wymowa: IPA: ʦ̑ɨrk /ˈt͡s̪ɨrk/    

Tłumaczenia na język węgierski:

  • cirkusz   
    (Noun  )
     
    miejsce, w którym pokazuje się występy akrobatyczne;
  • körtér   
  • körönd   

Pozostałe znaczenia:

 
geol. geologia,
 
geol. geologia → cyrk lodowcowy
 
hist. historia, historyczny, historycznie w starożytnym Rzymie: budynek, w którym znajdował się hipodrom, na którym odbywały się wyścigi kwadryg;
 
przen. przenośnie, przenośnia, pot. potocznie dziwne, śmieszne zachowanie
 
przen. przenośnie , pot. potocznie dziwne, śmieszne zachowanie
 
geol. geologia → cyrk dolinny
 
hist. historia, historyczny, historycznie ; w starożytnym Rzymie budynek, w którym znajdował się hipodrom, na którym odbywały się wyścigi kwadryg;

Picture dictionary

cirkusz
cirkusz

Podobne frazy w słowniku polski węgierski. (2)

cyrk lodowcowycirkuszvölgy; kerek völgykatlan
Latający cyrk Monty PythonaMonty Python Repülő Cirkusza

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "cyrk", pamięć tłumaczeniowa

add example
Do zoo, cyrkuÁllatkertnek, cirkuszoknak
stanowiących część cyrkówvalamely cirkuszhoz tartoznak
(ES) Panie przewodniczący! Byłbym wdzięczny, gdyby pan wykorzystał swój autorytet jako przewodzący tym obradom i przywołał do porządku grupę posłów, którzy wydają się uważać, że są w cyrku, a nie w Parlamencie, obniżając jakość tej debaty swoimi żartami i okrzykami.(ES) Tisztelt Elnök úr! Hálás lennék, ha mint az ülés elnöke, felhasználná elnöki jogkörét, hogy rendre utasítsa a képviselők egy csoportját, akik azt hiszik, hogy cirkuszban és nem egy parlamentben vannak és akik viccelődéseikkel és éljenzéseikkel tönkreteszik ennek a vitának a minőségét.
Nie nadajesz się, by jeździć razem z cyrkiemTúl öreg vagy, hogy megszökj a cirkusszal
sprawdza, czy paszporty zwierząt występujących w cyrku są uaktualnioneigazolja, hogy a cirkuszi állatok útlevele az aktuális adatokat tartalmazza
Jeżeli ognisko HPAI zostanie potwierdzone wśród innych ptaków żyjących w niewoli w gospodarstwie niekomercyjnym, cyrku, zoo, sklepie zoologicznym, rezerwacie przyrody, na ogrodzonym obszarze, gdzie inne ptaki żyjące w niewoli są trzymane dla celów naukowych lub dla celów związanych z ochroną zagrożonych gatunków lub oficjalnie zarejestrowanych rzadkich ras ptaków żyjących w niewoli z wyłączeniem drobiu, właściwy organ, po przeprowadzeniu oceny ryzyka, może przyznać odstępstwa w koniecznym zakresie od przepisów art. ‧–‧ dotyczących ustanowienia stref ochronnych i stref nadzorowanych oraz środków, które należy w nich stosować, pod warunkiem, że odstępstwa takie nie zagrażają zwalczaniu choróbHa a magas patogenitású madárinfluenza más, fogságban tartott madarak körében történt kitörését megállapították valamely nem kereskedelmi célú gazdaságban, cirkuszban, állatkertben, kedvtelésből tartott madarakat árusító üzletben, vadasparkban, vagy olyan bekerített területen, ahol tudományos célokból, illetve a veszélyeztetett fajok megőrzéséhez kapcsolódó célokból más, fogságban tartott madarakat, vagy olyan hivatalosan nyilvántartott, más, fogságban tartott ritka madárfajtákat tartanak, amelyek között nincs baromfi, az illetékes hatóság, a kockázatértékelést követően, a szükséges mértékben eltérhet a ‧–‧. cikknek a védő- és megfigyelési körzetek létrehozásáról és a bennük alkalmazandó intézkedésekről szóló előírásaitól, feltéve, hogy az ilyen felmentések nem veszélyeztetik a járványvédelmet
Ponieważ nie pozwolę Ci zamienić tej sali w cyrkMilyen alapon?
Moja pani zarządza cyrkiemAz asszony egy cirkuszt vezet
Powiedziałeś: cyrkCirkuszról beszéltél
Wiesz, Timothy, czasem mam ten sen...Że rzucam to wszystko i uciekam... z cyrkuTudod, Timothy, néha álmodom róla, hogy... összepakolok és itthagyom ezt a cirkuszt
Wstęp na przedstawienia, do teatrów, cyrków, wesołych miasteczek, parków rozrywki, na koncerty, do muzeów, ogrodów zoologicznych, kin, na wystawy, na podobne wydarzenia kulturalne i do podobnych obiektówShow-műsorokra, színházakba, cirkuszokba vagy vásárokba, vidámparkokba, koncertekre, múzeumokba, állatkertbe, moziba, kiállításokra vagy más kulturális eseményre és létesítménybe szóló belépőjegyek
mając na uwadze, iż pożądane byłoby uznanie klasycznego cyrku, łącznie z występami zwierząt, za część kultury europejskiejtekintettel arra, hogy kívánatos a klasszikus cirkusznak- beleértve az állatok szerepeltetését- az európai kultúra részeként való elismerése
Moim zdaniem wczoraj wieczorem sytuacja przekroczyła granice zdrowego rozsądku i chciałbym poprosić prezydencję o podjęcie działań mających na celu przywrócenie spokoju i poważnej atmosfery w Izbie, która powinna służyć całemu światu za przykład i powinna być poważną instytucją, a nie cyrkiem.Úgy gondolom, hogy a helyzet tegnap este érte el a csúcspontját és azt szeretném kérni az elnökségtől, hogy tegyen intézkedéseket a nyugalom és a komoly légkör visszaállítására egy olyan Házban, amely példát kell mutasson az egész világnak, és amely egy komoly Ház kell legyen, nem pedig egy cirkusz.
Cóż, muszę jechać do cyrku w Karl- Marx- StadcieMiért?Mert cirkuszba kell mennem, Karl- Marx- Stadt- ban
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie nowych wyzwań stojących przed cyrkiem, stanowiącym część kultury europejskiej (‧/‧ (INIAz Európai Parlament állásfoglalása az európai kultúra részét képező cirkusz előtt álló új kihívásokról (‧/‧(INI
Uznanie cyrku za część kultury europejskiejAz európai kukára részeként történő elismerés
Zachodzcie do cyrku popatrzcie na magiczne pokazy!Gyere és nézzük meg a cirkuszt és a varázslatait!
wstęp na przedstawienia, do teatrów, cyrków, na targi, do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na koncerty, do muzeów, ogrodów zoologicznych, kin, na wystawy oraz podobne imprezy i obiekty kulturalneelőadásokra, színházba, cirkuszba vagy vásárokba, vidámparkba, koncertre, múzeumba, állatkertbe, moziba, kiállításra vagy más kulturális eseményre és létesítménybe szóló belépőjegyek
Cyrk, część składowa kulturyA cirkusz: Az európai kultúra része
Co najmniej na ‧ dni roboczych przed pierwszym przemieszczeniem cyrku do innego Państwa Członkowskiego przedsiębiorca cyrkowy składa pisemny wniosek o rejestrację do właściwego organu Państwa Członkowskiego, w którym cyrk posiada oficjalną siedzibę, lub Państwa Członkowskiego, w którym się znajdujeA cirkusz működtetőjének legalább ‧ munkanappal azelőtt, hogy a cirkusz egy másik tagállamba első alkalommal költözne, írásos nyilvántartási kérelmet kell benyújtania annak a tagállamnak az illetékes hatóságához, amelyben a cirkusz az előírásoknak megfelelő tartózkodási hellyel rendelkezik, illetve annak a tagállamnak az illetékes hatóságához, amelyben a cirkusz éppen található
sprawdza, czy miejsce opuszczane przez cyrk nie podlega żadnym ograniczeniom dotyczącym zdrowia zwierząt związanym z chorobą, na którą zwierzę występujące w cyrku jest podatneigazolja, hogy a kiindulási hely nem képezi egyetlen állat-egészségügyi korlátozás tárgyát sem olyan betegségek vonatkozásában, amelyekre a cirkuszhoz tartozó állatok fogékonyak
Jakby była z cyrkuFelléphetne a cirkuszban
To istny cyrkTudod, micsoda cirkusz ez
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 220 zdań frazy cyrk.Znalezione w 0,486 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.