Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: zakład opieki zdrowotnej yet.

Przykładowe zdania z "zakład opieki zdrowotnej", pamięć tłumaczeniowa

Należy ułatwić bliższą współpracę z publicznymi zakładami opieki zdrowotnej
"Zalecane szczepienia ochronne w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Kraków - Południe w latach 2002 - 2004"
Przedmiot: Zwrot kosztów leczenia w publicznych zakładach opieki zdrowotnej w innych państwach członkowskich
współpraca między zakładami opieki społecznej a zakładami opieki zdrowotnej
Prawo zamówień publicznych w polskim systemie opieki zdrowotnej na przykładzie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Źródła finansowania Zakładów Opieki Zdrowotnej na przykładzie szpitala MSW w Białymstoku
Public Relations niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
Czynniki warunkujące jakość w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej decydujące o wyborze placówki przez pacjentów.
Restrukturyzacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na przykładzie SP ZOZ w Biłgoraju
Tworzenie i funkcjonowanie Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na przykładzie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 163 zdań frazy zakład opieki zdrowotnej.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.