Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: konfekcjonowanie yet.

Przykładowe zdania z "konfekcjonowanie", pamięć tłumaczeniowa

Dokonuje się kontroli analitycznej i organoleptycznej produktu na próbkach pobranych spośród konfekcjonowanych partii
konfekcjonowanie produktu i rodzaj przetwarzania
Pakowanie Zafferano di Sardegna CHNP musi odbywać się na obszarze wskazanym w pkt. ‧, aby zagwarantować właściwe pochodzenie i kontrolę produktu i by nie dopuścić do tego, że w czasie transportu produktu w postaci niekonfekcjonowanej wystawienie na działanie światła i powietrza spowoduje pogorszenie lub utratę jego specyficznych właściwości, określonych w pkt. ‧.‧ powyżej
stosuje stawki celne na odzież, tkaniny, artykuły konfekcjonowane i włókna na poziomach, na które Wietnam zgodził się w Umowie w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi i odzieżowymi oraz w sprawie innych środków otwarcia rynku, parafowanym w Hanoi dnia ‧ lutego ‧ r
Niniejsza dyrektywa przewiduje również środki regulujące wprowadzenie do obrotu, w szczególności te, które dotyczą kształtu, rozmiaru, wagi, składu, wyglądu, identyfikacji, konfekcjonowania, stosowane w jednakowym zakresie do towarów krajowych i do towarów przywożonych, tam gdzie zakres ograniczeń swobodnego przepływu towarów wykracza poza ramy skutków własnych przepisów regulacji handlu
To odstąpienie dopuszczalne jest jedynie w transakcjach zawieranych poza rynkami hurtowymi, pod warunkiem że:-towary są przedmiotem bezpośredniej transakcji sprzedaży detaliście lub osobie działającej w imieniu detalisty, opartej na zatwierdzonej cenie sprzedaży za jednostkę konfekcjonowania
Połamana paproć lub paproć z bocznymi rozgałęzieniami powinny być konfekcjonowane oddzielnie
Następnie fasola jest sortowana i konfekcjonowana
W każdej jednostce konfekcjonowania dopuszcza się następujące tolerancje jakości: ‧% świeżych liści może nie odpowiadać wymogom określonym w pkt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 174 zdań frazy konfekcjonowanie.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.