hyphenation: a-no-mia

Definition and similar words in polski:

 
jedna z form alienacji, stan apatii
 
stan wyobcowania i dezorientacji jednostki w takiej sytuacji
 
zjawisko społeczne polegające na rozpadzie powszechnie przyjętych norm i więzi społecznych
 
rozpad więzi społecznych jako efekt rozpadu norm społecznych
 
niemożność nazwania przedmiotu, mimo wiedzy do czego on służy;
 
podstawa anomizmu
 
Proces rozpadu więzi społecznych
 
Rozpad więzi społecznych

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "anomia", pamięć tłumaczeniowa

Agresja, anomia i poczucie koherencji u przyszłych księży i strażaków.
Agresja, samoocena i poczucie anomii młodzieży - pokolenia transformacji
Czy samobójstwa sa wskaźnikiem anomii we współczesnym społeczeństwie polskim?
Agresywność a anomia, temperament i samoocena młodzieży przebywającej w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych
Pokolenie T - czy istnieje? Agresja, anomia i style radzenia sobie ze stresem u nieletnich dziewcząt
Agresja, samoocena, anomia u młodzieży stosującej używki.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6 zdań frazy anomia.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.