Tłumaczenia na język rosyjski:

  • написание   
  • орфогра́фия   
  • орфография   
  • правописа́ние   
  • правописание   
  • спе́ллинг   

Pozostałe znaczenia:

 
Jej zasady wyłożono w słowniku ortograficznym
 
ortografia
 
Pisania prawidłowego uczy
 
zasady dotyczące poprawnego pisania wyrazów
 
sposób pisania, zapisu wyrazów według ustalonych zasad
 
Kakografia, czyli błędna...
 
sposób pisania wyrazów według ustalonych norm
 
ogół zasad i przepisów dotyczacych poprawnego pisania wyrazów
 
Reguły pisowni

Podobne frazy w słowniku polski rosyjski. (2)

kontekstowe sprawdzanie pisowni
контекстная проверка орфографии
Usługa sprawdzania pisowni
служба проверки правописания

Przykładowe zdania z "pisownia", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jeśli nierozpoznane słowo jest zapisane błędnie, należy sprawdzić, czy właściwie zapisany odpowiednik znajduje się na liście podpowiedzi-wówczas wystarczy kliknąć na nim. Jeśli na liście brak poprawnej wersji, można ją wpisać w polu tekstowym powyżej. Żeby poprawić pisownię tego słowa, kliknij Zastąp. Zastąp wszystkie poprawi wszystkie wystąpienia tego słowa w dokumencie
ru Если слово содержит ошибку, проверьте наличие правильного варианта в предлагаемом списке. Если его там не будет, вы можете ввести правильный вариант вручную. Чтобы исправить это слово только в этом месте нажмите Заменить, а чтобы исправить его во всём документе, воспользуйтесь Заменить все
pl Konfiguracja sprawdzania pisowni
ru Настроить проверку орфографии
pl Wynik sprawdzania pisowni
ru Результат проверки орфографии
pl sprawdzanie pisowni
ru проверка правописания
pl Jako program faktycznie sprawdzający pisownię dla & kspell; możesz wybrać Ispell lub Aspell. Ispell jest powszechniej dostępny i ma lepsze wsparcie międzynarodowe, ale Aspell zyskuje na popularności, ponieważ podobno jego propozycje słów, które miałyby zastąpić wyraz z błędem są bardziej trafione
ru Вы можете использовать Ispell или Aspell для проверки правильности написания в & sonnet;. Ispell наиболее широко распространён и можете иметь лучшую международную поддержку, но Aspell набирает популярность, поскольку считается, что она предлагает лучшие варианты замены
pl Sprawdzanie pisowni zatrzymane
ru Проверка орфографии остановлена
pl sprawdź pisownię
ru правописание
pl Okno dialogowe błędu pisowni
ru Диалог ошибки правописания в слове
pl Opcje sprawdzania pisowni
ru Настройка проверки правописания
pl Sprawdź pisownię: %
ru Проверка орфографии: %
pl Łatwy w użyciu program będący klasyczną grą w wisielca. Można wybrać temat odgadywanych słów, a nawet poziom trudności. Program obsługuje dwadzieścia cztery języki, więc jest idealny do nauki pisowni podstawowych rzeczowników w innych językach
ru Классическая игра " Виселица ". Множество слов может принадлежать одной выбранной теме, также можно выбрать уровень сложности. Программа поддерживает разные языки и может быть использована для запоминания написания иностранных слов
pl & kspell; jest programem do sprawdzania pisowni, używanym przez takie programy & kde; jak & kate;, & kmail; i & kword;. Jest to nakładka graficzna dla programów International ISpell oraz ASpell
ru & sonnet;--это программа проверки правописания, используемая приложениями & kde; типа & kate;, & kmail; и & kword;. Она представляет собой графический интерфейс к International ISpell и ASpell
pl Ale pisownia!
ru Лозунг ужасный!
pl Opcje Automatyczne sprawdzanie pisowni
ru Настройка Проверка орфографии " на лету "
pl Sprawdzanie pisowni
ru Проверка правописания
pl Wykorzystuje program sonnet;, aby sprawdzić pisownię w treści wiadomości. Pamiętaj, że musisz najpierw skonfigurować & sonnet; za pomocą menu Ustawienia Sprawdzanie pisowni..., jeśli używasz go po raz pierwszy
ru Использовать kspell; для проверки орфографии в теле вашего сообщения. Обратите внимание, что вы должны настроить & kspell; с помощью Настройка Проверка орфографии..., если используете её впервые
pl Narzędzia Sprawdzanie pisowni w zaznaczeniu
ru Сервис Проверка орфографии в выделенном фрагменте
pl Następne trzy przyciski widoczne w oknie sprawdzania pisowni, zlokalizowane są w jego dolnej części. Są to
ru Ещё три кнопки расположены по горизонтали, внизу диалога проверки орфографии
pl Sprawdzanie pisowni zakończone
ru Проверка орфографии завершена
pl Wyniki korekty pisowni
ru Результат проверки правописания
pl Sprawdzanie & pisowni
ru & Проверка правописания
pl Pozwala na konfigurację sonnet;, programu & kde; do sprawdzania pisowni
ru Настроить kspell;, программу проверки орфографии для & kde
pl Narzędzia Poprawność pisowni
ru Сервис Проверка правописания
pl Ignoruj wszystkie dotyczy tylko aktualnego wywołania programu pisowni. Jeżeli sprawdzanie zostanie znowu później uruchomione, to program ponownie zatrzyma się na tym słowie
ru Только для текущего сеанса проверки орфографии. При следующем запуске снова будет предложено заменить это слово
pl Jeśli chcesz zakończyć sprawdzanie pisowni-nie zachowując dokonanych zmian-kliknij przycisk Anuluj
ru Чтобы остановить проверку правописания, отменив сделанные исправления, нажмите кнопку Отменить
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 64 zdań frazy pisownia.Znalezione w 0,338 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.