Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: praca najemna yet.

Przykładowe zdania z "praca najemna", pamięć tłumaczeniowa

Niniejszy artykuł nie narusza prawa Państw Członkowskich do ustalania wielkości napływu obywateli państw trzecich przybywających z państw trzecich na ich terytorium w poszukiwaniu pracy najemnej lub na własny rachunek
jeżeli zainteresowany, od czasu, kiedy korzysta ze świadczeń, nie wykonywał na podstawie ustawodawstwa innego Państwa Członkowskiego pracy najemnej lub pracy na własny rachunek, mogącej spowodować lub pogłębić daną chorobę, instytucja właściwa pierwszego Państwa Członkowskiego ponosi koszty świadczeń, z uwzględnieniem pogłębienia się choroby zawodowej, zgodnie ze stosowanym przez nią ustawodawstwem; b
dla każdego tygodnia ubezpieczenia, pracy lub zamieszkania jako pracownik najemny, uznaje się, iż dana osoba zapłaciła składki jako osoba uzyskująca dochód z pracy najemnej na podstawie zarobków równych dwóm-trzecim górnego limitu zarobków na dany rok; (ii) dla każdego tygodnia ubezpieczenia, pracy lub zamieszkania jako osoba prowadząca działalność na własny rachunek, uznaje się, iż dana osoba zapłaciła składki klasy ‧ jako osoba uzyskująca dochód z prowadzenia działalności na własny rachunek
Koszty pracy najemnej i mechanizacji pomija się
w jakimkolwiek roku podatkowym rozpoczynającym się z dniem ‧ kwietnia ‧ r. lub później osoba wykonująca pracę najemną ukończyła okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub zamieszkania wyłącznie w państwie członkowskim innym niż Zjednoczone Królestwo, a w świetle stosowania pkt ‧ ust.‧ dany rok stanowi rok kwalifikujący się w rozumieniu ustawodawstwa Zjednoczonego Królestwa do celów art. ‧ ust. ‧ lit. b) ppkt (i) niniejszego rozporządzenia, to uznaje się, że osoba ta była ubezpieczona przez ‧ tygodnie tego roku w tym innym państwie członkowskim
pomoc udzielona w formie pracy jest równoważona usługami innego rodzaju (np. udostępnieniem maszyn): w tej sytuacji udzielonego czasu pracy i związanej z nim płacy nie wykazuje się; wartość usługi otrzymanej zapisuje się jako wkład pod stosowną pozycją (w tym przykładzie, pozycja ‧ Praca najemna i wynajem maszyn
pomoc otrzymana w formie pracy jest równoważona usługami innego rodzaju (np. udostępnieniem maszyn): otrzymany czas pracy zapisywany jest jako opłacana praca w gospodarstwie (pozycja ‧ lub ‧, w zależności od tego, czy siła robocza jest zatrudniana na stałe w gospodarstwie czy nie); wartość udzielonej pomocy zapisywana jest zarówno jako produkcja pod odpowiednią pozycją (w tym przykładzie, pozycja ‧ Praca najemna na rzecz innych, w tym wynajem urządzeń), i jako koszt (pozycja ‧ Płace i zabezpieczenie społeczne
do celów ustawodawstwa państwa członkowskiego – osobę wykonującą pracę najemną w rozumieniu art. ‧ lit. a) rozporządzenia
Wnioskodawca dostarcza w szczególności wszelkich dostępnych istotnych informacji i dokumentów związanych z okresami: ubezpieczenia (instytucje, numery ewidencyjne), wykonywania pracy najemnej (pracodawcy) lub na własny rachunek (charakter pracy i miejsce jej wykonywania) oraz zamieszkania (adresy), które mogły zostać spełnione zgodnie z innym ustawodawstwem, oraz wszelkich dostępnych istotnych informacji i dokumentów związanych z długością tych okresów
Projekt Traktatu konstytucyjnego uznaje: prawo Państw Członkowskich do ustalania wielkości napływu obywateli państw trzecich na ich terytorium w poszukiwaniu pracy najemnej lub prowadzonej na własny rachunek. EKES wyraził w swojej opinii pogląd, że ograniczenie to nie stanowi przeszkody w osiągnięciu przez UE wysokiego stopnia harmonizacji ustawodawstwa w kwestii napływu imigrantów zarobkowych. EKES podkreślił potrzebę prowadzenia przez UE aktywnej polityki w zakresie migracji ekonomicznej i harmonizacji prawodawstwa
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 199 zdań frazy praca najemna.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.