Tłumaczenia na język włoski:

  • noce moscata   

Przykładowe zdania z "gałka muszkatułowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl U osoby, która zastosowała zbyt dużą dawkę leku Lamictal mogą wystąpić: • szybkie, mimowolne ruchy gałek ocznych (oczopląs) • niezborność ruchów, brak koordynacji, niemożność utrzymania równowagi (ataksja) • utrata przytomności lub śpiączka
it Chi ha preso troppo Lamictal può presentare uno di questi sintomi: movimenti dell occhio rapidi, incontrollabili (nistagmo) goffaggine e mancanza di coordinamento, che modifica il loro equilibrio (atassia) perdita di coscienza o coma
pl Urządzenia sterownicze obsługiwane bez puszczenia kierownicy i akcesoriów (gałek, dźwigni itp
it Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc
pl Liptovská saláma lub Liptovský salám produkowany jest z mięsa wołowego o zawartości tłuszczu nie większej niż ‧ % i mięsa wołowego o zawartości tłuszczu nie większej niż ‧ %, z mięsa wieprzowego o zawartości tłuszczu nie większej niż ‧ %, okrawków wieprzowych o zawartości tłuszczu nie większej niż ‧ %, słoniny, wody pitnej lub lodu, azotynowej mieszanki solnej oraz mieszanki naturalnych przypraw (mielonego pieprzu czarnego, mielonej gałki muszkatołowej, mielonego muszkatołowca korzennego i mielonego imbiru), czosnku (w formie płatków, koncentratu lub proszku), w ilości odpowiadającej standaryzowanej ilości świeżego czosnku, oraz osłonek z celulozy przystosowanej do wędzenia
it La preparazione del salame Liptovská saláma o Liptovský salám richiede i seguenti ingredienti: carne bovina contenente un tenore di grassi inferiore o pari al ‧ %; carne bovina contenente un tenore di grassi inferiore o pari al ‧ %, carne suina contenente un tenore di grassi inferiore o pari al ‧ %, ritagli di carne suina e carne suina contenente un tenore di grassi inferiore o pari al ‧ %, acqua potabile o ghiaccio, miscela di salagione a base di nitriti e miscela di spezie naturali: (pepe nero macinato, noce moscata grattugiata, macis, zenzero grattugiato), aglio (sotto forma di fiocchi, concentrato o in polvere), in una quantità corrispondente alla quantità standard di aglio fresco ed un involucro di cellulosa adatto all'affumicatura
pl Stosowanie preparatu RETISERT wiązało się także z takimi działaniami niepożądanymi jak ból oka, zwiększenie ciśnienia w gałce ocznej oraz zaćma, prowadzącymi u niektórych pacjentów do zaburzeń widzenia
it L uso di RETISERT ha anche determinato effetti indesiderati, tra cui dolore a carico dell occhio, aumento della pressione nel bulbo oculare e cataratta, che in alcuni pazienti hanno provocato disturbi della vista
pl Zapalenie spojówek, niewyraźne widzenie, zaburzenia czynności gruczołów łzowych, bóle gałek ocznych
it Congiuntivite, visione offuscata, disturbi alle ghiandole lacrimali, dolore agli occhi
pl Z tych siedmiu pacjentów ‧ miało zakażenie gałki ocznej, ‧ zatok a ‧-uogólnione zakażenie
it Di questi ‧ pazienti, ‧ presentavano un infezione oculare, ‧ sinusale e ‧ avevano un infezione disseminata
pl Oko: błyszczące, żywe, świecące, wypukłe, przezroczysta rogówka i czarna źrenica, gałka oczna żółta lub pomarańczowa
it Occhio: brillante, vivido, lucente, convesso, cornea trasparente e pupilla nera, bulbo giallo o aranciato
pl Następujące działania niepożądane zgłaszano rzadko: reakcja alergiczna, dreszcze, zmęczenie, epizod hipotoniczno-hiporeaktywny, złe samopoczucie, obrzęk, bladość, opuchnięcie lub obrzęk całej kończyny/kończyn, przemijające powiększenie okolicznych węzłów chłonnych, drgawki (gorączkowe lub bez gorączki), zapalenie mózgu, encefalopatia z ostrym obrzękiem mózgu, wywracanie gałek ocznych, zespół Guillain Barré, hipotonia, zapalenie nerwów, ból brzucha, wzdęcie, nudności, wybroczyny, plamica, plamica małopłytkowa, małopłytkowść, pobudzenie, zaburzenia snu, duszność lub świst krtaniowy wdechowy, obrzęk naczynioworuchowy, rumień, świąd, wysypka, pokrzywka i zaczerwienienie twarzy
it I seguenti eventi avversi sono stati riportati molto raramente: reazioni allergiche, brividi, affaticamento, episodi di ipotonia-iporesponsività, malessere, edema, pallore, gonfiore o edema a livello degli arti, ingrossamento transitorio dei linfonodi locali, convulsioni (febbrili e non febbrili), encefaliti, encefalopatia con edema acuto a livello dell encefalo, revulsione dei bulbi oculari, sindrome di Guillain Barrè, ipotonia, neurite, dolore addominale, meteorismo, nausea, petecchie, porpora, porpora tombocitopenica, trombocitopenia, agitazione, disturbi del sonno, dispnea o stridore inspiratorio, eritema, prurito, rash, orticaria e rossore
pl Choroba atakuje centralną część siatkówki oka (zwaną plamką), znajdującą się z tyłu gałki ocznej i powoduje utratę wzroku
it Si tratta di una malattia che colpisce la parte centrale della retina (chiamata macula), sul fondo dell occhio, causando la perdita della vista
pl Punkt H znajduje się pośrodku linii środkowej urządzenia, która leży między pomiarowymi gałkami punktu H po obu stronach maszyny ‧-D H. Teoretycznie punkt H odpowiada punktowi R (patrz tolerancje określone w pkt ‧.‧.‧ poniżej
it Il punto H si trova al centro della linea mediana del dispositivo che si trova tra i pulsanti a vista del punto H su ciascun lato della macchina H ‧-D. Il punto H corrisponde teoricamente al punto R (per le tolleranze, vedi il paragrafo ‧.‧.‧ sotto
pl Atazanawir nasilał zmętnienie bydlęcej rogówki w badaniu in vitro podrażnienia gałki ocznej, co wskazuje, że lek może mieć działanie drażniące w przypadku bezpośredniego kontaktu z okiem
it Atazanavir ha aumentato l' opacità della cornea bovina in uno studio in vitro sull' irritabilità oculare, indicando che potrebbe essere un irritante oculare in caso di contatto diretto con l' occhio
pl Rzadko (występują u ‧ do ‧ na ‧ osób) omdlenie sztywność mięśni zwiększenie ciśnienia w gałce ocznej (jaskra) przedłużone lub bolesne erekcje reakcja alergiczna wpływ na serce (np. dławica) niepokój obrzmienie wewnątrz gardła przemijająca utrata pamięci (przemijająca całkowita amnezja) napad drgawkowy
it Raro (interessa da ‧ a ‧ utilizzatori su ‧) Svenimento Rigidità muscolare Aumento della pressione oculare (glaucoma) Erezioni prolungate o dolorose Reazione allergica Effetti sul cuore (come l angina) Ansia Senso di costrizione alla gola (edema della laringe) Temporanea perdita di memoria (come l amnesia globale transitoria) Convulsione
pl Jeśli płyn nie może zostać wystarczająco szybko odprowadzony, ciśnienie w gałce ocznej wzrasta, co może ostatecznie doprowadzić do uszkodzenia wzroku
it Se l eliminazione del liquido avviene troppo lentamente, la pressione all interno dell occhio aumenta e con il passare del tempo può danneggiare la vista
pl Preparatu Levitra nie powinni także przyjmować pacjenci, którzy doznali utraty widzenia spowodowanej zaburzeniami przepływu krwi do nerwu w gałce ocznej (przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego-NAION
it Non deve neanche essere preso da persone che hanno avuto una perdita della vista dovuta a problemi di flusso di sangue al nervo ottico (neuropatia ottica ischemica anteriore non-arteritica, NAION
pl Jednak od niepamiętnych czasów bez żadnych problemów używamy przypraw takich jak bazylia, estragon czy gałka muszkatołowa do przygotowywania posiłków, jednak oczywiście tylko w małych, bezpiecznych dawkach.
it Eppure usiamo erbe e spezie come il basilico, il dragoncello e la noce moscata da sempre, senza alcun problema, ma solo in piccole dosi sicure, ovviamene.
pl Inne ciężkie działania niepożądane obserwowane wśród pacjentów otrzymujących produkt Lucentis to zapalenie wnętrza gałki i zwiększenie ciśnienia śródgałkowego (patrz punkt
it Altri eventi oculari gravi osservati tra i pazienti trattati con Lucentis comprendevano infiammazione intraoculare e aumento della pressione intraoculare (vedere paragrafo
pl zażółcenie skóry lub gałek ocznych (żółtaczka
it ingiallimento della pelle o del bianco degli occhi (itterizia
pl Byłby zamknięty, gdyby przekręcił gałkę
it Se giri la combinazione, si chiude
pl Działanie leku LUMIGAN polega na zwiększaniu ilości odprowadzanego płynu, a w konsekwencji tego na obniżeniu ciśnienia wewnątrz gałki ocznej
it LUMIGAN serve ad aumentare la quantità di liquido che viene eliminato, riducendo così la pressione all interno dell occhio
pl Jeżeli strzałka nie jest widoczna, przekręcić gałkę nastawiającą dawkę zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara aż do chwili, kiedy pojawi się strzałka i da się wyczuć lub zobaczyć wcięcie będące przedłużeniem strzałki
it Se la freccia non compare, ruotare in senso orario il pulsante selettore della dose fino a che la freccia non appare e non si sente o non si vede la tacca allineata
pl krwotok mózgowy, krwawienie z nosa, krwioplucie, krwawienie do gałki ocznej i wylewy podskórne
it cerebrale, epistassi, emottisi, emorragia oculare ed ecchimosi
pl czaszka, w tym mózgowie oraz gałki oczne, migdałki oraz rdzeń kręgowy owiec i kóz w wieku powyżej ‧ miesięcy lub u których wyrzyna się stały siekacz w obrębie dziąsła, a także śledziona i jelito kręte u owiec i kóz bez względu na wiek
it il cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille e il midollo spinale di ovini e caprini di età superiore a ‧ mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente nonché la milza e l’ileo di ovini e caprini di ogni età
pl Pomiarowa gałka punktu H
it Pulsante a vista punto H
pl Urządzenia sterownicze obsługiwane bez puszczania kierownicy i akcesoriów (gałek, dźwigni itp.) ze wspólnymi mechanizmami przyspieszenia i hamowania
it Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 197 zdań frazy gałka muszkatułowa.Znalezione w 0,412 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.