wymowa: IPA: ˌdɛkljĩˈnaʦ̑jja [dɛkljiˈnat͡sja]  

Tłumaczenia na język rosyjski:

 • склонение   
  (Noun  n) (noun   ) [астрономия, лингвистика]
   
  astr. astronomia jedna ze współrzędnych ciała niebieskiego w układach równikowych
   
  gram. gramatyka odmiana przez przypadki
 • изменение     
  (  n) (noun   )
   
  gram. gramatyka odmiana przez przypadki
 • склоне́ние   
   
  odmiana (przez przypadki)
 • отклонение   
  (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski rosyjski. (1)

deklinacja magnetyczna
магнитное склонение

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "deklinacja", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Równik niebieski jest umownym wielkim kołem na sferze niebieskiej. Równik niebieski jest podstawowym elementem układu współrzędnych równikowych i jako taki jest zdefiniowany jako zbiór punktów o deklinacji zero stopni. Równik niebieski jest także obrazem równika ziemskiego na niebie
ru Небесный экватор-это воображаемый большой круг на небесной сфере. Это понятие лежит в основе экваторияальной системы координат и определяется как геометрическое место точек с нулевым наклоном. Он также является проекцией экватора Земли на небо
pl Kąt odpowiadający szerokości geograficznej w układzie równikowym zwany jest deklinacją (w skrócie Dec). Mierzy on kąt obiektu poniżej lub powyżej równika niebieskiego. Współrzędna odpowiadająca długości geograficznej nosi nazwę rektascensji (w skrócie RA). Mierzy ona kąt obiektu na wschód od punktu równonocy wiosennej. W przeciwieństwie do szerokości geograficznej, rektascensja jest zazwyczaj mierzona w godzinach, a nie w stopniach, ponieważ widoczny obrót systemu współrzędnych równikowych jest blisko związany z czasem gwiezdnym oraz kątem godzinnym. Ponieważ pełna rotacja nieba zajmuje ‧ godziny, jedna godzina rektascensji odpowiada ‧ stopniom (‧ stopni/‧ godziny
ru Широтный угол экваториальной системы координат называется склонением (коротко-СКЛ). Оно показывает угол объекта над или под небесным экватором. Угол по долготе называется прямым восхождением (коротко-ПВ). Оно показывает угол между объектом и точкой весеннего равноденствия. В отличие от долготы, прямое восхождение обычно измеряется в часах вместо градусов, потому что видимое вращение экваториальной системы координат тесно связано со звёздным временем и часовым углом. Так как полный оборот занимает ‧ часа, то один час прямого восхождения равен (‧ градусов/‧ часа) ‧ градусам
pl Współrzędne nieba (RA/dekl oraz Az/wys) dla wskaźnika myszy są aktualizowane na pasku stanu
ru Небесные координаты (Азимут/Высота и Восхождение/Склонение) точки под курсором мыши обновляются в панели состояния
pl Przy użyciu okna Znajdź obiekt (Ctrl; F) znaleźć Gwiazdę Polarną. Jej deklinacja jest równa prawie (ale nie dokładnie) + ‧ stopni. Porównać wysokość odczytaną przy zbliżeniu na Gwiazdę Polarną z własną szerokością geograficzną. Ich różnica mieści się zawsze w przedziale jednego stopnia. Nie są dokładnie takie same, gdyż gwiazda tanie jest dokladnie na biegunie. (biegun można obserwować po przełączeniu na współrzędne równikowe i przytrzymaniu klawisza strzałki do góry do momentu, kiedy niebo nie przestanie się przesuwać
ru В окне Поиск объекта (Ctrl; F) найдите Полярную звезду. Заметьте, что ее отклонение составляет почти (но не в точности) +‧ градусов. Сравните ее высотные показания с вашей географической широтой. Они всегда отличаются не более, чем на один градус. Они не совпадают, поскольку Полярная звезда не находится точно в полюсе (можно найти точное положение полюса, если переключиться в экваториальную систему координат и нажимать стрелку вверх, пока изображение на экране не перестанет прокручиваться
pl Niebo wydaje się przesuwać ze wschodu na zachód, pełny obrót zajmuje ‧ godziny (czas gwiazdowy). Wynika to z obracania się Ziemi wokół własnej osi. Oś obrotu Ziemi przecina sferę niebieską w dwóch punktach. Te punkty to bieguny niebieskie. Pozostają one w tym samym miejscu podczas ruchu obrotowego Ziemi, wydaje się, że wszystkie punkty krążą wokół nich. Bieguny niebieskie są także biegunami układu współrzędnych równikowych, co oznacza, że ich kąt deklinacji to +‧ i-‧ stopni (odpowiednio dla biegunów niebieskich północnego i południowego
ru Получается, что небо двигается с востока на запад, завершая полный круг за ‧ (звездных) часа. Причиной этого феномена является вращение Земли вокруг своей оси. Земная ось пересекает небесную сферу в двух точках. Они называются полюсами мира. Они зафиксированы относительно Земли и кажется, будто все остальные точки вращаются вокруг них. Полюса мира также являются полюсами экваториальной системы координат, откуда следует их отклонение на +‧ и-‧ градусов (для северного и южного полюсов мира соответственно
pl Precesję najłatwiej zaobserwować na biegunie niebieskim. By go znaleźć, należy najpierw przełączyć się na współrzędne równikowe w oknie Konfiguracja & kstars;, a następnie przytrzymać klawisz w górę dopóki ekran nie przestanie się przewijać. Deklinacja wyświetlana na środku panelu informacyjnego powinna wynosić +‧ stopni, a jasna Gwiazda Polarna powinna znajdować się prawie na środku ekranu. Prosze obracać obraz przy użyciu strzałek. Widać, że niebo obraca się wokół bieguna
ru Прецессию проще всего увидеть, наблюдая полюса мира. Переключитесь в систему экваториальных координат в окне настроек программы и нажимайте клавишу вверх, пока экран не остановится. Склонение, написанное в центральном текстовом окне, будет равно +‧ градусам, а в центре экрана будет расположена Полярная звезда. Нажмите левую и правую стрелки на клавиатуре (поочерёдно). Вы должны заметить, что небо вращается вокруг полюса
pl Ustawienia Pasek stanu Pokaż pole RA/dekl
ru Настройка Панель состояния Показать/скрыть восхождение/склонение
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7 zdań frazy deklinacja.Znalezione w 0,26 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.