wymowa: IPA: [ˈmɔt̪ɨl] ˈmɔtɨl    

Tłumaczenia na język włoski:

 • farfalla     
  (Noun  f) (noun   ) []
   
  ent. entomologia dorosły owad z rodziny motyli (Lepidoptera);
   
  Insetto dell'ordine dei Lepidotteri con corpo allungato e grandi ali in genere variopinte.
   
  Lepidoptera, rząd owadów obejmujący około 150 tysięcy gatunków, mających ciało wydłużone, dwie pary błoniastych skrzydeł, pokrytych barwnymi łuskami, głowę opatrzoną czułkami oraz narządami gębowymi ssącymi; żywią się nektarem kwiatów za pomocą ssawki, biorąc przy tym udział w zapylaniu kwiatów, przechodzą przeobrażenie zupełne, roślinożerne ich larwy (zwane gąsienicami) przeważnie są szkodnikami; zasiedlają lądy całego świata
   
  ent. entomologia dorosły owad z rodziny motyli, Lepidoptera;
 • farfalle   
  []
   
  Insetto dell'ordine dei Lepidotteri con corpo allungato e grandi ali in genere variopinte.
   
  Lepidoptera, rząd owadów obejmujący około 150 tysięcy gatunków, mających ciało wydłużone, dwie pary błoniastych skrzydeł, pokrytych barwnymi łuskami, głowę opatrzoną czułkami oraz narządami gębowymi ssącymi; żywią się nektarem kwiatów za pomocą ssawki, biorąc przy tym udział w zapylaniu kwiatów, przechodzą przeobrażenie zupełne, roślinożerne ich larwy (zwane gąsienicami) przeważnie są szkodnikami; zasiedlają lądy całego świata
 • nuoto a delfino   

Picture dictionary

farfalla
farfalla

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (10)

efekt motyla
effetto farfalla
Efekt motyla
Effetto farfalla
Gromada Motyl
Ammasso della Farfalla
motyl dzienny
diurna; farfalla
Motyl i skafander
Lo scafandro e la farfalla
motyl jedwabnika
bombici del gelso; bachi da seta
motyl nocny
camola; tarma; tignola; falena
motyle
farfalle; farfalla; lepidotteri; Lepidoptera; rhopalocera; tignole
Motyle
Lepidoptera
ryba motyl
pesce scorpione; pesce cobra; pesce leone

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "motyl", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Męska miednica ma kształt podobny do motyla
it ll bacino di un uomo ha la forma di faualla
pl Krąg, motyle
it Il circolo, le farfalle
pl Lekkość motyla a żądło pszczoły
it Pungo come un' ape, volo come una faualla
pl (IT) Panie przewodniczący! "Co zdaniem gąsienicy jest końcem świata, dla innych oznacza narodziny motyla”.
it Signor Presidente, "ciò che al bruco appare come la fine del mondo per il mondo intero appare come una farfalla".
pl No chodźcie obcy, ja... ja wcale się nie boję bo unoszę się jak motyl i... i żądle jak pszczoła, psy
it Forza, alieni, io... non ho paura di niente perchè sono leggero come una farfalla ma pungo come un' ape
pl Pewnego razu Zhuangzi śniło się, że był motylem, ale kiedy się zbudził, nie wiedział, czy jest Zhuangzim, któremu właśnie śniło się, że jest motylem, czy że jest motylem, któremu właśnie śni się, że Zhuangzim.
it Una volta, Zhuangzi sognò di essere una farfalla, ma quando si svegliò, non era sicuro se era Zhuangzi che aveva sognato di essere una farfalla o se era una farfalla che ora stava sognando di essere Zhuangzi.
pl biały motyl przysiadł na goździku ale goździk nie był zadowolony biały motyl i czerwony goździk czerwony jak czyjeś znajome usta
it la farfalla bianca si posò in un garofano ma al garofano non piaceva la la farfalla bianca assieme ai garofani rossi rossi come le labbra di qualcuno che conosco
pl Papoola (Motyl
it Papoola (farfalla
pl Naprawdę myślisz, że to motyl rzucił się na tę wężopodobną bestię?
it Pensi davvero che sia stata una farfalla ad abbattere quel serpentone?
pl Zmodyfikowana genetycznie kukurydza DAS-‧-‧xDAS-Ø‧Ø‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧, zgodnie z opisem we wniosku, jest otrzymywana w drodze krzyżowania kukurydzy zawierającej modyfikacje DAS-‧-‧, DAS-Ø‧Ø‧ i MON-ØØ‧Ø‧-‧ i wykazuje ekspresję białek Cry‧Ab‧ i Cry‧Ab‧ nadających odporność na niektóre szkodniki z rzędu Coleoptera (chrząszcze), białka Cry‧F nadającego odporność na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (motyle), białka PAT stosowanego jako marker selekcyjny i nadającego tolerancję na herbicyd glufosynat amonowy oraz białka CP‧ EPSPS nadającego tolerancję na herbicyd glifosat
it Come descritto nella domanda, il granturco geneticamente modificato DAS-‧-‧xDAS-Ø‧Ø‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧ è prodotto con incroci tra granturco contenente gli eventi DAS-‧-‧, DAS-Ø‧Ø‧ e MON-ØØ‧Ø‧-‧ ed esprime le proteine Cry‧Ab‧ e Cry‧Ab‧ che conferiscono protezione da alcune specie di coleotteri, la proteina Cry‧F che conferisce protezione da alcune specie di lepidotteri, la proteina PAT, usata come marcatore di selezione, che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato ammonio e la proteina CP‧ EPSPS che conferisce tolleranza all’erbicida glifosato
pl To jest motyl
it È una farFalla
pl Zmodyfikowana genetycznie kukurydza SYN-BTØ‧-‧xMON-ØØØ‧-‧, zgodnie z opisem we wniosku, jest otrzymywana w drodze krzyżowania kukurydzy zawierającej modyfikacje SYN-BTØ‧-‧ i MON-ØØØ‧-‧ i wykazuje ekspresję białka Cry‧Ab nadającego odporność na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (motyle), białka mEPSPS nadającego tolerancję na herbicyd glifosat oraz białka PAT nadającego tolerancję na herbicyd glufosynat amonowy
it Come descritto nella domanda, il granturco geneticamente modificato SYN-BTØ‧-‧xMON-ØØØ‧-‧ è prodotto con incroci tra granturco contenente gli eventi SYN-BTØ‧-‧ e MON-ØØØ‧-‧ ed esprime la proteina Cry‧Ab che conferisce protezione da alcune specie di lepidotteri, la proteina mEPSPS che conferisce tolleranza all’erbicida glifosato e una proteina PAT che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato ammonio
pl Opowieść o Chuang- tze i motylu?
it La favola di Chuang- tze e la farfalla?- Sì
pl Spójrz na motyla
it Guarda la farfalla!
pl który był królową wszystkich motyli świtu
it che era la regina di tutte le farfalle del mattino
pl Dlatego też, ponieważ UE mierzy się z alarmującymi statystykami dotyczącymi utraty różnorodności biologicznej, które pokazują, że zagrożonych wyginięciem jest 42 % ssaków, 43 % ptaków, 45 % motyli, 30 % płazów, 45 % gadów i 52 % ryb słodkowodnych, jestem przekonany, że przepisy, które właśnie wprowadzono mają podstawowe i zasadnicze znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej, a nawet poprawy jej stanu.
it Quindi, considerato che l'Unione europea registra tassi allarmanti di perdita di biodiversità, al punto che il 42 per cento dei mammiferi, il 43 per cento degli uccelli, il 45 per cento delle farfalle, il 30 per cento degli anfibi, il 45 per cento dei rettili e il 52 per cento dei pesci di acqua dolce sono minacciati di estinzione, credo che le norme che sono state appena applicate siano essenziali e vitali ai fini della conservazione della biodiversità e persino del suo incremento.
pl Motyle, ptaki
it Cinque secondi.- Uccelli!- Mosche
pl Będę motylem
it Io saro ' una farfalla
pl Zdążył już zniszczyć większość przeciwników u siebie, więc to jest krok od lokalnej gąsienicy do międzynarodowego motyla
it Ha fatto fuori la maggior parte dei rivali nel suo paese, per cui questo e ' il passaggio da bruco locale a farfalla internazionale
pl Poczwara, ale daj mi parę tygodni, a zrobię z niej motyla
it E ' un rottame, ma tra qualche settimana, la farfalla uscirà dal boe' e' olo
pl Zmodyfikowana genetycznie kukurydza DAS-‧-‧xDAS-Ø‧Ø‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧, zgodnie z opisem we wniosku, jest otrzymywana w drodze krzyżowania kukurydzy zawierającej modyfikacje DAS-‧-‧, DAS-Ø‧Ø‧-‧ i MON-ØØ‧Ø‧-‧ i wykazuje ekspresję białek Cry‧Ab‧ i Cry‧Ab‧ nadających odporność na niektóre szkodniki z rzędu Coleoptera (chrząszcze), białka Cry‧F nadającego odporność na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (motyle), białka PAT stosowanego jako marker selekcyjny i nadającego tolerancję na herbicyd glufosynat amonowy oraz białka CP‧ EPSPS nadającego tolerancję na herbicyd glifosat
it Come descritto nella domanda, il granturco geneticamente modificato DAS-‧-‧xDAS-Ø‧Ø‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧ è prodotto con incroci tra granturco contenente gli eventi DAS-‧-‧, DAS-Ø‧Ø‧-‧ e MON-ØØ‧Ø‧-‧ ed esprime le proteine Cry‧Ab‧ e Cry‧Ab‧ che conferiscono protezione da alcune specie di coleotteri, la proteina Cry‧F che conferisce protezione da alcune specie di lepidotteri, la proteina PAT, usata come marcatore di selezione, che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato ammonio e la proteina CP‧ EPSPS che conferisce tolleranza all’erbicida glifosato
pl Mówiłeś, że mogę naprawić błędy mojego życia, stając na odpowiednie motyle
it Mi avevi detto che schiacciando le farfalle giuste avrei potuto correggere i miei errori
pl Zmodyfikowana genetycznie kukurydza SYN-BTØ‧-‧, zgodnie z opisem we wniosku, wykazuje ekspresję białka Cry‧Ab nadającego odporność na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (motyle) oraz białka PAT nadającego tolerancję na herbicyd glufosynat amonowy
it Come descritto nella domanda, il granturco geneticamente modificato SYN-BTØ‧-‧ esprime la proteina Cry‧Ab, che conferisce protezione da alcuni lepidotteri, e la proteina PAT, che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato ammonio
pl biały motyl
it una farfalla bianca
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 60 zdań frazy motyl.Znalezione w 0,412 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.