wymowa: IPA: ˈprɔɡrãm

Tłumaczenia na język rosyjski:

 • программа     
  (Noun  f) (noun   )
   
  inform. informatyka zestaw komend zrozumiałych dla komputera służących wykonywaniu jakichś zadań
   
  pot. potocznie broszurka z informacjami o sztuce teatralnej lub operowej, rozprowadzana pośród widzów
   
  pot. potocznie zestawienie programów na pewien okres, zwykle w czasopiśmie
   
  odrębna audycja nadawana przez telewizję lub radio
   
  plan działań
   
  план действия, деятельности, работы
 • план     
  (Noun  m) (noun   )
 • peredača   
 • переда́ча   
 • програ́мка   
 • програ́мма   
 • программа обучения   
 • учебный план   

Pozostałe znaczenia:

 
pot. potocznie stacja telewizyjna
 
stacja telewizyjna

Picture dictionary

программа
программа
программа
программа
программа
программа

Podobne frazy w słowniku polski rosyjski. (82)

Administrowanie usługami programu Access
администрирование служб Access
Aparat bazy danych programu Access
ядро СУБД Access
Asystent zgodności programów
помощник по совместимости программ
Baza danych ustawień programu PerformancePoint
база данных параметров PerformancePoint
Biuletyn programu Microsoft Hosting
бюллетень программы Microsoft Hosting
Centralna administracja usług programu Performance Point
центр администрирования PerformancePoint Services
Dodatek do planowania konferencji dla programu Microsoft Outlook
надстройка конференц-связи для Microsoft Outlook
dodatek programu Outlook
надстройка Outlook
Dodatek programu PerformancePoint dla programu Excel
надстройка PerformancePoint для Excel
dodatek programu PowerPoint
надстройка PowerPoint
formularz internetowy programu InfoPath dla urządzeń przenośnych
веб-форма InfoPath для мобильных устройств
Formularz programu InfoPath składnika Web Part
веб-часть формы InfoPath
funkcja synchronizacji w programie Outlook
синхронизация Outlook
funkcje modułowe programu Excel
функции Excel для работы с аналитическими кубами
gwóźdź programu
гвоздь программы
Język dla programów nie obsługujących kodu Unicode
язык программ, не поддерживающих Юникод
klient programu Enterprise Voice
клиент корпоративной голосовой связи
Konsola zarządzania programu Exchange
консоль управления Exchange
Lista zawartości programu PerformancePoint
список контента PerformancePoint
magazyn programu Exchange
хранилище Exchange
Menedżer konfiguracji serwera monitorowania programu PerformancePoint
диспетчер конфигурации сервера мониторинга PerformancePoint
Menedżer obsługi programu SharePoint
диспетчер обслуживания SharePoint
Narzędzie bazy danych dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2010
средство управления базой данных Диспетчера контактов для Microsoft Outlook 2010
Narzędzie do modelowania biznesowego planowania programu PerformancePoint
бизнес-моделирование Performance Point
Narzędzie kalendarza programu Groove
средство работы с календарем Groove
Narzędzie spotkań programu Groove
средство работы со встречами Groove
plik danych programu Outlook dla komputerów Mac
файл данных Outlook для Mac
Podgląd plików programu PowerPoint
средство предварительного просмотра PowerPoint
Połączenia programów RemoteApp i pulpitu
подключения к удаленным рабочим столам и приложениям RemoteApp
połączenie w programie Communicator
звонок с помощью Comminicator
program analityczny
программа анализа
program anonsowany
объявленная программа
Program Clip Gallery
коллекция клипов
Program Constellation
Созвездие
program diskpart.exe
служебная программа diskpart.exe
Program do udostępniania plików
программа обмена файлами
program dobrowolnego odłogowania ziemi
программа вывода земель из оборота
program doradczy
программы популяризации знаний
program ekologiczny
экологическая программа
Program Gemini
Джемини
program kalendarza
программа-календарь
Program logo Windows
программа Windows Logo
program lojalnościowy
программа лояльности; программа лояльности клиентов
program mieszkaniowy
программа жилищного строительства
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
Программа развития ООН
program nauczania
кадровая анкета; курс обучения; план; програ́мма; си́ллабус; программа; силлабус; учебный план; уче́бный план
program obsługi zdarzeń
обработчик событий
program obsługi żądań
обработчик запросов
program pełnoekranowy
полноэкранная программа
program pierwszoplanowy
приложение переднего плана
Program poprawy jakości obsługi klienta
программа улучшения качества программного обеспечения
program przypisany
назначенная программа
program rozpoznawania nazw
сопоставитель
program szkoleń
учебные программы
program szpiegujący
шпионское ПО
program terminalowy
терминальная программа
program typu rootkit
пакет программ rootkit
program umocnienia
программа укрупнения
program użytkowy
утили́та; обслу́живающая програ́мма
program Works z reklamami
Works с рекламой
program wybierający numery telefoniczne
набиратель номера
program zależny
зависимая программа
Serwer monitorowania programu PerformancePoint
сервер мониторинга PerformancePoint
serwer obliczeniowy programu Excel
сервер вычислений Excel
Serwer planowania programu PerformancePoint
сервер планирования PerformancePoint
serwer programu Exchange
сервер Exchange Server
Serwer proxy aplikacji usługi programu PerformancePoint
прокси приложений PerformancePoint Service
serwer zarządzania programu Service Manager
сервер управления Service Manager
Skojarz inne zadanie programu Works
сопоставить с другой задачей Works
Technologie i produkty programu Microsoft SharePoint
продукты и технологии Microsoft SharePoint
Technologie i produkty programu SharePoint
продукты и технологии SharePoint
Uruchom program Microsoft Office Live Meeting
запустить Microsoft Office Live Meeting
Uruchom program Microsoft Office Live Meeting...
запустить Microsoft Office Live Meeting...
Usługa programu PerformancePoint
PerformancePoint Service
Usługa przesyłania metadanych do programu Duet
служба метаданных Duet
Usługa sieci Web połączeń programów RemoteApp i pulpitu
веб-служба подключений к удаленным рабочим столам и приложениям RemoteApp
Usługi programu Excel
службы Excel
Usługi programu PerformancePoint w programie Microsoft SharePoint Server
PerformancePoint Services в Microsoft SharePoint Server

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "program", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Program poprosi o podanie imienia. Po wprowadzeniu np. imienia Paweł, program wypisuje Cześć Paweł jak się masz?. Należy zauważyć, że plus (+) jest jedynym symbolem matematycznym używanym z łańcuchami
ru Эта программа спрашивает ваше имя. Когда вы вводите, к примеру, имя Павел, программа выводит на печать Привет Павел, как дела?. Пожалуйста, не забывайте, что +-единственная математическая операция, которая может использоваться при работе со строками
pl Do śledzenia wszystkich procesów działających w systemie używa się poleceń top i ps przy użyciu & konsole;. Narzędzia te ułatwiają znalezienie i zatrzymanie niepożądanych programów
ru Для того чтобы отслеживать информацию о всех системных процессах, используйте в & konsole; команды top или ps. Использование этих утилит значительно упростит процесс поиска и завершения " непослушных " программ
pl Pokazuje katalog z przykładami programów w & logo;. Przykłady będą w ulubionym języku użytkownika wybranym w menu Ustawienia Konfiguracja & kturtle
ru Показывает папку, в которой расположены файлы примеров & logo;. Для того, чтобы эти файлы открылись на вашем языке необходимо предварительно выбрать его из пункта Настройка KTurtle меню Настройка
pl Jeśli ta opcja jest zaznaczona, & kde; uruchomi określony program w momencie uruchomienia powiadomienia. Aby wskazać program, który ma zostać uruchomiony, wpisz jego ścieżkę w polu tekstowym na prawo od opcji. Możesz użyć przycisku z ikoną katalogu (znajdującego się po prawej stronie okna dialogowego), aby przeglądać pliki
ru Если установлен этот флажок, то & kde; при отработке этого оповещения запустит указанную программу. Чтобы указать используемую программу введите путь в поле ввода, расположенном справа от флажка. Для поиска по дереву каталогов можно воспользоваться кнопкой каталогов (расположенной на правом краю строки ввода
pl Cechy programu
ru Параметры программы
pl Uruchomienie programu % ‧ nie powiodło się
ru Отказано в соединении с %
pl To mogą być roboty, radziecki program kosmiczny, z czego robione są serwetki
ru Это могyт быть роботы, советская космическая программа или из чего сделаны салфетки
pl Alternatywna metoda konfiguracji połączeń z uwierzytelnianiem PAP oraz CHAP w programie & kppp
ru Альтернативный метод использования PAP и CHAP в программе & kppp
pl Proszę podać adres URL programu CGI htsearch
ru Укажите URL CGI-программы htsearch
pl Opcja ta uruchamia system pomocy & kde; i otwiera niniejszą dokumentację programu & kwrite
ru Открывает руководство пользователя & kwrite; (этот документ
pl W środowisku wirtualnych pulpitów, " przyklejone " okno oznacza okno, które jest widoczne pomimo przełączania się pomiędzy kolejnymi pulpitami tak, jakby było przyklejone do wyświetlacza. Xclock (zegarek) jest świetnym kandydatem do przyklejenia, ponieważ po uruchomieniu jednej instancji programu, zostaje on z Tobą
ru В виртуальной рабочей среде с большим количеством виртуальных рабочих столов " прилипающее " окно остается на экране при переключении между рабочими столами, как будто прилипшее к стеклу экрана. Типичным кандидатом для прилипания является Xclock, поскольку вам нужен только один его экземпляр, который будет всегда с вами
pl sesję programu Screen
ru Сеансы Screen
pl Naciśnięty został klawisz Shift ‧ razy lub program zażądał zmiany tego ustawienia
ru Вы нажали клавишу Shift ‧ раз подряд или приложение запросило изменение своих параметров
pl Jeśli zaznaczysz tę opcję, program & kfind; wyszuka jedynie pliki zgodne również w kwestii wielkości liter, np. MARC będzie zgodny jedynie z MARC, a nie Marc
ru Если вы выберите эту опцию, & kfind; найдёт только те файлы, у которых совпадает регистр. Например MARC найдёт только MARC но не Marc
pl Ikona; opcja--icon; program & kde; użyje ikony z linii Icon = w pasku zadań
ru Пиктограмма; если приложению & kde; передаётся опция--icon, то в панели задач оно будет отображать пиктограмму, переданную через переменную Icon
pl Po uruchomieniu programu, w tacce systemowej pojawi się ikona pustego kubka herbaty. Klikając na kubek lewym przyciskiem myszy, wybieramy rodzaj herbaty. Po tej operacji ikona pustego kubka zmieni się w pełny kubek. Po upływie wyznaczonego czasu, Twoja herbata będzie gotowa. Pojawi się również okno informacyjne z tą wiadomością, możemy to okienko zamknąć klikając na nie. Aby powrócić do ikony pustego kubka, należy tylko kliknąć na ikonę kteatime po skończonej operacji parzenia herbaty
ru При запуске пиктограммой на панели будет чайная кружка. Заварите чай, щёлкните на ней--в кружке появится пакетик чая. После указанного времени, чай будет готов, и пиктограмма отразит это, преобразовавшись в двигающуюся кружку. В этот момент таймер может быть сброшен повторным щелчком на пиктограмме
pl Oto krótki wstęp na temat przygotowania do pracy obsługi PGP (Pretty Good Privacy) w programie & kmail-mianownik;; można tu znaleźć także kilka wskazówek na temat wykorzystania PGP. Opis jest stworzony dla ludzi, którzy są początkujący w tym temacie; jeżeli znasz już zasady użytkowania PGP, możesz pominąć większość z tych kroków. Niniejsza dokumentacja i interfejs użytkownika & kmail-dopelniacz; odnoszą się głównie tylko do PGP, ale dotyczą zarówno PGP jak i GnuPG (GNU Privacy Guard), (jakkolwiek niektóre polecenia wiersza poleceń mogą się różnić w GnuPG
ru В этом разделе кратко описывается настройка & kmail; для поддержки PGP (Pretty Good Privacy). Также даются советы по использованию самого PGP. Руководство написано для тех, кто новичок в этой области; если вы хорошо знакомы с использованием PGP, можете пропустить большую часть. В этом документе и в пользовательском интерфейсе & kmail; обычно имеется в виду PGP, но всё сказанное действительно как для PGP, так и для GnuPG (GNU Privacy Guard), хотя некоторые параметры командной строки GnuPG могут отличаться
pl Program ' % ‧ ' poprosił o dostęp do otwartego portfela ' % ‧ '
ru Приложение ' % ‧ ' запросило доступ к бумажнику ' % ‧ '
pl Prawa autorskie do programu: & copy; ‧ & Martin. R. Jones; Martin. R. Jones. mail
ru Авторские права на программу & copy; ‧ & Martin. R. Jones; & Martin. R. Jones. mail
pl & Użyj programu
ru & Использовать приложение
pl Jak skonfigurować programy, których & konqueror-mianownik; używa do otwierania różnych typów plików?
ru Как настроить & konqueror;, чтобы он запускал соответствующие программы для разных типов файлов?
pl Program do rysowaniaName
ru Программа для рисованияName
pl Możesz wybrać, czy chcesz aby & konqueror-mianownik; automatycznie wykrywał instalację Javy na Twoim komputerze, czy wolisz podać ścieżkę do instalacji samodzielnie, wybierając Ścieżka do programu Javy lub ' java '. Możesz chcieć użyć tej drugiej metody na przykład wtedy, gdy masz wiele instalacji & Java; na swoim komputerze, a chcesz podać której należy używać. Jeśli wirtualna maszyna Javy, której używasz, wymaga specjalnych opcji uruchomieniowych, możesz je tutaj wpisać w polu tekstowym, oznaczonym Dodatkowe argumenty Javy
ru Вы можете позволить & konqueror; автоматически найти & Java; в вашей системе, либо указать путь самостоятельно в поле Путь к программе Java. Последнее полезно, например, когда в вашей системе есть несколько установок & Java; и вы хотите уточнить, какую из них использовать. Если используемая вами виртуальная & Java;-машина требует при запуске особые параметры, вы можете указать их в поле ввода Дополнительные аргументы Java
pl & kaddressbook; obsługuje niektóre argumenty wiersza poleceń, które mogą być wykorzystane do zmiany początkowego zachowania programu
ru & kaddressbook; поддерживает некоторые параметры командной строки, которые влияют на поведение программы при запуске
pl W tej karcie konfigurowane są różne aspekty funkcjonowania programu & konsole;. Zawiera ona następujące opcje
ru Эта вкладка позволяет настроить функции & konsole;. Она содержит следующие параметры
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2498 zdań frazy program.Znalezione w 2,188 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.