wymowa: IPA: ˈmɔtɨf  

Tłumaczenia na język irlandzki:

  • cúis 
    (noun   )
  • téama 
    (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
szt. sztuka powtarzający się element kompozycyjny w dziełach sztuki
 
lit. literacko najmniejsza elementarna jednostka świata przedstawionego dzieła literackiego: zdarzenie, przedmiot, cecha, sytuacja lub przeżycie;
 
psych. psychologia bodziec skłaniający do działania;
 
wątek, postać lub idea w tradycji kulturalnej powtarzające się w utworach literackich
 
bodziec do działania, pobudka, powód
 
powtarzający się element kompozycyjny w dziełach sztuki lub część melodii powtarzana w utworze muzycznym

Przykładowe zdania z "motyw", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Brzmienie ustalone przez Komisję z użyciem zwykle stosowanych technik redakcyjnych jest bardziej odpowiednie dla motywu
ga Measadh gur níos iomchuí d'aithris é friotal an Choimisiúin ina n-úsáidtear an teicníc dréachtaithe atá bunaithe
pl Motyw z niebieskimi kółkamiDescription
ga Téama le ciorcail ghormaDescription
pl Jasny i czysty motyw dla KDE‧Name
ga Téama glan simplí le haghaidh KDE‧Name
pl Pobierz nowe motywy z Internetu
ga Faigh téamaí nua ón Idirlíon
pl Zapisy w motywie ‧. mają zachęcać producentów opon, by optymalizowali wszystkie parametry, idąc dalej niż standardy już osiągnięte: poprawka
ga Le hAithris ‧, spreagtar na monaróirí bonn na paraiméadair go léir a fheabhsú a oiread is féidir go sárófaí na caighdeáin a baineadh amach cheana féin: leasú
pl Tryb motywu jest wyłączone. Proszę przejść do karty " Ogólne "
ga Díchumasaíodh an mód le téamaí. Féach ar an gcluaisín " Ginearálta "
pl Wybierz motyw
ga Roghnaigh an téama
pl Określenie statusu żywności (art. ‧ i motyw ‧) – Rada uzgodniła, że określeniem statusu żywności, która ma zostać wprowadzona na rynek unijny, w zakresie definicji nowej żywności zajmować się będą podmioty działające w sektorze spożywczym, które w przypadku wątpliwości muszą konsultować się z właściwymi organami krajowymi
ga Cinneadh stádas an bhia (Airteagal ‧ agus aithris ‧)-d'aontaigh an Chomhairle gur freagracht de chuid na n oibreoirí gnó bia a bheadh i gcinneadh stádas an bhia a chuirfí ar mhargadh an Aontais, ó thaobh an tsainmhínithe ar bhia núíosach de, agus go gcaithfeadh siad dul i gcomhairle lena n údarás náisiúnta i gcás ina mbeadh amhras ann
pl Rada uznała ponadto, że niezbędne jest sprecyzowanie motywu ‧ wniosku (motyw ‧ w stanowisku w pierwszym czytaniu) w taki sposób, by stwierdzić, że zastosowanie rozporządzeń (WE) ‧/‧ i ‧/‧ do obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na swoje obywatelstwo, pozostaje bez uszczerbku dla prawa państw członkowskich do odmowy wydania zezwolenia na wjazd, pobyt, zamieszkanie lub pracę w danym państwie członkowskim, do cofnięcia takiego zezwolenia lub do odmowy jego przedłużenia, zgodnie z przepisami wspólnotowymi
ga Mheas an Chomhairle, ina theannta sin, go raibh gá le haithris Uimh. ‧ sa togra a shoiléiriú (aithris Uimh. ‧ sa Seasamh ar an gcéad léamh) d'fhonn a shonrú go bhfuil cur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. ‧/‧ agus Rialachán (CE) Uimh. ‧/‧ maidir le náisiúnaigh tríú tíortha nach gcumhdaítear cheana leis na forálacha sin ar bhonn a náisiúntachta amháin, gan dochar do cheart na mBallstát ceadúnas chun dul isteach sa Bhallstát lena mbaineann, chun fanacht ann, chun cónaí ann nó chun obair ann i gcomhréir le dlí an Chomhphobail a dhiúltú nó a aistarraingt nó athnuachan an cheadúnais sin a dhiúltú
pl Przeprowadzanie ponownej oceny co ‧ lat (poprawka ‧- motyw
ga Athmheastóireacht gach ‧ mbliana (leasú ‧- aithris
pl Wybrany motyw zostanie usunięty z Twojego dysku
ga Bainfidh sé seo an téama roghnaithe ó do dhiosca
pl Zainstaluj nowy motyw
ga & Suiteáil Téama Nua
pl Ponadto motyw ‧ w stanowisku Rady w pierwszym czytaniu określa, że warunek legalnego zamieszkiwania na terytorium państwa członkowskiego, określony w art. ‧, nie ma wpływu na prawa wynikające z zastosowania – w imieniu jednego państwa członkowskiego lub większej ich liczby – przepisów rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ dotyczących świadczeń z tytułu inwalidztwa, świadczeń z tytułu starości lub rent rodzinnych wobec obywatela państwa trzeciego, który uprzednio spełnił warunki przedmiotowego rozporządzenia, lub wobec osób pozostałych przy życiu po śmierci takiego obywatela państwa trzeciego
ga In aithris bhreise Uimh. ‧ i Seasamh na Comhairle ar an gcéad léamh, sonraítear maidir leis an gcoinníoll go gcaitear cónaí go dlíthiúil i gcríoch Ballstáit, mar a leagtar síos in Airteagal ‧ é, nach ndéantar dochar do na cearta a thagann ó chur i bhfeidhm fhorálacha Rialachán (CE) Uimh. ‧/‧ a bhaineann le pinsean easláine, le pinsean seanaoise nó le pinsean marthanóra, thar ceann Ballstáit amháin nó níos mó, do náisiúnach tríú tír a bhfuil coinníollacha an Rialacháin seo comhlíonta aige nó aici cheana, ná do mharthanóirí de chuid an náisiúnaigh tríú tír sin
pl W razie konieczności Komisja może przyjmować te kodeksy w drodze procedury komitetowej, aby nadać im moc wiążącą (zob. również motyw
ga Más gá, féadfaidh an Coimisiún na cóid sin a ghlacadh tríd an nós imeachta coiste chun iad a dhéanamh ceangailteach (féach freisin aithris
pl Kiedy ta opcja jest wybrana, wszystkie przyciski pasków tytułowych będą zawierały ikonę programu. W przeciwnym razie użyte zostaną domyślne ustawienia motywu
ga Leis an rogha seo, taispeánfar deilbhín beag an fheidhmchláir ar gach cnaipe roghchláir sa bharra teidil. Gan an rogha seo, úsáidtear réamhshocruithe an téama reatha
pl Po motywie dodaje się motyw w brzmieniu
ga Cuirtear an aithris seo a leanas isteach i ndiaidh aithris
pl Przegląd istniejących zezwoleń (poprawka ‧, ‧, ‧rev- motyw ‧, art. ‧ ust. ‧ i
ga Athbhreithniú ar údaruithe láithreacha (leasú ‧, ‧, ‧/rev- aithris ‧, Airteagal ‧ agus
pl Rada uwzględniła też poprawki ‧ i ‧ dotyczące konieczności wprowadzenia odpowiednich metod oceny ryzyka dotyczących nanomateriałów technicznych, co zostało odzwierciedlone w motywie
ga D'aontaigh an Chomhairle le héirim ghinearálta leasú ‧ agus leasú ‧ maidir leis an ngá atá ann le modhanna iomchuí um measúnú riosca le haghaidh nana ábhar a ndearnadh innealtóireacht orthu, rud a fheictear in aithris
pl Menedżer motywów ekranu powitalnegoComment
ga Bainisteoir Téamaí SplancscáileáinComment
pl Rada nie uznała za stosowne zwrócenia się w motywie do Komisji o wniosek dotyczący weryfikacji systemu standaryzacji
ga Níor mheas an Chomhairle gurbh iomchuí go n-iarrfaí, in aithris, togra ón gCoimisiún maidir le hathbhreithniú an chórais um chaighdeánú
pl Domyślny motyw dla KBreakOut w KDE‧Name
ga Téama Réamhshocraithe KBreakOut le haghaidh KDE ‧Name
pl Zapisy w nowym motywie ‧. mają zachęcać państwa członkowskie, by starały się powstrzymywać od stosowania środków, które nakładają na państwa członkowskie nieuzasadnione, biurokratyczne i trudne w realizacji obowiązki: poprawka
ga Le haithris nua ‧, spreagtar na Ballstáit chun staonadh ó bhearta lena bhforchuirfí oibleagáidí ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide (SMEanna), ar bhearta iad a bheadh gan údar, nó lena mbainfeadh maorlathas agus castacht: leasú
pl Plik z aktualnym motywem graficznym (plik SVGZ ze ścieżką i rozszerzeniem
ga Comhad leis an téama reatha grafach. (Comhad den chineál SVGZ le conair agus iarmhír
pl Zmiana motywu czcionek
ga Saincheap an téama cló
pl Motyw nie został utworzony
ga Níor Cruthaíodh an Téama
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 313 zdań frazy motyw.Znalezione w 1,564 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.