wymowa: IPA: paˈpuɡa

Tłumaczenia na język włoski:

  • pappagallo   
    (Noun  m) (noun   ) []
  • pappagalli   

Pozostałe znaczenia:

 
przen. przenośnie, przenośnia ktoś, kto powtarza czyjeś słowa lub gesty
 
ornit. ornitologia ptak z podrodziny
 
ornit. ornitologia Psittaciformes rząd ptaków tropikalnych;
 
więz. więzienny, więziennictwo adwokat
 
przen. przenośnie ktoś, kto powtarza czyjeś słowa lub gesty

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (1)

papuga falista
coccorito; pappagallino ondulato; cororita; melopsittaco

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "papuga", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl A może potrzebuję papugi
it Mi ci vorrebbe un pappagallo
pl Przepraszam, moja papuga jest u państwa na ganku
it Mi scusi, ma il mio pappagallo è volato nel vostro giardino
pl Moja papuga
it Il mio pappagallo
pl Więc powiedział obcym ludziom, że szuka papugi
it È andato da una coppia di sconosciuti dicendo che cercava il suo pappagallo!
pl Mojej papugi, tak
it Il mio pappagallo, esatto
pl Bar " Zielona papuga "
it Il " Green Parrot "
pl Zasrane papugi...Bez urazy, nie dotyczy to ciebie oczywiście
it Sene' a offesa ai presenti
pl Do afrykańskiej papugi popielatej
it Ad un pappagallo africano grigio
pl Tak, ale ile jest południowoamerykańskich dzikich papug mniszek?
it Si ', ma quanti pappagalli Quaker selvatici del Sud America pensi che abbiamo?
pl Może ważyć więcej niż ‧ papug
it Puo ' pesare come ‧ pappagalli
pl Za chwilę powrócimy z wzruszającą historią... niewidomego chłopca z Rhode Island, któremu sprzedano nieżywą papugę
it Dopo la pubblicità, saremo di nuovo con voi...... con la straziante storia del bambino cieco di Rhode lsland...... che è stato ingannato nell' acquisto di una pappagallina morta
pl Sprzedałeś moją nieżywą papugę niewidomemu dziecku?
it Hai venduto la mia uccellina morta a un ragazzo cieco?
pl Drugi obszar dotyczy braku wdrożenia niezbędnych kontroli zdrowotnych w rozwijającym się międzynarodowym handlu żywymi ptakami, a w szczególności pochodzącymi z krajów trzecich papugami.
it La seconda area riguarda la mancanza dell'attuazione necessaria di adeguati controlli sanitari nel crescente commercio internazionale di volatili vici, in particolare i pappagalli provenienti da paesi terzi.
pl Nie widziałem żadnej papugi
it Non ho visto alcun pappagallo
pl Papugę też można nauczyć śpiewać, Eminencjo.Tak
it Anche ai pappagalli si insegna a cantare, Eminenza
pl Harry raz faktycznie kładzie mikrofon... w małej papudze długoogonowej
it Stai scherzando!Harry una volta mise un microfono in un pappagallino
pl Nowozelandzka papuga na pięć liter?
it Pappagallo neozelandese, cinque lettere
pl Oprócz dwóch ostatnich przedmówców, każdy po prostu powtórzył jak papuga to, co przeczytał w gazecie, usłyszał w radio lub zobaczył w telewizji.
it Eccezion fatta per gli ultimi due onorevoli colleghi, tutti hanno semplicemente ripetuto meccanicamente quanto letto sui giornali, sentito alla radio o visto in televisione.
pl Czy nie wyszedł pan za kaucją, po aresztowaniu w barze " Zielona papuga "?
it È vero che è libero su cauzione, dopo aver subito l' arresto al " Green Parrot "?
pl To jak rozmowa z papugą
it È come parlare a un pappagallo
pl Dotyczy: porównania konstytucji do martwej papugi
it Oggetto: Costituzione, un pappagallo morto
pl W barze " Zielona Papuga " na Cahuenga, po dziesiątej
it Al " Green Parrot " sulla Cahuenga, dopo le dieci
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 24 zdań frazy papuga.Znalezione w 0,298 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.