Tłumaczenia na język łaciński:

  • verba docent, exempla trahunt   

Przykładowe zdania z "słowa uczą", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl ZWAŻYWSZY , że nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw człowieka doprowadziło do aktów barbarzyństwa , które wstrząsnęły sumieniem ludzkości , i że ogłoszono uroczyście jako najwznioślejszy cel ludzkości dążenie do zbudowania takiego świata , w którym ludzie korzystać będą z wolności słowa i przekonań oraz z wolności od strachu i nędzy ,
la Cum praecipuum sit hominum jura civitatis forma quae justa est tegi , ne homo cogatur , ultimo perfugio , ut rebellionem faciat in tyranniam oppressionemque ,
pl Tego słowa nie ma w moim słowniku.
la Illud verbum in glossario meo non est.
pl Ucz się!
la Discite!
pl Uczy się.
la Discit.
pl Uczę angielskiego.
la Linguam Anglicam doceo.
pl Carol uczy się hiszpańskiego.
la Carolina linguam Hispanicam discit.
pl Uczę się chińskiego w Pekinie.
la Linguam Sinensem Pekini disco.
pl Jim uczy się prowadzenia samochodu.
la Iacobus raedam gubernare discit.
pl Mogę uczyć angielskiego.
la Linguam Anglicam docere possum.
pl Uczę chińskiego.
la Linguam Sinensem doceo.
pl Pani Thomas uczy nas historii.
la Domina Thomas nos historiam docet.
pl On uczy angielskiego.
la Linguam Anglicam docet.
pl Ona uczy się prowadzić samochód.
la Raedam gubernare discit.
pl Ucz cię na cudzych błędach.
la Bonum est fugienda aspicere in alieno malo.
pl Gdzie uczyłeś się języka włoskiego?
la Ubi linguam Italicam didicisti?
pl Dobrze jest uczyć się na błędach innych.
la Bonum est fugienda aspicere in alieno malo.
pl Co znaczy to słowo?
la Quid hoc verbum significat?
pl Słowo "rook" pochodzi z Sanskrytu i znaczy "rydwan".
la Verbum "turris" ex lingua Sanscrita oriundum est, et "carotam" significat.
pl To słowo ma dwa znaczenia.
la Hoc verbum duas significationes habet.
pl Tatoeba znaczy "na przykład" po japońsku.
la Vox "Tatoeba" Iaponice significat "exempli gratia".
pl Podaj mi inny przykład.
la Monstrate mihi aliud exemplum.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 21 zdań frazy słowa uczą.Znalezione w 1,944 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.