Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: wizowy system informacyjny yet.

Przykładowe zdania z "wizowy system informacyjny", pamięć tłumaczeniowa

W tej sytuacji wspólny wizowy system informacyjny ma wielkie znaczenie i w tej kwestii nie wystarczy zwiększenie odpowiedzialności jednego państwa narodowego czy państwa członkowskiego.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
W decyzji Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie ustanowienia wizowego systemu informacyjnego (VIS) ustanowiono VIS jako system wymiany danych wizowych między państwami członkowskimi oraz przyznano Komisji mandat na stworzenie tego systemu
Na mocy decyzji ‧/‧/WE ustanowiono VIS – system wymiany danych dotyczących wiz między państwami członkowskimi – a także uprawniono Komisję do rozwijania tego systemu, który składa się z Centralnego Wizowego Systemu Informacyjnego, interfejsu krajowego w każdym państwie członkowskim oraz infrastruktury komunikacyjnej między Centralnym Wizowym Systemem Informacyjnym a interfejsami krajowymi
Odciski palców są pobierane zgodnie z normami ICAO i decyzją Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. ustanawiającą specyfikacje techniczne dotyczące norm przyjętych dla cech biometrycznych na potrzeby rozwoju Wizowego Systemu Informacyjnego
Aby zwiększyć niezawodność systemu, te scentralizowane usługi są zlokalizowane w dwóch różnych miejscach – w Strasburgu we Francji, gdzie mieści się główny CS-VIS, jednostka centralna (CU), oraz w St Johann im Pongau w Austrii, gdzie znajduje się zapasowy CS-VIS, zapasowa jednostka centralna (BCU), zgodnie z decyzją Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającą lokalizację Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) w fazie jego rozwoju
Kiedy będę oceniać przedmiotowe sprawozdanie po trzech latach, chciałabym móc zapewnić państwa, że elastyczność ta nie stała się pewną luką; ponieważ oczywiście jeżeli chcemy korzystać z wizowego systemu informacyjnego, powinniśmy stosować go właściwie.
(PT) Pani komisarz, panie i panowie! Podzielam opinię, że istnieje pilna potrzeba uruchomienia wizowego systemu informacyjnego, czyli VIS, jak też konieczność wprowadzenia wspólnotowego kodeksu wizowego.
Korzystanie z wizowego systemu informacyjnego (VIS) na mocy kodeksu granicznego Schengen ***I (głosowanie
Decyzja Komisji z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla funkcjonowania wizowego systemu informacyjnego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 169 zdań frazy wizowy system informacyjny.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.