Definition and similar words in polski:

 
MSP (polityka)

Przykładowe zdania z "MSP", pamięć tłumaczeniowa

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję ‧/‧/WE Rady w sprawie wieloletniego programu dla przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) (‧-‧ r.) [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Wspieranie roli MSP w zakresie tworzenia miejsc pracy
Rola funduszy strukturalnych w finansowaniu MSP.
W przypadku MSP‧, producentów bądź dostawców usług z krajów rozwijających się wysokość opłaty uiszczanej przy składaniu wniosku zmniejsza się co najmniej o ‧ %
Rola funduszy venture capital i aniołów biznesu w rozwoju innowacyjności sektora MSP
Uwarunkowania osobowe w rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP
Przy czym inicjatywy DG ‧ dotyczyły przede wszystkim rzemiosła i MSP
Oszczędności skali osiągane dzięki połączeniu zasobów: W szeregu krajów europejskich znaczna część konwencjonalnych MSP w określonych branżach, nie wyłączając mikroprzedsiębiorstw i osób prowadzących samodzielną działalność (np. handel detaliczny we Włoszech, fryzjerzy i rzeźnicy we Francji, piekarze w Niemczech) zorganizowana jest w grupach, przyjmujących na ogół formę spółdzielni, w celu wspólnego realizowania zaopatrzenia, zbytu lub świadczenia usług
Rola regulaminów pracy w firmach sektora MSP
2 Traktatu. Jednakże w dyrektywie tej skupiono się przede wszystkim na dużych dystrybutorach, pomijając potencjalne skutki budżetowe dla małych i średnich przedsiębiorstw produkujących EEE, ani nie oferując rozwiązań w ślad za wnioskiem KOM(2008) 809 i raportem firmy BioIntelligence, w których stwierdzono, że wprowadzenie nowego systemu może oznaczać problemy dla MSP produkujących aparaturę medyczną.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 522 zdań frazy MSP.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.