Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: kod CN yet.

Przykładowe zdania z "kod CN", pamięć tłumaczeniowa

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR ‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. otwierające roczny wspólnotowy kontyngent taryfowy na karmę dla psów lub kotów wystawioną do sprzedaży detalicznej i objętą kodem CN ‧ ‧ oraz roczny wspólnotowy kontyngent taryfowy na pokarm dla ryb objęty kodem CN ex ‧ ‧, pochodzący i sprowadzany z Wysp Owczych
na mocy wyżej wymienionych ogólnych reguł towary opisane w kolumnie ‧ tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia muszą być klasyfikowane do odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie ‧, z przyczyn określonych w kolumnie
ECU w odniesieniu do produktów objętych kodem CN
Krzem o dużej czystości o wagowej zawartości nie mniejszej niż ‧ %, wykorzystywany głównie w przemyśle produkującym półprzewodniki, podlega innemu kodowi CN i nie jest objęty tym postępowaniem
W przypadku gdy wskazane są kody ex CN, system preferencyjny ustala się przez zastosowanie kodu CN razem z odpowiednim opisem
W art. ‧ ust. ‧ drugie tiret skreśla się kody CN ‧ i
Powyższy kod CN podany jest jedynie w celach informacyjnych
Wyrób będący przedmiotem dochodzenia to jest ten sam, co w ramach pierwotnego dochodzenia, tzn. teksturowane blachy walcowane na zimno i blachy ze stali krzemowo-elektrotechnicznej o szerokości ponad ‧ mm pochodzące z Rosji, objęte kodami CN ‧ i
W celu zapewnienia ciągłości dostaw na rynek rozszerzonej Wspólnoty i biorąc pod uwagę warunki ekonomiczne zaopatrzenia istniejące w nowych Państwach Członkowskich przed ich przystąpieniem do Unii Europejskiej należy otworzyć tymczasowy i autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz świeżego lub mrożonego czosnku objętego kodem CN
kod CN ‧ zastępuje się kodem CN
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6188 zdań frazy kod CN.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: