Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: konfekcjonowanie yet.

Przykładowe zdania z "konfekcjonowanie", pamięć tłumaczeniowa

Miód Barroso może być wprowadzany do obrotu w stanie płynnym, krystalicznym lub w plastrach (pod warunkiem że będą one całkowicie pokryte i nie będą zawierały czerwia); musi on być konfekcjonowany w pojemnikach wykonanych z bezpiecznego i obojętnego materiału stosowanego do celów spożywczych, którego modele i oznakowanie zostały uprzednio zatwierdzone przez grupę producentów
Jeśli seler naciowy jest konfekcjonowany w pęczkach, każdy pęczek w opakowaniu musi zawierać tę samą liczbę sztuk
Pozostałe urządzenia wentylujące, wyciągi wentylacyjne i urządzenia konfekcjonujące
Jeżeli w wykazie dokonuje się odesłania do niniejszej uwagi, materiały włókiennicze (z wyjątkiem podszewek i płótna krawieckiego), które nie spełniają warunków reguły podanej w kolumnie ‧ wykazu dla danego produktu konfekcjonowanego, mogą być wykorzystywane, pod warunkiem że są klasyfikowane w pozycji innej niż produkt, a ich wartość nie przekracza ‧ % ceny ex-works produktu
ponadto, dla produktów opakowanych lub konfekcjonowanych, kontrolę specyficznych etykiet określonych w przepisach w dziedzinie weterynarii, b
Dopuszcza się następujące wady poszczególnych owoców pod warunkiem, że banany zachowują swoje niezbędne właściwości w odniesieniu do jakości, jej zachowania oraz konfekcjonowania
kwiatów, w odniesieniu do których sprzedający i kupujący wyraźnie zgadzają się odstąpić od przepisów dotyczących liczby kwiatów w jednostce konfekcjonowania
Konfekcjonowanie
Różnica ta może być podwojona w odniesieniu do kwiatów konfekcjonowanych w formie wachlarza
Francja, dążąc w swej argumentacji do wykazania tego, że warunek wspomniany w poprzednim punkcie został spełniony, ogranicza się do zaznaczenia, że analiza kosztów, jakie poniosłoby średnie przedsiębiorstwo, powinna uwzględniać mnogość zadań w zakresie usług publicznych powierzonych LNE, które dotyczą zarówno zastosowań normatywnych, jak i podstawowych badań w rozmaitych sektorach (metrologia, zdrowie, środowisko, przemysł, dobra konsumpcyjne, produkty budowlane, opakowania i konfekcjonowanie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 174 zdań frazy konfekcjonowanie.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.