat Reader. Jak widać, dzięki temu & kde; będzie nadal działać, a Ty możesz dodawać i usuwać programyК типу & MIME; pdf привязано два приложения. Первая программа называется PS Viewer. Еслм в вашей системе не установлен PS Viewer, & kde; автоматически запускает другое приложение, Adobe Acrobat Reader. Как видите, это позволяет & kde; исправно работать независимо от того, какие приложения вы добавляете или удаляете
Aby korzytsać z funkcji DCOP możesz zarówno używać programu linii komend dcop lub też użyć bardziej standardowej aplikacji KDCOP Oba sposoby zapewniają taką samą skuteczność więc wybór zależy wyłącznie od twoich preferencjiДля вызова функций & DCOP; вы можете использовать утилиту командной строки dcop, либо удобное графическое приложение KDCOP. Обе они предоставляют одинаковые функциональные возможности, так что какую из программу использовать--дело вашего личного вкуса
Należy podać pełną ścieżkę dostępu do programu, w przeciwnym wypadku & kppp; może go nie znaleźćУбедитесь в правильности задания полного пути к програмее, иначе & kppp; не сможет ее найти
Zminimalizowanie SuperKaramby do ikony w tacce systemowej spowoduje, że program będzie nadal działał w tle. Aby go ponownie pokazać, użyj menu motywuУдаление значка из системного лотка не приведёт к выходу из приложения. Вы можете включить значок через меню любого аплета
Wtyczka do programu digiKam z efektem rozmywania obrazuРасширение digiKam для применения к снимку эффекта размывания
W przypadku gdy w systemie dostępne są zarówno sterowniki ALSA, jak i OSS, program & kmix; będzie korzystał ze sterownika ALSAЕсли у вас имеются драйвера ALSA и Open Sound System, KMix будет использовать первые
Okno startowe programu & kpppНачальный экран программы дозвона & kppp
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2498 zdań frazy program.Znalezione w 6,27 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.