Tłumaczenia na język włoski:

  • With the Beatles   

Przykładowe zdania z "With The Beatles", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Na pierwszy rzut oka niewiele łączy te dwie sprawy, ale wystarczy spojrzeć na tytuł jednej z piosenek Beatlesów "Back in the USSR”, czyli "Z powrotem w ZSSR”.
it Le due cose potrebbero sembrare totalmente avulse, a prima vista, ma basta guardare al titolo di una delle canzoni dei Beatles, per capire: Back in the USSR (Ritorno nell'URSS).
pl Mój gość sprzedał więcej płyt niż The Beatles, ale nadzwyczajną rzeczą jest to że nigdy o nim nie słyszałem
it Il mio ospite di stasera ha venduto piu ' dischi dei Beatles, ma la cosa straordinaria e ' che scommetto che quasi nessuno di voi lo abbia mai sentito nominare
pl Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: zarejestrowane w Wielkiej Brytanii graficzne znaki towarowe nr ‧ BEATLES i THE BEATLES dla towarów z klasy ‧; zarejestrowany w Hiszpanii graficzny znak towarowy nr ‧ BEATLES dla towarów z klasy ‧; zarejestrowane w Niemczech graficzne znaki towarowe nr ‧ i nr ‧ BEATLES dla towarów z klasy ‧; zarejestrowany w Portugalii graficzny znak towarowy nr ‧ BEATLES dla towarów z klasy ‧; zarejestrowany we Francji graficzny znak towarowy nr ‧ BEATLES dla towarów z klasy ‧; zarejestrowany we Włoszech graficzny znak towarowy nr ‧ BEATLES dla towarów z klasy ‧; słowny wspólnotowy znak towarowy nr ‧ BEATLES dla towarów z klas ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧; graficzny wspólnotowy znak towarowy nr ‧ BEATLES dla towarów z klas ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i
it Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazione del Regno Unito n. ‧ dei marchi figurativi BEATLES e THE BEATLES, per prodotti della classe ‧; registrazione spagnola n. ‧ del marchio figurativo BEATLES, per prodotti della classe ‧; registrazioni tedesche nn. ‧ e ‧ del marchio figurativo BEATLES, per prodotti della classe ‧; registrazione portoghese n. ‧ del marchio figurativo BEATLES, per prodotti della classe ‧; registrazione francese n. ‧ del marchio figurativo BEATLES, per prodotti della classe ‧; registrazione italiana n. ‧ del marchio figurativo BEATLES, per prodotti della classe ‧; registrazione comunitaria n. ‧ del marchio denominativo BEATLES, per prodotti delle classi ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, e ‧; registrazione comunitaria n. ‧ del marchio figurativo BEATLES, per prodotti delle classi ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, e
pl Nigdy nie będę w The Beatles, tak mi się wydaje ale to jest najbliższe temu wydarzeniu gdzie
it La prima puntata fece i migliori ascolti della storia della FOX
pl Pytałeś o to The Beatles?- Czy
it Lo chiederebbe ai Beatles?
pl Belgia na przykład raczej nigdy nie będzie miała swojego Joego Meeka czy Richarda Bransona i bądźmy szczerzy: Śpiewająca Zakonnica nigdy nie mogła się równać z The Beatles czy The Rolling Stones.
it Il Belgio, ad esempio, non potrà verosimilmente produrre un Joe Meek o un Richard Branson e, siamo onesti: suor Sorriso non è davvero paragonabile ai Beatles o ai Rolling Stones.
pl w art. ‧ akapit czwarty, że nikt- również skarżący- nie może używać unijnego logo produkcji ekologicznej without empowerment from the Bodies designed or recognised in accordance with the Community Regulations, tzn. bez upoważnienia do stosowania unijnego logo produkcji ekologicznej przez organy lub jednostki kontrolne, które zostały utworzone na podstawie przepisów unijnych lub zgodnie z nimi uznane
it all’art. ‧, n. ‧, che nessuno, neppure il ricorrente, può utilizzare il logo biologico dell’UE without empowerment from the Bodies designed or recognised in accordance with the Community Regulations, vale a dire senza autorizzazione all’utilizzo di detto logo da parte delle autorità o degli organi di controllo istituiti o riconosciuti in conformità al diritto dell’Unione
pl This application form should be completed by the applicant of the proposed mobility project, in cooperation with the planned partners. The application must be submitted to the National Agency of the country of the applicant by XX/XX/XXXX.
it This application form should be completed by the applicant of the proposed mobility project, in cooperation with the planned partners. The application must be submitted to the National Agency of the country of the applicant by XX/XX/XXXX.
pl Oficjalne sformułowanie jest następujące: "zgodność z prawem międzynarodowym jednostronnego ogłoszenia niepodległości przez tymczasową autonomiczną administrację Kosowa” ("the Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence by the Provisional Institutions of Self-Government of Kosovo”).
it La formulazione ufficiale è "the Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence by the Provisional Institutions of Self-Government of Kosovo” (Conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale d'indipendenza formulata dalle istituzioni provvisorie di autogoverno del Kosovo).
pl w języku angielskim: Butter for concentration and the addition of tracers for use in accordance with Article ‧(a) of Regulation (EC) No
it in inglese: Butter for concentration and the addition of tracers for use in accordance with Article ‧(a) of Regulation (EC) No
pl przychylnie odnosi się do tego, by w ramach procedury rozwiązywania sporów istotne posiedzenia stron (substantive meetings with the parties), grup specjalnych i organu odwoławczego, z uwagi na sądowy charakter procedury, odbywały się odtąd publicznie, tak jak jest przyjęte dla posiedzeń sądu, i by dokumenty, szczególnie komunikaty stron lub ekspertów, były udostępniane publicznie, za wyjątkiem rzadkich i należycie uzasadnionych przypadków
it è favorevole a che, nel processo di composizione delle controversie, d'ora in poi le riunioni di fondo (substantive meetings) con le parti dei gruppi speciali e dell'organo di appello, visto il carattere giurisdizionale della procedura, si svolgano pubblicamente così come avviene per le udienze di una corte, e che i documenti, in particolare le memorie delle parti o degli esperti, siano messi a disposizione del pubblico, salvo rare eccezioni debitamente giustificate
pl “ The impact of public ownership and competition on productivity ” (with P. Hernández de Cos), Kyklos ‧ o ‧ pp
it The impact of public ownership and competition on productivity ” (con P. Hernández de Cos), Kyklos ‧ n ‧ pp
pl By letter dated ‧ marca ‧ r. (Event No ‧), the Norwegian authorities provided the Authority with supplementary information
it By letter dated ‧ marzo ‧ (Event No ‧), the Norwegian authorities provided the Authority with supplementary information
pl Natural bee honey with the following parameters
it Miele naturale di api con i seguenti parametri
pl zwraca uwagę na niebezpieczeństwo martwych punktów; wzywa do podjęcia szybkich, efektywnych kosztowo działań zmierzających do wyposażenia ciężarówek w lusterka w celu wyeliminowania martwych punktów; wzywa Komisję do wzięcia pod uwagę potrzeby dokonania rewizji ustawodawstwa wspólnotowego i jego wykonania, w celu umożliwienia wprowadzenia do produkcji słupków centralnych dających lepsze pole widzenia; {‧>calls for the fitting of articulated lorries with front view mirrors in particular, so as to counteract the blind spot for drivers at pedestrian crossings;wzywa do wyposażenia samochodowych ciągników siodłowych przede wszystkim w lusterka przednie, pozwalające kierowcom uniknąć martwego punktu na przejściu dla pieszych
it sottolinea il pericolo degli angoli ciechi; chiede che vengano adattate misure rapide e a basso costo per l'installazione sugli autocarri, di specchi retrovisori intesi a eliminare gli angoli ciechi; invita la Commissione ad esaminare la necessità e l'opportunità di rivedere la normativa comunitaria per consentire ai fabbricanti di introdurre montanti A centrali che assicurino un migliore campo visivo; chiede in particolare che gli autoarticolati siano equipaggiati di specchietti con vista frontale'così da neutralizzare l'angolo cieco per i conducenti ai passaggi pedonali
pl Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ on budgetary discipline (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p. ‧), and in particular Article ‧, which lays down that, in the event of manifest non-compliance with the rules, the Commission may reduce or provisionally suspend the monthly advances to Member States, without prejudice to the decisions taken in connection with the clearance of accounts
it Regolamento (CE) n. ‧/‧ del Consiglio, del ‧ settembre ‧, concernente la disciplina di bilancio (GU L ‧ del ‧.‧.‧, pag. ‧), in particolare l'articolo ‧, secondo il quale, in caso di inosservanza manifesta della regolamentazione, la Commissione può ridurre o sospendere temporaneamente gli anticipi mensili agli Stati membri, lasciando impregiudicate le decisioni che saranno prese nell'ambito della liquidazione dei conti
pl Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species- Records of the Australian Museum ‧: ‧-‧ [dla Hippocampus]
it Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species- Records of the Australian Museum ‧: ‧-‧. [Per Hippocampus]
pl w języku angielskim: Butter for the addition of tracers for use in accordance with Article ‧(a) of Regulation (EC) No
it in inglese: Butter for the addition of tracers for use in accordance with Article ‧(a) of Regulation (EC) No
pl Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. EEE-Switzerland: Obstacles with regard to the full implementation of the internal market (‧/‧(INI
it SEE-Svizzera: ostacoli all'attuazione completa del mercato interno (‧/‧(INI
pl Sir, my gracious lord...... your high self, the gracious mark o ' the land...... you have obscured with a swain' s wearing...... and me, poor lowly maid, most goddess- like prank' d up
it Sir, my gracious Iord...... your high seIf, the gracious mark o ' the Iand...... you have obscured with a swain' s wearing...... and me, poor IowIy maid, most goddess- Iike prank' d up
pl With the dawn, I still go on dreaming of you ‧Uwielbiam to indyjskie jedzenie
it Io adoro il cibo indiano
pl However it is liquidity or refinancing risk that is the near-term focus of FT and rating agencies alike, with a daunting refinancing schedule ahead in ‧. [...] This would be impossible without government intervention – even FT acknowledged this in its Q‧ conference call) (podkreślenie zostało dodane
it However it is liquidity or refinancing risk that is the near-term focus of FT and rating agencies alike, with a daunting refinancing schedule ahead in ‧. [...] This would be impossible without government intervention- even FT acknowledged this in its Q‧ conference call) (sottolineatura aggiunta
pl Animals from, or prepared in, third countries not listed in Annex ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, may not enter Ireland, Malta, Sweden or the United Kingdom, either directly or via another country listed in Annex ‧ unless brought into conformity with national rules
it Animals from, or prepared in, third countries not listed in Annex ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, may not enter Ireland, Malta, Sweden or the United Kingdom, either directly or via another country listed in Annex ‧ unless brought into conformity with national rules
pl By letter dated ‧ maja ‧ r. (Event No ‧), the Norwegian authorities provided the Authority with further information
it By letter dated ‧ maggio ‧ (Event No ‧), the Norwegian authorities provided the Authority with further information
pl Given that assisting preparations for Structural Funds was always only one of the ESC objectives and that the Commission has met the aim of delivering around ‧ % of total financing for national programmes in the form of investment in the ESC, complemented by considerable related institutional building, results are consistent with the the original timeframe
it Considerando che l'assistenza relativa ai preparativi in vista della gestione dei Fondi strutturali ha sempre rappresentato uno degli obiettivi della CES e che la Commissione ha raggiunto l'obiettivo di erogare circa il ‧ % dello stanziamento complessivo per i programmi nazionali sotto forma di investimenti a favore della CES, dando nel contempo un considerevole impulso alle relative attività di potenziamento delle istituzioni, è lecito affermare che i risultati sono in linea con il calendario fissato originariamente
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2099 zdań frazy With The Beatles.Znalezione w 1,058 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.