Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: zakład opieki zdrowotnej yet.

Przykładowe zdania z "zakład opieki zdrowotnej", pamięć tłumaczeniowa

Badanie satysfakcji pacjentów z usług medycznych świadczonych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Centrum Rehabilitacji "Malinowy Zdrój"
Finansowanie zakładów opieki zdrowotnej w Polsce
Relacje pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia, a samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
W zakładach opieki zdrowotnej i weterynaryjnej podejmuje się właściwe środki w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, których to dotyczy
Zarządzanie finansami na przykładzie wybranych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
Kondycja finansowa Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Polsce - studium przypadku
Badanie poziomu oczekiwań i zadowolenia hospitalizowanych pacjentów na przykładzie wybranego zakładu opieki zdrowotnej
Sposoby motywowania pracowników do pracy na przykładzie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" Sp. z o.o.
Zjawisko przemocy w zakładach opieki zdrowotnej i strategia jej zwalczania
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych na przykładzie Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 163 zdań frazy zakład opieki zdrowotnej.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.