Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: kod CN yet.

Przykładowe zdania z "kod CN", pamięć tłumaczeniowa

produkty objęte kodem CN ‧, jeśli są przeznaczone do stosowania jako paliwo do ogrzewania lub paliwo silnikowe
Ponadto wyżej wymienione Porozumienie przewiduje otwarcie nowych kontyngentów o stawce celnej w wysokości ‧ %, stosowanej do ryżu pochodzącego ze wszystkich krajów, odpowiednio w odniesieniu do ‧ ton ryżu niełuskanego objętego kodem CN ‧ i ‧ ton ryżu łuskanego objętego kodem CN
Kwoty zabezpieczone w formie tymczasowego cła antydumpingowego na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ w sprawie przywozu dihydromyrcenolu o czystości ‧ % masy lub większej, objętego kodem CN ex‧ (kod TARIC ‧), pochodzącego z Indii, zostają ostatecznie pobrane zgodnie z przepisami ustanowionymi poniżej
% dla produktów objętych kodem CN
Gdy wskazane są kody ex CN, system preferencyjny należy określić poprzez łączne zastosowanie kodu CN i odpowiedniego opisu
Komisja nałożyła rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ (rozporządzenie tymczasowe) tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz kwasu winowego (KW) obecnie objętego kodem CN ‧, pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL
Dla cukru białego objętego kodem CN ‧ ‧ wymienionego w załącznikach I i II, dostosowanie określone w art. ‧, uzyskuje się przez zwiększenie lub zmniejszenie, w zależności od przypadku, refundacji wywozowej o różnicę, wyrażoną w ecu na ‧ kilogramów cukru, między ceną interwencyjną cukru białego w obszarach niedeficytowych plus opłata za składowanie mająca zastosowanie w dniu, w którym wniesiono wniosek o pozwolenie na wywóz, a ceną interwencyjną cukru białego plus opłata za składowanie mająca zastosowanie w dniu wywozu
W razie dopuszczenia do swobodnego obrotu bydła hodowlanego czystorasowego, objętego kodem CN ‧, importerzy okazują organom celnym państwa członkowskiego następujące dokumenty w odniesieniu do każdego zwierzęcia
Ten kod CN został utworzony podczas negocjacji w specjalnej Rundzie Urugwajskiej i dotyczy kodu HS
Cła stosowane w przywozie do Wspólnoty otrębów, śruty i innych pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki niektórych zbóż oznaczonych kodami CN ‧ ‧ do ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧ i ‧ ‧ do ‧ ‧ pochodzących z Egiptu, wynoszą ‧ % kwoty ustanowionej we Wspólnej Taryfie Celnej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6188 zdań frazy kod CN.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: