Tłumaczenia na język włoski:

  • noce moscata   

Przykładowe zdania z "gałka muszkatułowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl zapalenie wątroby (autoimmunologiczne) (może powodować zażółcenie skóry i gałek ocznych
it epatite (autoimmune) (può causare ingiallimento della pelle e degli occhi, urine di colore scuro
pl VEGF‧ stanowi izoformę VEGF preferencyjnie zaangażowaną w patologiczne nowotworzenie naczyń w obrębie gałki ocznej
it Il VEGF‧ è la isoforma preferibilmente coinvolta nella neovascolarizazione oculare patologica
pl Niewyraźne widzenie, zapalenie spojówek, bóle gałek ocznych, nieprawidłowe widzenie, zaburzenia czynności gruczołów łzowych
it Visione offuscata, congiuntivite, dolore agli occhi, visione anormale, disturbi alle ghiandole lacrimali
pl Następujące działania niepożądane zgłaszano rzadko: reakcja alergiczna, dreszcze, zmęczenie, epizod hipotoniczno-hiporeaktywny, złe samopoczucie, obrzęk, bladość, opuchnięcie lub obrzęk całej kończyny/kończyn, przemijające powiększenie okolicznych węzłów chłonnych, drgawki (gorączkowe lub bez gorączki), zapalenie mózgu, encefalopatia z ostrym obrzękiem mózgu, wywracanie gałek ocznych, zespół Guillain Barré, hipotonia, zapalenie nerwów, ból brzucha, wzdęcie, nudności, wybroczyny, plamica, plamica małopłytkowa, małopłytkowść, pobudzenie, zaburzenia snu, duszność lub świst krtaniowy wdechowy, obrzęk naczynioworuchowy, rumień, świąd, wysypka, pokrzywka i zaczerwienienie twarzy
it I seguenti eventi avversi sono stati riportati molto raramente: reazioni allergiche, brividi, affaticamento, episodi di ipotonia-iporesponsività, malessere, edema, pallore, gonfiore o edema a livello degli arti, ingrossamento transitorio dei linfonodi locali, convulsioni (febbrili e non febbrili), encefaliti, encefalopatia con edema acuto a livello dell encefalo, revulsione dei bulbi oculari, sindrome di Guillain Barrè, ipotonia, neurite, dolore addominale, meteorismo, nausea, petecchie, porpora, porpora tombocitopenica, trombocitopenia, agitazione, disturbi del sonno, dispnea o stridore inspiratorio, eritema, prurito, rash, orticaria e rossore
pl Najczęściej używa się ciasta składającego się z następujących składników: mąka pszenna, jaja, drożdże, mleko, cukier kryształ, aromat na bazie etyl-oxy-hydratu (dalej jako aromat), skórka cytrynowa, sól, gałka muszkatołowa, siekane orzechy włoskie, migdały, pestki moreli, smalec wieprzowy, olej roślinny, masło, cukier puder, cukier waniliowy
it Generalmente, la pasta utilizzata è composta dagli ingredienti seguenti: farina di frumento semi-grezza, uova, lievito, latte, zucchero semolato, aroma a base di etere di rum (di seguito aroma), scorza di limone, sale, noce moscata, noci/mandorle/mandorle di albicocche frantumate, lardo, olio vegetale, burro, zucchero a velo, zucchero vanillinato
pl Należy zachować ostrożność rozważając zastosowanie leczenia cydofowirem u pacjentów z cukrzycą ze względu na możliwość zwiększenia ryzyka spadku ciśnienia w gałce ocznej
it Occorre valutare con cautela se sia opportuno o meno instaurare una terapia con cidofovir in pazienti affetti da diabete mellito, in quanto si tratta di soggetti potenzialmente esposti ad un maggior rischio di sviluppare ipotonia oculare
pl Głównym wskaźnikiem skuteczności było średnie IOP w różnych okresach czasu (IOP mierzy się w mmHg – u pacjentów cierpiących na jaskrę ciśnienie wewnątrz gałki ocznej jest z reguły większe niż ‧ mmHg
it La media della IOP in diversi momenti ha rappresentato il principale parametro per la valutazione dell efficacia (la IOP si misura in mmHg; in un paziente affetto da glaucoma il suo valore è generalmente superiore ai ‧ mmHg
pl Jeżeli strzałka nie jest widoczna, przekręcić gałkę nastawiającą dawkę zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara aż do chwili, kiedy pojawi się strzałka i da się wyczuć lub zobaczyć wcięcie będące przedłużeniem strzałki
it Se la freccia non compare, ruotare in senso orario il pulsante selettore della dose fino a che la freccia non appare e non si sente o non si vede la tacca allineata
pl Linia przechodząca przez pomiarowe gałki punktu H utrzymywana jest prostopadle w stosunku do wzdłużnej płaszczyzny symetrii siedzenia
it La retta passante per le estremità visibili del punto H deve restare perpendicolare al piano mediano longitudinale del sedile
pl Informacja dla lekarzy powinna zawierać następujące elementy: • Charakterystykę Produktu Leczniczego • Opis technik zachowania jałowości, w tym dezynfekcji okolicy oka i gałki ocznej w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia • Stosowanie antybiotyków • Stosowanie powidonu jodyny lub jego równoważnika • Techniki wstrzyknięcia do ciała szklistego • Przedstawienie głównych przedmiotowych i podmiotowych objawów działań niepożądanych związanych z zabiegiem wstrzyknięcia leku do ciała szklistego • Postępowanie w przypadku działań niepożądanych związanych z wstrzyknięciem leku do ciała szklistego
it Le informazioni per il medico devono comprendere i seguenti elementi chiave: Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto Uso di tecniche sterili incluse la disinfezione oculare e perioculare per minimizzare il rischio di infezioni Uso di antibiotici Uso di povidone iodato o di equivalenti Tecniche per l iniezione intravitreale Segni e sintomi chiave degli eventi avversi correlati all iniezione intravitreale Modalità di trattamento degli eventi avversi correlati all iniezione intravitreale
pl Cystynoza (cystynoza nefropatyczna) jest chorobą metaboliczną, w której występuje nagromadzenie nadmiernych ilości aminokwasu cystyny w różnych narządach, np. nerkach, gałkach ocznych, mięśniach, trzustce i mózgu
it La cistinosi è una malattia metabolica chiamata cistinosi nefropatica, caratterizzata da un accumulo anomalo dell aminoacido cistina in vari organi del corpo, quali i reni, gli occhi, i muscoli, il pancreas e il cervello
pl czaszka, w tym mózgowie oraz gałki oczne, migdałki oraz rdzeń kręgowy owiec i kóz w wieku powyżej ‧ miesięcy lub u których wyrzyna się stały siekacz w obrębie dziąsła, a także śledziona i jelito kręte u owiec i kóz bez względu na wiek
it il cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille e il midollo spinale di ovini e caprini di età superiore a ‧ mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente nonché la milza e l'ileo di ovini e caprini di ogni età
pl Urządzenia sterownicze obsługiwane bez puszczenia kierownicy i akcesoriów (gałek, dźwigni itp.) ze wspólnymi mechanizmami przyspieszenia i hamowania
it Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura
pl Bimatoprost jest silnym środkiem obniżającym ciśnienie w gałce ocznej
it Il bimatoprost è un potente agente ipotensivo oculare
pl Napady drgawek w większości przypadków u pacjentów z drgawkami lub czynnikami ryzyka ich wystąpienia w wywiadzie Złośliwy zespół neuroleptyczny (ZZN) (patrz punkt ‧. ‧) Dystonia (w tym rotacja gałek ocznych) Późna dyskineza Objawy odstawienne
it Crisi epilettiche in cui nella maggior parte dei casi venivano riportati una storia di crisi epilettiche o la presenza di fattori di rischio per la comparsa di crisi epilettiche Sindrome maligna da neurolettici (vedere paragrafo ‧) Distonia (inclusa la crisi oculogira) Discinesia tardiva Sintomi da sospensione
pl Choroba atakuje centralną część siatkówki oka (zwaną plamką), znajdującą się z tyłu gałki ocznej i powoduje utratę wzroku
it Si tratta di una malattia che colpisce la parte centrale della retina (chiamata macula), sul fondo dell occhio, causando la perdita della vista
pl Mieszanie wszystkich surowców mięsnych z dodatkiem przypraw: pieprzu naturalnego, gałki muszkatołowej, kminku i cukru
it Mescolare tutti i tipi di carne aggiungendo le seguenti spezie: pepe naturale, noce moscata, carvi e zucchero
pl Zapalenie spojówek, niewyraźne widzenie, zaburzenia czynności gruczołów łzowych, bóle gałek ocznych
it Congiuntivite, visione offuscata, disturbi alle ghiandole lacrimali, dolore agli occhi
pl U osoby, która zastosowała zbyt dużą dawkę leku Lamictal mogą wystąpić: • szybkie, mimowolne ruchy gałek ocznych (oczopląs) • niezborność ruchów, brak koordynacji, niemożność utrzymania równowagi (ataksja) • utrata przytomności lub śpiączka
it Chi ha preso troppo Lamictal può presentare uno di questi sintomi: movimenti dell occhio rapidi, incontrollabili (nistagmo) goffaggine e mancanza di coordinamento, che modifica il loro equilibrio (atassia) perdita di coscienza o coma
pl Napady drgawek w wi kszo ci przypadków u pacjentów z drgawkami lub czynnikami ryzyka ich wyst pienia w wywiadzie Zło liwy zespół neuroleptyczny (ZZN) (patrz punkt ‧. ‧) Dystonia (w tym rotacja gałek ocznych) Pó na dyskineza Objawy odstawienne
it Crisi epilettiche in cui nella maggior parte dei casi venivano riportati una storia di crisi epilettiche o la presenza di fattori di rischio per la comparsa di crisi epilettiche Sindrome maligna da neurolettici (vedere paragrafo ‧) Distonia (inclusa la crisi oculogira) Discinesia tardiva Sintomi da sospensione
pl Najczęstszymi działaniami niepożądanymi podczas stosowania preparatu TRAVATAN (obserwowanymi u ponad ‧ pacjenta na ‧) są: przekrwienie gałki ocznej (zwiększony dopływ krwi do oka, co prowadzi do podrażnienia i zaczerwienienia) i zmiany rzęs, w tym zwiększenie długości, grubości, koloru lub liczby rzęs
it Gli effetti indesiderati più comuni rilevati con l uso di TRAVATAN (osservati in più di ‧ paziente su ‧) sono iperemia oculare (aumentato afflusso di sangue all occhio, che causa irritazione e arrossamento dell occhio) e cambiamento delle ciglia, compreso l aumento della lunghezza, dello spessore o del numero di ciglia
pl Najczęstszymi działaniami niepożądanymi preparatu Lucentis (obserwowanymi u ponad ‧ pacjenta na ‧) są: podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, ból głowy, zapalenie ciała szklistego (zapalenie oka), odłączenie ciała szklistego (oddzielenie płynu w oku od tylnej części oka), krwotok siatkówkowy (krwawienie z tyłu oka), zaburzenia widzenia, ból oczu, męty w ciele szklistym (plamki w polu widzenia), wylew spojówkowy (krwawienie z przodu oka), podrażnienie oczu, uczucie obcego ciała w oku, zwiększone łzawienie, zapalenie powiek, suchość oka, przekrwienie gałki ocznej (czerwone oczy), świąd oczu (swędzenie), ból stawów i zapalenie górnych dróg oddechowych (zapalenie nosa i krtani
it Gli effetti indesiderati più frequenti rilevati con Lucentis (osservati in più di ‧ paziente su ‧) sono aumento della pressione intraoculare (all interno dell occhio), mal di testa, vitritis (infiammazione dell occhio), distacco del vitreo (distacco dalla retina della gelatina che riempie l' interno dell' occhio), emorragia retinica (sanguinamento della retina), disturbi visivi, dolori agli occhi, miodesopsie (mosche volanti), emorragia congiuntivale (sanguinamento dei vasi della parte anteriore dell occhio), irritazione oculare, sensazione di un corpo estraneo nell occhio, aumento della lacrimazione, blefartite (infiammazione delle palpebre), occhi secchi, iperemia oculare (arrossamento degli occhi), prurito agli occhi, artralgia (dolore alle articolazioni) e nasofaringite (infiammazione del naso e della gola
pl Rzadko (występują u ‧ do ‧ na ‧ osób) omdlenie sztywność mięśni zwiększenie ciśnienia w gałce ocznej (jaskra) przedłużone lub bolesne erekcje reakcja alergiczna wpływ na serce (np. dławica) niepokój obrzmienie wewnątrz gardła przemijająca utrata pamięci (przemijająca całkowita amnezja) napad drgawkowy
it Raro (interessa da ‧ a ‧ utilizzatori su ‧) Svenimento Rigidità muscolare Aumento della pressione oculare (glaucoma) Erezioni prolungate o dolorose Reazione allergica Effetti sul cuore (come l angina) Ansia Senso di costrizione alla gola (edema della laringe) Temporanea perdita di memoria (come l amnesia globale transitoria) Convulsione
pl Z tych siedmiu pacjentów ‧ miało zakażenie gałki ocznej, ‧ zatok a ‧-uogólnione zakażenie
it Di questi ‧ pazienti, ‧ presentavano un infezione oculare, ‧ sinusale e ‧ avevano un infezione disseminata
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 197 zdań frazy gałka muszkatułowa.Znalezione w 0,598 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.