Tłumaczenia na język włoski:

  • Lock & Stock - Pazzi scatenati   
     
    Porachunki (film 1998)

Przykładowe zdania z "Porachunki", pamięć tłumaczeniowa

add example
Osobiste porachunkiÈ personale
Wladze przyznawaly, ze prywatne porachunki miedzy szczepami byly rozwiazywane bardzo szybkoSecondo gli storici, le dispute fra le tribù delle pianure venivano risolte velocemente
Służby, które mają zapobiegać przestępczości, są wykorzystywane do politycznego i gospodarczego gangsterstwa i porachunków z opozycją.I servizi che dovrebbero lottare contro la criminalità, vengono utilizzati a vantaggio del racket politico ed economico, e per avere la meglio sull'opposizione.
Należy odnotować, że masakra w Maguindanao miała formę porachunków między rodzinami politycznymi - zresztą wszystkimi muzułmańskimi - i jako taka nie była powiązana z międzywspólnotowymi konfliktami.Va notato che il massacro di Maguindanao è il risultato di una lotta tra famiglie politiche, tutti musulmani per inciso, e che come tale non era legato ai conflitti tra municipalità.
Frank, wiem że starasz się wyrównać dawne porachunkiSo che stai cercando di cancellare il tuo passato
Skończyłem już porachunki z ludźmiHo concluso con gli uomini
Panie Palmer, mamy powody podejrzewać, że były to porachunki mafijneAbbiamo ragione di credere che sia stato uln omicidio mafioso
To wasze prywatne porachunki, tak?È una taccenda tra voi due. vero?
Podnoszę tutaj tę kwestię, ponieważ istnieją dowody wskazujące, że członkowie zorganizowanych grup przestępczych działających w Irlandii udają się do różnych państw członkowskich UE, aby odbyć takie szkolenie, a następnie wracają do Irlandii i zabijają ludzi w ramach porachunków pomiędzy gangami.Sollevo la questione perché sembra vi siano le prove che la criminalità organizzata in Irlanda stia raggiungendo alcune parti dell'Unione europea per tale addestramento, per poi fare rientro in Irlanda e commettere omicidi di stampo malavitoso.
Może to porachunki, ale nie wygląda na robotę bandziorówPuò essere una guerra tra bande, ma di solito non si ammazzano così
Jeśli to nie wyrówna porachunków naszych rodzin, to znaczy, że twój dziadek kocha nienawiśćSe ciò non aggiusta le cose tra le nostre famiglie, allora tuo nonno è un uomo a cui piace odiare
To porachunki mafijneE ' una vendetta della mafia
Tutaj mężczyźni sami załatwiają swoje porachunkiDa queste parti, ognuno risolve i problemi da sé
Kategorycznie sprzeciwiam się wykorzystywaniu takich metod w porachunkach z przeciwnikami politycznymi.Sono categoricamente contrario a tali metodi utilizzati per fare i conti con oppositori politici.
Wygląda na to, że oskarżeni są w większości muzułmanami, ale zdaję sobie sprawę, że przepisy prawne przewidujące kary za bluźnierstwo często były stosowane wobec mniejszości wyznaniowych i że składano fałszywe oskarżenia, aby rozwiązać prywatne porachunki lub osiągnąć zyski materialne.In termini assoluti, pare che la maggior parte degli accusati di blasfemia siano di confessione musulmana, ma sono consapevole che questa legge è spesso applicata a discapito delle minoranze religiose e che sono state mosse accuse false per regolare conti personali o per ragioni economiche.
Ma osobiste porachunki z IndianinemHa un conto in sospeso
Dzieje się tak ponieważ, gdyby takie doniesienia były opublikowane, Włosi dowiedzieliby się prawdopodobnie o udziale pana Berlusconiego w masakrach z 1992 roku, porachunkach mafijnych, w wyniku których zginęli Giovanni Falcone i Paolo Borsellino.Questo perché probabilmente gli italiani verrebbero a conoscenza altrimenti delle responsabilità dello stesso Berlusconi nelle stragi del '92, stragi mafiose nelle quali morirono Falcone e Borsellino.
Miejscowe porachunki?Vi siete messi nei guai?
Na ‧. stronie zdjęcie Wiganda i tekst " Osobiste porachunki " SPrima pagina, una foto di Wigand
Czasami znajdują się oni w pułapce porachunków między terrorystami i fundamentalistami a władzą autorytarną.A volte ostaggio di un regolamento di conti tra terroristi e fondamentalisti e poteri autoritari.
Gdyby to były porachunki mafijne, wynajęliby zabójcę, który umie strzelaćLa mafia avrebbe reclultato uln sicario che sapeva come sparare
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 24 zdań frazy Porachunki.Znalezione w 0,679 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.