Tłumaczenia na język portugalski:

  • ave maria   

Podobne frazy w słowniku polski portugalski. (1)

Przykładowe zdania z "zdrowaś maryjo", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Odmów ‧ Ojcze nasz i ‧ Zdrowaś Maryjo
pt Quero que reze dez Pai- Nossos, e dez Ave- Marias
pl Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.../- Nie!
pt Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco
pl Odmów ‧ Ojcze Nasz i ‧ Zdrowaś Maryjo
pt Quero que reze dez Pai- Nossos, e dez Ave- Marias
pl Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.../- Nie!
pt O Senhor esteja convosco
pl I' m sorry, to jest... modlić się kilka Zdrowaś Maryjo i pójść
pt Desculpe... me deixe...... me deixe rezar uma Ave Maria e ir, certo?
pl Maryjo, Matko Boża, pomóż temu beznadziejnemu ateiście strzelić
pt Santa Maria Mãe de Deus, ajuda este reles ateu a ter pontaria
pl Jesusie, Maryjo, Józefie!
pt Meu Deus do céu!
pl Jezusie, Józefie, Maryjo
pt Jesus, José e Maria
pl Święta Maryjo, Matko Boga módl się za nami grzesznymi i teraz w czasie śmierci
pt Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte
pl Słodka Maryjo
pt Nossa Senhora
pl Jezusie, Józefie i Maryjo!
pt Jesus, José e Maria!
pl Najświętsza Panienko Maryjo, zlituj się nade mną grzeszną!
pt Virgem Maria, tenha piedade desta pecadora!
pl Jezus.Zdrowaś Maryjo, łaski pełna
pt Jesus, Santa Maria, cheia de graça
pl O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!
pt Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria
pl Błogosławiona Maryjo, Matko litościwa...Nieważne, co mówi Bambi o tym, że nie jesteś dziewicą, ja wciąż w ciebie wierzę i błagam cię o twoje boskie przewodnictwo
pt Maria cheia de graça, mãe da misericórdia, não importa o que a Bambi disse sobre Você não ser uma virgem, ainda acredito em você e imploro por sua orientação divina
pl Święta Maryjo, Matko Boża wysłuchaj mej modlitwy
pt Santa Maria, Mãe de Deus, escutai a minha humilde prece
pl Kochająca!Słodka Maryjo, módl sie za nami!
pt O doce sempre Virgem Maria!
pl Maryjo, matko Boga!
pt Santa mãe de Deus!
pl Słodka Maryjo
pt Minha Nossa Senhora
pl Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z tobą
pt Salve María, cheia de graça, o Senhor está contigo
pl Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z
pt Avé Maria, cheia de graça, o Senhor
pl Odmawiacie " Zdrowaś Mario "?
pt Têm rezado suas Ave Marias?- Sim
pl Zdrowaś Mario, Matko Boża, módl się za nami
pt Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 36 zdań frazy zdrowaś maryjo.Znalezione w 0,335 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.