Tłumaczenia na język łotewski:

  • motivācija   

Pozostałe znaczenia:

 
zachęta
 
Sprężyna do działania
 
Uzasadnienie
 
Argumentacja
 
Motyw do działania
 
argumentacja, uzasadnienie
 
Inspiracja
 
powód, bodziec, podnieta
 
uzasadnienie czegoś
 
motyw, zachęta, pobudka
 
to, co powoduje podjęcie jakichś działań lub decyzji
 
uzasadnienie czyichś działań lub decyzji
 
stymulant, sprężyna, doping
 
podanie motywów
 
Dowód
 
Umotywowanie
 
bodziec do działania
 
Uzasadnienie motywów
 
Impuls
 
Napęd do działania
 
przyczyna, źródło, podłoże
 
bodziec

Podobne frazy w słowniku polski łotewski. (2)

motywacja polityczna
politiskā motivācija
motywacje konsumenta
patērētāju motivācija

Przykładowe zdania z "motywacja", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl jakość partnerstwa, w szczególności jasne określenie zadań, ustalenie roli każdego z partnerów w ramach współpracy, a także doświadczenie i motywacja partnerów do włączenia się do projektu i dalszego rozwijania pracy z młodzieżą
lv partnerības kvalitāte un jo īpaši uzdevumu skaidrība, partneru faktiskās lomas apraksts sadarbības ietvaros, kā arī partneru pieredze un motivācija, lai izveidotu projektu un turpmāk attīstītu jaunatnes darbu
pl Nie uczynią tego skorumpowane miejscowe elity, ani też europejskie wielonarodowe korporacje, których główną motywacją jest prywatny zysk, lecz sami leśnicy i rdzenni mieszkańcy, sprawujący w sposób demokratyczny kontrolę nad własnymi zasobami.
lv To nedarīs korumpētās vietējās augstas amatpersonas vai starptautiski Eiropas uzņēmumi, kuru galvenā motivācija ir gūt personisko labumu, bet to darīs mežizstrādes rūpniecībā nodarbinātie cilvēki un pamatiedzīvotāji, uzņemoties demokrātisku līdzatbildību par šiem resursiem.
pl Wiedza o logo w społeczeństwie jest bardzo niska i praktycznie nie wpływa na decyzje dotyczące zakupu urządzeń biurowych, co obniża także motywację producentów do szerszego promowania logo
lv Sabiedrība ir visai maz informēta par logotipu, kurš faktiski neietekmē iegādājamo biroja iekārtu izvēli, kas savukārt neveicina ražotāju ieinteresētību to reklamēt
pl Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zgromadzonych w Radzie z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie skuteczności edukacji i szkoleń i równego dostępu do nich, w których stwierdzono, że motywacja, umiejętności i kompetencje nauczycieli, szkoleniowców, pozostałego personelu dydaktycznego oraz poradnictwo i pomoc społeczna, a także jakość kierowania szkołami są kluczowymi czynnikami przyczyniającymi się do osiągania wysokiej jakości wyników w nauce oraz że starania personelu dydaktycznego powinny być wspierane przez ciągłe doskonalenie umiejętności zawodowych
lv Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju ‧. gada ‧. novembra secinājumus par efektivitāti un vienlīdzību izglītībā un apmācībā, kuros teikts, ka svarīgākie faktori, kas palīdz sasniegt augtas kvalitātes rezultātus izglītībā, ir pasniedzēju, mācību instruktoru, citu mācībspēku, kā arī profesionālās orientācijas un aprūpes dienestu motivācija, prasmes un kompetence, kā arī skolu vadības kvalitāte un ka mācībspēku centienus būtu jāatbalsta ar nepārtrauktu profesionālo izaugsmi
pl Możliwe, że z perspektywy Unii Europejskiej mamy bardziej do czynienia z motywacją opartą na polityce partii oraz na opozycji wobec pana Berlusconiego niż z prawdziwą debatą na temat wolności mediów i informacji.
lv Tāpēc iespējams, ka konkrētais gadījums no Eiropas Savienības skatpunkta drīzāk varētu būt partiju politisko motīvu vadīts un pret Berlusconi kungu vērsts pasākums, nevis īsta diskusija par plašsaziņas līdzekļu un informācijas brīvību.
pl Rumunia, podobnie jak inne państwa europejskie, unika podejmowania działań zmierzających do promowania wolontariatu. A przecież zaangażowanie młodych ludzi wraz z politykami w programy wolontariackie mogłoby zwiększać motywację i stanowić dopełnienie dla europejskiej polityki dotyczącej ochrony środowiska naturalnego, recyklingu odpadów i redukcji emisji związków węgla.
lv Rumānija, tāpat kā citas Eiropas Savienības valstis, brīvprātīgā darba veicināšanai ir veikusi pavisam biklus pasākumus, lai gan ar politiķu un jauniešu iesaistīšanu brīvprātīgos pasākumos varētu īstenot un veicināt Eiropas politikas par atkritumu pārstrādāšanu, oglekļa izmešu samazināšanu un vides aizsardzību.
pl Niektóre z proponowanych połączeń, gdyby zezwolono na ich realizację, znacznie utrudniłyby skuteczną konkurencję poprzez pozostawienie połączonego przedsiębiorstwa w sytuacji, w której miałoby możliwość i motywację do utrudniania ekspansji mniejszych przedsiębiorstw i potencjalnych konkurentów czy też ograniczania zdolności rywalizujących przedsiębiorstw do konkurowania
lv Dažas iecerētās apvienošanās, ja tās atļautu veikt, ievērojami kavētu efektīvu konkurenci, nodrošinot apvienošanā iesaistītajam uzņēmumam stāvokli, kas tam dotu iespēju un stimulu apgrūtināt mazāku uzņēmumu un potenciālo konkurentu paplašināšanos vai citādi ierobežot konkurējošo uzņēmumu konkurētspēju
pl W trakcie konsultacji z kandydatami w Komisji Kontroli Budżetowej mieliśmy szansę zapoznać się z ich kompetencjami zawodowymi, wiedzą osobistą i indywidualną motywacją.
lv Uzklausot Budžeta kontroles komitejas izvirzītos kandidātus, mums bija iespējams iepazīties ar viņu profecionālajām zināšanā, personiskajām zināšanām un personisko motivāciju.
pl Wydaje się, że sprawa Afganistanu jest dla Sojuszu wystarczającą motywacją i cieszę się, że Rosja zgodziła się uczestniczyć w działaniach NATO w Afganistanie.
lv Šķiet, ka Afganistānas jautājums aliansei ir sniedzis pietiekami lielu stimulu, un ar gandarījumu vēlos atzīmēt, ka Krievija ir piekritusi iesaistīties NATO veiktajos pasākumos Afganistānā.
pl Można się również zastanawiać, czy dominująca obecnie kultura sprzyja rodzinie i posiadaniu dzieci, czy perspektywa udanego życia rodzinnego stanowi wystarczającą motywację, czy indywidualizm i materializm w wymiarze konsumenckim nie przesłaniają faktu, że człowiek jest wprawdzie indywidualnością, ale stworzoną do życia we wspólnocie
lv Var arī jautāt, vai valdošā kultūra ir labvēlīga ģimenēm un bērnu audzināšanai, vai izdevusies ģimenes dzīve ir pietiekami novērtēta, vai individuālisms un sava veida patērētāja materiālisms neliek aizmirst, ka cilvēks, protams, ir indivīds, taču ir radīts dzīvei sabiedrībā
pl zaleca Komisji rozpatrzenie możliwości stworzenia na poziomie UE odpowiednich prawnych gwarancji i mechanizmów, umożliwiających identyfikację i ściganie tych importerów usytuowanych w UE, którzy dopuszczają się pogwałcenia podstawowych konwencji ILO, w tym także w zakresie wykorzystywania pracy dzieci na jakimkolwiek odcinku łańcucha dostaw; w związku z tym zwraca się do Komisji o zbadanie możliwości stworzenia motywacji dla importerów w UE prowadzących regularne i niezależne monitorowanie produkcji ich towarów we wszystkich krajach trzecich, stanowiących część łańcucha produkcyjnego
lv iesaka Komisijai izpētīt piemērotu garantiju un juridisko mehānismu ieviešanas iespējas Eiropas līmenī, kas ļautu identificēt un vajāt importētājus, kuri Eiropas Savienībā ieved produktus, kuru ražošanā pārkāptas galvenās SDO konvencijas, īpaši attiecībā uz bērnu darba izmantošanu jebkurā piegādes ķēdes posmā, prasa Komisijai izpētīt iespēju finansiāli atbalstīt tos Eiropas Savienības importētājus, kuri regulāri un neatkarīgi uzrauga savu produktu ražošanu visās trešās valstīs, kuras ir to ražošanas ķēdes posmi
pl metody używane do motywacji pasażerów i kontroli nad tłumem niezbędne do przyspieszenia ewakuacji samolotu
lv metodes, kādas izmanto pasažieru motivēšanā un pūļa vadīšanā, kas vajadzīgs, lai paātrinātu lidmašīnas evakuāciju
pl Zauważa, że komunikat koncentruje się na zagadnieniu opłat za naukę jako środka pozwalającego zwiększyć finansowanie i pobudzać motywację studentów i ich rodzin do zdobycia wyższego wykształcenia
lv atzīmē, ka paziņojumā liela vērība pievērsta mācību maksai kā vienam no līdzekļiem, lai palielinātu finansējumu, kā arī vairotu studentu un ģimeņu interesi par augstākās izglītības iestāžu darba rezultātiem
pl Zainteresowanie indywidualnego nabywcy oraz jego wola zdobycia przedmiotu jest ostatecznym decydentem, jeżeli idzie o cenę, ale motywacja, jak dobrze wiadomo, może się zmieniać
lv Individuāla pircēja interese un vēlēšanās iegūt šo objektu ir galīgais faktors, kas nosaka cenu, bet motivācija, kā zināms, var būt atšķirīga
pl Mobilność w celach edukacji lub szkolenia powinna w jak największym możliwym stopniu być zgodna z osobistym tokiem nauki, kwalifikacjami i motywacją uczestników, a także powinna je rozwijać lub uzupełniać
lv Mobilitātei izglītības vai apmācības nolūkā cik iespējams būtu jāatbilst dalībnieku personīgajiem mācību plāniem, prasmēm un motivācijai, un tai būtu jāattīsta vai jāpapildina šie plāni, prasmes un motivācija
pl Kiedy warunki rynkowe sprawiają, że nie jest prawdopodobne znaczne zwiększenie dostaw przez konkurentów przedsiębiorstw biorących udział w połączeniu nie w przypadku wzrostu cen, łączące się przedsiębiorstwa mogą mieć motywację do redukcji produkcji poniżej poziomu odpowiadającemu łącznej produkcji obu przedsiębiorstw sprzed połączenia, podnosząc jednocześnie ceny rynkowe [‧]
lv Ja tirgus nosacījumi ir tādi, ka maz ticams, ka, paaugstinoties cenām, apvienošanā iesaistīto pušu konkurenti būtiski palielinās savu piedāvājumu, apvienošanā iesaistītajiem uzņēmumiem var būt stimuls samazināt ražošanu zem apvienotajiem līmeņiem pirms apvienošanās, tādējādi paaugstinot tirgus cenas [‧]
pl uważa, że połączenie osobistej motywacji, wsparcia pracodawcy, dostępności odpowiedniej infrastruktury są najważniejszymi wyznacznikami uczestnictwa w procesie kształcenia ustawicznego i zachęca do rozwoju sektora edukacji oraz szkoleń odpowiadającego wymogom rynku pracy i indywidualnym oczekiwaniom pracowników oraz pracodawców; nalega na odpowiednie powiązanie kariery zawodowej z programami nauczania
lv ir pārliecināts, ka personiskā motivācija apvienojumā ar darba devēja atbalstu un materiāli tehniskās bāzes pieejamību ir vissvarīgākie faktori attiecībā uz līdzdalību mūžizglītības procesā, un aicina attīstīt izglītības sektoru un skolas, kas atbilst darba tirgus prasībām, kā arī darba ņēmēju un darba devēju vajadzībām; uzsver vajadzību profesionālo karjeru pienācīgi saistīt ar skolu mācību programmām
pl Brak stabilności pracy w tym sektorze negatywnie wpływa na lojalność, motywację i zaangażowanie personelu OLAF-u
lv Darba stabilitātes trūkums šajā nozarē ietekmē lojalitāti, motivāciju un personāla uzticamību OLAF
pl Samodzielne podawanie preparatu GONAL-f przez pacjenta może być realizowane wyłącznie w przypadku pacjentów z silną motywacją, odpowiednio przeszkolonych i z możliwością konsultacji ze specjalistą
lv GONAL-f pats sev drīkst ievadīt tikai atbilstoši motivēts un labi apmācīts pacients, kam pieejams speciālista padoms
pl Główną motywacją ARP przy udzieleniu pożyczki było zatem skorzystanie przez spółkę z możliwości prowadzenia działalności gospodarczej jeszcze przed zamknięciem transakcji z [...], oraz zapewnienie, by umowa została szybko podpisana
lv Tādēļ RAA aizdevuma piešķiršanas galvenā motivācija bija nodrošināt, ka uzņēmums var izmantot uzņēmējdarbības iespējas pirms darījuma ar [...] noslēgšanas, un nodrošināt, ka darījums tiek noslēgts ātri
pl Ponadto, nawet jeśli połączony podmiot miałby po połączeniu motywację, by starać się podnieść ceny gazu dla zdecentralizowanych elektrociepłowni, jest mało prawdopodobne, aby przekładało się to na wyższe ceny energii elektrycznej w świetle większej konkurencji w Danii Wschodniej i Zachodniej spowodowanej zbyciem elektrowni na rzecz Vattenfall
lv Turklāt, pat ja apvienotajiem uzņēmumiem pēc apvienošanās ir vēlme paaugstināt gāzes cenas decentralizētiem TEC, maz ticams, ka tas sekmētu elektroenerģijas cenu kāpumu, ņemot vērā paaugstināto konkurenci Austrumdānijā un Rietumdānijā, ko izraisīja elektrostaciju atsavināšana, tā ka tās nonāk Vattenfall īpašumā
pl Teraz, panie komisarzu, kwestia środków zapobiegających utracie płynności - jak już mówiono - nie została w pełni rozwiązania i obawiam się o wzrost patologicznych motywacji wokół coraz częstszego skupiania się na długu państwa oraz instrumentach krótkoterminowych.
lv Un visbeidzot, komisāra kungs, runājot par likviditātes pasākumiem - kā citi jau minēja -, tie nav pilnīgi izstrādāti, un es baidos, ka tiks pieņemtas vēl citas neveselīgas iniciatīvas par pieaugošo uzsvaru uz valsts parādu un īstermiņa instrumentiem.
pl Jeżeli na mocy porozumienia strony uprawnione są do korzystania z technologii należącej do drugiej z nich, a porozumienie dotyczy także przyszłego rozwoju, niezbędna jest ocena wpływu porozumienia na motywację stron do prowadzenia prac innowacyjnych
lv Ja saskaņā ar nolīgumu pusēm ir tiesības izmantot vienai otras tehnoloģiju un nolīgums attiecas uz turpmākiem pilnveidojumiem, ir jānovērtē, kāda ir nolīguma ietekme uz pušu stimulu nodarboties ar inovāciju
pl Stwierdzenie to oddaje w pigułce jeden z głównych problemów w stosunkach między uczelniami a przedsiębiorstwami, tj. że wiele tradycyjnych uczelni nie próbuje zrozumieć kultury, wartości i motywacji świata biznesu (lub robi to w niewielkim stopniu) i uważa, że to przedsiębiorstwa a nie uczelnie powinny zmieniać swoje podejście
lv Šis apgalvojums norāda uz universitāšu un uzņēmumu sadarbības vienu no galvenajām problēmām, t. i., daudzas vecā stila universitātes ļoti minimāli vai pat nemaz necenšas izprast uzņēmējdarbības kultūru, vērtības un uzdevumus, un uzskata, ka attieksme ir jāmaina uzņēmējdarbības jomas pārstāvjiem, bet ne universitātēm
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 550 zdań frazy motywacja.Znalezione w 0,825 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.