wymowa: IPA: ˌkɔ̃mũɲiˈkaʦ̑jja  
hyphenation: ko-mu-ni-ka-cja

Definition and similar words in polski:

 
ogół działań składających się na utrzymanie łączności między danymi elementami (miejscami, ludźmi)
 
proces informacyjny mający na celu przekazanie informacji, składający się z nadawania komunikatu połączonego najczęściej z kodowaniem informacji, przekazywania oraz odbierania komunikatu połączonego z odkodowywaniem informacji
 
książk. książkowy porozumiewanie się, przekazywanie myśli, udzielanie wiadomości
 
ogół działań składających się na utrzymanie łączności między danymi miejscami; drogi, szlaki i środki lokomocji służące do utrzymywania tej łączności

Thesaurus

Synonyms:
  • porozumiewanie się
  • łączność
  • wymiana

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "komunikacja", pamięć tłumaczeniowa

z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie Fundacji w upowszechnianie swoich ustaleń wśród obywateli, a także środki podejmowane przez nią w celu rozwijania i wzmacniania przyjętej przez Fundację strategii informacji i komunikacji
podnoszenie świadomości społecznej, rozpowszechnianie informacji, poprawę komunikacji oraz promowanie debaty na temat kluczowych wyzwań i zagadnień politycznych w dziedzinie równości płci, w tym znaczenia pogodzenia pracy i życia rodzinnego, oraz włączenia problematyki płci do głównego nurtu polityki
Komunikacja i publikacje
Już sama ich asymilacja doprowadziłaby do stworzenia ram regulacyjnych, które powstrzymywałyby innowacje i udostępniały niepoinformowanym użytkownikom narzędzia, które nie są przeznaczone dla pewnych osób, takie jak możliwość dzwonienia na telefony alarmowe z konsoli do gier, co może prowadzić do jednostronnej komunikacji.
umiejętności w zakresie negocjacji i komunikacji
Krajowe grupy użytkowników (National User Groups) stanowią forum dla komunikacji i współdziałania z dostawcami i użytkownikami usług rozrachunku papierów wartościowych w ramach rynku krajowego
Większość skontrolowanych państw członkowskich oceniała, że wprowadzenie modułu zarządzania poszukiwaniami w NCTS rozwiąże problemy w komunikacji
Rola menedżera i jego wpływ na komunikację w organizacji
Wszelkie zawiadomienia określone na podstawie niniejszego rozporządzenia kierowane są do Komisji Wspólnot Europejskich i przesyłane drogą elektroniczną poprzez zintegrowaną sieć utworzoną w tym celu, chyba że z nadrzędnych przyczyn technicznych powstanie konieczność tymczasowego korzystania z innych środków komunikacji
Dyskursywna konstrukcja tożsamości zawodowej polskich i amerykańskich kobiet-żołnierzy w kontekście komunikacji w Internecie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7808 zdań frazy komunikacja.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: