wymowa: IPA: ˈprɔɡrãm

Tłumaczenia na język rosyjski:

 • программа     
  (Noun  f) (noun   )
   
  inform. informatyka zestaw komend zrozumiałych dla komputera służących wykonywaniu jakichś zadań
   
  pot. potocznie broszurka z informacjami o sztuce teatralnej lub operowej, rozprowadzana pośród widzów
   
  pot. potocznie zestawienie programów na pewien okres, zwykle w czasopiśmie
   
  odrębna audycja nadawana przez telewizję lub radio
   
  plan działań
 • план     
  (Noun  m) (noun   )
 • учебный план   

Pozostałe znaczenia:

 
pot. potocznie stacja telewizyjna
 
stacja telewizyjna

Picture dictionary

программа
программа
программа
программа
программа
программа

Podobne frazy w słowniku polski rosyjski. (87)

administrator programu Exchange
администратор Exchange
aplikacja użytkownika programu Duet
приложение конечного пользователя Duet
baza danych programu Service Manager
база данных Service Manager
baza danych systemu monitorowania programu PerformancePoint
база данных системы мониторинга PerformancePoint
Baza danych ustawień programu PerformancePoint
база данных параметров PerformancePoint
dane programu PowerPivot
данные PowerPivot
data rocznicy przystąpienia do programu
окончание очередного года участия в программе
Dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook
Диспетчер контактов для Outlook
dodatek programu Outlook
надстройка Outlook
Dodatek programu PerformancePoint dla programu Excel
надстройка PerformancePoint для Excel
dodatek programu PowerPoint
надстройка PowerPoint
dziennik programu zbierającego
журнал средства сбора данных
element programu Outlook
элемент Outlook
formularz internetowy programu InfoPath dla urządzeń przenośnych
веб-форма InfoPath для мобильных устройств
Formularz programu InfoPath składnika Web Part
веб-часть формы InfoPath
gwóźdź programu
гвоздь программы
Integracja z programem Outlook
интеграция с Outlook
integrowane programy ochrony roślin
интегрированное управление популяциями вредных организмов
Język dla programów nie obsługujących kodu Unicode
язык программ, не поддерживающих Юникод
Konfiguracja dostępu w sieci Web do programów RemoteApp i pulpitu
Настройка веб-доступа к удаленным рабочим столам и приложениям RemoteApp
Konsola administracyjna planowania programu PerformancePoint
консоль администрирования PerformancePoint
Konsola zarządzania programu Exchange
консоль управления Exchange
Kontroluj przekazywanie połączeń z programu Communicator
использовать Communicator для переадресации звонков
Koń trojański pobierający inne programy
троян-загрузчик
magazyn programu Exchange
хранилище Exchange
Menedżer obsługi programu SharePoint
диспетчер обслуживания SharePoint
Menedżer ustawień programu Duet
диспетчер параметров Duet
Narzędzie kalendarza programu Groove
средство работы с календарем Groove
Narzędzie programu Groove do pracy z dokumentami
инструмент Groove для работы с документами
Obsługa żądań w programie Duet
обработчик запросов Duet
plik reguł programu make
файл makefile
Podgląd plików programu PowerPoint
средство предварительного просмотра PowerPoint
Połączenia programów RemoteApp i pulpitu
подключения к удаленным рабочим столам и приложениям RemoteApp
połączenie w programie Communicator
звонок с помощью Comminicator
program analityczny
программа анализа
program anonsowany
объявленная программа
program antywirusowy
антивирусная программа
Program Clip Gallery
коллекция клипов
Program Constellation
Созвездие
program diskpart.exe
служебная программа diskpart.exe
Program do udostępniania plików
программа обмена файлами
Program Gemini
Джемини
program instalacyjny
программа установки
Program instalujący niezamówione pakiety oprogramowania
средство увязки программ в пакеты
program kalendarza
программа-календарь
program komputerowy
компьютерная программа; компьютерные программы; программа
Program logo Windows
программа Windows Logo
program lojalnościowy
программа лояльности; программа лояльности клиентов
Program Mercury
Меркурий
program narodów zjednoczonych do spraw rozwoju
программа развития оон
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
Программа развития ООН
program nauczania
кадровая анкета; курс обучения; план; программа; силлабус; учебный план
program obsługi żądań
обработчик запросов
Program obsługi żądań
обработчик запросов
Program poprawy jakości obsługi klienta
программа улучшения качества программного обеспечения
program poprawy stosunków w sąsiedztwie
программа обустройства городского района
program rozpoznawania nazw
сопоставитель
program Środowiskowy organizacji narodów zjednoczonych
программа оон по окружающей среде
program terminalowy
терминальная программа
program umocnienia
программа укрупнения
Program Wenera
Программа Венера
program Works z reklamami
Works с рекламой
program z podwyższonym poziomem uprawnień
программа с повышенными привилегиями
program zależny
зависимая программа
Program zwalczania wiadomości-śmieci
программа борьбы с нежелательной почтой
programy szpiegujące
спайвер; шпионское программное обеспечение
serwer programu Exchange
сервер Exchange Server
Serwer proxy aplikacji usługi programu PerformancePoint
прокси приложений PerformancePoint Service
serwer zarządzania magazynu danych programu Service Manager
сервер управления хранилища данных Service Manager
serwer zarządzania programu Service Manager
сервер управления Service Manager
Skojarz inne zadanie programu Works
сопоставить с другой задачей Works
Synchronizowanie ustawień folderów i programów
синхронизация папок и параметров программ
Technologie i produkty programu Microsoft SharePoint
продукты и технологии Microsoft SharePoint
Technologie i produkty programu SharePoint
продукты и технологии SharePoint
typowe usługi programu PerformancePoint
общие службы PerformancePoint
Uruchom program Microsoft Office Live Meeting
запустить Microsoft Office Live Meeting
Uruchom program Microsoft Office Live Meeting...
запустить Microsoft Office Live Meeting...
Uruchom program Microsoft Office OneNote
запустить Microsoft Office OneNote
Usługa programu PerformancePoint
PerformancePoint Service
Usługa sieci Web połączeń programów RemoteApp i pulpitu
веб-служба подключений к удаленным рабочим столам и приложениям RemoteApp
usługi programu Exchange
службы Exchange Server
Usługi programu PerformancePoint w programie Microsoft SharePoint Server
PerformancePoint Services в Microsoft SharePoint Server
uzyskać za pomocą programu finger
finger; получение сведений с помощью программы finger
Visual Studio Industry Partner Program
программа Visual Studio Industry Partner

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "program", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl & O programie KFileReplace
ru & О программе
pl & kde; dostarcza kompletnego środowiska biurkowego, włączając przeglądarkę stron internetowych, menedżera plików, menedżera okien, system pomocy, centrum sterowania, niezliczone narzędzia i programy użytkowe, a także rosnącą liczbę programów, włączając (ale nie ograniczając się do nich) programy pocztowe i do odczytu grup dyskusyjnych, programy do rysowania, przeglądarkę & PostScript; i & DVI; itd
ru & kde; предоставляет полную рабочую среду, включающую Web-обозреватель, файловый менеджер, оконный менеджер, системы помощи и настройки функциональных возможностей, многочисленные инструменты и утилиты, постоянно возрастающее количество приложений, в их числе почтовый клиент, программы чтения новостей и работы с графикой, просмотрщики & PostScript; и & DVI; и т. д
pl Z powodu błędu w programie mkisofs < = ‧. ‧a‧, K‧b nie obsługuje nazw plików zawierających więcej niż jeden ukośnik wsteczny (backslash
ru Из-за ошибки в mkisofs < = ‧. ‧a‧, K‧b не может работать с файлами, названия которых содержат больше одного обратного слэша
pl Nie można znaleźć nazwy pliku wykonywalnego w " % ‧ ". Proszę podać poprawną nazwę programu
ru Не удаётся извлечь имя исполняемого файла из « % ‧ », введите, пожалуйста, действительное имя программы
pl Program ' % ‧ ' zakończył działanie w stanie %
ru Программа ' % ‧ ' завершилась с кодом %
pl Stosuj kolory dla programów & spoza KDE
ru Применять указанные цвета к приложениям & не из KDE
pl Kig nie jest w stanie zapisać w żadnym innym formacie, oprócz własnego. Czy chcesz zachować w formacie programu Kig?
ru Kig может сохранять файлы только в своём формате. Сделать это?
pl Zrzut ekranu okna głównego programu & kstars
ru Снимок основного окна программы & kstars
pl Korekcja przez program
ru Коррекция в приложении
pl Nie można znaleźć programu " mount "
ru Не удаётся найти программу " mount "
pl & kig; umożliwia eksport pliku & kig; do niektórych interesujących formatów, jak obrazki, pliki XFig i LaTeX, obrazki wektorowe SVG. Jest to użyteczne, bo jeszcze nie wszystkie programy wspierają format plików & kig
ru Построенные объекты можно экспортировать в изображение, в формат XFig, LaTeX или SVG. Это может быть полезно, так как не все программы поддерживают формат файлов & kig
pl Pomoc O programie Konsola
ru Справка О программе Konsole
pl Jak zdobyć program & korganizer
ru Как получить & korganizer
pl Okno modułu zawiera listę komunikatów dotyczących zdarzeń, o których informacja ma być dostarczona do użytkownika. Lista podzielona jest na grupy komunikatów odnoszących się do poszczególnych zainstalowanych w systemie programów
ru Окно состоит из большого списка конкретных событий, о которых нужно сообщать пользователю. Список организован в группы по приложениям
pl Polecenie steruje wyglądem okna programu. Możliwe jest chowanie i pokazywanie okna, zmiana rozmiaru i wiele innych funkcji. Wykonanie polecenia dcop kmix kmix-mainwindow‧ wyświetli wszystkie dostępne możliwości
ru Управление главным окном микшера. Его можно скрыть и показать, изменить размер и т. д. Наберите dcop kmix kmix-mainwindow‧ и пробуйте
pl Jeżeli zaznaczono opcję Zapisywanie danych do dziennika, ta opcja stanie się dostępna. Wpisz lub wybierz w oknie dialogowym lokalizację pliku dziennika programu KWeather
ru Если вы установили параметр Включить журналирование, этот параметр становится доступен. Введите или выберите расположение, где вы хотите хранить файл журнала KWeather
pl Konflikt ze standardowym skrótem programu
ru Конфликт со стандартным комбинациями клавиш программы
pl Program, nad którym obecnie pracujesz, nie został jeszcze zapisany. Kontynuując możesz stracić dokonane zmiany
ru Изменения в текущем сценарии не были сохранены в файле. Если продолжите, все сделанные вами изменения будут утеряны
pl Dla typu & MIME; pdf mamy dwa programy z nim skojarzone. Pierwszym programem jest PS Viewer. Jeśli jednak w Twoim systemie nie ma zainstalowanego PS Viewer, & kde; spróbuje otworzyć drugi program, czyli Adobe Acrobat Reader. Jak widać, dzięki temu & kde; będzie nadal działać, a Ty możesz dodawać i usuwać programy
ru К типу & MIME; pdf привязано два приложения. Первая программа называется PS Viewer. Еслм в вашей системе не установлен PS Viewer, & kde; автоматически запускает другое приложение, Adobe Acrobat Reader. Как видите, это позволяет & kde; исправно работать независимо от того, какие приложения вы добавляете или удаляете
pl Aby korzytsać z funkcji DCOP możesz zarówno używać programu linii komend dcop lub też użyć bardziej standardowej aplikacji KDCOP Oba sposoby zapewniają taką samą skuteczność więc wybór zależy wyłącznie od twoich preferencji
ru Для вызова функций & DCOP; вы можете использовать утилиту командной строки dcop, либо удобное графическое приложение KDCOP. Обе они предоставляют одинаковые функциональные возможности, так что какую из программу использовать--дело вашего личного вкуса
pl Należy podać pełną ścieżkę dostępu do programu, w przeciwnym wypadku & kppp; może go nie znaleźć
ru Убедитесь в правильности задания полного пути к програмее, иначе & kppp; не сможет ее найти
pl Zminimalizowanie SuperKaramby do ikony w tacce systemowej spowoduje, że program będzie nadal działał w tle. Aby go ponownie pokazać, użyj menu motywu
ru Удаление значка из системного лотка не приведёт к выходу из приложения. Вы можете включить значок через меню любого аплета
pl Wtyczka do programu digiKam z efektem rozmywania obrazu
ru Расширение digiKam для применения к снимку эффекта размывания
pl W przypadku gdy w systemie dostępne są zarówno sterowniki ALSA, jak i OSS, program & kmix; będzie korzystał ze sterownika ALSA
ru Если у вас имеются драйвера ALSA и Open Sound System, KMix будет использовать первые
pl Okno startowe programu & kppp
ru Начальный экран программы дозвона & kppp
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2498 zdań frazy program.Znalezione w 3,634 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.