wymowa: IPA: ˈʑĩmna ˈvɔjna

Definition and similar words in polski:

 
przen. przenośnie, przenośnia stan wrogości niebędący jawnym konfliktem
 
stan w stosunkach międzynarodowych będący trwałym konfliktem, niemogącym być rozstrzygniętym poprzez militarną konfrontację
 
hist. historia, historyczny, historycznie okres napięcia pomiędzy Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi istniejący w drugiej połowie dwudziestego wieku;
 
stan w stosunkach międzynarodowych będący trwałym konfliktem, niemogącym być rozstrzygniętym poprzez militarną konfrontację
 
przen. przenośnie stan wrogości niebędący jawnym konfliktem

Przykładowe zdania z "zimna wojna", pamięć tłumaczeniowa

Działania Francji na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w Afryce subsaharyjskiej po zimnej wojnie
w imieniu grupy S&D - Pani Przewodnicząca! Szczyt NATO w Lizbonie uzmysłowił nam nowe fakty, wyzwania i niekonwencjonalne zagrożenia dla świata po zimnej wojnie.
Nie wierzysz w to, że ClA po zakończeniu Zimnej Wojny,- nie pragnęło niczego poza powrotem starych wrogów?
Powiem wnukowi, lubi historie o Zimnej Wojnie
Chryste, tęsknię za zimną wojną
Ewolucja stosunków chińsko-indyjskich po zakończeniu zimnej wojny
Chryste, brak mi zimnej wojny
To Zimna Wojna, wszyscy o niej wiedzą
Prawa człowieka w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie zimnej wojny.
Pan bada, jaką rolę odegrały poszukiwania Josepha w wygraniu zimnej wojny
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 536 zdań frazy zimna wojna.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: