Definition and similar words in polski:

 
MSP (polityka)

Przykładowe zdania z "MSP", pamięć tłumaczeniowa

Przy czym inicjatywy DG ‧ dotyczyły przede wszystkim rzemiosła i MSP
Jednak Komisja nie dysponuje dowodami na to, że LNM działa w imieniu MSP lub jako jego przedstawiciel
Zarządzanie marketingowe na przykładzie firmy z sektora MSP w branży budowlanej
Ze względu na ogromną liczbę MSP w sektorze, aktywną rolę w tym procesie mają do odegrania krajowe organizacje branżowe
Celem jest redukowanie obciążeń administracyjnych i uwolnienie funduszy tak, aby MSP mogły skoncentrować się na dostosowaniu do prawodawstwa ekologicznego.
Porozumienia o mniejszym znaczeniu i MSP
Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw sektora MSP oraz problemy pozyskania kapitału na przykładzie Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Geofizyka Trans-Gaz Spółka z o.o. w Toruniu
Emisja papierów wartościowych na NewConnect, jako metoda finansowania działalności MSP w Polsce
Według danych instytucji reprezentujących MSP, w niektórych regionach sektor MSP wykorzystuje tylko 1-2 %.
wspieranie rozwoju msp przez banki na przykładzie banku pekao s.a.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 522 zdań frazy MSP.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.