Tłumaczenia na język litewski:

  • Geltonsnapis žabiras 

Przykładowe zdania z "Dławigad afrykański", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl mając na uwadze, że dane statystyczne dotyczące napływu migracji z niektórych krajów afrykańskich są często niekompletne i nieaktualne, co pozbawia decydentów ważnego instrumentu przy podejmowaniu decyzji
lt kadangi statistikos duomenys apie migracijos srautus iš kai kurių Afrikos šalių dažnai yra neišsamūs ir pasenę, todėl politikos formuotojai netenka svarbios sprendimų priėmimo priemonės
pl pilnie wzywa kraje afrykańskie i instytucje regionalne, w tym SADCV, a zwłaszcza Unię Afrykańską jako gwaranta porozumienia z ‧ września ‧ r., a także wybitnych Afrykańczyków, do zwiększenia presji zmierzającej do zapewnienia sprawiedliwego, słusznego rozwiązania sytuacji w Zimbabwe, opartego na wiarygodnych wyborach, jakie odbyły się w marcu ‧ r., oraz do monitorowania w wyważony sposób wszelkich porozumień politycznych
lt primygtinai ragina Afrikos šalis ir regionines institucijas, įskaitant Pietų Afrikos vystymo bendriją, ir ypač Afrikos Sąjungą, kaip ‧ m. rugsėjo ‧ d. susitarimo užtikrintoją, bei žymias Afrikos asmenybes didinti spaudimą, kad būtų užtikrintas sąžiningas, teisingas padėties Zimbabvėje sureguliavimas, paremtas patikimais ‧ m. kovo mėn. surengtais rinkimais, ir kad tinkamu būdu būtų stebimi visi politiniai susitarimai
pl Prawda jest taka, że Afryka nieprzerwanie pozostaje terenem krwawych konfliktów, a naród afrykański wydaje więcej na zbrojenia niż otrzymuje w ramach pomocy rozwojowej.
lt Neginčijama tiesa yra tai, kad Afrika yra kruvinų konfliktų arena ir kad afrikiečiai leidžia ginklams daugiau nei gauna pagalbos vystymuisi.
pl Pierwszym z nich są dostawy surowców spoza Unii Europejskiej na podstawie porozumień z Unią Afrykańską.
lt Pirmasis susijęs su žaliavų tiekimu iš Europos Sąjungai nepriklausančių rinkų remiantis susitarimais su Afrikos Sąjunga.
pl przyjmuje i wspiera wyrażony przez Komisję zamiar wzmocnienia stosunków z Afryką przez bliską współpracę z organizacją Nowe Partnerstwo dla Rozwoju Afryki (NEPAD), Unią Afrykańską oraz zgłaszanymi ostatnio inicjatywami, takimi jak Komisja dla Afryki
lt pritaria ir palaiko Komisijos ketinimą stiprinti ryšius su Afrika glaudžiai bendradarbiaujant su Naująja Afrikos vystymo partneryste, Afrikos Sąjunga ir naujomis iniciatyvomis, pavyzdžiui, Afrikos Komisija, ir jį remia
pl Naukowcy afrykańscy stanowią tylko 1% liczby wszystkich naukowców na świecie, podczas gdy populacja Afryki stanowi 13% populacji światowej.
lt Afrika turi tik 1 % pasaulio mokslinių tyrinėtojų palyginus su 13 % pasaulio gyventojų.
pl Czego oni potrzebują od nas, od Europejskiego Banku Inwestycyjnego, od Banku Unii Afrykańskiej, Stanów Zjednoczonych i innych partnerów?
lt Ko jums reikia iš mūsų, Europos investicijų banko, Afrikos sąjungos banko, Jungtinių Valstijų ir kitų jūsų partnerių?
pl albo pochodzą z państwa trzeciego, w którym przez co najmniej ‧ miesiące nie odnotowano żadnego przypadku pryszczycy, a w ciągu ostatnich ‧ miesięcy nie odnotowano u gatunków wrażliwych żadnego przypadku pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej, choroby pęcherzykowej świń, pomoru bydła, pomoru małych przeżuwaczy, gorączki doliny Rift, choroby niebieskiego języka, afrykańskiego pomoru koni, klasycznego pomoru świń, afrykańskiego pomoru świń, pomoru rzekomego drobiu lub influenzy drobiu oraz w którym przez co najmniej ‧ miesięcy nie przeprowadzano szczepień przeciwko tym chorobom
lt yra iš trečiosios šalies, kurioje ‧ paskutinius mėnesius nebuvo užregistruota snukio ir nagų ligos atvejų, o ‧ mėnesių-pūslelinio stomatito, kiaulių pūslinės, galvijų maro, smulkių atrajotojų maro, Rifto slėnio karštligės, mėlynojo liežuvio ligos, afrikinio arklių maro, klasikinio kiaulių maro, afrikinio kiaulių maro, Niukaslio ligos ar paukščių gripo atvejų tarp šiomis ligomis galinčių sirgti gyvūnų rūšių ir bent ‧ mėnesių nebuvo skiepijama nuo šių ligų
pl Jeśli chodzi o zamachy stanu, stosowana przez Unię Afrykańską rygorystyczna zasada zerowej tolerancji zapewnia ochronę i odgrywa decydującą rolę w przywracaniu ładu konstytucyjnego.
lt Dėl valstybės perversmo, tai Afrikos Sąjunga taiko griežtą netoleravimo taisyklę, taip užtikrindama saugumą ir kartu vaidindama lemiamą vaidmenį atkuriant konstitucinę tvarką.
pl Ze szczególnym zadowoleniem przyjmuję fakt, panie komisarzu Michel, że UE jasno opowiada się po stronie Kofiego Annana i innych mediatorów Unii Afrykańskiej, którzy przy wsparciu polityków afrykańskich pomagają rozwiązać problemy w Kenii.
lt Komisare Michel, aš ypač sveikinu faktą, kad ES aiškiai remia Kofi Anaaną ir kitus tarpininkus iš Afrikos Sąjungos, kurie padeda spręsti šiuos Kenijoje vykstančius procesus ir problemas su Afrikos politikais.
pl Okręg zapowietrzony afrykańskim pomorem koni
lt Afrikinės arklių ligos apsaugos zona
pl SG/WP, wspierany przez Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej pełni – w bliskiej współpracy z Prezydencją oraz w porozumieniu z szefem komórki koordynującej UE – funkcję głównego punktu kontaktowego w relacjach z Organizacją Narodów Zjednoczonych i Unią Afrykańską
lt Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis, kuriam padeda Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis Afrikos Sąjungoje, glaudžiai bendradarbiaudamas su pirmininkaujančia valstybe nare ir palaikydamas ryšius su ES koordinavimo grupės vadovu, veikia kaip svarbiausias kontaktinis asmuo ryšiams su Jungtinėmis Tautomis ir Afrikos Sąjunga palaikyti
pl mając na uwadze, że działania Chin jako kolejnego alternatywnego dawcy środków pomocowych kwestionują warunkowe podejście UE przyjęte wobec rządów afrykańskich w celu zagwarantowania reform politycznych
lt kadangi Kinija taip pat gali teikti finansinę paramą ir tai apsunkina ES galimybę taikyti tam tikrus kriterijus Afrikos šalių vyriausybėms siekiant, kad jos vykdytų politikos reformas
pl przetwarzanie, produkowanie, składowanie, dostarczanie, dystrybucja lub sprzedaż szczepionek przeciwko afrykańskiemu pomorowi świń na terytorium Wspólnoty było prowadzone pod urzędową kontrolą
lt afrikinio kiaulių maro vakcinos Bendrijos teritorijoje būtų eksperimentuojamos, gaminamos, saugomos, tiekiamos, skirstomos ir parduodamos oficialiai prižiūrint
pl Kongo, największy kraj afrykański posiadający bardzo bogate zasoby surowców naturalnych: wodę, lasy tropikalne, tereny uprawne, jest od wielu lat w zapaści cywilizacyjnej.
lt Joje gausu gamtinių išteklių, tokių kaip vanduo, atogrąžų miškai ir dirbama žemė, tačiau civilizacija jau daug metų čia žlugusi.
pl wyraża nadzieję, że siły zbrojne Państw Członkowskich Unii Europejskiej wezmą czynny udział w tworzeniu sił pokojowych Unii Afrykańskiej oraz zjednoczonej, narodowej armii Konga
lt tikisi, kad Europos Sąjungos valstybių narių karinės pajėgos aktyviai dalyvaus formuojant Afrikos Sąjungos taikos palaikymo pajėgas ir Kongo suvienytą nacionalinę kariuomenę
pl w imieniu grupy PPE. - Panie przewodniczący, pani minister! Kryzys w Gwinei jest, moim zdaniem, przejawem szerszego problemu występującego niestety w wielu krajach afrykańskich.
lt Pone pirmininke, ponia Cecilia Malmström, krizGvinėjoje, mano nuomone, rodo, kad daugeliui Afrikos šalių yra būdinga gerokai platesnproblema.
pl koń został przywieziony z terytorium kraju lub części terytorium objętego regionalizacją zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWG, uznanego zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym za niezakażony afrykańskim pomorem koni i był przewożony drogą powietrzną w warunkach ochrony przed nosicielami z lotniska w Johannesburgu do strefy wolnej od afrykańskiego pomoru koni
lt arklys buvo importuotas iš šalies teritorijos arba Direktyvos ‧/EEB ‧ straipsnio ‧ dalyje nustatyta tvarka pagal regionus klasifikuotos teritorijos dalies, pripažintos neapimta Afrikinės arklių ligos pagal Bendrijos teisės aktus ir sąlygomis, užtikrinančiomis apsaugą nuo ligų sukėlėjus pernešančių vabzdžių, iš Johanesburgo lėktuvu pergabentas į teritoriją, pripažintą neapimta Afrikinės arklių ligos
pl Wyrażając moje prywatne zdanie, a nie w imieniu mojej partii czy grupy politycznej, powiem, że może nadszedł czas, by społeczność międzynarodowa, pod przewodnictwem Unii Afrykańskiej, zaczęła brać pod uwagę bardziej poważnie niepodległościowe aspiracje Somalilandu.
lt Asmeniškai, o ne savo partijos ar politinės frakcijos vardu, pasakysiu, kad galbūt atėjo metas Afrikos Sąjungos vadovaujamai tarptautinei bendruomenei rimčiau apsvarstyti Somalio žemės nepriklausomybės siekį.
pl I sami musimy wykonać rachunek sumienia, bowiem nie tak dawno temu to my, UE, zaprosiliśmy Mugabe do uczestnictwa w organizowanym przez UE spotkaniu na szczycie pomiędzy Unią Afrykańską a Unia Europejską w Lizbonie.
lt Vis dėlto taip pat turėtume patikrinti ir savo sąžinę, nes dar visai neseniai ES kvietR. Mugabę dalyvauti ES surengtame AS ir ES aukščiausiojo lygio susitikime Lisabonoje.
pl Adres i nazwa laboratorium referencyjnego Wspólnoty zajmującego się afrykańskim pomorem koni są podane w załączniku
lt Bendrijos etaloninė laboratorija, tirianti afrikinę arklių ligą, yra nurodyta ‧ priede
pl Następnie wydaliśmy wyrok na całą Afrykę, kiedy Europa nie udzieliła pomocy w budowaniu wspólnych strategii dotyczących sposobu, w jaki zarządzamy rozwojem, co pozwoliłoby Afryce nie tylko na wzrost gospodarczy i rozwój handlu, lecz również na przyjęcie roli przywódczej, aby wesprzeć te kraje afrykańskie, które osiągnęły sukces, oraz wskazać kierunek pozostałym, w których konieczny jest postęp.
lt Tačiau mes pasmerkėme visą Afrikos žemyną, nepadėdami jiems rengti bendrų strategijų vystymosi klausimais, kurios leistų Afrikai ne tik augti ekonomiškai arba prekybos požiūriu, bet ir suteiktų jiems galimybę imtis lyderio vaidmens padėti toms Afrikos šalims, kurios tvarkosi sėkmingai, ir nurodyti gaires bei kryptį toms šalims, kurias reikia pastūmėti pirmyn.
pl zwraca się do Unii Afrykańskiej o wspieranie i sterowanie procesem racjonalizacji systemu organizacji regionalnych w Afryce w przypadku istnienia konkurencyjnych programów integracji; zwraca uwagę, że przykład Europy pokazuje, że częściowe pokrywanie się członkostwa nie stanowi poważnej przeszkody w sytuacji, w której zapewniona jest ścisła koordynacja i współpraca między organizacjami regionalnymi lub zostanie uzgodniony podział funkcji
lt ragina Europos Sąjungą remti ir prižiūrėti regioninį organizavimo sistemos racionalizavimo procesą Afrikoje, kur yra konkuruojančių integracijos darbotvarkių; pažymi, kad Europos pavyzdys rodo, jog narystė keliose organizacijose nėra didelė kliūtis, jei užtikrinamas artimas derinimas ir bendradarbiavimas tarp regioninių organizacijų ar sutariama dėl funkcijų pasiskirstymo
pl Jednakże w tym przypadku musimy powrócić do porozumienia w sprawie partnerstwa gospodarczego, które zostało odrzucone przez wszystkich naszych afrykańskich partnerów, ponieważ byli oni pewni - i uważam że słusznie - że rozwój potencjałów ludzkich i wolnego handlu nie są dobrym połączeniem.
lt Tačiau tokiu atveju, turime grįžti prie ekonominės partnerystės sutarties projekto, kurį atmetvisi mūsų Afrikos partneriai, nes buvo tikri - ir, manau, neklydo - kad žmogaus galimybių plėtra ir laisva prekyba nėra tinkamas derinys.
pl Państwa Członkowskie zabraniają przywozu z krajów afrykańskich i azjatyckich żywych ptaków bezgrzebieniowych, za wyjątkiem tych objętych decyzją ‧/WE, oraz przywozu z krajów afrykańskich i azjatyckich mięsa ptaków bezgrzebieniowych, za wyjątkiem mięsa ptaków bezgrzebieniowych objętego decyzją ‧/WE.”
lt Valstybės narės draudžia gyvus Ratitae genties paukščius, išskyrus tuos, kuriems taikomas Sprendimas ‧/EB, importuoti iš Afrikos ir Azijos šalių ir Ratitae genties paukščių mėsą, išskyrus tą, kuriai taikomas Sprendimas ‧/EB, importuoti iš Afrikos ir Azijos šalių
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2582 zdań frazy Dławigad afrykański.Znalezione w 1,749 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.