wymowa: IPA: ˌzmartfɨxˈfstãɲɛ

Tłumaczenia na język włoski:

  • resurrezione   
    (Noun  f) (noun   )
     
    L'atto di tornare in vita dopo la morte.
  • risurrezione   
    (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
rel. religia powstanie z martwych, ożywienie;

Did you mean: Zmartwychwstanie

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (2)

zmartwychwstać
risuscitare; svegliarsi
Zmartwychwstanie
Resurrezione

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "zmartwychwstanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Chrystus zmartwychwstał!
it Cristo è resuscitato dai morti!
pl Chce zorganizować konferencję między nim, mną i szefem połączonych sztabów, żeby omówić sprawę " zmartwychwstania " Colliera
it Vuole organizzare una teleconferenza con lui, me e gli stati maggiori riuniti per discutere il fatto che jordan collier sia tornato dai morti
pl Przyjaźń Mary i Maksa zmartwychwstała, więc jej łzy będą najlepszym prezentem jaki Max kiedykolwiek otrzymał
it L' amicizia di Mary e Max riprese vita, e le sue lacrime erano il miglior regalo che avesse mai ricevuto
pl "... w pewności i nadziei na zmartwychwstanie i życie wieczne
it Nella certezza della resurrezione e della vita eterna
pl To nie może byc wykorzystywane tylko w Lesie Zmartwychwstania
it Può essere usato solo nella Foresta della Resurrezione
pl Kiedy zmartwychwstaną, wrócą z przeprosinami toczącymi się niczym klejnoty z ich ust
it Quando risorgeranno...le scuse sgorgheranno dalle loro labbra come acqua dalla fonte
pl Chrystus zmartwychwstał!
it Cristo è risorto!
pl Tutaj jest Las Zmartwychwstania
it Questa è la Foresta della Resurrezione
pl Jednym jest ludzka ofiara, inną jest Krew Zmartwychwstania
it Uno è il sacrificio umano, e l' altro è il Sangue della Resurrezione
pl Wierzysz w Jezusa Chrystusa, który zmarł na krzyżu za nasze grzechy i zmartwychwstał, a który jest drogą do zbawienia?
it Tu credi in suo figlio, Gesu ' Cristo, che e ' stato crocifisso per i nostri peccati...... risuscito ' dalla morte, ed e ' l' unica strada per la salvezza?
pl Ale tylko... dla tych, które zmartwychwstały
it Ma solo... per quelli che sono risorti
pl Powiedz im, że trudno ukryć Zmartwychwstanie
it Si, di che è difficile nascondere una risurrezione
pl Zmartwychwstanie!
it Il secondo avvento!
pl O której godzinie pani córka zmartwychwstała?
it A che ora la resurrezione di sua figlia ha avuto luogo?
pl Zmartwychwstanie
it La Resurrezione
pl Wierzę w zmartwychwstanie i w życie wieczne
it Nella certezza della risurrezione alla vita eterna
pl To jest Las Zmartwychwstania
it Questa è la Foresta della Resurrezione
pl Zmartwychwstałem.- Co?
it Bene... Sono resuscitato, in qualche modo
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 23 zdań frazy zmartwychwstanie.Znalezione w 0,598 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.