Tłumaczenia na język litewski:

  • International Organization for Standardization 
  • Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) 

Przykładowe zdania z "Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Mając na uwadze, że procedury testowania są ustanowione w ramach norm ISO, Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej oraz że takie procedury są odpowiednie w odniesieniu do oceny zgodności metod odłowu przy zastosowaniu pułapek z niektórymi wymaganiami niniejszych norm, procedury ISO stosuje się jako właściwe
lt Tuo atveju, kai bandymų tvarka nustatoma pagal ISO, Tarptautinės standartizacijos organizacijos, sistemą ir kai ta tvarka yra tinkama vertinti, ar gaudymo spąstais būdai atitinka kelis ar visus standartų reikalavimus, ISO procedūros naudojamos kaip tinkamos
pl Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
lt Tarptautinė standartizacijos organizacija, ‧ m
pl Wspólnota, potwierdzając swe zainteresowanie międzynarodowym systemem normalizacji, zdolnym do tworzenia norm, które są w praktyce wykorzystywane przez partnerów w handlu międzynarodowym oraz spełniającym wymogi polityki wspólnotowej, wzywa europejskie organizacje normalizacyjne, by kontynuowały współpracę z międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi
lt kadangi Bendrija, patvirtindama savo suinteresuotumą taikyti tarptautinę standartizavimo sistemą, galinčią pateikti standartus, kuriuos faktiškai naudotų visi tarptautinės prekybos partneriai ir kurie atitiktų Bendrijos politikos reikalavimus, ragina Europos standartizacijos organizacijas toliau bendradarbiauti su tarptautinėmis standartizacijos organizacijomis
pl W przypadku braku takich norm lub specyfikacji, państwa członkowskie zachęcają do wdrożenia międzynarodowych norm lub zaleceń przyjętych przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU), Europejską Organizację Poczty i Telekomunikacji (CEPT), Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) lub Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC
lt Jei tokių standartų ir (arba) specifikacijų nėra, valstybės narės skatina įgyvendinti Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (angl. ITU), Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (angl. CEPT), Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) ir Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (angl. IEC) priimtus tarptautinius standartus ir rekomendacijas
pl Kwestia poprawy procesu demontażu statków została poruszona także przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO
lt Tarptautinė standartizacijos organizacija (TSO) taip pat siekia gerinti laivų išmontavimo procesą
pl Pobieranie próbek i analiza wszystkich zanieczyszczeń, podobnie jak metody pomiarów referencyjnych w celu kalibrowania systemów pomiarowych, przeprowadzane są zgodnie z normami przewidzianymi przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) lub przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO
lt Visų teršalų ėminių ėmimas ir analizė, taip pat etaloniniai matavimo metodai, taikomi bet kuriai matavimo sistemai kalibruoti, vykdomi laikantis Europos standartizacijos komiteto (CEN) arba Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) nustatytų standartų
pl Oczekuje się, że w przyszłości norma Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO ‧ zostanie odpowiednio zmieniona w celu uwzględnienia transmisji danych w zakresie sterowania układem kierowniczym
lt Tikimasi, jog ateityje bus pakeistas Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) standartas ISO‧, kad būtų atsižvelgta į vairavimo valdymo duomenų perdavimą
pl odnotowuje z zadowoleniem, że Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna przyznała Parlamentowi certyfikat ISO ‧:‧ za systemy zarządzania środowiskowego w jego trzech miejscach pracy
lt su džiaugsmu pažymi, kad Tarptautinės standartizacijos organizacija už jo aplinkos valdymo sistemas trijose darbo vietose suteikė Parlamentui ISO sertifikatą – ISO
pl Preferowane jest opracowanie metody na poziomie europejskim lub międzynarodowym, w stosownych przypadkach przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) lub przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO
lt Bandymų metodą reikėtų sukurti Europos arba tarptautiniu mastu, ir tai turėtų padaryti, jei tinkama, Europos standartizacijos komitetas (ESK) arba Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO
pl Aby jednoznacznie zidentyfikować państwo członkowskie i jego lokalne, regionalne i centralne jednostki, powinny one być identyfikowalne w systemie TRACES za pomocą kodu ISO ‧-‧ alfa-‧ państwa członkowskiego, w którym się znajdują, zgodnie z definicją opublikowaną przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną
lt Siekiant vienareikšmiškai nustatyti valstybę narę, kuriai priklauso įvairūs vietos, regioniniai ir centriniai padaliniai, TRACES padaliniai turėtų būti identifikuojami Tarptautinės standartizacijos organizacijos nustatytu ISO ‧-‧-alpha-‧ valstybės narės, kurioje jie yra, kodu
pl Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) przyjęła dnia ‧ marca ‧ r. międzynarodową normę dotyczącą przedstawienia jednostek SI oraz innych jednostek przeznaczonych do używania w systemach zawierających ograniczone zbiory znaków
lt kadangi ‧ m. kovo ‧ d. Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) priėmė tarptautinį standartą dėl SI ir kitų matavimo vienetų, vartojamų ribotos ženklų grupės sistemose, atvaizdavimo
pl Z tego względu niezbędna jest procedura opracowywania takich norm, po konsultacji z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO
lt Todėl, konsultuojantis su Tarptautine standartizacijos organizacija, būtina nustatyti tokių standartų rengimo tvarką
pl Do celów niniejszej pozycji normy API i ISO odnoszą się do norm ‧A, ‧A, ‧D i ‧IW Amerykańskiego Instytutu Naftowego lub norm ‧ i ‧ Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej dotyczących głowic przeciwerupcyjnych, głowic odwiertów i choinek do użytkowania w odwiertach naftowych lub gazowych
lt Šiame punkte API ir ISO techniniai reikalavimai – Amerikos naftos instituto (API) ‧A, ‧A, ‧D ir ‧IW techniniai reikalavimai ir (arba) Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) nuo išmetimo saugančių įtaisų, gręžinio galvučių ir fontaninės armatūros įrangos naudojimo eksploatuojant naftos ir (arba) dujų gręžinius techniniai reikalavimai (ISO ‧ ir
pl Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ustanowiła normy dla silników spalinowych, które są szeroko stosowane w Państwach Członkowskich
lt kadangi Tarptautinė standartizacijos organizacija jau yra parengusi vidaus degimo variklių standartus, kurie plačiai taikomi valstybėse narėse
pl W razie braku bardziej szczegółowych zasad dotyczących pobierania i przygotowywania próbek do badań, jako metody referencyjne stosuje się odpowiednie normy ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) oraz wytyczne Kodeksu Żywnościowego
lt Jeigu nėra konkrečių tyrimo mėginių ėmimo ir jų paruošimo taisyklių, kaip pamatiniai metodai taikomi atitinkami ISO (Tarptautinės standartizacijos organizacijos) standartai ir Maisto kodekso gairės
pl Zawartość wody i białka oznacza się zgodnie z metodami opisanymi w normach ISO (Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej) lub innymi metodami analizy zatwierdzonymi przez Radę
lt Vandens ir baltymų kiekis nustatomas pagal pripažintus ISO (Tarptautinės standartizacijos organizacijos) metodus arba kitą Tarybos patvirtintą analizę ar metodus
pl czterocyfrowego numeru, składającego się z dwucyfrowego kodu kraju Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), po którym następują dwie ostatnie cyfry roku, na który dokument ten został wydany
lt keturženklis skaičius, susidedantis iš dviženklio valstybės kodo pagal Tarptautinę standartizacijos organizaciją (ISO), likę du skaitmenys nurodo dokumento išdavimo metus
pl Kod waluty-- EUR-- zarejestrowano w Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO
lt Oficiali euro santrumpa EUR buvo užregistruota Tarptautinėje standartizacijos organizacijoje (ISO
pl UZNAJĄC, że proces rozwoju międzynarodowych norm odłowu humanitarnego podjęty przez ISO, Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, w ‧ roku, nie został dotąd zakończony
lt PRIPAŽINDAMOS, kad žinduolių humaniško gaudymo spąstais tarptautinių standartų rengimas, pradėtas ISOTarptautinės standartizacijos organizacijos –‧ metais, dar nebaigtas
pl Badanie mikrobiologiczne próbek w kierunku wykrycia salmonelli należy przeprowadzać zgodnie z normą Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO ‧: ‧ lub poprawione wersje albo metodą opisaną przez Nordycki Komitet ds. Analizy Artykułów Spożywczych (metoda NMKL nr ‧, wydanie czwarte, ‧ r.) lub wersje poprawione
lt Mikrobiologinis salmonelių tyrimas atliekamas taikant Tarptautinės standartizacijos organizacijos standartą ISO ‧: ‧ arba pataisytas jo redakcijas, arba taikant Šiaurės šalių maisto analizės komiteto aprašytą metodą (NMKL metodas Nr. ‧, ketvirtoji redakcija, ‧) arba pataisytas jo redakcijas
pl wsparcie europejskich organizacji normalizacyjnych w celu wzmacniania ich skuteczności w procesie opracowywania norm technicznych oraz popieranie opracowywania i stosowania standardów międzynarodowych w celu ułatwienia dostępu do rynków i handlu w skali światowej, uniknięcia tworzenia niepotrzebnych przeszkód w handlu i nadania normalizacji globalnego wymiaru
lt parama Europos standartizacijos organizacijoms, siekiant padidinti pastarųjų efektyvumą techninių standartų rengimo ir tarptautinių standartų kūrimo ir taikymo skatinimo procese, palengvinant prieigą prie tarptautinių rinkų ir tarptautinės prekybos, išvengiant bergždžių kliūčių mainams sudarymo ir suteikiant standartizavimui globalinį matmenį
pl Metodami referencyjnymi wykorzystywanymi do takich weryfikacji są często metody publikowane przez organizacje międzynarodowe, takie jak Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Międzynarodowa Federacja Mleczarska (IDF), Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) oraz stowarzyszenie naukowe na rzecz doskonałości analitycznej (AOAC International), i regularnie przez te organizacje aktualizowane
lt Pamatiniai tokių tikrinimų metodai dažnai yra tarptautinių organizacijų, pvz., Europos standartizacijos komiteto (CEN), Tarptautinės pienininkystės federacijos (IDF), Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) ir Tarptautinės analitikų bendrijų asociacijos (AOAC International) paskelbti metodai, kuriuos tos organizacijos reguliariai atnaujina
pl Kod zawiera trzy typy liter lub cyfr przypisane przez właściwe organy kraju, w którym producent ma swoje główne miejsce prowadzenia działalności, za zgodą międzynarodowej agencji działającej z upoważnienia Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO
lt Kodą turi sudaryti trys simboliai, raidės ar skaitmenys, priskirti šalies, kurioje gamintojas vykdo pagrindinį verslą, kompetentingų institucijų, susitarusių su pagal Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) įgaliojimą veikiančia tarptautine agentūra
pl powinno być także potwierdzone, przy ustalaniu wymagań dotyczących hałasu pochodzącego z toczenia opony, że ma miejsce rozwój międzynarodowych norm odnoszących się do powierzchni dróg podjęty przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) oraz wymagań trwałości i bezpieczeństwa odnoszących się do opon, określonych przez Europejską Komisję Gospodarczą Narodów Zjednoczonych
lt nustatant reikalavimus dėl riedančių padangų keliamo triukšmo taip pat turėtų būti pripažinta, kad Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) nuolatos tobulina tarptautinius kelio dangos standartus, o Jungtinių Tautų Europos ekonominė komisija – padangų patvarumo ir saugos reikalavimus
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 79187 zdań frazy Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna.Znalezione w 11,655 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.