Tłumaczenia na język włoski:

  • sport invernali   

Podobne frazy w słowniku polski włoski. (2)

ośrodek sportów zimowych
stazione di sport invernali
sport zimowy
sport invernale

Przykładowe zdania z "sporty zimowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Sporty zimowe są w naszym kraju bardzo popularne.
it Gli sport invernali sono molto popolari nel nostro paese.
pl Pozytywnie oceniam rozwój sportów turystycznych w ostatnich latach oraz promocję sportów zimowych i wodnych.
it Apprezzo quale positivo lo sviluppo del turismo sportivo negli ultimi anni, e la promozione degli sport invernali e nautici.
pl Kwota ‧ euro jest przeznaczona na sfinansowanie Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europejskiej Jaca ‧, tygodniowej olimpiady sportów zimowych, goszczącej ponad ‧ wybitnych sportowców uprawiających sporty zimowe, w wieku od ‧ do ‧ lat, z ‧ państw europejskich
it Un importo di ‧ euro è destinato a finanziare il Festival olimpico della gioventù europea per gli sport invernali che si terrà a Jaca nel ‧, al quale parteciperanno, per una settimana, più di ‧ tra i migliori atleti di sport invernali di età compresa tra i ‧ e i ‧ anni, provenienti da ‧ paesi europei
pl Dotyczy: dopuszczalności stopniowania opłat za korzystanie z ośrodków sportów zimowych w zależności od pochodzenia i obywatelstwa osób uprawiających te sporty
it Oggetto: Ammissibilità del sistema di tariffe differenziate in base alla provenienza e alla nazionalità dell'utente per l'utilizzo di impianti sportivi invernali
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4 zdań frazy sporty zimowe.Znalezione w 0,743 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.