wymowa: IPA: [ˈmɔt̪ɨl] ˈmɔtɨl    

Tłumaczenia na język włoski:

 • farfalla     
  (Noun  f) (noun   ) []
   
  ent. entomologia dorosły owad z rodziny motyli (Lepidoptera);
   
  Insetto dell'ordine dei Lepidotteri con corpo allungato e grandi ali in genere variopinte.
   
  Lepidoptera, rząd owadów obejmujący około 150 tysięcy gatunków, mających ciało wydłużone, dwie pary błoniastych skrzydeł, pokrytych barwnymi łuskami, głowę opatrzoną czułkami oraz narządami gębowymi ssącymi; żywią się nektarem kwiatów za pomocą ssawki, biorąc przy tym udział w zapylaniu kwiatów, przechodzą przeobrażenie zupełne, roślinożerne ich larwy (zwane gąsienicami) przeważnie są szkodnikami; zasiedlają lądy całego świata
   
  ent. entomologia dorosły owad z rodziny motyli, Lepidoptera;
 • farfalle   
  []
   
  Insetto dell'ordine dei Lepidotteri con corpo allungato e grandi ali in genere variopinte.
   
  Lepidoptera, rząd owadów obejmujący około 150 tysięcy gatunków, mających ciało wydłużone, dwie pary błoniastych skrzydeł, pokrytych barwnymi łuskami, głowę opatrzoną czułkami oraz narządami gębowymi ssącymi; żywią się nektarem kwiatów za pomocą ssawki, biorąc przy tym udział w zapylaniu kwiatów, przechodzą przeobrażenie zupełne, roślinożerne ich larwy (zwane gąsienicami) przeważnie są szkodnikami; zasiedlają lądy całego świata

Picture dictionary

farfalla
farfalla

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (7)

Efekt motylaEffetto farfalla
Gromada MotylAmmasso della Farfalla
Motyl i skafanderLo scafandro e la farfalla
motyl jedwabnikabombici del gelso
motylefarfalle; farfalla; lepidotteri
MotyleLepidoptera
ryba motylpesce scorpione; pesce cobra; pesce leone

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "motyl", pamięć tłumaczeniowa

add example
Raport UNEP stwierdza, że w niektórych krajach europejskich nawet około ‧ % gatunków z pewnych grup, takich jak motyle, ptaki i ssaki, zostało w międzyczasie wytępionych (tłumaczenie nieoficjalne- przyp. tłumLa valutazione del Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite conferma che in alcuni paesi europei il ‧ % delle specie appartenenti ai lepidotteri, agli uccelli e ai mammiferi sono estinte a livello nazionale
Jeśli ty jesteś motylem, to ja jestem konikiem polnymSe tu sei una farfalla, io sono un grillo
Kup błękitnego motyla!Comprate la farfalla Celestina!
Papoola (MotylPapoola (farfalla
Mówiłeś, że mogę naprawić błędy mojego życia, stając na odpowiednie motyleMi avevi detto che schiacciando le farfalle giuste avrei potuto correggere i miei errori
Lekkość motyla a żądło pszczołyPungo come un' ape, volo come una faualla
Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN ‧-‧-‧-‧ [dla motyli z rodzaju Ornithoptera, Trogonoptera i Troides]Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN ‧-‧-‧-‧. [Per le farfalle birdwing dei generi Ornithoptera, Trogonoptera e Troides]
To naprawdę był piękny motylEra davvero una bellissima farfalla
który był królową wszystkich motyli śwituche era la regina di tutte le farfalle del mattino
Poczwara, ale w parę tygodni zrobię z niej motylaÈ un rottame, ma tra qualche settimana, la farfalla uscirà dal bozzolo
Spójrz na motylaGuarda la farfalla!
Opowieść o Chuang- tze i motylu?La favola di Chuang- tze e la farfalla?- Sì
Zmodyfikowana genetycznie kukurydza MON-‧Ø‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧, zgodnie z opisem we wniosku, jest otrzymywana w drodze krzyżowania kukurydzy zawierającej modyfikacje MON-‧Ø‧-‧ i MON-ØØ‧Ø‧-‧ i wykazuje ekspresję białek Cry‧ A.‧ i Cry‧Ab‧ nadających odporność na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (motyle) oraz białka CP‧ EPSPS, nadającego tolerancję na herbicyd glifosatCome descritto nella domanda, il granturco geneticamente modificato MON-‧Ø‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧ è prodotto con incroci tra granturco contenente gli eventi MON-‧Ø‧-‧ e MON-ØØ‧Ø‧-‧ ed esprime le proteine Cry‧A.‧ e Cry‧Ab‧ che conferiscono protezione da alcune specie di lepidotteri e la proteina CP‧ EPSPS che conferisce tolleranza all’erbicida glifosato
Przyznam, że myślałem o jakimś motyluCredo di aver pensato alle farfalle
Nigdy wcześniej ich nie widziałam, ale ona lubi motyleBeh, non l' ho mai visto prima, ma a lei piacciono le farfalle
Motyle, ptakiCinque secondi.- Uccelli!- Mosche
Poczwara, ale daj mi parę tygodni, a zrobię z niej motylaE ' un rottame, ma tra qualche settimana, la farfalla uscirà dal boe' e' olo
Zmodyfikowana genetycznie kukurydza MON-‧Ø‧-‧ x MON-ØØ‧Ø-‧, zgodnie z opisem we wniosku, jest otrzymywana w drodze krzyżowania kukurydzy zawierającej modyfikacje MON-‧Ø‧-‧ i MON-ØØ‧Ø-‧ i wykazuje ekspresję białek Cry‧Bb‧ i Cry‧Ab nadających odporność odpowiednio na niektóre szkodniki z rzędu Coleoptera (chrząszcze) i Lepidoptera (motyle) oraz białka CP‧ EPSPS, nadającego tolerancję na herbicyd glifosatCome descritto nella domanda, il granturco geneticamente modificato MON-‧Ø‧-‧ x MON-ØØ‧Ø-‧ è prodotto con incroci tra granturco contenente gli eventi MON-‧Ø‧-‧ e MON-ØØ‧Ø-‧ ed esprime le proteine Cry‧Bb‧ e Cry‧Ab che conferiscono protezione da alcune specie di coleotteri e da alcune specie di lepidotteri rispettivamente e la proteina CP‧ EPSPS che conferisce tolleranza all’erbicida glifosato
Szczególnie referat Brittany o motylach, żyjących w naszym stanie, był świetnyNell' ultima lezione abbiamo ascoltato il brillante lavoro di Brittany Cunningham... sulle farfalle del nostro stato
No chodźcie obcy, ja... ja wcale się nie boję bo unoszę się jak motyl i... i żądle jak pszczoła, psyForza, alieni, io... non ho paura di niente perchè sono leggero come una farfalla ma pungo come un' ape
Jak wagony z wróżkami albo motyle albo ważkiCome un carro a forma di fata o di farfalle, o di libellule
Zmodyfikowana genetycznie kukurydza DAS-‧-‧xDAS-Ø‧Ø‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧, zgodnie z opisem we wniosku, jest otrzymywana w drodze krzyżowania kukurydzy zawierającej modyfikacje DAS-‧-‧, DAS-Ø‧Ø‧-‧ i MON-ØØ‧Ø‧-‧ i wykazuje ekspresję białek Cry‧Ab‧ i Cry‧Ab‧ nadających odporność na niektóre szkodniki z rzędu Coleoptera (chrząszcze), białka Cry‧F nadającego odporność na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (motyle), białka PAT stosowanego jako marker selekcyjny i nadającego tolerancję na herbicyd glufosynat amonowy oraz białka CP‧ EPSPS nadającego tolerancję na herbicyd glifosatCome descritto nella domanda, il granturco geneticamente modificato DAS-‧-‧xDAS-Ø‧Ø‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧ è prodotto con incroci tra granturco contenente gli eventi DAS-‧-‧, DAS-Ø‧Ø‧-‧ e MON-ØØ‧Ø‧-‧ ed esprime le proteine Cry‧Ab‧ e Cry‧Ab‧ che conferiscono protezione da alcune specie di coleotteri, la proteina Cry‧F che conferisce protezione da alcune specie di lepidotteri, la proteina PAT, usata come marcatore di selezione, che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato ammonio e la proteina CP‧ EPSPS che conferisce tolleranza all’erbicida glifosato
Krąg, motyleIl circolo, le farfalle
Tatuaż w formie motylaIl tatuaggio a forma di farfalla
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 60 zdań frazy motyl.Znalezione w 0,865 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.