wymowa: IPA: ˈprɔɡrãm

Tłumaczenia na język rosyjski:

 • программа     
  (Noun  f) (noun   )
   
  inform. informatyka zestaw komend zrozumiałych dla komputera służących wykonywaniu jakichś zadań
   
  pot. potocznie broszurka z informacjami o sztuce teatralnej lub operowej, rozprowadzana pośród widzów
   
  pot. potocznie zestawienie programów na pewien okres, zwykle w czasopiśmie
   
  odrębna audycja nadawana przez telewizję lub radio
   
  plan działań
 • план     
  (Noun  m) (noun   )
 • учебный план   

Pozostałe znaczenia:

 
stacja telewizyjna
 
pot. potocznie stacja telewizyjna

Picture dictionary

программа
программа
программа
программа
программа
программа

Podobne frazy w słowniku polski rosyjski. (90)

administrator programu Exchangeадминистратор Exchange
Administrowanie usługami programu Accessадминистрирование служб Access
Asystent zgodności programówпомощник по совместимости программ
Automatycznie pobierz ustawienia opcji Poza biurem z programu Outlookавтоматически получать настройки оповещения об отсутствии на работе из Outlook
baza danych systemu monitorowania programu PerformancePointбаза данных системы мониторинга PerformancePoint
Baza danych ustawień programu PerformancePointбаза данных параметров PerformancePoint
Centralna administracja usług programu Performance Pointцентр администрирования PerformancePoint Services
Dodatek do planowania konferencji dla programu Microsoft Office Outlookнадстройка конференц-связи для Microsoft Office Outlook
Dodatek do planowania konferencji dla programu Microsoft Outlookнадстройка конференц-связи для Microsoft Outlook
Dodatek programu PerformancePoint dla programu Excelнадстройка PerformancePoint для Excel
dodatek programu PowerPointнадстройка PowerPoint
Dostęp mobilny do programu Windows SharePoint Servicesмобильный доступ для служб Windows SharePoint Services
element programu Outlookэлемент Outlook
formularz internetowy programu InfoPath dla urządzeń przenośnychвеб-форма InfoPath для мобильных устройств
funkcja synchronizacji w programie Outlookсинхронизация Outlook
funkcje modułowe programu Excelфункции Excel для работы с аналитическими кубами
grupa programu SharePointгруппа SharePoint
Integracja z programem Outlookинтеграция с Outlook
Konfiguracja dostępu w sieci Web do programów RemoteApp i pulpituНастройка веб-доступа к удаленным рабочим столам и приложениям RemoteApp
Konsola zarządzania programu Exchangeконсоль управления Exchange
krajowy program ochronyнациональная программа сохранения окружающей среды
lista najczęściej używanych programówсписок часто используемых приложений
magazyn programu Exchangeхранилище Exchange
Menedżer konfiguracji serwera monitorowania programu PerformancePointдиспетчер конфигурации сервера мониторинга PerformancePoint
Menedżer konfiguracji serwera planowania programu PerformancePointдиспетчер конфигурации сервера планирования PerfromancePoint
Menedżer obsługi programu SharePointдиспетчер обслуживания SharePoint
Narzędzie kalendarza programu Grooveсредство работы с календарем Groove
Narzędzie spotkań programu Grooveсредство работы со встречами Groove
Obsługa żądań w programie Duetобработчик запросов Duet
plik danych programu Microsoft Accessфайл данных Microsoft Access
plik reguł programu makeфайл makefile
Podgląd plików programu PowerPointсредство предварительного просмотра PowerPoint
Podgląd pulpitu nawigacyjnego w programie SharePoint Servicesсредство просмотра панели мониторинга для служб SharePoint
Połączenia programów RemoteApp i pulpituподключения к удаленным рабочим столам и приложениям RemoteApp
połączenie w programie Communicatorзвонок с помощью Comminicator
profil programu Outlookпрофиль Outlook
program adaptacji strukturalnejпрограмма структурной перестройки
program analitycznyпрограмма анализа
program BizTalk ServerBizTalk Server
Program do udostępniania plikówпрограмма обмена файлами
program dobrowolnego odłogowania ziemiпрограмма вывода земель из оборота
program ekologicznyэкологическая программа
Program GeminiДжемини
Program instalujący niezamówione pakiety oprogramowaniaсредство увязки программ в пакеты
program komputerowyкомпьютерные программы; компьютерная программа; программа
Program logo Windowsпрограмма Windows Logo
program lojalnościowyпрограмма лояльности; программа лояльности клиентов
Program MercuryМеркурий
program mieszkaniowyпрограмма жилищного строительства
Program Narodów Zjednoczonych ds. RozwojuПрограмма развития ООН
program pełnoekranowyполноэкранная программа
program pierwszoplanowyприложение переднего плана
program pomiaruпрограмма измерений
program poprawy stosunków w sąsiedztwieпрограмма обустройства городского района
program radiowyрадиовещательная программа
program rozpoznawania nazwсопоставитель
Program SalutСалют
program szkoleńучебные программы
program szukający rdzeniпарадигматический модуль
program terminalowyтерминальная программа
program typu rootkitпакет программ rootkit
program udoskonalania Pomocyпрограмма улучшения справки
program umocnieniaпрограмма укрупнения
Program użytkowania w domuпрограмма использования ПО на домашних компьютерах
program Works bez reklamWorks без рекламы
program wsadowyкомандный файл
program wybierający numery telefoniczneнабиратель номера
program wykradający hasłaпрограмма для кражи паролей
program z podwyższonym poziomem uprawnieńпрограмма с повышенными привилегиями
Projektant pulpitu nawigacyjnego programu PerformancePointконструктор панели мониторинга PerformancePoint
schemat programu Duetсхема Duet
serwer obliczeniowy programu Excelсервер вычислений Excel
Serwer planowania programu PerformancePointсервер планирования PerformancePoint
serwer zarządzania magazynu danych programu Service Managerсервер управления хранилища данных Service Manager
serwer zarządzania programu Service Managerсервер управления Service Manager
Skojarz inne zadanie programu Worksсопоставить с другой задачей Works
Synchronizowanie ustawień folderów i programówсинхронизация папок и параметров программ
Światowy program wyżywieniaвпп
Technologie i produkty programu SharePointпродукты и технологии SharePoint
Uruchom program Microsoft Office Live Meeting...запустить Microsoft Office Live Meeting...
Uruchom program Microsoft Office OneNoteзапустить Microsoft Office OneNote
usługa planowania programu PerformancePointслужба планирования PerformancePoint
Usługa programu PerformancePointPerformancePoint Service
usługa sieci Web programu PowerPivotвеб-служба PowerPivot
Usługa sieci Web serwera monitorowania programu PerformancePointвеб-служба сервера мониторинга PerformancePoint
Usługi programu Accessслужбы Access
Usługi programu Excelслужбы Excel
Usługi programu PerformancePoint w programie Microsoft SharePoint ServerPerformancePoint Services в Microsoft SharePoint Server
Visual Studio Industry Partner Programпрограмма Visual Studio Industry Partner
Zarządzanie połączeniami programów RemoteApp i pulpituуправление подключениями к удаленным рабочим столам и приложениям RemoteApp

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "program", pamięć tłumaczeniowa

add example
Graficzny interfejs użytkownika programu KritaCommentИнтерфейс KritaComment
Powoduje użycie podanej ikony dla programuИспользовать значок как значок приложения
W oknie dialogowym wywoływanym przez tę pozycję menu możesz zmienić powiadomienia (dźwięki, komunikaty błędów, & etc;) używane przez program. ZobaczВ диалоге, отображаемым этим элементом меню, вы можете изменить оповещения (звуки, сообщения об ошибках & etc;) используемые программами. См
Domyślnym formatem jest Standard (Ical/Vcard) dla folderów kalendarza (Ical) i książki adresowej (Vcard). Umożliwia on skorzystanie z wszystkich funkcji programu KontactПо умолчанию для папок календарей (Ical) и папок адресных книг (Vcard) используется формат Standard (Ical/Vcard). Это позволяет использовать все возможности Kontact
Wyślij akcję do egzemplarza programu znajdującego się najwyżej w stosie okienПослать действие окну, расположенному в & начале списка стека
Podręcznik programu & kopeteРуководство & kopete
Język i ustawienia regionalne używane w programie logowania, zakodowane jak w $ LC_ LANGЯзык, используемый в окне приглашения. Формат значения соответствует формату переменной $ LC_ LANG
Wklejenie tekstu wybranego za pomocą Wytnij bądź Wklej na ekran programu & kformulaВставить текст, который вы скопировали или вырезали с экрана & kformula
p, li { white-space: pre-wrap; } Planista: bezczynne Program działający z priorytetem I/O bezczynny otrzymuje dostęp do dysku tylko wtedy, kiedy żaden inny progam nie potrzebował takiego dostępu przez określony czas. Wpływ procesów bezczynnych na normalne działanie systemu powinien być zerowy. W przypadku tej klasy priorytety nie mają znaczeniap, li { white-space: pre-wrap; } Планировщик простоя Программа, выполняющаяся с самым низким приоритетом ввода-вывода-приоритетом простоя-получит дисковое время только в случае, если ни одна программа не обращается к диску в течение определённого периода. Производительность системы практически не зависит от того, запущены ли в ней такие резервные процессы, или нет
konqueror; jest uniwersalnym programem umożliwiającym przeglądanie obrazów i dokumentów bez potrzeby uruchamiania innych programów. Jest to możliwe dzięki osadzonym komponentom (dzięki technologii KParts & kde;) dostarczonym przez inne programy: & kview; do przeglądania obrazów, & kdvi; do przeglądania DVI, & kghostview; do dokumentów & PostScript; oraz przez różne programy & koffice; do przeglądania ich dokumentówkonqueror; позволяет просматривать рисунки и документы, не запуская специальных приложений. Для этого он использует встраиваемые компоненты (kde; Parts) этих приложений: & kview; & mdash; для просмотра рисунков, & kdvi; & mdash; для просмотра файлов в формате DVI, & kghostview; & mdash; для файлов в формате & PostScript;, компоненты различных приложений & koffice; & mdash; для соответствующих типов файлов
Obecna strona: Wybierz " Bieżąca " jeśli chcesz wydrukować stronę aktualnie widoczną w twoim programie KDE. Uwaga: pole to jest wyłączone, jeśli drukujesz z programów spoza KDE, takich jak Mozilla lub OpenOffice. org, ponieważ tam KDEPrint nie ma możliwości sprawdzenia, którą stronę akurat oglądaszПечатать текущую страницу: выберите " Текущую " чтобы распечатать текущую страницу, видимую в приложении KDE. Примечание: этот параметр недоступен, если вы печатаете не из приложений KDE, таких как Mozilla или OpenOffice. org, поскольку KDEPrint не может определить какая страница документа видима в приложении сейчас
Protokół & FTP; jest często wykorzystywany jako sposób wymiany informacji i programów zapisanych w archiwach & FTP; na całym świecie& FTP; используется для получения информации и программного обеспечения, хранящихся в файлах на серверах по всему миру
Wiele programów posiada pomoc kontekstową w dwóch postaciach: podpowiedzi w dymkach i pomocy Co to jest?Большинство приложений также содержат контекстную справку в двух формах: всплывающие подсказки и Что это?
Po wprowadzeniu litery do pola nie ma potrzeby wciskania klawisza Enter. Program poczeka krótką chwilę przed sprawdzeniem czy wprowadzona litera jest poprawna. Ta krótka przerwa pozwala dziecku na zrozumienie tego co właśnie wpisało, szczególnie jeśli wpisało złą literę. Długość tej przerwy można zmienić wybierając z menu Ustawienia, pozycję Ustaw stoper.... Zostanie wyświetlone okno w którym można wybrać dwa oddzielne wartości: dla trybu dziecięcego i dojrzałegoНет необходимости нажимать Enter, когда вы печатаете букву в поле ввода, программа просто ждёт некоторое время перед проверкой введённой буквы. Этот короткий промежуток времени нужен для того, чтобы ребёнок осознал, что он/она только что напечатал, особенно, если то, что напечатано-неверно. Вы можете изменить этот промежуток времени используя меню Настройки, и Установить Таймер, которое выведет диалог, в котором вы можете выбрать один из двух вариантов: один для Детского режима и один для Взрослого
Jesteśmy w programie?Прямо сейчас мы внутри компьютерной программы?
Głównym współczynnikiem określającym precyzję w programie & kcalc; jest wsparcie przez biblioteki libc i libmath typu danych w C long double. & kcalc; potrafi pozyskać te informacje w momencie swojej kompilacji i ustawić je jako podstawowy typ dla reprezentowanych danychОсновной фактор, определяющий точность & kcalc;-поддерживает ли ваши libc и libmath тип данных C long double. Если это так, то во время компиляции & kcalc; обнаружит это и будет использовать его, как свой основной тип данных для представления чисел. Проверьте диалог О программе & kcalc;, чтобы узнать, какая точность используется в вашей копии & kcalc
Nie można znaleźć prawidłowo zainstalowanego programu eMovixНе удалось найти eMovix
Prosty i łatwy w użyciu program do rysowania. Zawiera podstawowe funkcje tworzenia obrazków (rysowanie diagramów i odręczne), modyfikacji zdjęć i edycji ikonПростой графический редактор. Функции: основные функции рисования (создание векторных примитивов и линий произвольной формы), управление изображениями и редактирование значков
Program sprawdzający wyświetli tutaj listę słów najbardziej zbliżonych do wyrazu uznanego za błędny. Kliknięcie na pozycji z listy podpowiedzi spowoduje przeniesienie sugerowanego wyrazu do pola Zastąp przez:, znajdującego się powyżejСписок возможных замен слова с ошибкой. Если вы щелкнете по какой-нибудь из них, она появится в поле Заменить на: (см. выше
Nagrywasz telewizyjne programy o historii?Вы поклонница исторического кино?
Uruchomić programОткройте приложение
Obsługa programu & kolourpaintИспользование & kolourpaint
Nie można otworzyć/dev/sequencer, aby uzyskać informacje. Prawdopodobnie używany przez inny programНе удалось открыть/dev/sequencer, чтобы получить данные. Возможно, его уже использует другая программа
W obecnej formie, & kde; obejmuje, oprócz podstawowych programów środowiska graficznego, zestaw programów biurowych znanych jako & kofficeВ настоящий момент & kde; предоставляет помимо интерактивной рабочей среды ещё и цельный пакет мощных офисных приложений, известный под названием & koffice
Korzystanie z innych plików pocztowych w programie & kmail-mianownikИспользование в & kmail; других почтовых ящиков
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2498 zdań frazy program.Znalezione w 1,901 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.