Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: wydarzenie medialne yet.

Przykładowe zdania z "wydarzenie medialne", pamięć tłumaczeniowa

Lustracja jako wydarzenie medialne na łamach dziennika "Rzeczpospolita".
wydarzenia medialne, takie jak rocznice, nagrody, konferencje na szczeblu europejskim itp
skuteczne reprezentowanie Fundacji oraz uczestniczenie w tworzeniu jej wizerunku w kontaktach najwyższego szczebla z instytucjami i organami w całej Unii Europejskiej, w tym reprezentowanie Fundacji na konferencjach, seminariach i w wydarzeniach medialnych
wsparcie finansowe (kwota, czas trwania, dystrybucja i beneficjenci) udzielane przez Wspólnotę w związku z wszelkimi dotacjami operacyjnymi, wieloletnimi umowami o partnerstwie miast w ramach działania ‧ oraz wydarzeniami medialnymi w ramach działania
Organizowanie kampanii i wydarzeń medialnych
Katastrofa w Smoleńsku jako wydarzenie medialne
Jeśli dasz mi wyłączność... na wywiad to będzie wydarzenie medialne
Do osiągnięcia tych celów dąży się poprzez następujące trzy typy działań: Działanie ‧: Aktywni obywatele dla Europy (projekty miast partnerskich, projekty obywatelskie i środki wsparcia); Działanie ‧: Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie (strukturalne wsparcie dla organizacji badających europejską politykę publiczną, strukturalne wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim, wsparcie dla projektów inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego; Działanie ‧: Razem dla Europy (wydarzenia medialne, badania, narzędzia informacji i rozpowszechniania
Należy więc intensywnie promować wydarzenia medialne, narzędzia informacji i rozpowszechniania, badania nie tylko nad rzeczywistą różnorodnością (a nie nad stereotypowymi różnicami), lecz również, a może przede wszystkim, nad ową European way of life
Jeśli dasz mi wyłączność... na wywiad, to będzie wydarzenie medialne
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 34 zdań frazy wydarzenie medialne.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: