Tłumaczenia na język galisyjski:

  • industria química 

Pozostałe znaczenia:

 
przemysł związany z produkcją substancji chemicznych potencjalnie powodujący wiele rodzajów zanieczyszczeń, z uwagi na różnorodność powstających produktów

Przykładowe zdania z "przemysł chemiczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Odwadniacz to urządzenie laboratoryjne, które często jest zrobione ze szkła i służy do suszenia substancji chemicznych, to znaczy do usuwania wody lub cieczy z próbki. \ t\ t\ tW zasadzie jest to szklana butla z pokrywą ze szlifem płaskim, która powoduje, że butla może być szczelnie zamknięta. Dolna część odwadniacza jest zwykle wypełniona substancją suszącą, np. chlorkiem wapnia, żelem krzemionkowym, bezwodnikiem fosforowym lub kwasem siarkowym. Próbka do wysuszenia jest umieszczana na przepuszczalnym wkładzie z plastiku lub ceramiki, ponad substancją suszącą. \ t\ t\ tSubstancja susząca jest higroskopijna, co oznacza, że usuwa wilgoć z otoczenia pochłaniając parę wodną. Suche powietrze odbiera wtedy wodę z próbki, która ma zostać wysuszonaUn desecador é un aparello de laboratorio, normalmente de vidro, que serve para secar produtos químicos, isto é, para quitar auga ou outros líquidos dunha mostra. \ t\ t\ tEn principio, é unha taza de vidro cunha tapa chá, para que a taza fique pechada hermeticamente. A parte inferior do desecador normalmente está chea cun axente de secado, p. ex., cloruro de calcio, xel de sílice, anhídrido fosfórico ou ácido sulfúrico. A mostra a secar é colocada nun cartucho diáfano de plástico ou cerámica, en cima do axente de secado. \ t\ t\ tO axente de secado é higroscópico, o que significa que retira a humidade do seu ambiente, absorvendo o vapor de auga. A atmosfera seca retira a auga da mostra a secar
& kalzium; może rozwiązywać równania chemiczne& kalzium; pode resolver ecuacións químicas
& kalzium; jest programem prezentującym układ okresowy pierwiastków chemicznych. Umożliwia on odnalezienie informacji o pierwiastkach i poznanie faktów na temat układu okresowego& kalzium; é un programa que mostra a Táboa Periódica dos Elementos. Pode usar & kalzium; para pesquisar información acerca dos elementos ou para aprender cousar acerca da táboa
& kalzium; jest programem prezentującym układ okresowy pierwiastków chemicznych. Umożliwia on odnalezienie informacji o pierwiastkach i poznanie faktów na temat układu okresowego& kalzium; é un programa que lle mostra a Táboa Periódica dos Elementos. Pode usar & kalzium; para procurar información acerca dos elementos ou aprender cousas acerca da táboa periódica
Symbol chemicznySímbolo químico
Pokaż CAS: CAS to Chemical Abstracts Service. W tej klasyfikacji związków chemicznych litery zostały przypisane głównym grupom pierwiastków: (A)-głównej grupie, (B)-pierwiastkom przejściowym. Pomimo tego, że numeracją oficjalną jest IUPAC, numeracja CAS jest wciąż stosowana w szkołach i labolatoriachMostrar CAS: O CAS é a Chemical Abstracts Service. No sistema CAS designáronse as letras A e B para o grupo principal de elementos (A) e para os elementos de transición (B). Apesar de que a numeración IUPAC é a oficial, a do CAS aínda é usada en aulas e laboratorios
Izotopy to formy pierwiastka chemicznego, którego jądro ma taką samą liczbę atomową, Z, ale różne masy atomowe, A. Słowo izotop, znaczące w tym samym miejscu, pochodzi z faktu, że wszystkie izotopy pierwiastka są umieszczone w tym samym miejscu układu okresowegoOs isótopos son formas dun elemento químico que teñen núcleos co mesmo número atómico, Z, pero con masas atómicas diferentes, A palabra isótopo, que significa " no mesmo sitio ", ven de que todos os isótopos dun determinado elemento están localizados no mesmo sitio da táboa periódica
EqChem, narzędzie do rozwiązywania równań chemicznychContribuiu o EqChem, o resolvedor de ecuacións
W większości laboratoriów używane są wyciągi. Filtrują one gazy z reakcji chemicznych i pompują oczyszczone powietrze na zewnątrz budynkuA maioría dos laboratorios usan campás de extracción. Filtran os gases das reaccións químicas e bombean o ar limpo para fora do edificio
Słowniczek (Narzędzia Słowniczek) wyjaśnia większość najważniejszych pojęć chemicznych i zawiera zdjęcia podstawowych narzędzi wraz z opisem ich działaniaO glosario (Ferramentas Glosario) define as palabras mais importantes da química e mostra imaxes das ferramentas mais habituais cunha explicación
Analizator równań pozwala użytkownikowi rozwiązywać równania chemiczne. Oto przykładCon Resolución de Ecuacións poderá resolver ecuacións químicas. Este é un exemplo
Podczas reakcji chemicznej masa nie ulega zmianie. Suma mas składników reakcji jest równa sumie mas jej elementów wyjściowychDurante unha reacción química, a masa non se perde nen se gaña. O sumatorio da masa do material que entra na reacción é igual á suma das masas dos produtos da reacción
Zlewki są używane w wielu miejscach i do rozmaitych zadań. Można w nich przechowywać substancje i wykonywać reakcje chemiczne. Są także często wykorzystywane do miareczkowaniaOs vasos de precipitados son usados para diversas tarefas. Son usados para gardar químicos e para efectuar reaccións químicas. Son tamén usados para titracións
Rozwiązywanie równań chemicznychResolver as Ecuacións Químicas
Energie chemiczneEnerxías Químicas
W słowniczku zawarte są definicje najczęściej używanych narzędzi chemicznych oraz pewne dane naukowe. Po lewej stronie okna znajduje drzewo tematów. Na górze umieszczono terminy chemiczne, a poniżej drugie drzewo narzędzi laboratoryjnychO glosario fornece definicións das ferramentas mais usadas na química así como algúns datos. Á esquerda da xanela pode ver a lista de itens. Encima, hai termos químicos, en baixo hai outra lista de ferramentas de laboratorio
Moduł KalziumGLPart (Program do nauki pierwiastków chemicznych) CommentKalziumGLPartComment
Dane chemiczneDatos Químicos
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18 zdań frazy przemysł chemiczny.Znalezione w 10,474 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.