Tłumaczenia na język rosyjski:

  • написание   
  • орфография   
  • правописание   

Pozostałe znaczenia:

 
Pisania prawidłowego uczy
 
Jej zasady wyłożono w słowniku ortograficznym
 
zasady dotyczące poprawnego pisania wyrazów
 
sposób pisania, zapisu wyrazów według ustalonych zasad
 
Kakografia, czyli błędna...
 
sposób pisania wyrazów według ustalonych norm
 
ogół zasad i przepisów dotyczacych poprawnego pisania wyrazów
 
Reguły pisowni
 
ortografia

Podobne frazy w słowniku polski rosyjski. (2)

kontekstowe sprawdzanie pisowniконтекстная проверка орфографии
Usługa sprawdzania pisowniслужба проверки правописания

Przykładowe zdania z "pisownia", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wynik sprawdzania pisowniРезультат проверки орфографии
Sprawdzanie pisowniПроверка орфографии
Okno dialogowe błędu pisowniДиалог ошибки правописания в слове
Następne trzy przyciski widoczne w oknie sprawdzania pisowni, zlokalizowane są w jego dolnej części. Są toЕщё три кнопки расположены по горизонтали, внизу диалога проверки орфографии
Narzędzia Poprawność pisowniСервис Проверка правописания
Sprawdzanie pisowniПроверка правописания
Jako program faktycznie sprawdzający pisownię dla & kspell; możesz wybrać Ispell lub Aspell. Ispell jest powszechniej dostępny i ma lepsze wsparcie międzynarodowe, ale Aspell zyskuje na popularności, ponieważ podobno jego propozycje słów, które miałyby zastąpić wyraz z błędem są bardziej trafioneВы можете использовать Ispell или Aspell для проверки правильности написания в & sonnet;. Ispell наиболее широко распространён и можете иметь лучшую международную поддержку, но Aspell набирает популярность, поскольку считается, что она предлагает лучшие варианты замены
& Automatyczne sprawdzanie pisowni& Автоматическая проверка орфографии
Prezentowane jest słowo, na którym zatrzymało się sprawdzanie pisowni. Następuje to zawsze, gdy program sprawdzający napotka słowo, którego nie ma w swoim słowniku-pliku zawierającego listę poprawnych wyrazów, z którymi porównywany jest każdy wyraz w dokumencieСлово, в котором, возможно, содержится ошибка. На самом деле ошибки может и не быть, просто такого слова нет в словаре (с содержимым которого модуль сравнивает каждое проверяемое слово) модуля
Łatwy w użyciu program będący klasyczną grą w wisielca. Można wybrać temat odgadywanych słów, a nawet poziom trudności. Program obsługuje dwadzieścia cztery języki, więc jest idealny do nauki pisowni podstawowych rzeczowników w innych językachКлассическая игра " Виселица ". Множество слов может принадлежать одной выбранной теме, также можно выбрать уровень сложности. Программа поддерживает разные языки и может быть использована для запоминания написания иностранных слов
Sprawdź pisownięПроверить орфографию
Sprawdzanie pisowni anulowaneПроверка орфографии отменена
Używaj jasnego języka z poprawną pisownią. Unikaj dwuznaczności i upewnij się, że myślisz zanim piszesz. Jeśli jesteś proszony o dodatkowe wyjaśnienia, postaraj się najlepiej, jak tylko możesz. & kde; jest projektem, w którym wielu użytkowników i programistów nie używa angielskiego, jako języka ojczystego. W związku z tym, jeśli nie użyjesz poprawnej angielszczyzny, mogą wystąpić nieporozumienia. Używaj języka odpowiedniego do kanału lub listy e-mailowej, której używasz, & mdash; jeśli tego nie zrobisz, ludzie którzy mogliby Ci pomóc, zignorują Twoją wiadomość, ponieważ nie jest ona napisana w języku, który rozumiejąВысказывайтесь чётко и внятно, естественно грамотно. Перечитайте своё сообщение и проверьте его на двусмысленности
sprawdzanie pisowniОрфография
Sprawdzanie & pisowni& Проверка правописания
Automatyczne sprawdzanie pisowniАвтоматическая проверка орфографии
Przed pierwszym uruchomieniem sprawdzania pisowni, należy ją skonfigurować. Możesz tego dokonać w edytorze wiadomości w menu Ustawienia Sprawdzanie pisowni.... Możesz tam ustawić słownik i sposób kodowaniaПрежде чем использовать проверку орфографии, вам нужно её настроить. Вы можете сделать это в меню редактора сообщений, выбрав Настройка Проверка орфографии.... В появившемся окне диалога можно настроить словарь и кодировку
Zachowanie sprawdzania pisowniНастройка проверки орфографии
Jeśli chcesz zakończyć sprawdzanie pisowni-nie zachowując dokonanych zmian-kliknij przycisk AnulujЧтобы остановить проверку правописания, отменив сделанные исправления, нажмите кнопку Отменить
Tutaj można skonfigurować sprawdzanie pisowni w & kde;. Można określić jakiego programu do sprawdzania pisowni użyć, jakie błędy sprawdzać, jak również jakiego używać domyślnie słownika. & kde; może używać zarówno programu do sprawdzania pisowni ASpell, jak i ISpellЗдесь можно настроить проверку орфографии в & kde;. Модуль позволяет задать, какую из программ проверки орфографии следует использовать, какие типы ошибок проверять и какой словарь использовать по умолчанию. Поддерживаются обе программы, ASpell и ISpell
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 64 zdań frazy pisownia.Znalezione w 0,272 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.