wymowa: IPA: [ˈmɔt̪ɨl] ˈmɔtɨl    

Tłumaczenia na język włoski:

 • farfalla     
  (Noun  f) (noun   ) []
   
  ent. entomologia dorosły owad z rodziny motyli (Lepidoptera);
   
  Insetto dell'ordine dei Lepidotteri con corpo allungato e grandi ali in genere variopinte.
   
  Lepidoptera, rząd owadów obejmujący około 150 tysięcy gatunków, mających ciało wydłużone, dwie pary błoniastych skrzydeł, pokrytych barwnymi łuskami, głowę opatrzoną czułkami oraz narządami gębowymi ssącymi; żywią się nektarem kwiatów za pomocą ssawki, biorąc przy tym udział w zapylaniu kwiatów, przechodzą przeobrażenie zupełne, roślinożerne ich larwy (zwane gąsienicami) przeważnie są szkodnikami; zasiedlają lądy całego świata
   
  ent. entomologia dorosły owad z rodziny motyli, Lepidoptera;
 • farfalle   
  []
   
  Insetto dell'ordine dei Lepidotteri con corpo allungato e grandi ali in genere variopinte.
   
  Lepidoptera, rząd owadów obejmujący około 150 tysięcy gatunków, mających ciało wydłużone, dwie pary błoniastych skrzydeł, pokrytych barwnymi łuskami, głowę opatrzoną czułkami oraz narządami gębowymi ssącymi; żywią się nektarem kwiatów za pomocą ssawki, biorąc przy tym udział w zapylaniu kwiatów, przechodzą przeobrażenie zupełne, roślinożerne ich larwy (zwane gąsienicami) przeważnie są szkodnikami; zasiedlają lądy całego świata

Picture dictionary

farfalla
farfalla

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (7)

Efekt motyla
Effetto farfalla
Gromada Motyl
Ammasso della Farfalla
Motyl i skafander
Lo scafandro e la farfalla
motyl jedwabnika
bombici del gelso
motyle
farfalle; farfalla; lepidotteri
Motyle
Lepidoptera
ryba motyl
pesce scorpione; pesce cobra; pesce leone

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "motyl", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Raport UNEP stwierdza, że w niektórych krajach europejskich nawet około ‧ % gatunków z pewnych grup, takich jak motyle, ptaki i ssaki, zostało w międzyczasie wytępionych (tłumaczenie nieoficjalne- przyp. tłum
it La valutazione del Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite conferma che in alcuni paesi europei il ‧ % delle specie appartenenti ai lepidotteri, agli uccelli e ai mammiferi sono estinte a livello nazionale
pl Jeśli ty jesteś motylem, to ja jestem konikiem polnym
it Se tu sei una farfalla, io sono un grillo
pl Kup błękitnego motyla!
it Comprate la farfalla Celestina!
pl Papoola (Motyl
it Papoola (farfalla
pl Mówiłeś, że mogę naprawić błędy mojego życia, stając na odpowiednie motyle
it Mi avevi detto che schiacciando le farfalle giuste avrei potuto correggere i miei errori
pl Lekkość motyla a żądło pszczoły
it Pungo come un' ape, volo come una faualla
pl Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN ‧-‧-‧-‧ [dla motyli z rodzaju Ornithoptera, Trogonoptera i Troides]
it Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN ‧-‧-‧-‧. [Per le farfalle birdwing dei generi Ornithoptera, Trogonoptera e Troides]
pl To naprawdę był piękny motyl
it Era davvero una bellissima farfalla
pl który był królową wszystkich motyli świtu
it che era la regina di tutte le farfalle del mattino
pl Poczwara, ale w parę tygodni zrobię z niej motyla
it È un rottame, ma tra qualche settimana, la farfalla uscirà dal bozzolo
pl Spójrz na motyla
it Guarda la farfalla!
pl Opowieść o Chuang- tze i motylu?
it La favola di Chuang- tze e la farfalla?- Sì
pl Zmodyfikowana genetycznie kukurydza MON-‧Ø‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧, zgodnie z opisem we wniosku, jest otrzymywana w drodze krzyżowania kukurydzy zawierającej modyfikacje MON-‧Ø‧-‧ i MON-ØØ‧Ø‧-‧ i wykazuje ekspresję białek Cry‧ A.‧ i Cry‧Ab‧ nadających odporność na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (motyle) oraz białka CP‧ EPSPS, nadającego tolerancję na herbicyd glifosat
it Come descritto nella domanda, il granturco geneticamente modificato MON-‧Ø‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧ è prodotto con incroci tra granturco contenente gli eventi MON-‧Ø‧-‧ e MON-ØØ‧Ø‧-‧ ed esprime le proteine Cry‧A.‧ e Cry‧Ab‧ che conferiscono protezione da alcune specie di lepidotteri e la proteina CP‧ EPSPS che conferisce tolleranza all’erbicida glifosato
pl Przyznam, że myślałem o jakimś motylu
it Credo di aver pensato alle farfalle
pl Nigdy wcześniej ich nie widziałam, ale ona lubi motyle
it Beh, non l' ho mai visto prima, ma a lei piacciono le farfalle
pl Motyle, ptaki
it Cinque secondi.- Uccelli!- Mosche
pl Poczwara, ale daj mi parę tygodni, a zrobię z niej motyla
it E ' un rottame, ma tra qualche settimana, la farfalla uscirà dal boe' e' olo
pl Zmodyfikowana genetycznie kukurydza MON-‧Ø‧-‧ x MON-ØØ‧Ø-‧, zgodnie z opisem we wniosku, jest otrzymywana w drodze krzyżowania kukurydzy zawierającej modyfikacje MON-‧Ø‧-‧ i MON-ØØ‧Ø-‧ i wykazuje ekspresję białek Cry‧Bb‧ i Cry‧Ab nadających odporność odpowiednio na niektóre szkodniki z rzędu Coleoptera (chrząszcze) i Lepidoptera (motyle) oraz białka CP‧ EPSPS, nadającego tolerancję na herbicyd glifosat
it Come descritto nella domanda, il granturco geneticamente modificato MON-‧Ø‧-‧ x MON-ØØ‧Ø-‧ è prodotto con incroci tra granturco contenente gli eventi MON-‧Ø‧-‧ e MON-ØØ‧Ø-‧ ed esprime le proteine Cry‧Bb‧ e Cry‧Ab che conferiscono protezione da alcune specie di coleotteri e da alcune specie di lepidotteri rispettivamente e la proteina CP‧ EPSPS che conferisce tolleranza all’erbicida glifosato
pl Szczególnie referat Brittany o motylach, żyjących w naszym stanie, był świetny
it Nell' ultima lezione abbiamo ascoltato il brillante lavoro di Brittany Cunningham... sulle farfalle del nostro stato
pl No chodźcie obcy, ja... ja wcale się nie boję bo unoszę się jak motyl i... i żądle jak pszczoła, psy
it Forza, alieni, io... non ho paura di niente perchè sono leggero come una farfalla ma pungo come un' ape
pl Jak wagony z wróżkami albo motyle albo ważki
it Come un carro a forma di fata o di farfalle, o di libellule
pl Zmodyfikowana genetycznie kukurydza DAS-‧-‧xDAS-Ø‧Ø‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧, zgodnie z opisem we wniosku, jest otrzymywana w drodze krzyżowania kukurydzy zawierającej modyfikacje DAS-‧-‧, DAS-Ø‧Ø‧-‧ i MON-ØØ‧Ø‧-‧ i wykazuje ekspresję białek Cry‧Ab‧ i Cry‧Ab‧ nadających odporność na niektóre szkodniki z rzędu Coleoptera (chrząszcze), białka Cry‧F nadającego odporność na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (motyle), białka PAT stosowanego jako marker selekcyjny i nadającego tolerancję na herbicyd glufosynat amonowy oraz białka CP‧ EPSPS nadającego tolerancję na herbicyd glifosat
it Come descritto nella domanda, il granturco geneticamente modificato DAS-‧-‧xDAS-Ø‧Ø‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧ è prodotto con incroci tra granturco contenente gli eventi DAS-‧-‧, DAS-Ø‧Ø‧-‧ e MON-ØØ‧Ø‧-‧ ed esprime le proteine Cry‧Ab‧ e Cry‧Ab‧ che conferiscono protezione da alcune specie di coleotteri, la proteina Cry‧F che conferisce protezione da alcune specie di lepidotteri, la proteina PAT, usata come marcatore di selezione, che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato ammonio e la proteina CP‧ EPSPS che conferisce tolleranza all’erbicida glifosato
pl Krąg, motyle
it Il circolo, le farfalle
pl Tatuaż w formie motyla
it Il tatuaggio a forma di farfalla
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 60 zdań frazy motyl.Znalezione w 0,973 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.