Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: dobra kondycja fizyczna yet.

Przykładowe zdania z "dobra kondycja fizyczna", pamięć tłumaczeniowa

promując zdrowie i dobrą kondycję młodych ludzi, należy pamiętać, że zdrowie to dobra kondycja fizyczna, psychiczna i społeczna, a nie tylko brak choroby czy ułomności
Utrzymanie dobrej kondycji fizycznej i umysłowej w ciągu całego życia może pomóc w zachowaniu funkcji poznawczych
Mieli dobrą kondycję fizyczną, i wiedzieli jak się posługiwać bronią
wzywa władze do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich obrońców praw człowieka, więźniów politycznych i więźniów sumienia, ponieważ ich przetrzymywanie stanowi naruszenie praw człowieka; wzywa ponadto władze do zapewnienia im dobrej kondycji fizycznej i psychicznej w każdych okolicznościach, a także zaproponowanie tym z nich, którzy tego potrzebują, dobrej i niezależnej profesjonalnej opieki medycznej
świadomość znaczenia dobrej kondycji fizycznej i psychicznej
Mieli dobrą kondycję fizyczną, i wiedzieli jak się posługiwać bronią.Wpojono im zasady pracy zespołowej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6 zdań frazy dobra kondycja fizyczna.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: