wymowa:    

Tłumaczenia na język rosyjski:

 • абсолютно     
 • вполне     
  (advb   )
 • всецело   
  (advb   )
 • необходимо   
 • обяза́тельно   
 • обязательно     
 • полностью     
  (advb   )
 • совершенно     

Przykładowe zdania z "koniecznie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Koniecznie musisz tam iść.
ru Тебе необходимо пойти туда.
pl Koniecznie muszę przestać myśleć o Marianie
ru Хватит думать о Мариане
pl Teraz pańska żona musi koniecznie się przebadać
ru Вашей жене тоже надо сдать анализ
pl Trzeba koniecznie znaleźć
ru Сейчас очень, очень...-... важно выяснить
pl Koniecznie potrzebna mi para butów z cholewami
ru Они дорогие, ты же сам знаешь
pl A dlaczego pan koniecznie chce umrzeć?
ru А вам почему не терпится умереть?
pl W karcie Działania należy dwukrotnie kliknąć na wyrażenie regularne, które ma być zmienione. W miejscu wyrażenia pojawi się pole edycyjne wraz z kursorem pozwalające na zmianą tego wyrażenia. Po zakończeniu edycji należy koniecznie nacisnąć klawisz Enter
ru Во вкладке Действия, дважды щёлкните на регулярном выражении или действии, которые хотите изменить. Появится диалог, в котором текст может быть изменён, как вам необходимо. Убедитесь что вы нажали Enter когда закончите
pl Właśnie nie koniecznie
ru Но разве это так?
pl Nie należy używać tego chyba że koniecznie musisz
ru Используй только в крайнем случае
pl A zdanie, które pan koniecznie chce poznać, miało brzmieć
ru А дальше, если уж вас так это волнует... было
pl Koniecznie musisz zmienić swój styl, możesz wyglądać wytwornie
ru Поменяй свой стиль... ты бы могла хорошо выглядеть
pl Nie musiał koniecznie palić, żeby zatruć się pestycydami
ru Ему не обязательно было курить, чтобы заработать отравление пестицидами
pl Mój rząd uważa, że koniecznie powinniśmy być tam pierwsi
ru Моё правительство считает что нам следует первыми попасть туда
pl Koniecznie!
ru Ты должен быть там!
pl Myślę, że koniecznie powinnaś go zobaczyć.
ru Я думаю, вам необходимо с ним встретиться.
pl Kiedy przyjedziesz do Londynu, koniecznie do nas napisz.
ru Обязательно напишите нам, как только доберетесь до Лондона.
pl Proszę koniecznie przyjść.
ru Пожалуйста, приходите непременно.
pl Powiedz im o nodze, koniecznie
ru Но скажи им, и они, возможно, тебя освободят
pl Koniecznie ty?
ru И этот кто- то- ты
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 26 zdań frazy koniecznie.Znalezione w 0,382 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.