Tłumaczenia na język łotewski:

  • motivācija   

Pozostałe znaczenia:

 
zachęta
 
Sprężyna do działania
 
Uzasadnienie
 
Argumentacja
 
Motyw do działania
 
argumentacja, uzasadnienie
 
Inspiracja
 
powód, bodziec, podnieta
 
uzasadnienie czegoś
 
motyw, zachęta, pobudka
 
to, co powoduje podjęcie jakichś działań lub decyzji
 
uzasadnienie czyichś działań lub decyzji
 
stymulant, sprężyna, doping
 
podanie motywów
 
Dowód
 
Umotywowanie
 
bodziec do działania
 
Uzasadnienie motywów
 
Impuls
 
Napęd do działania
 
przyczyna, źródło, podłoże
 
bodziec

Podobne frazy w słowniku polski łotewski. (2)

motywacja polityczna
politiskā motivācija
motywacje konsumenta
patērētāju motivācija

Przykładowe zdania z "motywacja", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Badanie prowadzone przez Komisję wykazało, że w niektórych dziedzinach z zakresu analiz i zarządzania aktywami (usługi poza parkietem giełdowym) jednostka powstała po połączeniu Thomson/Reuters miałaby motywację i byłaby w stanie postępować niezgodnie z zasadami konkurencji
lv Komisijas izmeklēšanā ir konstatēts, ka uzņēmumiem Thomson/Reuters būtu stimuls un iespējas veikt pret konkurenci vērstu rīcību dažās analītisko pētījumu un aktīvu pārvaldības jomas (off trading floor) daļās
pl Stanie się tak w sytuacji, gdy Komisja będzie mogła na podstawie wystarczających dowodów wyciągnąć wniosek, iż wzrost efektywności rynku wywołany połączeniem prawdopodobnie poprawi zdolność oraz motywację nowo powstałego przedsiębiorstwa do działań prokonkurencyjnych korzystnych dla konsumentów, przeciwdziałających negatywnym wpływom na konkurencję, które mogłaby wywołać połączenie
lv Tādā gadījumā, pamatojoties uz pietiekamiem pierādījumiem, Komisija var secināt, ka apvienošanās radītā efektivitāte, visticamāk, palielinās apvienotās struktūras spēju un stimulu rīkoties konkurencei labvēlīgā veidā par labu pircējiem, tādējādi neitralizējot kaitīgo ietekmi uz konkurenci, ko citādi varētu radīt apvienošanās
pl podkreśla ścisły związek pomiędzy zagwarantowaniem, że zawód nauczyciela jest atrakcyjny i przynosi satysfakcję oraz przedstawia obiecujące perspektywy rozwoju kariery, a pomyślnym zatrudnianiem absolwentów i specjalistów, którzy odznaczają się dużą motywacją i wysokimi wynikami; domaga się, aby państwa członkowskie podjęły dalsze środki w celu promowania wyboru zawodu nauczyciela przez najlepszych absolwentów
lv uzsver- tas, ka par skolotājiem kļūst motivēti un spējīgi absolventi un speciālisti, ir cieši saistīts ar uzdevumu nodrošināt, lai skolotāja profesija būtu interesanta un perspektīva profesija ar lielām izaugsmes iespējām; mudina dalībvalstis veikt turpmākus pasākumus, lai veicinātu, ka skolotāju profesiju izvēlas vislabākie absolventi
pl Zasoby aktywowane przez kierowcę zależą nie tylko od czynników osobowych, ale mogą też różnić się w zależności od jego motywacji i stanu
lv Resursi, kurus transportlīdzekļa vadītājs aktivizē, ir atkarīgi ne tikai no personiskiem faktoriem, bet var būt dažādi atbilstoši transportlīdzekļa vadītāja motivācijai un stāvoklim
pl silnym poczuciem odpowiedzialności, inicjatywą i motywacją wewnętrzną
lv lielai atbildības sajūtai, ierosmes spējām un motivācijai
pl Innym negatywnym czynnikiem jest brak informacji i motywacji: według ogólnej opinii, edukacja w późniejszym okresie życia nie jest wystarczająco doceniana i wynagradzana.
lv Vēl viens negatīvs faktors ir informācijas un motivācijas trūkums: valda vispārējs viedoklis, ka vēlāk dzīves laikā iegūta izglītība netiek pietiekami novērtēta un pietiekami atalgota.
pl Chcielibyśmy, aby możliwe było przedkładanie nowych wniosków każdego roku, tak aby państwa rozwijające się miały właściwą motywację do wdrożenia tych konwencji tak szybko jak to możliwe, w celu skorzystania z systemu GSP Plus.
lv Mēs vēlētos, lai jaunu pieteikumu būtu iespējams iesniegt katru gadu, lai jaunattīstības valstis saņemtu patiesus stimulus pēc iespējas drīzāk īstenot šīs konvencijas un saņemt "VPS plus” atbalstu.
pl Jak już zaznaczono, Citibank nie dostarczył żadnych szczegółów, które mogłyby wyjaśnić jego motywację do uczestniczenia w badanych środkach
lv Kā jau izskaidrots
pl Uważam, że w celu przywrócenia potencjału wzrostu gospodarczego musimy zacząć od zmiany samego modelu gospodarczego, który musi koncentrować się na generowaniu innowacji i na motywacji personalnej.
lv Manuprāt, lai atjaunotu ekonomikas izaugsmes potenciālu, mums jāsāk ar paša ekonomikas modeļa maiņu; tam jābūt vērstam uz to, kas rada inovāciju un personīgu motivāciju.
pl Powstanie takich osób prawnych pomogłoby w zwiększeniu motywacji do współpracy transgranicznej i dałoby takim regionom większe poczucie podmiotowości i zachętę do harmonizowania przepisów
lv Šādu juridisko personu rašanās varētu palīdzēt, lai veicinātu pārrobežu sadarbības izveidi, piešķirtu šiem reģioniem lielāku autonomiju un radītu lielāku vēlmi saskaņot to tiesību aktus
pl Kluczowymi czynnikami w rozwinięciu tej kompetencji u danej osoby są motywacja i wiara we własne możliwości
lv Indivīda prasmei galvenais ir motivācija un ticība sev
pl Ponadto w świetle potencjału negatywnych skutków ograniczenia dla konkurencji licencjobiorca może mieć niewielką motywację do prowadzenia produkcji w oparciu o własną technologię
lv Bez tam, ņemot vērā ierobežojuma konkurenci ierobežojošo potenciālu, licenciātam var būt mazs stimuls ražot, izmantojot savu tehnoloģiju
pl przyczyniają się do większej motywacji jednostek i społeczności oraz umożliwiają im podjęcie obowiązków i kształtowanie postawy polegania na sobie
lv tie palielina indivīdu un sabiedrības motivāciju un ļauj tai apzināties savu atbildību un kļūt pašpaļāvīgākai
pl Podejście do edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, które będzie zorientowane na szkołę jako całość, może pomóc ukierunkowywać motywację i zaangażowanie wszystkich uczących się, rozwijać krytyczne myślenie i ogólnie podnosić wyniki w nauce
lv Attīstot visas mācību vides pieeju (whole-school approach) attiecībā uz IIA, var aktivizēt visu skolnieku un studentu motivāciju un apņemšanos, attīstīt kritisko domāšanu un kopumā uzlabot viņu izglītības sekmīgumu
pl motywacja sprawców porwania
lv nolaupīšanas iemesls
pl Uważam, że istnieje związek pomiędzy problemami gospodarczymi a brakiem motywacji do ukończenia budowy rynku wewnętrznego.
lv Es uzskatu, ka ekonomiskās problēmas ir saistītas ar motivācijas trūkumu attiecībā uz iekšējā tirgus izveides pabeigšanu.
pl silnym poczuciem odpowiedzialności, inicjatywą i motywacją wewnętrzną
lv spēcīgai atbildības sajūtai, ierosmes spējām un motivācijai
pl W dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi i zapobiegania zanieczyszczeniom efekt końcowy stanowi jednak owoc zaangażowania i motywacji osób na wszystkich szczeblach
lv Kuģniecības drošības un piesārņojuma novēršanas nodrošināšanā indivīdu uzticēšanās un motivācija ir tas, kas visos līmeņos nosaka gala rezultātu
pl Kiedy warunki rynkowe sprawiają, że nie jest prawdopodobne znaczne zwiększenie dostaw przez konkurentów przedsiębiorstw biorących udział w połączeniu nie w przypadku wzrostu cen, łączące się przedsiębiorstwa mogą mieć motywację do redukcji produkcji poniżej poziomu odpowiadającemu łącznej produkcji obu przedsiębiorstw sprzed połączenia, podnosząc jednocześnie ceny rynkowe [‧]
lv Ja tirgus nosacījumi ir tādi, ka maz ticams, ka, paaugstinoties cenām, apvienošanā iesaistīto pušu konkurenti būtiski palielinās savu piedāvājumu, apvienošanā iesaistītajiem uzņēmumiem var būt stimuls samazināt ražošanu zem apvienotajiem līmeņiem pirms apvienošanās, tādējādi paaugstinot tirgus cenas [‧]
pl Taki wkład jest bowiem niezbędny, by skłonić banki objęte środkami ratowania przedsiębiorstwa do poniesienia odpowiednio konsekwencji za swoje wcześniejsze postępowanie i stworzyć odpowiednią motywację do ich przyszłego postępowania
lv Šādas iemaksas ir nepieciešamas, lai bankas, kurām tiek sniegti glābšanas pasākumi, spētu atbilstoši novērtēt savas iepriekšējās darbības sekas un lai tās gūtu piemērotu ievirzi darbībai nākotnē
pl adresaci każdej decyzji powziętej w ramach niniejszej dyrektywy muszą znać motywacje tej decyzji i środki odwoławcze im przysługujące
lv tā kā jebkura saskaņā ar šo direktīvu pieņemta lēmuma adresāts ir jāinformē par lēmuma pieņemšanas motīviem un pieejamiem pārsūdzības līdzekļiem
pl Podobnie bezpośrednie lub pośrednie ustalanie cen może być skuteczniejsze w połączeniu ze środkami zmniejszającymi motywację licencjobiorcy do obniżania stosowanych przez niego cen sprzedaży, takimi jak zobowiązanie licencjobiorcy przez licencjodawcę do stosowania wobec klienta klauzuli najwyższego uprzywilejowania, polegającej na przyznaniu klientowi warunków korzystniejszych niż warunki przyznane jakiemukolwiek innemu klientowi
lv Līdzīgi tiešu vai netiešu cenu fiksēšanu var padarīt efektīvāku, kombinējot ar līdzekļiem, kas samazina licenciāta stimulu samazināt savas pārdošanas cenas, piemēram, licenciāram uzliekot par pienākumu licenciātam piemērot vispriviliģētāko patērētāju nosacījumu, proti, pienākumu piedāvāt klientam labvēlīgākus nosacījumus nekā piedāvāti jebkuram citam klientam
pl Kwestią o szczególnym znaczeniu jest przepis o uwolnieniu odbiorcy, stanowiący dla kupujących ten gaz motywację do wykorzystywania go w Danii, ułatwiający wejście na rynek oraz rozwiewający obawę dotyczącą blokowania dostępu do odbiorców
lv Īpaši nozīmīga ir patērētāju izlaides noteikumu nodrošināšana, kas stimulē šīs gāzes pircējus to izmantot Dānijā, sekmē ienākšanu tirgū un aplūko patērētāju tiesību liegšanas bažas
pl Komisja rozważy argumenty przedsiębiorstwa dominującego, że odmowa sprzedaży jest niezbędna w celu umożliwienia temu przedsiębiorstwu uzyskania odpowiedniego zwrotu z inwestycji wymaganych do rozwinięcia swojej działalności w zakresie czynników produkcji i w ten sposób wzbudzenia motywacji do kontynuacji inwestycji w przyszłości, przy uwzględnieniu ryzyka niepowodzenia projektów
lv Komisija pārbaudīs dominējošā uzņēmuma apgalvojumus par to, ka piegādes atteikums ir nepieciešams, lai tas varētu gūt atbilstīgu peļņu un atpelnīt ražošanai nepieciešamo resursu uzņēmējdarbības attīstībā ieguldītos līdzekļus, tā radot stimulus arī turpmāk ieguldīt, neraugoties uz to, ka daži projekti var būt neveiksmīgi
pl docenia pracę organizacji i instytucji badawczych angażujących się na rzecz obszarów górskich i podkreśla, że w opracowywaniu strategii UE na rzecz obszarów górskich i podobnych działań należy sięgnąć do ich wiedzy fachowej i motywacji
lv atzinīgi vērtē ar kalnu apvidiem saistīto organizāciju un pētniecības institūtu darbu un uzsver, ka to pieredze un motivācija ir jāņem vērā, izstrādājot ES kalnu apvidu stratēģiju un tamlīdzīgus pasākumus
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 550 zdań frazy motywacja.Znalezione w 0,838 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.