Tłumaczenia na język rosyjski:

  • написание   
  • орфография   
  • правописание   

Pozostałe znaczenia:

 
Pisania prawidłowego uczy
 
Jej zasady wyłożono w słowniku ortograficznym
 
zasady dotyczące poprawnego pisania wyrazów
 
sposób pisania, zapisu wyrazów według ustalonych zasad
 
Kakografia, czyli błędna...
 
sposób pisania wyrazów według ustalonych norm
 
ogół zasad i przepisów dotyczacych poprawnego pisania wyrazów
 
Reguły pisowni
 
ortografia

Podobne frazy w słowniku polski rosyjski. (2)

kontekstowe sprawdzanie pisowni
контекстная проверка орфографии
Usługa sprawdzania pisowni
служба проверки правописания

Przykładowe zdania z "pisownia", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wynik sprawdzania pisowni
ru Результат проверки орфографии
pl Sprawdzanie pisowni
ru Проверка орфографии
pl Okno dialogowe błędu pisowni
ru Диалог ошибки правописания в слове
pl Następne trzy przyciski widoczne w oknie sprawdzania pisowni, zlokalizowane są w jego dolnej części. Są to
ru Ещё три кнопки расположены по горизонтали, внизу диалога проверки орфографии
pl Narzędzia Poprawność pisowni
ru Сервис Проверка правописания
pl Sprawdzanie pisowni
ru Проверка правописания
pl Jako program faktycznie sprawdzający pisownię dla & kspell; możesz wybrać Ispell lub Aspell. Ispell jest powszechniej dostępny i ma lepsze wsparcie międzynarodowe, ale Aspell zyskuje na popularności, ponieważ podobno jego propozycje słów, które miałyby zastąpić wyraz z błędem są bardziej trafione
ru Вы можете использовать Ispell или Aspell для проверки правильности написания в & sonnet;. Ispell наиболее широко распространён и можете иметь лучшую международную поддержку, но Aspell набирает популярность, поскольку считается, что она предлагает лучшие варианты замены
pl & Automatyczne sprawdzanie pisowni
ru & Автоматическая проверка орфографии
pl Prezentowane jest słowo, na którym zatrzymało się sprawdzanie pisowni. Następuje to zawsze, gdy program sprawdzający napotka słowo, którego nie ma w swoim słowniku-pliku zawierającego listę poprawnych wyrazów, z którymi porównywany jest każdy wyraz w dokumencie
ru Слово, в котором, возможно, содержится ошибка. На самом деле ошибки может и не быть, просто такого слова нет в словаре (с содержимым которого модуль сравнивает каждое проверяемое слово) модуля
pl Łatwy w użyciu program będący klasyczną grą w wisielca. Można wybrać temat odgadywanych słów, a nawet poziom trudności. Program obsługuje dwadzieścia cztery języki, więc jest idealny do nauki pisowni podstawowych rzeczowników w innych językach
ru Классическая игра " Виселица ". Множество слов может принадлежать одной выбранной теме, также можно выбрать уровень сложности. Программа поддерживает разные языки и может быть использована для запоминания написания иностранных слов
pl Sprawdź pisownię
ru Проверить орфографию
pl Sprawdzanie pisowni anulowane
ru Проверка орфографии отменена
pl Używaj jasnego języka z poprawną pisownią. Unikaj dwuznaczności i upewnij się, że myślisz zanim piszesz. Jeśli jesteś proszony o dodatkowe wyjaśnienia, postaraj się najlepiej, jak tylko możesz. & kde; jest projektem, w którym wielu użytkowników i programistów nie używa angielskiego, jako języka ojczystego. W związku z tym, jeśli nie użyjesz poprawnej angielszczyzny, mogą wystąpić nieporozumienia. Używaj języka odpowiedniego do kanału lub listy e-mailowej, której używasz, & mdash; jeśli tego nie zrobisz, ludzie którzy mogliby Ci pomóc, zignorują Twoją wiadomość, ponieważ nie jest ona napisana w języku, który rozumieją
ru Высказывайтесь чётко и внятно, естественно грамотно. Перечитайте своё сообщение и проверьте его на двусмысленности
pl sprawdzanie pisowni
ru Орфография
pl Sprawdzanie & pisowni
ru & Проверка правописания
pl Automatyczne sprawdzanie pisowni
ru Автоматическая проверка орфографии
pl Przed pierwszym uruchomieniem sprawdzania pisowni, należy ją skonfigurować. Możesz tego dokonać w edytorze wiadomości w menu Ustawienia Sprawdzanie pisowni.... Możesz tam ustawić słownik i sposób kodowania
ru Прежде чем использовать проверку орфографии, вам нужно её настроить. Вы можете сделать это в меню редактора сообщений, выбрав Настройка Проверка орфографии.... В появившемся окне диалога можно настроить словарь и кодировку
pl Zachowanie sprawdzania pisowni
ru Настройка проверки орфографии
pl Jeśli chcesz zakończyć sprawdzanie pisowni-nie zachowując dokonanych zmian-kliknij przycisk Anuluj
ru Чтобы остановить проверку правописания, отменив сделанные исправления, нажмите кнопку Отменить
pl Tutaj można skonfigurować sprawdzanie pisowni w & kde;. Można określić jakiego programu do sprawdzania pisowni użyć, jakie błędy sprawdzać, jak również jakiego używać domyślnie słownika. & kde; może używać zarówno programu do sprawdzania pisowni ASpell, jak i ISpell
ru Здесь можно настроить проверку орфографии в & kde;. Модуль позволяет задать, какую из программ проверки орфографии следует использовать, какие типы ошибок проверять и какой словарь использовать по умолчанию. Поддерживаются обе программы, ASpell и ISpell
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 64 zdań frazy pisownia.Znalezione w 0,55 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.