wymowa:    

Tłumaczenia na język rosyjski:

 • абсолютно     
 • вполне     
  (advb   )
 • всецело   
  (advb   )
 • необходимо   
 • обязательно     
 • полностью     
  (advb   )
 • совершенно     

Przykładowe zdania z "koniecznie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Kiedy przyjedziesz do Londynu, koniecznie do nas napisz.Обязательно напишите нам, как только доберетесь до Лондона.
Nie należy używać tego chyba że koniecznie musiszИспользуй только в крайнем случае
Koniecznie potrzebna mi para butów z cholewamiОни дорогие, ты же сам знаешь
Meta kontakty to jedna z takich właściwości & kopete;, które mają sens, kiedy wiesz, czym są. Wcześniej są irytujące. To metoda podbrania kontaktu z jednej sieci (jak MSN) i połączenia z innym kontaktem z innej sieci. Jest to użyteczne, kiedy jedna osoba ma kilka kont w różnych sieciach. Można rozmawiać z taką osobą bez wiedzy, z którego konta właśnie korzysta. Inne rozwiązanie to przyporządkowanie meta-kontaktom nazw, które nie zmieniają się, kiedy te osoby zmieniają nazwę swojego konta. Jest to użyteczne w przypadku osób, które koniecznie chcą posiadać swoją nazwę użytkownika na MSN w postaci czegoś podobnego do =EF=‧AМетаконтакты призваны сгруппировать контакты разных учётных записей (протоколов), отвечающие одному человеку. Также, они позволят задать имя, отличное от указанного в его настройках, так вы сможете избавиться от имён типа =EF=‧A
Nie musiał koniecznie palić, żeby zatruć się pestycydamiЕму не обязательно было курить, чтобы заработать отравление пестицидами
Koniecznie ty?И этот кто- то- ты
Myślę, że koniecznie powinnaś go zobaczyć.Я думаю, вам необходимо с ним встретиться.
Teraz pańska żona musi koniecznie się przebadaćВашей жене тоже надо сдать анализ
A dlaczego pan koniecznie chce umrzeć?А вам почему не терпится умереть?
Trzeba koniecznie znaleźćСейчас очень, очень...-... важно выяснить
Koniecznie musisz tam iść.Тебе необходимо пойти туда.
Proszę koniecznie przyjść.Пожалуйста, приходите непременно.
Koniecznie!Ты должен быть там!
Powiedz im o nodze, koniecznieНо скажи им, и они, возможно, тебя освободят
A zdanie, które pan koniecznie chce poznać, miało brzmiećА дальше, если уж вас так это волнует... было
Mój rząd uważa, że koniecznie powinniśmy być tam pierwsiМоё правительство считает что нам следует первыми попасть туда
Koniecznie musisz zmienić swój styl, możesz wyglądać wytwornieПоменяй свой стиль... ты бы могла хорошо выглядеть
W karcie Działania należy dwukrotnie kliknąć na wyrażenie regularne, które ma być zmienione. W miejscu wyrażenia pojawi się pole edycyjne wraz z kursorem pozwalające na zmianą tego wyrażenia. Po zakończeniu edycji należy koniecznie nacisnąć klawisz EnterВо вкладке Действия, дважды щёлкните на регулярном выражении или действии, которые хотите изменить. Появится диалог, в котором текст может быть изменён, как вам необходимо. Убедитесь что вы нажали Enter когда закончите
Właśnie nie koniecznieНо разве это так?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 26 zdań frazy koniecznie.Znalezione w 0,791 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.