Tłumaczenia na język hebrajski:

  • עורך הטפסים 

Przykładowe zdania z "edytor formularzy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Pokaż & edytor
he & הגדרות עורך
pl Automatyczne uruchamianie zewnętrznego edytora
he הפעל את העורך החיצוני אוטומטית
pl Ustawienia edytora
he הגדרות העורך
pl Edytor szesnastkowyName
he KHexEditName
pl List seryjny-Edytor
he מיזוג דואר-עריכה
pl Nie wiesz nic o szyfrowaniu? Żaden problem, po prostu utwórz sobie parę kluczy w oknie zarządzania kluczami. Następnie eksportuj swój klucz publiczny i wyślij go swoim znajomym e-mailem. Poproś ich o zrobienie tego samego i zaimportuj ich klucze publiczne. Wreszcie, aby wysłać zaszyfrowaną wiadomość, wpisz ją w edytorze KGpg i kliknij & quot; zaszyfrujquot;. Wybierz klucz osoby, do której chcesz ją wysłać i ponownie kliknij & quot; zaszyfrujquot;. Wiadomość będzie zaszyfrowana i gotowa do wysłania e-mailem
he האם אינך יודע דבר על הצפנה? זאת לא בעיה, פשוט צור לעצמך זוג מפתחות בחלון הניהול. לאחר מכן, ייצא את המפתח הציבורי ושלח אותו לחבריך. בקש מהם לעשות את לעשות את אותו הדבר אצלם, וייבא את המפתחות הציבוריים שלהם. לבסוף, על מנת לשלוח הודעה מוצפנת, רשום אותה בעורך של KGpg, לחץ על " הצפן ". בחר במפתח של חברך, ולחץ " הצפן " שנית. ההודעה תוצפן, מוכנה להישלח בדוא" ל
pl Osadzony zaawansowany edytor tekstuName
he עורך הטקסט המתקדם המשובץName
pl Nie można znaleźć komponentu edytora Kate. Proszę sprawdzić instalację KDE
he אין אפשרות למצוא רכיב עריכת טקסט של KDE; בדוק את ההתקנה של KDE שלך
pl Proszę kliknąć tutaj, aby edytować wyrażenie regularne za pomocą edytora graficznego
he לחץ כאן כדי לערוך את הביטוי הרגולרי שלך באמצעות עורך גרפי
pl Edytor wyrażeń regularnych
he עורך הביטויים הסדירים
pl Otwórz katalog w edytorze zakładek
he פתח תיקייה בעורך הסימניות
pl Nowe okno Otwiera nowe okno Edytora Ikon
he חלון חדש פתיחת חלון עורך סמלים חדש
pl Ustawienia & ‧; zapisu edytora obrazków
he הגדרות ניהול צבע של עורך התמונה
pl Edytor typów plików KDE-wersja uproszczona do modyfikacji typu pojedynczych plików
he עורך סוגי הקבצים של KDE-גרסה פשוטה לעריכת סוג קובץ בודד
pl w oknie Folder-> Właściwości... możesz przypisać listy dyskusyjne do folderów? Możesz wtedy używać polecenia Wiadomość-gt; Wyślijnbsp; nanbsp; listęnbsp; dyskusyjną..., by otworzyć edytor wiadomości z wpisanym adresem listy. Możesz także kliknąć środkowym przyciskiem myszy na folderze
he שבאפשרותך לשייך־ רשימות דיוור לתיקיות דרך הדו-שיח תיקייה ־ > מאפיינים...? בדרך זו תוכל להשתמש ב הודעה ־ > הודעה חדשה לרשימת הדיוור... כדי לפתוח את הכתבן כאשר כתובת רשימת הדיוור כבר מוגדרת שם
pl Wielowierszowy edytor tekstuAutoField editor' s type
he AutoField editor' s type
pl Edytor konfiguracji skryptów inicjalizacyjnych SysV
he עורך לתצורות אתחול נוסח Sys-V
pl Ustawienia & ‧; zapisu edytora obrazków
he הגדרות קבצי שמירת תמונות
pl Edytor plików dźwiękowychGenericName
he עורך שמעGenericName
pl & Użyj edytora zewnętrznego zamiast wbudowanego
he השתמש בעורך חיצוני במקום הכתבן
pl Typ edytora
he סוג נתוןAutoField editor' s type
pl Pytaj otwierając obraz w edytorze obrazów
he שאל כאשר פותחים תמונה בעורך התמונות
pl Pokaż edytor & znaczników
he הצג & עורך תגיות
pl Okno edytor Kate można dowolną ilość razy podzielić w dowolnym kierunku. Każde okienko ma własny pasek stanu i wyświetlać dowolny, otwarty plik. Należy wybrać Widok-gt; Podziel [ w poziomie | w pionie ]
he באפשרותך לפצל את העורך Kate כמה שתרצה ובכל אחד מהכיוונים. לכל מסגרת יש שורת מצב משלה, והיא יכולה להציג כל מסמך פתוח. פשוט בחר ב תצוגה-gt; פצל [ אופקית | אנכית ]
pl & Wymuś zamknięcie zewnętrznego edytora
he חסל את העורך החיצוני
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 169 zdań frazy edytor formularzy.Znalezione w 2,889 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.