wymowa: IPA: ˌkɔ̃mũɲiˈkaʦ̑jja  
hyphenation: ko-mu-ni-ka-cja

Definition and similar words in polski:

 
ogół działań składających się na utrzymanie łączności między danymi elementami (miejscami, ludźmi)
 
proces informacyjny mający na celu przekazanie informacji, składający się z nadawania komunikatu połączonego najczęściej z kodowaniem informacji, przekazywania oraz odbierania komunikatu połączonego z odkodowywaniem informacji
 
książk. książkowy porozumiewanie się, przekazywanie myśli, udzielanie wiadomości
 
ogół działań składających się na utrzymanie łączności między danymi miejscami; drogi, szlaki i środki lokomocji służące do utrzymywania tej łączności

Thesaurus

Synonyms:
  • porozumiewanie się
  • łączność
  • wymiana

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "komunikacja", pamięć tłumaczeniowa

Metodyki Kosztów, Komitet ds. Komunikacji Eurosystemu i ESBC, Komitet Koordynacyjny Eurosystemu ds
Liczba miejsc w ofercie jest dostosowywana zgodnie z zasadami określonymi przez Ministerstwo Transportu i Komunikacji w załączniku A do niniejszej publikacji
NARZĘDZIA ANALIZY I KOMUNIKACJI
Komunikacja czy manipulacja w mediach. Wybrane aspekty socjologiczne i psychologiczne.
Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z prawa upadłościowego, Ministerstwo Transportu i Komunikacji może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli podmiot znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji, zawarł układ z wierzycielami lub znajduje się w innej z sytuacji, o których mowa w części ‧ akapit drugi norweskiego rozporządzenia nr ‧ z kwietnia ‧ r
Ogólniej, wnioski obejmują zapewnienie informowania odbiorców usług komunikacji elektronicznej o możliwych działaniach, jakie może podjąć usługodawca w celu zapobieżenia zagrożeniom dla bezpieczeństwa lub w odpowiedzi na incydent związanym z bezpieczeństwem lub integralnością.
wzywa Komisję do zapewnienia lepszej komunikacji z niezależnym rosyjskim społeczeństwem obywatelskim i do wsparcia jego zdolności działania w skrajnie ograniczonych ramach, które dopuszcza rosyjskie prawo, poprzez zaangażowanie wszystkich rosyjskich regionów oraz zorganizowanie rotacyjnego systemu uczestnictwa organizacji pozarządowych
Sprzęt niezbędny dla danego lotu, w tym sprzęt komunikacji i nawigacji radiowej
Sprawozdanie w sprawie inicjatywy Republiki Francuskiej, Irlandii, Królestwa Szwecji i Zjednoczonego Królestwa w celu przyjęcia przez Radę projektu decyzji ramowej w sprawie zabezpieczania danych przetwarzanych i przechowywanych w związku ze świadczeniem publicznie dostępnych usług komunikacji elektronicznej lub danych w publicznych sieciach komunikacyjnych w celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i ścigania przestępczości i przestępstw kryminalnych, w tym terroryzmu [‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Strona pozwana: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7808 zdań frazy komunikacja.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: