Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: wydarzenie medialne yet.

Przykładowe zdania z "wydarzenie medialne", pamięć tłumaczeniowa

wydarzenia medialne, takie jak rocznice, nagrody, konferencje na szczeblu europejskim
Jeśli dasz mi wyłączność... na wywiad, to będzie wydarzenie medialne
wydarzenia medialne
My, naród telewizji? Analiza wypowiedzi internautów na podstawie koncepcji „wydarzeń medialnych” Elihu Katza i Daniela Dayana
Książka jako wydarzenie medialne - Public relations jako forma promocji książek.
wsparcie finansowe (kwota, czas trwania, dystrybucja i beneficjenci) udzielane przez Wspólnotę w związku z wszelkimi dotacjami operacyjnymi, wieloletnimi umowami o partnerstwie miast w ramach działania ‧ oraz wydarzeniami medialnymi w ramach działania
Tragedia Smoleńska jako wydarzenie medialne. Rola programów informacyjnych w kształtowaniu opinii publicznej
Ślub Księcia Williama i Kate Midlthon jako wielkie wydarzenie medialne
wydarzenia medialne, takie jak rocznice, nagrody, konferencje na szczeblu europejskim itp
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 34 zdań frazy wydarzenie medialne.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: