Tłumaczenia na język rumuński:

  • Agent Internet   

Przykładowe zdania z "Agent internetowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Rejestr publikuje informacje dotyczące agentów ds. legalizacji na swojej stronie internetowejRegistrul publică informații privind agenții de validare pe situl său web
W każdym wypadku, gdy pracownik albo agent przewoźnika lub wykonujący przewóz jest uprawniony zgodnie z art. ‧ niniejszej Konwencji do skorzystania z granic odpowiedzialności przewidzianych w art. ‧ i ‧, zbieg kwot podlegających zwrotowi od przewoźnika lub wykonującego przewóz, w zależności od sytuacji, oraz od tego pracownika lub agenta nie może przekroczyć tych granicÎn toate situaţiile în care un prepus sau agent al operatorului de transport sau operatorului de transport de fapt poate, în temeiul articolului ‧ din prezenta convenţie, să se prevaleze de limitele răspunderii prevăzute la articolele ‧ şi ‧ din aceasta, suma totală a despăgubirilor imputabilă transportorului, transportorului de fapt sau, dacă este cazul, prepusului sau agentului respectiv, nu trebuie să depăşească aceste limite
Zadanie tymczasowe może polegać na zastępstwie agentów tymczasowych EMA (np. w związku z urlopem macierzyńskim, urlopem ojcowskim, urlopem rodzinnym, urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym lub długotrwałą chorobą) lub pracy przy określonych, krótkoterminowych projektach- pod warunkiem dostępności funduszyO misiune temporară poate să includă înlocuirea agenților temporari ai EMA (de exemplu, aflați în concedii de maternitate, concedii de paternitate, concedii pentru îngrijirea familiei, concedii pentru îngrijirea copilului, concedii fără plată sau concedii medicale pe durată îndelungată) sau lucrul în cadrul anumitor proiecte pe termen scurt, în funcție de fondurile disponibile
Umowa z agentem kontraktowym może być przedłużona tylko razContractele de agent contractual nu pot fi reînnoite decât o singură dată
Ma pan wizytówkę, agencie Kellerman?Aveţi vreo carte de vizită, agent Kellerman?
Połącz mnie z agentem StanwellemDă- mi- l pe agent Standwell
W ciągu kilku sekund wkroczę tu z grupą agentówAtunci, o să fiu acolo în câteva secunde, cu cel puţin ‧ agenţi
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. j) rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ przewoźnik może przystąpić do sprzedaży miejsc (tzn. bezpośredniej ogólnie dostępnej sprzedaży miejsc prowadzonej przez niego lub upoważnionego agenta lub firmę czarterującą, z wyłączeniem wszystkich innych pochodnych usług takich jak zakwaterowanie), tylko wtedy, gdy dana usługa lotnicza spełnia wszystkie wymagania w ramach obowiązku użyteczności publicznejÎn conformitate cu articolul ‧ alineatul litera (j) din Regulamentul (CEE) nr. ‧/‧, un transportator aerian nu poate proceda la vânzarea locurilor (adică la vânzarea directă a locurilor către public, de către transportatorul aerian, agentul agreat al acestuia sau un navlositor, exceptând orice alt serviciu conex de tipul cazării), decât în cazul în care serviciul aerian în cauză corespunde tuturor criteriilor stabilite în cadrul obligațiilor de serviciu public
Agencie Mulder, ludzie przed którymi ja odpowiadam nie są tak wyrozumialiAgent Mulder, superiorii mei nu sunt atât de întelegători
Wiesz... zakochałam się kiedyś w agencieŞi eu am fost cândva îndrăgostită de un agent
Nakarmi go pan, Agencie Cooper?Vrei să- i dai de mâncare, agent Cooper?
Panie prezydencie, agent Pierce i ja jesteśmy gotowi oddać się w ręce służb federalnychDomnule Preşedinte, agentul Pierce şi cu mine suntem gata să ne punem la dispoziţia autorităţilor
Panie Shimomura agent Gibson opowiadał mi o panu ale tu nie chodzi o komputery tylko o egzekucję prawaDle Shimomura, agentul Gibson m- a ţinut la curent cu ce se întâmplă
Grupa koordynacyjna może się zgodzić, aby w przeglądach tych uczestniczyli upoważnieni agenci i przedstawiciele innych państw członkowskichGrupul de coordonare poate conveni asupra participării unor agenți autorizați și a unor reprezentanți ai altor state membre în cadrul verificărilor
W przypadku gdy, w chwili podpisania licencji, biura przedstawicielstwa są zamknięte, licencja może zostać przesłana bezpośrednio agentowi statku, z kopią dla przedstawicielstwaÎn cazul în care o licenţă se semnează pe perioada când birourile Delegaţiei sunt închise, aceasta poate fi trimisă, dacă este cazul, direct la agentul navei, iar o copie se trimite la Delegaţie
biuro podróży/agent biura podróżyagenția/agentul de turism
Dlatego stwierdza się, że utrzymanie środków wobec przywozu z ChRL nie będzie miało znacznego wpływu na działalność tego agentaPrin urmare, se concluzionează că menținerea măsurilor împotriva importurilor din RPC nu va avea niciun impact semnificativ asupra activității acestui agent
Wasz agent, reżyser główny, oto on!Charlie!Agenţii, directorii de casting vor fi aici!
To są agenci Peters i Bowman z FBlAcesta este agentul Peters si agentul Bowman, FBI
Ładunek i poczta: proces zatwierdzania lub wyznaczania zarejestrowanych agentów, znanych nadawców i uznanych nadawcówMărfurile și poșta: procesul de aprobare sau desemnare a agenților abilitați, a expeditorilor cunoscuți și a expeditorilor cu cont
Czy agent Maslov coś zrobił?A făcut ceva agentul Maslow?
Mogłeś powiedzieć, że jestem agentem FosteremPuteai să zici că sunt agentul Foster
Już wysłałem tam ‧ agentówMă gândeam că patru agenţi sunt suficienţi
Sprzedaż wyrobów tych producentów eksportujących powinna umożliwić agentowi wyrównanie wszelkich strat, jakie mogą powstać w związku z wprowadzeniem środkówVânzările provenind de la acești producători-exportatori ar trebui să îi ofere agentului posibilitatea de a compensa orice pierdere suferită ca urmare a impunerii măsurilor
Cześć, agencieBuna, agentule
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6779 zdań frazy Agent internetowy.Znalezione w 2,697 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.