Definition and similar words in polski:

 
transport za pomocą pojazdów przeznaczonych do działania w przestrzeni kosmicznej poza atmosferą ziemską

Przykładowe zdania z "transport kosmiczny", pamięć tłumaczeniowa

z zadowoleniem przyjmuje zacieśnienie współpracy między UE a Rosją w przestrzeni kosmicznej w ramach trójstronnego dialogu w sprawie przestrzeni kosmicznej, rozpoczętego w marcu ‧ r. między Komisją Europejską, Europejską Agencją Kosmiczną i Rosyjską Agencją Kosmiczną (Roscosmos) i obejmującego aplikacje kosmiczne (nawigacja satelitarna, obserwacja Ziemi i komunikacja satelitarna), dostęp do przestrzeni kosmicznej (wyrzutnie i przyszłe systemy transportu kosmicznego), astronautykę i rozwój technologii kosmicznej; zwraca uwagę, że współpracę w przestrzeni kosmicznej określono jako sektor priorytetowy w ramach wspólnej przestrzeni gospodarczej
z zadowoleniem przyjmuje poprawę współpracy między UE a Rosją w przestrzeni kosmicznej w ramach trójstronnego dialogu w sprawie przestrzeni kosmicznej, rozpoczętego w marcu ‧ r. między Komisją, Europejską Agencją Kosmiczną i Roskosmos (Rosyjską Agencją Kosmiczną) i obejmującego aplikacje kosmiczne (nawigacja satelitarna, obserwacja Ziemi i komunikacja satelitarna), dostęp do przestrzeni kosmicznej (wyrzutnie i przyszłe systemy transportu kosmicznego), astronautykę i rozwój technologii kosmicznej; zwraca uwagę, że współpracę w przestrzeni kosmicznej określono jako sektor priorytetowy w ramach wspólnej przestrzeni gospodarczej
z zadowoleniem przyjmuje ściślejszą współpracę między Unią Europejską i Federacją Rosyjską w ramach ww. rozmów trójstronnych na temat przestrzeni kosmicznej, rozpoczętych w ‧ r. między Komisją Europejską, Europejską Agencją Kosmiczną i Roscosmosem, obejmujących zastosowania kosmiczne (nawigacja satelitarna, obserwacja Ziemi i systemy łączności satelitarnej) oraz dostęp do przestrzeni kosmicznej (rakiety nośne i przyszłe systemy transportu kosmicznego
Badania i rozwój na rzecz potrzeb długofalowych, w tym w dziedzinie transportu kosmicznego; działania badawcze mające na celu podnoszenie konkurencyjności europejskiego sektora technologii kosmicznej i jego efektywności pod względem kosztów
Cel ten mógłby zostać osiągnięty w szczególności przez badania kosmiczne i rozwój długoterminowych potrzeb, w tym transport kosmiczny, na przykład przez ocenę potrzeb w długim okresie; przyczynienie się do badań systemowych uwzględniających wymagania odbiorcy końcowego; przyczynienie się do początkowych badań w zakresie technologii systemów transportu kosmicznego i systemów napędowych nowej generacji
Transport kosmiczny
żeglugą morską, handlowym transportem lotniczym, wystrzeleniem pocisków kosmicznych oraz transportem kosmicznym (w tym satelity), przy czym ubezpieczenie pokrywa całość lub część następującego ryzyka
Transport kosmiczny (kod
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 11 zdań frazy transport kosmiczny.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.