Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: poradnia rodzinna yet.

Przykładowe zdania z "poradnia rodzinna", pamięć tłumaczeniowa

Sally z poradni rodzinnej
Podkreśla zasadniczą rolę odgrywaną w terenie przez usługi publiczne, w szczególności świadczone na szczeblu lokalnym i regionalnym (w dziedzinach takich jak np. poradnie rodzinne) i możliwości tworzenia sieci między usługami oraz w ramach społeczności lokalnych, ze stowarzyszeniami kobiet migrujących, wolontariuszy i trzecim sektorem
Nie jest wrogo nastawiony, ale nie chce o nas rozmawiać... i nie chce pójść do poradni rodzinnej
Przygotowanie narzeczonych do małżeństwa i życia w rodzinie na przykładzie krakowskich poradni rodzinnych.
Dr Nicholas Pinter/ Poradnia Rodzinna
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5 zdań frazy poradnia rodzinna.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: